Proces & tijdlijn

Hier vind je een overzicht van de stappen die we zetten en in welke volgorde. We zitten kort op de bal en sturen onderweg bij waar nodig. De grove planning vind je in de tijdlijn onderaan deze pagina.  

Trechter

Uitwerking stappen

FASE 1: Creatie

De afgelopen maanden stonden in het teken van analyseren. Onder meer de volgende elementen zijn voorgesteld:

 • Verinorm onderzoek;
 • Wetenschappelijke ontwikkelingen van de ontwikkeling van de mens;
 • Succesvolle concepten en programma's van buiten de gymsport; 
 • Huidige programma heren/ dames turnen; 
 • Strategie KNGU. 

Daarnaast zijn de volgende acties: 

 • Een twintigtal interviews met belangrijke interne en externe stakeholders over de huidige status van de gymsport in Nederland.
 • Een online onderzoek onder 130 geselecteerde respondenten waaronder: (oud-sporters, clubbestuurders, coaches, ouders en vrijwilligers.
 • Een bijeenkomst met 12 deelnemers uit verschillende hoeken van de gymsport. Tijdens deze sessie komen de volgende onderdelen aan bod: 
  - Inzoomen op dilemma's die worden opgehaald in het online onderzoek.
  - Komen tot oplossingsrichtingen vanuit een perfecte toekomst.
  - Oplevering van een shift agenda (van … > naar…)
  - Gezamenlijk nieuw verhaal: waar staan ​​we voor? waar gaan we voor? 
 • Inhoudelijke 'sprints' per thema. E en designsprint is een intensief proces van een aantal dagen waarin een probleem binnen de herijking van topsport en talentontwikkeling met experts wordt opgelost. De thema's komen uit de bovenstaande sessie. 
 • De volgende stap is het met een voorstel groep valideren van water in de sprints is bedacht. 

Wat levert de 'Creatie' fase dan uiteindelijk op?
- een nieuwe visie op de gymsport .
- een plan voor de herijking van talentontwikkeling & topsport vanaf 2022. 
- input voor het vervolgtraject voor andere doelgroepen en disciplines. 

Tijdlijn plaatje