Tariefswijziging inschrijfgelden

Afgelopen periode zijn, net als in vele andere branches in de markt, ook bij de KNGU de kosten gestegen. Dit heeft helaas ook invloed op de wedstrijden van de KNGU. Daarom verhogen we de inschrijfgelden. Zo kunnen de wedstrijden blijven draaien zoals je ze kent.

Dit verandert voor de clubs & sporters
Vanaf 01-09-2022 worden de inschrijfgelden voor wedstrijdsporters met 10% verhoogd. Een verhoging die deels voortkomt uit het afschaffen van het wedstrijdpaspoort, en deels uit de marktinflatie, waarbij de KNGU heeft gekozen dat laatste significant lager te laten zijn dan de huidige index.

Een overzicht van alle inschrijfgelden 2022-2023 vind je op deze pagina onder ‘harmonisatie’. 

Dit verandert voor organiserende clubs
De bandbreedte van entreegelden voor publiek bij wedstrijden wordt verhoogd. Zo hebben ook organiserende clubs ruimte om de wedstrijden kostendekkend te kunnen organiseren.  

Inschrijfsysteem
Voor turnen heren en turnen dames opent het inschrijfsysteem op 01-09-2022. Sporters kunnen voor het seizoen 2022-2023 worden ingeschreven tot 01-10-2022.