Methode

De methode waar we mee werken: Het Perfect World Principe

Stel: de wereld is perfect. Hoe ziet dat eruit? Bijvoorbeeld: de gymsport is de grootste sport van Nederland, gymclubs kunnen nauwelijks zijn de vraag nog aan en er wachtlijsten met coaches die staan ​​te trappelen om aan de slag te gaan. Dit lijkt misschien een 'mission impossible', maar door vanuit een perfecte setting te denken kom je tot nieuwe ideeën. Ideeën die je niet bedenkt als je in de beperkingen van de huidige situatie hangen. Dit is het uitgangspunt van het Perfect World Principe. 

Welke sprong willen we maken?

  1. Systeem
    Hoe ziet het nieuwe 'systeem' van het topturnen in Nederland er straks uit? Kernwoorden zijn: transparantie, openheid en continue doorontwikkeling,  

  2. Structuur
    Welke Nieuwe structure verleden daarbij? Inclusief rollen, verantwoordelijkheden, processen en feedbackloops. Wie doet wat? Hoe zorgen we voor integraliteit en verankering? 

  3. Cultuur
    Welke cultuur willen we creëren? Hoe zetten we het welzijn van de atleet écht centraal? En hoe worden we als sport een magneet voor iedereen? Hoe creëren we een cultuur waar een groeimindset de basis vormt en we elke dag van elkaar leren en verbeteren? 

Alleen samen kunnen we de grote stap maken, we werken dan ook intensief samen met oud-sporters, huidig ​​met oud-sporters, clubbestuurders, coaches, ouders, vrijwilligers, (externe) experts.

Externe begeleiding 
Dit proces wordt begeleid door externe adviseurs Jenny Elissen en David Smith. In 2011 ontwikkelingen zij het Perfect World Principe toen zij aanpak tal van organisaties en verder geholpen geholpen. Kijk hier 
voor meer informatie. De planning van het hele proces vind je hier.