The Coach - Visie & Intervisie

  • 23 oktober 2022
  • Rotterdam
  • Bijscholing (Niveau 4)

Nieuwe bijscholing en wordt in deze unieke combinatie alleen gegeven tijdens DG The Coach 2022. 

Visie op de gymsport
Wil jij, als trainer-coach, jouw sporters blijven ondersteunen in hun (sport)plezier en ontwikkeling? Tijdens de bijscholing `visie op de gymsport` besteden wij aandacht aan de inhoud van de visie en krijg je achtergrond informatie over het ontstaan daarvan. De visie op de gymsport geeft een positieve basis om de sport verder te ontwikkelen aansluitend bij de behoeften van onze sporters. Daarbij staat het (sport)plezier en ontwikkeling van onze sporters centraal.

Naast het informeren, is het ervaren van de visie een onderdeel van deze bijscholing. De visie lezen en begrijpen is uiteraard van belang voor het toepassen in de gymsport omgeving. Daarnaast kan ook het ervaren van de verschillende thema’s daarbij helpen. Tijdens verschillende werkvormen worden thema’s binnen de visie verder uitgediept en toegelicht. Ervaar wat het effect is van verschillende soorten doelstellingen op het prestatieniveau. En wat uitproberen, met de aandacht op leren, voor invloed heeft op het resultaat.

De kans is groot dat jij als trainer-coach (onderdelen van) de visie al toepast in jouw gymsport omgeving. Bewust of onbewust. Het delen van deze ervaringen met collega trainer-coaches kan jou inspireren en tot nieuwe inzichten leiden. Leer, deel en inspireer middels intervisie op het thema “afstemmen in de omgeving” of “vergroten van de intrinsieke motivatie”.

Intervisie
Intervisie met een thema is een vorm van kennisontwikkeling in een kleine groep professionals, (con)-collega’s onder elkaar, onder begeleiding van een intervisiebegeleider en bestaat uit het leren van en met elkaar aan de hand van concrete ervaringen. Aan de hand van een thema dat relevant is voor de desbetreffende doelgroep doen professionals, (con)-collega’s een beroep op de expertise van anderen om hen te helpen meer bewustwording en waardevolle inzichten te verkrijgen op eigen functioneren. Door middel van het stellen van open vragen kun je je meer bewust worden van je eigen functioneren. Waar loop je in de praktijk tegenaan m.b.t. dit thema? Wat ervaar je daarin als lastig? Wat is jouw rol daarin? Wat heb jij daarin nodig? Allerlei vragen die kunnen helpen om meer inzicht te krijgen op eigen handelen en het mogelijke effect daarvan op anderen en je op die manier handvatten kunnen geven voor vervolgstappen. Met het reflecteren op eigen gedrag kan namelijk zo een nieuwe manier van denken en handelen worden ontwikkeld in de praktijk. Tegelijkertijd leer je als deelnemer ook veel van de ingebrachte, herkenbare praktijksituaties van anderen.

De meerwaarde van intervisie is dat je enerzijds door intervisie meer bewustwording krijgt en het kan aanzetten tot ander gedrag dat de deskundigheid en de professionaliteit verhoogt. Anderzijds kan Intervisie ook de Community werking versterken, waardoor je sneller naar een collega toe zal stappen om even te kunnen sparren.

Door te leren reflecteren en je bewuster te worden, groei je niet alleen als professional maar ook als mens!

Workshop begeleiding:
Patrick Roël is pedagogisch adviseur bij de KNGU en de KNVB. Als sporter en trainer-coach is hij actief geweest binnen het alpine skiën. Met deze praktijk ervaring in de topsport en zijn achtergrond als sport & prestatie psycholoog zoekt hij vanuit de KNGU de samenwerking op met o.a. trainer-coaches en bestuurders om de gymsport verder te helpen ontwikkelen.

Monique Tewes is bewustzijnscoach en werkt als project leider Intervisie voor de KNGU om het product Intervisie te helpen introduceren bij de KNGU. Als coach voor met name Young Professionals ondersteunt zij het proces van bewustwording, van inzicht en creëert daarmee ruimte voor groei en verandering. Het inspireren, motiveren en enthousiasmeren van individuen en teams om talent en potentieel optimaal te benutten, is wat haar drijft. 

Wil jij deze bijscholing graag volgen en je alvast inlezen in de visie op de gymsport, klik dan hier

Voor meer informatie, bekijk de website van The Coach. 

 

Niveau: Niveau 4
Licentieverlenging: 4 punten
Disciplines:
  • Algemeen
  • Veilig Sport Klimaat
Kosten:
Geen lid: €110,00
Lid met verlopen licentie: €85,00
Lid met geldige licentie: €60,00
Locatie:
Topsportcentrum Rotterdam
Van Zandvlietplein 20
3077 AA, Rotterdam
Route

Bijeenkomsten

Cursusdata Tijd
Cursusdata: 23 okt. 2022 Tijd: 10:00 - 13:00

Inschrijven

Contactpersoon

Naam E-mailadres Telefoonnummer
Serviceteam serviceteam@kngu.nl 055-5058700