Mentale weerbaarheid *ONLINE*

 • 16 januari 2023
 • Digitaal
 • Bijscholing (Niveau 3)

Mentale weerbaarheid 
Mentale training doen we allemaal in onze trainingen. (On)bewust doe je al best veel. Echter vaak gaan de alarmbellen rinkelen als er een kind heel kwetsbaar wordt in bepaalde situaties en dan moet er opeens mentaal getraind worden. Dat is zoiets als op zwemles gaan als je ligt te verdrinken. Heel veel is te trainen mits je inzicht hebt in de processen.

- Wat is het?
- Waar komt stress vandaan?

We hebben het ook nodig!
- Wanneer gaat het van de stretch naar de stress?
- Hoe herken je dat?
- Kan stress helpend zijn?
- Welke hormonen worden er dan geproduceerd en wat zijn de consequenties?
- Hoe werkt het bij kinderen?
- Is het trainbaar?
- Hoe bouw je dat op?

Deze bijscholing is onderdeel van een vierluik. Je kunt er voor kiezen alle vier de bijscholingen te volgen, maar je kunt de bijscholingen ook los volgen!
Elke bijeenkomst een thema waardoor er tijd is om praktisch te oefenen en wellicht terug te koppelen in een volgende sessie.

Maak je sporters mentaal weerbaar gegeven door: Peter Starke

Mentale weerbaarheid is het vermogen om te kunnen omgaan met uitdagingen, stress en druk.  Dat is nogal wat en zeker in deze tijd waar er zoveel van je gevraagd wordt. Signalen kunnen zijn:

 • Moeilijk vinden om in de groep iets te zeggen.
 • Veel achter aan staan.
 • Niet om hulp durven vragen.
 • Tegen iets op zien.
 • Minder presteren in wedstrijden dan in trainingen.
 • Feedback voelen als kritiek.
 • Iets niet voor de groep durven voordoen.
 • Niet kunnen loslaten (ouders…)
 • Etc etc.

Als trainer-coach zien we veel signalen bij kinderen die kunnen duiden op het eigenlijk niet durven zijn van zichzelf. Welke grote thema’s zitten daar nu achter en wat kun je doen?

Dit vierluik gaat je inzicht en tools geven om signalen te herkennen en wellicht situaties anders te benaderen.

De andere scholingen uit dit vierluik zijn:
- Gedachten sturen en overtuigingen
- Verbinding, hoe doe je dat eigenlijk?
- Doelen stellen

Niveau: Niveau 3
Licentieverlenging: 2 punten
Discipline:
 • Sportoverstijgend
Kosten:
Geen lid: €75,00
Lid met verlopen licentie: €60,00
Lid met geldige licentie: €50,00
Locatie:
Digitaal

Bijeenkomsten

Cursusdata Tijd
Cursusdata: 16 jan. 2023 Tijd: 20:00 - 21:30

Inschrijven

Contactpersoon

Naam E-mailadres Telefoonnummer
Serviceteam serviceteam@kngu.nl 055-5058700