Tegemoetkomingsregeling voor (oud)-gymsporters

NOC*NSF en KNGU hebben in het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg (CBKZ) een partner gevonden om de tegemoetkomingsregeling voor (oud-)gymsporters, conform de aanbeveling uit het rapport Ongelijke Leggers en het advies van de adviescommissie integriteit en ethiek hierover, te ontwikkelen en uit te voeren. Het CBKZ werkt vanzelfsprekend in nauw overleg met NOC*NSF en de KNGU. Het CBKZ heeft ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van dergelijke regelingen. Zo heeft het CBKZ eerder een regeling voor slachtoffers van misbruik bij het Leger des Heils ontwikkeld en uitgevoerd. Dit geeft NOC*NSF en de KNGU het vertrouwen dat door de inzet van het CBKZ er vaart kan worden gemaakt met de totstandkoming van de tegemoetkomingsregeling.

Op basis van gesprekken die KNGU en NOC*NSF met het CBKZ hebben gevoerd, verwacht het CBKZ dit jaar een concept van de regeling te hebben ontwikkeld. Vervolgens wordt de organisatie voor de uitvoering van de regeling naar verwachting in het voorjaar van 2022 ingericht en kan de regeling  op dat moment worden opengesteld voor oud-gymsporters. De regeling wordt gepubliceerd op een speciale website. Tot die tijd vragen we oud-gymsporters die gebruik willen maken van deze regeling nog geen contact op te nemen met CBKZ, zodat CBKZ zo spoedig mogelijk de regeling kan ontwikkelen en de uitvoering kan voorbereiden.

Raad van oud-sporters
Voor de ontwikkeling en uitvoering van de regeling is een raad van oud-gymsporters ingericht. Zij adviseren het CBKZ op de inhoud en uitvoering van de regeling. NOC*NSF en KNGU achten dit van groot belang. Ervaringsdeskundigen zijn als geen ander in staat om advies te geven over hoe de opzet en uitvoering van de regeling optimaal bijdraagt aan de erkenning die de regeling beoogd te geven aan slachtoffers en hoe de doelgroep die genoemd is in het rapport Ongelijke Leggers bereikt wordt.

"NOC*NSF en de KNGU zijn blij dat zij een onafhankelijke organisatie met ervaring hebben kunnen vinden die de ontwikkeling en uitvoering van de tegemoetkomingsregeling op haar kan en wil nemen. Wij spreken daarnaast onze bijzondere waardering uit voor de oud-gymsporters die bereid zijn gevonden zitting te nemen in de cliëntenraad die nu wordt ingericht. Op die manier zorgen we ervoor dat de regeling niet alleen een procedure is, maar ook bijdraagt aan de erkenning waar de slachtoffers behoefte aan hebben." Anneke van Zanen - voorzitter NOC*NSF

Gerelateerd

Procedure tegemoetkomingsregeling gymsport eenvoudiger en laagdrempeliger

De tegemoetkomingsregeling voor gymsporters is op een aantal belangrijke punten aangepast. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep van oud-sporters om de regeling eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Alle betrokken partijen (KNGU, NOC*NSF en het CBKZ als de uitvoerder van de regeling) hebben zich de reactie en emoties van oud-sporters serieus aangetrokken.

Lees meer

(Oud-) gymsporters kunnen tegemoetkoming aanvragen

(Oud-)gymsporters die tijdens hun topsportcarrière te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag kunnen vanaf vandaag (1 maart 2022) financiële tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming is bedoeld als erkenning voor het leed dat deze gymsporters door dit grensoverschrijdende gedrag is aangedaan.

Lees meer

Alle artikelen