Sporten zonder publiek en met gesloten sportkantines

We mogen gelukkig blijven sporten, maar zonder publiek en met gesloten sportkantines. In tegenstelling tot de geruchten van gisterenmiddag, zijn er geen beperkingen t.a.v. groepsgrootte voor sportactiviteiten of bepaalde regio’s in Nederland. Ons wedstrijdseizoen begint eind oktober. Of we een ‘normaal’ seizoen kunnen draaien met of zonder publiek zal blijken na de volgende persconferentie van het kabinet.  

NOC*NSF heeft een algemene supportdesk waar je terecht kunt met al je vragen. Schroom dus niet om hen te bellen. De FAQ en protocollen op de website van NOC*NSF zijn aangepast m.b.t. de laatste maatregelen. 

Hieronder beantwoorden wij een aantal vragen die betrekking hebben op de aangescherpte maatregelen die tijdens de persconferentie van 28 september zijn aangekondigd. 

Gaan wedstrijden gewoon door? 

  • Op 28 september is aangekondigd dat de sport gewoon door kan gaan met reguliere aanbod, maar dat publiek niet welkom is en sportkantines dicht moeten. Deze maatregelen zijn voor 3 weken vast gesteld. Ons wedstrijdseizoen begint pas na die 3 weken. Of er publiek welkom gaat zijn en/of er überhaupt wedstrijden georganiseerd kunnen worden, kunnen we nu dus niet zeggen. We gaan ons op verschillende scenario’s voorbereiden waar we zoveel als mogelijk een normaal wedstrijdseizoen proberen te draaien, liefst met publiek!  

Wat doen we met ons opendeurbeleid nu ouders niet meer op de tribune mogen zitten? 

  • Helaas wordt er voor onze sport geen uitzondering gemaakt en zijn ouders dus niet welkom bij trainingen of wedstrijden. Een alternatief kan zijn om iemand als toezichthouder in de zaal aan te wijzen zodat er naast de trainers nog iemand anders aanwezig is in de zaal. Deze persoon behoort dan tot de ‘staf’ van de training en mag dan aanwezig zijn.  

Mogen ouders wel op de tribune zitten wanneer zij hun kind(eren) naar de training brengen? 

  • Nee, dat mag helaas ook niet. Alleen bij uitwedstrijden wordt een uitzondering gemaakt voor ouders die kinderen met de auto moeten brengen. Bij thuiswedstrijden en trainingen geldt deze uitzondering niet.  

Mag ik kinderen vanaf 13 jaar die verkouden zijn weigeren bij de training? 

  • Ja dat mag! Conform de algemene maatregelen geldt dat iedereen vanaf 13 jaar met klachten thuis moet blijven. Dat geldt dus ook voor sporten. Mochten er bij jouw club toch kinderen met klachten komen, dan mag je ze dus weigeren. Vaak geen fijne taak voor een trainer, dus belangrijk dat de club hier duidelijk op voorhand over communiceert. Eventueel kan er ook een coronacoördinator, aanwezig op de accommodatieeen rol spelen in het naar huis sturen van deze kinderen.  
  • Kinderen t/m 12 jaar die verkouden zijn, zijn dus gewoon welkom. Mocht je als club hiervan af willen wijken, dan staat je dit natuurlijk vrij. Zorg wel dat je hier duidelijk over communiceert.  

Krijgen trainers ook voorrang bij het aanvragen van een coronatest? 

  • Helaas niet. De testcapaciteit in Nederland loopt achter op de behoefte en alleen bepaalde beroepen krijgen voorrang. We blijven aandacht vragen voor het toevoegen van jeugdtrainers aan die groep, maar vooralsnog heeft dit nog niet tot een aanpassing geleid. 

 Mag ik onze sportkantine wel gebruiken voor bijeenkomsten (vergaderingen, opleidingen, etc.) 

  • Sportkantines moeten vanaf 29 september om 18:00 uur gesloten blijven. Er heerst echter nog onduidelijkheid wat dit precies betekent. Samen met NOC*NSF zoeken we nu uit of bijeenkomsten zonder horeca-inzet wel mogelijk zijn. Houd de FAQ van NOC*NSF in de gaten.  

De FAQ van NOC*NSF en de veelgestelde vragen van de KNGU worden de komende dagen aangepast met de meest recente wijzigingen. Mochten bovenstaande antwoorden conflicteren met wat er in de FAQ staat, dan geldt bovenstaande. Op de website van rijksoverheid vind je ook de meest recente maatregelen en consequenties voor de sport: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport