Nieuwe bestuursleden benoemd

Op donderdag 23 september zijn Mariska van der Giessen en Herman Ram benoemd als bestuursleden van de KNGU. Beiden zijn algemeen bestuurslid, Herman heeft een specifiek aandachtsgebied namelijk governance, veilige sport en integriteit. De tussentijdse benoeming wordt bekrachtigd tijdens de eerstvolgende officiële bondsraadsvergadering op zaterdag 30 oktober aanstaande.

Herman Ram is een bekende in de sportwereld. Hij was algemeen directeur bij verschillende sportbonden en zo’n dertien jaar directeur van de Dopingautoriteit. Na zijn directeurschap pakte hij, in 2019, bij de Dopingautoriteit de voorzittershamer op en was hij ook verantwoordelijk voor de woordvoering. Op 1 september jongstleden heeft hij zijn functie neergelegd.

Herman realiseert zich dat de gymsport onder een vergrootglas ligt en wil daar binnen zijn aandachtsgebied heel graag aan bijdragen: “Integriteit is een breed werkterrein, maar vanzelfsprekend zal de actuele problematiek zoals beschreven in het rapport ‘Ongelijke leggers’ voorlopig vooropstaan. In de aanpak van die problematiek moeten de slachtoffers centraal staan.”

Mariska van der Giessen is lector internationaal ondernemen op de NHL Stenden Hogeschool, met specifieke kennis op het gebied van onder andere ondernemerschap en innovatie-bevordering.

Mariska komt niet uit de sport, maar heeft een groot sporthart en is zelf bijzonder sportief: “Mijn kracht is juist dat ik van buiten de sport kom. Vanuit mijn onderwijservaring liggen leven lang leren en leven lang bewegen in elkaars verlengde. De gymsport legt die basis voor een leven lang bewegen en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Voorzitter Monique Kempff is blij dat met de benoeming het bestuur compleet is: “Mariska en Herman brengen veel bestuurlijke ervaring met zich mee. Herman is een veelzijdige sportbestuurder die zich al jaren inzet voor een betere sport. Mariska brengt waardevolle kennis en ervaring in op het gebied van hoger beroepsonderwijs, onderzoek, ondernemerschap en internationalisering. Met Herman en Mariska is het bestuur weer op volle kracht voor de toekomst van de prachtige gymsport.”

Klik hier voor de samenstelling van het bondsbestuur.