Situatie Rusland-Oekraïne

De afgelopen dagen zijn er vragen binnen gekomen over het standpunt van de KNGU in relatie tot de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de genomen maatregelen binnen en buiten de sportwereld. Net als de andere sportbonden volgen we de richtlijnen van het NOC*NSF, die hierover in permanent overleg staat met verantwoordelijke ministeries. NOC*NSF volgt de ontwikkelingen op de voet, brengt de mogelijke gevolgen in kaart en communiceert daarover als dat nodig is.  

Ook de KNGU spreekt zijn afschuw uit over de inval in Oekraïne en veroordeelt het brute geweld dat daarbij wordt gebruikt. Oekraïne en zijn inwoners verdienen alle steun, ook van de sportwereld.  

De FIG heeft na de oproep van het IOC besloten om Russische en Belarussische deelnemers vanaf heden uit te sluiten van deelname aan internationale sportwedstrijden.

De KNGU bekijkt per wedstrijd of evenement in Nederland waarbij Russische sponsoren betrokken zijn hoe te handelen. Waar nodig zullen wij contact opnemen met betrokken clubs en/of organisatoren.