Bondsraadsvergadering 17 juni 2021

Agenda bondsraadsvergadering

Donderdag 17 juni 2021

Tijd: 19.00 – 20.00 uur
Locatie: online, via Microsoft Teams

Status vergadering: besluitvormend

Mocht je willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan op bij secretariaat@kngu.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor de Teamsvergadering. Een toehoorder neemt niet actief deel aan de vergadering. Je wordt gevraagd je camera en microfoon uit te doen. 

 1. Opening
  1.1 Welkom en check-in (Monique)

 2. Mededelingen (mondeling)
  2.1 Proces nieuw wedstrijdsysteem (mondeling, Bianca Wieman)

 3. Benoeming notulencontrolecommissie

  Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Paula van de Wijngaart te benoemen in de notulencontrolecommissie

 4. Financiële en juridische zaken
  4.1 Jaarverslag en jaarrekening 2020 (ter goedkeuring)
        4.1.1 KNGU jaarverslag 2020 (ter goedkeuring)
        4.1.2 Klachtenrapportage 2020 (ter kennisgeving)
        4.1.3 Resultaten KNGU-basisaanbod 2020 (ter kennisgeving)

 5. Rondvraag en sluiting
  Check-uit