(Oud-) gymsporters kunnen tegemoetkoming aanvragen

(Oud-)gymsporters die tijdens hun topsportcarrière te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag kunnen vanaf vandaag (1 maart 2022) financiële tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming is bedoeld als erkenning voor het leed dat deze gymsporters door dit grensoverschrijdende gedrag is aangedaan.

Op de website ‘Tegemoetkomingsregeling Gymsport’ staat informatie over de aanvraag, de toekenningscriteria en het toekenningsproces.

Op hoofdlijnen is de regeling bedoeld voor oud-gymsporters die in ieder geval:

  • lid zijn (geweest) van de KNGU;
  • langdurig (meer dan) dertig trainingsuren per week hebben gemaakt;
  • deelnamen aan (inter)nationale competities op het hoogste niveau;
  • door langdurig grensoverschrijdend gedrag op (zeer) jonge leeftijd zoveel last hebben van fysieke, psychische en/of morele klachten dat hun maatschappelijke ontwikkeling hierdoor is belemmerd of blijvend is verstoord.

Deze (oud-)gymsporters kunnen tot 1 oktober 2022 een aanvraag indienen. Binnen vier weken na de aanvraag ontvangt de aanvrager bericht over de toekenning.

De opzet en uitvoering van de toekenningsregeling is in handen van het Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ), in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Deze opdracht is in lijn met de aanbeveling uit het rapport Ongelijke Leggers en het advies van de adviescommissie integriteit en ethiek.

Gerelateerd

Procedure tegemoetkomingsregeling gymsport eenvoudiger en laagdrempeliger

De tegemoetkomingsregeling voor gymsporters is op een aantal belangrijke punten aangepast. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep van oud-sporters om de regeling eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Alle betrokken partijen (KNGU, NOC*NSF en het CBKZ als de uitvoerder van de regeling) hebben zich de reactie en emoties van oud-sporters serieus aangetrokken.

Lees meer

Alle artikelen