Gym- en Turncompetitie

De GymnastiekCompetitie en TurnCompetitie is een serie wedstrijden voor recreantenteams. Het reglement, het verloop en de oefenstof worden in overleg met de deelnemende verenigingen jaarlijks getoetst en waar nodig aangepast. De GymnastiekCompetitie is voor alle leden, die slechts 1 uur per week gymles hebben. Wie meer dan één uur per week traint (gymnastiek, acrogym en/of springen), is uitgesloten van deze competitie. Ook als men heeft meegedaan aan wedstrijden van de districts technische commissie Turnen (uitgezonderd Ritmische Gymnastiek, Jazzdans- en Aerobics­), op nationaal niveau en de hoogste districtsniveaus is men uitgesloten. Voor wie maximaal 2 uur per week traint is er een aparte TurnCompetitie.

Toelichting    
De wedstrijden binnen de Gymnastiek- en TurnCompetitie zijn teamwedstrijden. De teams bestaan uit 3-8 deelnemers (jongens) en 5-10 deelneemsters (meisjes). Per toestel tellen de beste 5 (m), resp. 3 (j) cijfers. Bij onvolledige teams mogen jongeren ouderen aanvullen.

Er zijn 3 leeftijdscategorieën: 6-7, 8-9, 10-12 jaar. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. (Leeftijd op 1 oktober 00.00 uur geldt het hele competitieseizoen).

Toestellen:

Meisjes Jongens
brug ongelijk, balk, lange mat en sprongonderdeel brug gelijk, rekstok, lange mat en sprongonderdeel

De deelnemende verenigingen worden ingedeeld in rayons van 3-5 verenigingen die redelijk bij elkaar in de buurt gevestigd zijn. Als men in 1 leeftijdscategorie meer dan 2 teams inschrijft, is het mogelijk, dat een deel van de teams bij een ander rayon (zo dichtbij mogelijk) wordt ingedeeld (dit om er geen verenigingswedstrijden van te maken en het voor de tegenstanders, met misschien 1 team, ook leuk te houden).

Kijk voor de data in de activiteitenkalender.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze activiteit, klik hier (PDF handboek). Of neem contact op met Marion van Galen, via marion.vangalen@home.nl  

Naam Functie E-mail Telefoon
Marion van Galen Voorzitter District Technische Commissie Gymnastiek
Voorzitter werkgroep Gymnastiek- en TurnCompetitie
marion.vangalen@home.nl 074-2664659
Carla van Breemen Technisch lid carla@v-breemen.demon.nl  
Bep Spijker Technisch lid spijkerhiet@home.nl 0529-401287
06-228679
Hannie Krikke Werkgroep Gymnastiek- en TurnCompetitie hannie@ajkrikke.nl 053-5723136
Han van Galen Technisch lid, tijdelijk secretaris DTCG en voorzitter werkgroep Demo-gym han.vangalen@home.nl 074-2664659