Reactie KNGU op uitspraak Wevers

Vincent Wevers is ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat is de uitspraak van de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Directeur Remco Boer:

“Als KNGU menen wij dat deze vrijspraak een groot negatief effect kan hebben op eventuele toekomstige meldingen in relatie tot grensoverschrijdend gedrag in de turnsport, maar ook in breder verband. Wij betreuren het dat de melders wederom aan het kortste eind trekken, en indien gewenst zullen wij ze bijstaan met begeleiding en nazorg.

Wij hopen niet dat deze vrijspraak de in gang gezette ontwikkelingen voor een positief en veilig sportklimaat tegenwerkt. Toch blijven wij doorgaan op de ingezette weg en bouwen wij aan een veilig en optimaal sportklimaat. Verdere professionalisering van het sport-tuchtrecht in het algemeen en de onderzoeksfase in het bijzonder zijn al eerder in gang gezet en blijken eens te meer hard nodig.

Daarnaast wil de KNGU graag verder blijven werken aan een eenduidig normenkader voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Over deze maatregelen zal de KNGU met NOC*NSF, partners en collega-bonden in gesprek blijven.

Uit onderzoek blijkt hoe moeilijk het is voor sporters die te maken krijgen met sociale veiligheid om daadwerkelijk melding te maken van hetgeen hen overkomen is. Dat is ook wel gebleken bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen andere sectoren zoals cultuur en media, die vaak jaren na dato plaatsvinden.

Een vrijspraak die opnieuw met name op formele gronden is gestoeld, kan op geen enkele wijze bijdragen aan herstel en leedverwerking.”