Nieuwe wijzigingen in huishoudelijk reglement

Op 12 mei 2021 heeft de bondsraad wijzigingen in het huishoudelijk reglement hoofdstuk 2, 3, 4 en 9 goedgekeurd. Het gaat om de volgende wijzigingen:

Hoofdstuk 3 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in hoofdstuk 3:

 • 3.1.02
 • 3.3.02
 • 3.3.03
 • 3.3.04
 • 3.3.05

Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 2
In hoofdstuk 4 is een belangrijke aanvulling gedaan op de onderscheidingsvormen van de KNGU. Er is besloten een nieuwe (topsport-)onderscheiding toe te voegen, die bedoeld is voor topsporters die een WK en/of EK-medaille hebben behaald of hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. WK-kampioenen en topsporters die een medaille hebben gehaald op de Olympische Spelen kunnen erelid worden (artikel 4.5.03 en de wijziging in artikel 4.5.02). 

Deze aanvulling maakt tevens dat een toevoeging is gedaan in hoofdstuk 2 , artikel 2.2.02, lid 8. 

Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in artikel 4.1.04 lid 4, 8, 9 en 10. 

Hoofdstuk 9
Conform het besluit op 23 april 2020 van de bondsraad is aan het bestuur gevraagd om de klachtenregeling, hoofdstuk 9 van het huishoudelijk reglement, aan te passen. Zo is o.a. de bondsraad als klachtencommissie toegevoegd, zodat klachten over het bestuur bij een onafhankelijk orgaan kunnen worden gedaan.  

Artikelen die gewijzigd zijn:

 • 9.0.02
 • 9.1.01
 • 9.1.02
 • 9.1.03
 • 9.1.05
 • 9.1.07
 • 9.1.08
 • 9.1.09
 • 9.1.11
 • 9.1.12

Je vindt de nieuwe hoofdstukken op de website.