Vincent Wevers vrijgesproken

Vincent Wevers is door het Instituut Tuchtrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

Wevers moest voor het tuchtorgaan komen vanwege een vijftal vermeende misstanden, volgens de uitspraak: fysieke mishandeling, het negeren van blessures, scheldpartijen en schreeuwen, het wegen van atleten in de zaal en machtsmisbruik en isoleren van zijn pupillen.

Zes weken geleden was de zitting, waarbij Wevers zelf verstek liet gaan. De eis van de aanklager was een schorsing van 28 maanden, waarvan 24 voorwaardelijk.

De KNGU gaat de uitspraak nu bestuderen voordat er uitspraken worden gedaan over verdere stappen.

“De KNGU heeft kennis genomen van de uitspraak van de tuchtcommissie van het ISR in de zaak V. Wevers. Wij zullen deze nader moeten bestuderen, maar los van de juridische duiding realiseren wij ons dat de impact voor alle betrokkenen, zeker ook voor de melders die naar voren zijn getreden, groot is. De KNGU zal zich intern verder beraden over deze uitspraak van de tuchtcommissie." KNGU