Bondsraads­vergadering 7 september 2023

Agenda bondsraadsvergadering

Donderdag 7 september 2023

Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Locatie: Online, via Microsoft Teams

Status vergadering: besluitvormend

 1. Opening
  1.1 Welkom (Monique)
       Check-in

 2. Mededelingen (mondeling)
  2.1 Stand van zaken bondsraadsverkiezing (ter informatie)

 3. Benoeming notulencontrolecommissie
  Wie wil naast Vivianne Zeestraten de concept-notulen meelezen?
       
 4. Bondsraad en bondsbestuur
  4.1 Benoemen kiescommissie bondsraadsverkiezingen (ter besluitvorming)
  4.2 Voordracht benoeming Lid van verdienste (ter besluitvorming)
  4.3 Voordracht ontneming lidmaatschap (besloten besluitvorming i.v.m. vertrouwelijkheid)

 5. Rondvraag
  5.1 Wie gaat er naar welke Connection bijeenkomst? Dit zijn de data en de locaties:
        2 oktober - Ede
        4 oktober - Amsterdam
        10 oktober - Kapelle in Zeeland (nog onder voorbehoud)
        12 oktober - Ijlst in Friesland

  Meer informatie is te vinden op deze pagina. Deze link wordt steeds aangevuld met nieuwe informatie.

Check-uit