Aanvullende richtlijnen en adviezen voor de gymsport

Naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 27 mei jl. is zowel het algemene sportprotocol van NOC*NSF en het document met aanvullende richtlijnen en adviezen voor de gymsport aangepast. Het bevat een aantal wijzigingen die in het rood zijn weergeven. Het is belangrijk om beide documenten goed door te nemen voordat je de activiteiten opstart.

Het hele document en aanvullende informatie is te vinden op onze speciale pagina over buiten sporten