Oproep aan gemeenten opschorting zaalhuur gymsport

UPDATE betreffende zaalhuur (scroll naar beneden voor het eerste bericht over dit onderwerp)

16 april 2020
Eerder heeft de KNGU samen met NOC*NSF een oproep gedaan aan gemeenten om de zaalhuur op te schorten zolang de sport stilligt. De Vereniging Nederlandse Sportgemeenten (VSG) zegt hierover dat de meeste gemeenten ervoor hebben gekozen de huur door te laten lopen met de mogelijkheid tot uitstel van betaling (waarbij in rekening brengen dus iets anders is dan innen, red). Later wordt gekeken waar en hoe gecompenseerd kan worden. Op deze manier komen meer clubs in aanmerking voor de € 4.000 uit het Noodloket. Het advies is om hierover met jullie gemeente en exploitant in gesprek te gaan. De KNGU en NOC*NSF kunnen hierbij helpen zolang er geen landelijke maatregel is die voor iedere gemeente geldt. Int jullie gemeente daadwerkelijk de zaalhuur, laat het ons weten, want dan neemt de VSG contact op met deze gemeente. We houden jullie op de hoogte.

Eerder bericht - 30 maart 2020
Bij de KNGU zijn zo’n 900 clubs aangesloten met 250.000 leden. Een snelle inventarisatie leert ons dat veel clubs hun gemeente verzoeken om korting of het opschorten van zaalhuur zolang de coronamaatregelen ervoor zorgen dat de sportclubs hun deuren moeten sluiten. De KNGU neemt contact op met drie verenigingen die hier tegenaan lopen.

In een telefonisch gesprek geeft de Springbokken in Soest (550 leden) aan dat ze direct contact hebben opgenomen met de gemeente Soest over de huurkosten van zo’n 900 euro per week. Helaas is een reactie uitgebleven. Er is ook contact gezocht met Sportfederatie Soest, belangenhartiger van alle sportverenigingen in Soest. De Springbokken wachten 6 april af.

In Brummen heeft Sparta Brummen (180 leden) gehoord dat de huur gewoon moet worden doorbetaald omdat de verhuurders (gemeente) het zwaar hebben. Sparta Brummen: ‘Wij hebben direct gemaild om de huur stop te zetten. Wij betalen, volgens contract, alleen de afgenomen uren, maar dit gaat dus niet door, we moeten doorbetalen.’ De club heeft de leden gevraagd samen de kosten te dragen, zoals de gezamenlijke sport heeft voorgesteld, en dus wordt de contributie geïnd. Als de contributie binnen is, worden de trainers betaald en wordt ook de zaalhuur aan de gemeente overgemaakt.

DOK Ede heeft 1038 leden en betaalt per maand 7.500 euro aan huurkosten. De formele verhuurder van sportzalen in Ede is Sportservice Ede. Sportservice Ede is nu nog van mening dat de club verplicht is de contributie te innen en dat de huur betaald moet worden. DOK Ede probeert hierover met hen in gesprek te gaan. DOK Ede betrekt nu ook Sportforum en een medewerker Sport van de Gemeente in de discussie. DOK Ede: ‘Wij willen graag onze lesgevers behouden, dus deze maand hebben we ze doorbetaald. We moeten nu beslissen wat we de volgende maand gaan doen.’ DOK Ede heeft de leden gevraagd de contributie te blijven betalen. Ze zijn bezig met het Noodloket voor een tegemoetkoming van 4.000 euro van de overheid.

Deze voorbeelden staan niet op zich. Een inventarisatie onder onze clubs laat grote verdeeldheid zien in hoe gemeenten zich opstellen naar de clubs. Soms loopt de huur via een verzelfstandigde organisatie, wat het extra ingewikkeld maakt. Het merendeel geeft aan dat de (zaal)huurkosten op dit moment gewoon doorlopen of dat de gemeente nog geen uitsluitsel geeft – of überhaupt iets laat horen. De clubs hebben er vertrouwen in dat gemeenten met goede oplossingen komen in het belang van de lokale sportinfrastructuur. Daarvan zijn ook al goede voorbeelden in onder andere Leeuwarden, Leiden, Woerden en Amsterdam. De KNGU heeft NOC*NSF met klem gevraagd een noodoproep aan VNG/VSG te doen om de accommodatiehuur op te schorten zolang de coronamaatregelen lopen. Het gaat hierbij immers niet alleen om de problematiek van de gymsport. We moeten hierin samen optrekken, met alle begrip voor de complexe vraagstukken waarvoor gemeenten zelf staan op dit moment.