De vertrouwenscontactpersoon bij de KNGU

Wat kunnen melders bij jou kwijt?
“Eigenlijk alles, zolang het maar met ongewenst gedrag te maken heeft. Alles met betrekking tot pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld kunnen ze bij me kwijt. Als je naar andere zaken kijkt, zoals bijvoorbeeld matchfixing en doping, dan kunnen ze het beste terecht bij het Centrum voor Veilige Sport.”

Wat doe je met de informatie die je krijgt van iemand die contact opneemt?
“Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, tenzij er meldingen binnenkomen die strafrechtelijk van aard zijn. Wel maak ik van elk gesprek een rapportage in ons Case Management Systeem. Ik noteer altijd dat ik contact heb gehad en waarover. Dat kan ook anoniem en gaat zeker in overleg met de beller. Afhankelijk van de (advies)vraag of het probleem kijk ik hoe we een oplossing kunnen vinden.” 

Hoe doe je dat, de juiste oplossing zoeken?
“Eigenlijk los ik de problemen niet zelf op: dat zou niet mogelijk zijn als je kijkt naar het grote aantal KNGU-verenigingen in Nederland. Ik kijk vooral met de personen in kwestie wat de wegen zijn die bewandeld kunnen worden. Vaak kom je dan weer terug in de club. Daar kom je soms obstakels tegen binnen het bestuur of bij de leiding.

Samen kijken we wat mogelijke oplossingen zijn. Als het iets is waarvan ik weet dat collega’s ondersteuning kunnen bieden, dan geef ik dat ook aan. We proberen alles zo laagdrempelig mogelijk op te lossen.”

Wat is het verschil tussen een vertrouwenscontactpersoon en een vertrouwenspersoon eigenlijk?
“Ik ben puur en alleen een vertrouwenscontactpersoon. Mensen kunnen bij mij terecht om te praten over bepaalde dingen die spelen of om te spreken over een klacht die ze hebben. Dan is het aan mij om ze daarbij zo goed mogelijk te helpen. Een bemiddelingsfunctie heb ik niet: ik ben er voor alle partijen.  

Een vertrouwenspersoon wandelt en helpt wel mee. Zij kennen vaak de wegen binnen het sport- en tuchtrecht.”

Wie kan er met jou contact opnemen? 
“Iedereen: van gymnast tot aan bestuurder en van jurylid tot aan coach. Ik ben voornamelijk tijdens kantooruren bereikbaar. Mensen kunnen me mailen (vanderweg@kngu.nl) met het verzoek om contact te hebben of ze bellen mij op 055- 505 87 35. 

Kun je nog ergens anders melden?
Jazeker, natuurlijk kun je eerst naar de VCP van je club. Maar melden kun je ook op andere manieren, zelf anoniem.