Wedstrijd­paspoorten

Nieuwe opzet wedstrijdpaspoorten

Zoals sommigen van jullie al hadden gemerkt kon er tijdens de zomerperiode geen wedstrijdpaspoort meer besteld worden. Enerzijds omdat we door de uitbraak van Covid-19 ons wedstrijdseizoen vrij plotseling moesten staken, anderzijds ook omdat we de tijd wilden nemen om na te denken over een nieuwe invulling van het wedstrijdpaspoort. De oude wedstrijdpaspoorten waren altijd 3 jaar geldig. Dit hebben wij aangepast naar 1 wedstrijdseizoen (1 september t/m 1 juli). De reden hiervoor is simpel; we willen ons aanbod gerichter en meer op de behoefte van de sporter aanpassen. Door het wedstrijdpaspoort per seizoen aan te bieden, ontstaat er meer keuzevrijheid en dus flexibiliteit bij de sporter om per seizoen te beslissen of er aan wedstrijden wordt deelgenomen.

Sinds september 2020 kan er dus alleen nog maar een wedstrijdpaspoort worden aangevraagd per wedstrijdseizoen. De verlopen paspoorten kunnen vanaf nu ook weer worden verlengd en zijn vanaf de aanvraagdatum tot 1 juli geldig. Hetzelfde geldt ook voor de nieuwe paspoorten die worden aangevraagd. Het huidige loket is hierop aangepast. De kosten voor verlenging of nieuw wedstrijdpaspoort zijn €5,50 per seizoen. 

Vanwege de coronamaatregelen begrijpen wij dat de sporters geen gebruik hebben kunnen maken van de wedstrijdpaspoorten. Daarom zullen wij alle wedstrijdpaspoorten met een wedstrijdseizoen verlengen, zodat deze geldig zijn tot 1 juli 2022! Zo kunnen alle sporters nog wel een seizoen gebruik maken van het paspoort.

Daarnaast hebben we besloten het nieuwe wedstrijdpaspoort (met een geldigheid van 1 seizoen) los te koppelen van de disciplines. Dit betekent dat er dus geen tweede startrecht meer aangevraagd hoeft te worden. Met je nieuwe wedstrijdpaspoort heb je dus recht om mee te doen aan wedstrijden ongeacht de discipline.

Samengevat de voordelen van de nieuwe opzet:

  • meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de sporter: per jaar bekijken of men aan wedstrijden deel gaat nemen;
  • alle wedstrijdpaspoorten hebben dezelfde begin- en einddatum: geen gedoe meer met bijhouden tot wanneer welk paspoort loopt;
  • het paspoort is los gekoppeld van de disciplines. Er hoeft dus geen tweede startrecht meer aangevraagd te worden wanneer je bij een andere discipline mee wilt doen.

Naast boven genoemde aanpassingen, gaan we de komende tijd ook onderzoeken of we in de toekomst voor alle wedstrijdsporters het wedstrijdpaspoort gaan verplichten. Op dit moment is het wedstrijdpaspoort namelijk alleen verplicht voor deelname aan landelijke wedstrijden. Bij wedstrijden in het district, regio of rayon dus niet. We krijgen al jaren veel klachten over het feit dat er geen contributieverschil is tussen leden die wel en leden die niet aan wedstrijdsport doen en het onderscheid tussen landelijk en andere wedstrijden wordt ook steeds lastiger uit te leggen. We zullen dit zorgvuldig onderzoeken en eventueel koppelen aan de doorontwikkeling van het leden- en contributiebeleid.

Tot slot blijven we voor de toekomst ook nadenken over het verder digitaliseren van het wedstrijdpaspoort waardoor het gebruik nog eenvoudiger wordt. We zullen hier tijdig over communiceren. Heb je hier zelf ideeën over, schroom dan niet om deze met ons te delen. Voor vragen of het delen van je ideeën, kun je mailen naar wedstrijden@kngu.nl.