Methode

De methode waar we mee werken: Het Perfect World Principe

Stel: de wereld is perfect. Hoe ziet dat eruit? Bijvoorbeeld: de gymsport is de grootste sport van Nederland, gymclubs kunnen nauwelijks de vraag nog aan en er zijn wachtlijsten met coaches die staan ​​te trappelen om aan de slag te gaan. Dit lijkt misschien een 'mission impossible', maar door vanuit een perfecte setting te denken kom je tot nieuwe ideeën. Ideeën die je niet bedenkt als je in de beperkingen van vandaag de dag blijft hangen. 

Welke sprong willen we maken?

  1. Systeem
    Hoe ziet het nieuwe 'systeem' van het topturnen in Nederland er straks uit? Kernwoorden zijn: transparantie, openheid en continue doorontwikkeling.

  2. Structuur
    Welke nieuwe structuur past daarbij? Inclusief rollen, verantwoordelijkheden, processen en feedbackloops. Wie doet wat? Hoe zorgen we voor integraliteit en verankering?

  3. Cultuur
    Welke cultuur willen we creëren? Hoe zetten we het welzijn van de atleet écht centraal? En hoe worden we als sport een magneet voor iedereen? Hoe creëren we een cultuur waar een groeimindset de basis vormt en we elke dag van elkaar leren en verbeteren? 

Alleen samen kunnen we de grote stap maken. We werken dan ook intensief samen met oud-sporters, huidige sporters, clubbestuurders, coaches, ouders, vrijwilligers en (externe) experts.

Externe begeleiding 

Dit proces wordt begeleid door externe adviseurs Jenny Elissen en David Smith. In 2011 ontwikkeling zij het Perfect World Principe. Met deze aanpak helpen zij organisaties de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Kijk hier voor meer informatie. De planning van het hele proces vind je hier.