Turnambitie in Brabant

Stichting Sportclub Flik-Flak pakt dit najaar flink uit. Samen met Maaspoort Sports & Events, stichting Turnpromotie NL, Janssen-Fritsen, Brabant Sport en de KNGU hebben ze de krachten gebundeld. Het eendaagse Turngala Brabant wordt uitgebreid en zal onder de naam Brabant Trophy door veel side-events bijna een volle week in beslag nemen. Hoe doet de vereniging dat? “We willen de gymnastische sport op een hoger niveau brengen. Dat kun je niet alleen, daarvoor heb je meerdere partijen nodig.”

Flik-Flak heeft een droom. De gymsportvereniging uit ’s-Hertogenbosch wil dat in de Brabantse hoofdstad in 2023 de World Cup turnen plaatsvindt. Als eerste stap in die richting wordt het Turngala Brabant na vier edities flink uitgebreid. Op zaterdag 26 oktober staat een nieuwe internationale topwedstrijd tussen acht mix-duo’s op het programma: de Brabant Trophy.

In de week rondom de Brabant Trophy, van dinsdag 22 oktober tot zondag 27 oktober, strijden turners uit de Nederlandse top om de Brabant Cup. Ook het Turngala Brabant blijft een onderdeel, een combinatie van topsport, show en entertainment. En in de eerste dagen van de week vinden vele side- events plaats; van kennismaking met de sport voor de allerkleinsten tot verschillende congressen en bijeenkomsten voor ondernemers.

201906 KNGUTheFinals 124326 D850 DSC 3263Draagvlak creëren 

“We hebben de ambitie om de gymnastische sport op een hoog niveau in de stad en omgeving te zetten”, zegt Wendy Vos, algemeen directeur van Flik-Flak. “Het jaar rond organiseren we al activiteiten, zoals het IAG Sportevent met Hemelvaart. Zo proberen we de sport zo goed mogelijk in beeld te brengen; van aangepast sporten tot breedtesport en topsport.”

De Brabant Trophy is voor Flik-Flak en de andere betrokken partijen ook een manier om langzaam te groeien tot – hopelijk – de organisator van de World Cup. “Voor een echt groot evenement zal je draagvlak moeten hebben, vanuit het bedrijfsleven, vrijwilligers, de gemeente en de ambtenaren. Je moet voor de stad van betekenis zijn. Dan is de stad eerder geneigd te zeggen dat het belangrijk is dat het evenement in de stad plaatsvindt.”

Voor sporters, bewoners en vrijwilligers 

Zo zijn er verschillende activiteiten voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. “Daar spelen we op in, want we vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen op vroege leeftijd geprikkeld worden”, zegt Vos. Flik-Flak werkt het hele jaar door al samen met scholen, pedagogen en fysiotherapeuten. “Deze week gebruiken we om mooie afsluiters neer te zetten. Het is de kers op de taart nadat de jongsten geoefend hebben.”

Coaches van andere verenigingen, docenten van alle scholen in de eigen stad, en vrijwilligers van sportclubs uit de omgeving zijn tijdens de week welkom bij diverse congressen op het gebied van coaching, voeding, medische achtergrond; alles bedoeld om zoveel mogelijk kennis over te dragen.

Daarnaast wordt ook het bedrijfsleven nadrukkelijk bij dit evenement betrokken. Vele side-events worden juist voor bedrijven georganiseerd, bijvoorbeeld als Epke Zonderland bij het business-event Kampioen in 1 dag aan tal van regionale ondernemers vertelt hoe zij kampioen in hun business kunnen worden.

Samenwerking noodzakelijk

Zonder de ondersteuning vanuit het bedrijfsleven zou een Brabant Trophy niet plaats kunnen vinden, stelt Vos. “Sponsoring en samenwerking maken het mogelijk dat we de gym- en turnsport op deze manier kunnen presenteren. En daarmee leggen we de basis om een positief gevoel over de gymnastische sporten bij het bedrijfsleven én in de hele Bossche gemeenschap op te bouwen.

Daar houdt het belang van het bedrijfsleven echter niet op. “We willen de gymnastische sport op een hoger niveau brengen. Dat kun je niet alleen, daar heb je meer partijen voor nodig, waarbij elke partij zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Flik-Flak werkt dan ook samen met verschillende partijen om de Brabant Trophy te realiseren en uiteindelijk een World Cup te mogen organiseren – sterker, dat laatste was een wens van de gemeente. Onder andere Janssen-Fritsen, Maasport Sports & Events, BrabantSport, KNGU en de stichting Turnpromotie NL hebben zich met Flik-Flak achter de plannen geschaard.

Maaspoort Sports & Events is eindverantwoordelijk. Daaronder zitten verschillende partijen die elk verantwoordelijk zijn voor hun onderwerp of evenementen; van de overkoepelende communicatie tot het organiseren van de bedrijfsevenementen of de gymnastiekonderdelen.

“We kunnen als club ook wel een bedrijfsactiviteit organiseren, maar dan gaan we op de stoel van een ander zitten en dat gaat ten koste van de kwaliteit”, legt Vos uit. “Deze worden daarom georganiseerd door een ervaren bedrijf dat met veel topsporters samenwerkt. Wij vertrouwen hen, net zoals zij erop vertrouwen dat wij voldoende kennis hebben van de gymnastische sport. Dan kun je er samen iets moois van te maken.”

201906 KNGUTheFinals 142235 D5 DSC 5254Vrijwilligers

De vereniging werkt ook samen om een grote kring van vrijwilligers om zich heen te verzamelen. Te beginnen met de leden, vertelt Vos. “Betrek op het moment dat je plannen maakt, daar ook de leden bij. Vraag waar zij behoefte aan hebben. Dan komen de meest geweldige plannen naar boven en creëer je ook draagvlak in de club. Er komt veel energie vrij.”

Daarnaast kijkt Flik-Flak niet alleen naar de 1500 eigen sporters voor wat Flik-Flak de vrijwilligers van de toekomst noemt. “We werken het hele jaar door met langdurig werklozen, mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, stagiaires. We hebben hier jaarlijks alleen al zestig stagiaires rondlopen, om aan te geven hoe belangrijk deze vrijwilligers voor ons zijn.”

Voor de week rondom de Brabant Trophy verwacht Vos dat ongeveer 200 vrijwilligers zullen meewerken. “Binnen onze organisatie zijn er enkele mensen die in gesprek gaan met gemeenten, met het reïntegratiebedrijf, met scholen om te kijken waar zij behoefte aan hebben. Zij zijn dan ook heel blij met ons. Mensen die vallen onder het reïntegratiebedrijf kunnen zo werkervaring opdoen.”

Ook met de scholen houdt de vereniging altijd contact. “Zij kwamen al bij ons zodat leerlingen niet zo lang in de schoolbanken hoeven te zitten. Zo hebben we met de scholen het reken-beweegprogramma opgezet. De scholen hoeven dit dan zelf niet te organiseren, wij hebben al een relatie met de scholen gelegd.” Samenwerking met het bedrijfsleven en de hulp van vele vrijwilligers is volgens Vos de enige manier om een zo groot evenement te kunnen organiseren. “Topsport kost bakken met geld, dat kunnen we niet alleen uit de breedtesport halen. Side-events zijn daarom nodig om toch topsport te kunnen brengen en ook het maximale maatschappelijke rendement uit een evenement te halen. Zo kunnen we allen genieten van wat de topsporters laten zien.”

Dit artikel is afkomstig uit The Connection. The Connection is een magazine van de KNGU voor clubbestuurders. Meer informatie over het afsluiten van een abonnement.