RenflexData

  • ()

Digitale brevetverlenging Trampoline 3

Eén keer per 4 jaar moeten alle juryleden een verplichte brevetverlenging volgen. Dit is altijd na het Olympische jaar en heeft te maken met de aanpassingen van de oefenstof en de beoordeling daarvan. Je wordt bijgeschoold en geïnformeerd over de belangrijkste aanpassingen, zodat je de komende periode jouw belangrijke taak goed geïnformeerd en met plezier kunt blijven uitoefenen.

Voor jullie staat klaar een digitale toets zonder bijeenkomsten. Dit is tevens de laatste mogelijkheid om je TR3-jurybrevet te verlenging. Inschrijven kan tot 30 november a.s.

Let op

  • Als jurylid moet je lid zijn van een vereniging;
  • Juryopleidingen, jurybijscholingen en brevetverlengingen zijn gratis;
    Consumpties zijn voor rekening van de cursist.
  • Opleidingsmateriaal en reglementen worden alleen digitaal verstrekt. 
  • Inschrijven mag alleen met een actief/geldig TR3 jurybrevet.

Heb je vragen over deze opleiding? Bekijk dan de veel gestelde vragen of neem contact op via juryopleidingen@kngu.nl.

Niveau:
Licentieverlenging: punten
Discipline:
Kosten:
Geen lid:
Lid met verlopen licentie:
Lid met geldige licentie:

Bijeenkomsten

Nieuwe data volgen zo snel mogelijk.