Nieuw wedstrijd- en oefenstof systeem

Turnen dames

Het is goed om als sport in ontwikkeling te blijven. Na iedere Olympische cyclus wordt het wedstrijd- en oefenstofsysteem geëvalueerd. Dit leidt tot een aantal veranderingen/doorontwikkelingen die gelden vanaf het seizoen 2021-2022.

Echter is het doorvoeren van gewenste veranderingen soms een uitdaging. We vinden het daarom belangrijk alle betrokkenen stap voor stap mee te nemen in het nieuwe wedstrijd- en oefenstofsysteem. Door middel van op elkaar aansluitende video's, leggen we het uit. Bekijk deze uitleg video's, voordat je de (concept) reglementen en oefenstof bestudeerd.

Uitleg video's

Beschikbare documenten

Daarnaast geven we je in onderstaande tabellen meer informatie over de leeftijdscategorieën en niveau indeling.

Leeftijdscategorieën 2021/2022
In deze doorontwikkeling vindt ook een wijziging van de leeftijdscategorieën plaats. De wijziging betreft het naar boven brengen van de senior leeftijd van 16 naar 18 jaar voor de 1e t/m 6e divisie. Hierdoor komen turnsters drie jaar lang uit in de junior categorie en twee jaar in de categorie jeugd. De leeftijdsgroep jeugd 1 komt hiermee te vervallen. Daarnaast wordt met de categorie instap de leeftijd 7, 8 en 9-jarigen bedoeld en met de categorie pupil de 10, 11 en 12 jarigen.

Om de verschuiving van leeftijdscategorie zo soepel mogelijk te laten verlopen, vinden vanaf komend seizoen (2020-2021) al enige wijzigingen plaats. Turnsters die in seizoen 2019-2020 zijn uitgekomen in de categorie jeugd 2, blijven in deze categorie. Turnsters die waren ingeschreven als tweedejaars junior (geboren in 2005) blijven uitkomen als junior. Hiermee wordt voorkomen dat zij in 2021 senior worden en vervolgens in 2022 weer junior. Betreffende turnsters komen vanaf 2023 uit bij de senioren. De verschuiving van de leeftijdscategorieën vindt komende jaren plaats volgens onderstaand schema:

Indeling middenbouw
In de video 'wat - turnen dames' geven we uitleg over alle leeftijdscategorieën en de globale inhoud van de oefenstof en het wedstrijdformat.

Middels onderstaande tabel geven we meer inzicht in de overgang van de huidige niveau indeling naar de nieuwe indeling m.b.t. de middenbouw. De verwachting is dat de volgende huidige niveaus in de onderstaande nieuwe niveaus gaan inschrijven. Let op: dit is een richtlijn en hoeft niet exact aangehouden te worden bij de inschrijven te zijner tijd.

Planning

  • Concept oefenstof onderbouw en middenbouw beschikbaar begin tweede kwartaal 2021;
  • Definitieve oefenstof onderbouw en middenbouw beschikbaar in juni 2021;
  • Evaluatie oefenstof onderbouw en middenbouw voorjaar 2022;
  • Aangepaste oefenstof onderbouw, middenbouw en bovenbouw beschikbaar eerste helft juli 2022.