Nieuw wedstrijd- en oefenstof systeem

Turnen heren

Het is goed om als sport in ontwikkeling te blijven. Na iedere Olympische cyclus wordt het wedstrijd- en oefenstofsysteem geëvalueerd. Dit leidt tot een aantal veranderingen/doorontwikkelingen die gelden vanaf het seizoen 2021-2022.

Echter is het doorvoeren van gewenste veranderingen soms een uitdaging. We vinden het daarom belangrijk alle betrokkenen stap voor stap mee te nemen in het nieuwe wedstrijd- en oefenstofsysteem. Door middel van op elkaar aansluitende video's, leggen we het uit. Bekijk deze uitleg video's, voordat je de (concept) reglementen en oefenstof bestudeerd bij beschikbare documenten. 

Daarnaast geven we je in onderstaande tabellen meer informatie over de leeftijdscategorieën en niveau indeling. Uitgebreide uitleg hierover vind je ook onder de button beschikbare documenten. 

Uitleg video's

Beschikbare documenten

Indeling op leeftijd en niveau:
Onderbouw-oefenstof: Twisttoernooi / Gymhelden voor benjamin en instap (definitieve naam is nog niet bepaald);
Middenbouw-oefenstof: Voorgeschreven oefenstof met keuze-elementen voor instap, pupil en jeugd;
Bovenbouw-oefenstof: Keuze oefenstof voor jeugd, junior I, junior II en senior.

2021 01 25 10 59 53 Omrekentabel TH Kopie Alleen lezen Word

Indicatie turnen heren

Planning

  • Concept oefenstof onderbouw en middenbouw beschikbaar begin tweede kwartaal 2021;
  • Definitieve oefenstof onderbouw en middenbouw beschikbaar in juni 2021;
  • Concept oefenstof bovenbouw beschikbaar in 1e kwartaal 2022;
  • Definitieve oefenstof bovenbouw beschikbaar in juni 2022.