Tot zover 2022, en nu door naar 2023!

Het einde van het jaar nadert. Een mooi moment om terug te kijken op wederom een bewogen jaar en onze dank uit te spreken voor de belangrijke bijdrages die iedereen daaraan geleverd heeft. Het is vooral ook het moment om (voor)uit te kijken naar een nieuwe start waarin nieuw perspectief, nieuwe verbinding, maar ook nieuwe uitdagingen centraal staan. 

Dutch Gymnastics, het netwerk van betrokken en bevlogen liefhebbers van onze mooie gymsport, heeft een aansprekende en maatschappelijk relevante ambitie; zo veel mogelijk mensen via de gymsport in beweging te brengen én te houden. Het realiseren van deze ambitie an sich lijkt de afgelopen jaren al topsport. We gaan van de ene crisis naar de andere. De consequenties van de corona-epidemie lijken we grotendeels te boven zijn gekomen. De aanbevelingen vanuit het Verinorm-rapport krijgen steeds meer een structurele plaats binnen ons dagelijks handelen. Dit jaar werden we geconfronteerd met een nieuwe uitdaging in de (extreem) hoge energiekosten. We worden gechallenged en tonen ons weerbaar en veerkrachtig! Want hoewel niet vanzelf, lijken we met verenigde krachten, ook die crisis weer te boven te komen. Sterker dan ooit tevoren! Iedereen die daar op enige wijze een bijdrage aan geleverd heeft, mag zich op de schouders kloppen. Chapeau en enorm bedankt, namens de KNGU, maar vooral namens onze talrijke sporters; van de breedte tot aan de top. 

Gelukkig bestaat Dutch Gymnastics uit een grote groep betrokken en bevlogen mensen, die dagelijks actief betrokken zijn bij de gymsport. Van een ondernemende gymclub tot een enthousiaste buurtsportcoach. Van een trainer tot een ouder. En van een bevlogen vrijwilliger tot een doorgewinterde topsporter. En al deze mensen zijn nodig, want het stimuleren van bewegen is belangrijker dan ooit. Niet in de laatste plaats omdat de toegang tot sporten voor een groeiende groep steeds problematischer lijkt te worden. Ook de KNGU is onderdeel van Dutch Gymnastics. Wij realiseren ons maar al te goed welk enorm beroep op jullie wordt gedaan. 2023 staat voor ons dan ook in belangrijke mate in het teken van nieuwe verbinding, om gerichter te kunnen ondersteunen en - daar waar mogelijk - gemeenschappelijk op te trekken in het realiseren van onze ambitie. 

Eén van dé hoogtepunten is ongetwijfeld de viering van onze mooie sport, tijdens de Wereld Gymnaestrada, van 30 juli tot 5 augustus in Amsterdam. Het wordt ons feestje! Iedereen die de gymsport een warm hart toedraagt is daarvoor uiteraard van harte voor uitgenodigd. Wij kijken er in elk geval naar uit om jullie daar te ontmoeten, nieuwe verbindingen te maken, maar vooral om samen te genieten van alles wat de gymsport voortbrengt. 

Tot die tijd en voor nu wensen wij iedereen heel fijne (verdiende) feestdagen. Geniet van elkaar, neem de tijd om bij te tanken, blijf bewegen en droom van het mooie dat nog komen gaat. 

Groet, Remco Boer
Directeur KNGU

Eindejaarsgroet 2022