ZOKA & Corona

Veelgestelde vragen:

1. Wanneer wordt er besloten of SummerMoves Zomerkampen dit jaar doorgaat?
Hier hebben wij nog geen antwoord op. Wij zullen alleen aflassen als de overheid ons hiertoe verplicht. Zodra de overheid uitsluitsel geeft over de zomervakantie en de maatregelen die dan gelden, kunnen wij deze knoop doorhakken.

2. Ik wil annuleren, kan dat kosteloos?
Wanneer je annuleert, geldt de reguliere annuleringsregeling. Dit is niet kosteloos. Mocht de overheid besluiten dat een event zoals de zomerkampen geen doorgang mag hebben, dan wordt het volledige deelnemers-bedrag teruggestort. 
Update 8 mei: Wij hebben de annuleringsperiode waarbij er 20 euro (10 euro voor Sjoka) betaald moet worden, verlengd met 14 dagen. De periode waarin 50% van de deelnemersgelden betaald dient te worden gaat dus twee weken later in.

Op de site van de KNGU vind je ook meer informatie over corona en de tijdelijke gevolgen voor de gymsport. 


Nieuwsbrieven:


23 mei 2020


Wij hebben onze annuleringsregeling voor de tweede maal aangepast. Uit coulance is de periode waarin €20,00 (€10,00 voor Sjoka) betaald moet worden bij een annulering verlengd met vier weken extra. Daarna geldt een week waarin er 50% van het deelnemersgeld betaald moet worden en in de laatste week voor aanvang van de kampweek dient het volledige bedrag betaald te worden.

In dit schema staan de exacte data per kampweek vermeld. TIP: zet reminders in je agenda.

  €20,00 / €10,00 50%                    100%             
WEEK 1 t/m 20 juni t/m 27 juni na 27 juni
WEEK 2 t/m 27 juni t/m 04 juli na 04 juli
WEEK 3 t/m 04 juli t/m 11 juli na 11 juli
WEEK 4 t/m 11 juli t/m 18 juli na 18 juli
WEEK 5 t/m 18 juli t/m 25 juli na 25 juli
WEEK 6 t/m 25 juli t/m 01 aug. na 01 aug.
WEEK 7 t/m 01 aug. t/m 08 aug. na 08 aug.

Wanneer wij genoodzaakt zijn om zelf het kamp voor 2020 te moeten annuleren, heeft iedereen het recht op 100% teruggave van het deelnemersgeld. Mochten ouders toch eerder willen annuleren, dan moeten zij dit zelf doen met de inlog op mijn.zoka.nl en zijn de kosten dus minimaal €20,00. 


8 mei 2020

Net als jij verheugen wij ons op zeven onvergetelijke weken SummerMoves in Beekbergen. Dat is immers waar vele van ons het hele jaar naar uitkijken en waar een grote groep vrijwilligers keihard voor aan het werk is. Wij hebben echter op dit moment te maken met de razendsnel veranderende regels en richtlijnen rondom het coronavirus, die de organisatie ingewikkelder maken dan andere jaren.

Ook wij worstelen met allerlei vraagstukken en mogelijke scenario's. Het is voor ons steeds opnieuw richting bepalen met op de eerste plaats de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers. Met dit bericht geven we je inzicht in de stand van zaken.

‘Hak gewoon de knoop door, gaat het door of niet? Het maakt me niet uit, als ik maar weet waar ik aan toe ben’. Zo luidde het bericht van een betrokken moeder. Dit is eigenlijk de samenvatting van de vele vragen die we krijgen.

Waarom is het niet zo simpel?
Allereerst: De richtlijnen van de overheid laten ruimte voor interpretatie en zijn niet specifiek genoeg voor onze organisatie. Onze zomerkampen zijn geen vergunningsplichtig- of meldingsplichtig evenement, waar premier Rutte steeds over spreekt, dus wij kunnen ons niet scharen onder de festivals en andere grootschalige evenementen die in ieder geval tot 1 september niet door mogen gaan. 
Ten tweede kunnen de richtlijnen nog veranderen. We zitten op dit moment nog acht weken voor aanvang van week 1. Dat lijkt kort, maar met de wijsheid van de laatste paar weken, kan er nog veel gebeuren tot die tijd!
Tot slot hebben we rekening te houden met allerlei afspraken met partijen waarmee wij samenwerken. Wij moeten dit soort zaken allemaal laten meewegen om de continuïteit van de zomerkampen, ook voor de toekomst, niet in gevaar te brengen. Want ook na deze coronacrisis willen we allemaal graag op zomerkamp!
 
Zoals te lezen is, blijkt het dus niet zo simpel om tot een beslissing te komen. We hebben verantwoordelijkheden naar vele partners waar we al jaren mee samenwerken en waar we ook nog jaren mee door willen. De kans is aanwezig dat wij pas kort voor de start van de kampweken de knoop door kunnen hakken, zodat we alle dan geldende maatregelen in acht kunnen nemen met het welzijn van onze deelnemers en vrijwilligers voorop!
 
Versoepeling van de annuleringsvoorwaarden 
We snappen dat deze onzekerheden lastig kunnen zijn voor ouders en verzorgers. Om hen tegemoet te komen, hebben wij de annuleringsperiode waarbij er 20 euro (10 euro voor Sjoka) betaald moet worden, verlengd met 14 dagen. De periode waarin 50% van de deelnemersgelden betaald dient te worden gaat dus twee weken later in. Meer informatie over ZOKA en corona vind je op onze website
 
Zodra wij meer weten, zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren. Op de site van de KNGU vind je ook meer informatie over corona en de tijdelijke gevolgen voor de gymsport.

Nogmaals dank voor je geduld en begrip. #staysafe25 april 2020

Ook na de persconferentie van 21 april jl. geeft de overheid helaas geen uitsluitsel over de consequenties en eventuele versoepeling van de maatregelen voor de zomervakantie. Wij beraden ons, met ondersteuning van de KNGU, op de zomer. 

Zodra wij meer weten, dan zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren. Op de site van de KNGU vind je ook meer informatie over corona en de tijdelijke gevolgen voor de gymsport. De informatie over ZOKA en corona vind je ook op onze website

Voor nu willen we je bedanken voor je geduld. #staysafe.


01 april 2020

Wij volgen alle berichten rond het coronavirus en de daarbij behorende gevolgen op de voet. Ook na de laatste persconferentie van 31 maart jl. zien wij vooralsnog geen reden om op dit moment de SummerMoves Zomerkampen voor 2020 te annuleren. 

We zijn onderdeel van de KNGU en samen overleggen wij over mogelijke scenario’s en daaruit voortkomende consequenties. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF. 

Mocht de overheid besluiten dat een event zoals de zomerkampen geen doorgang mag hebben, dan hebben ouders/verzorgers geen enkele betalingsverplichting en wordt het volledige deelnemersbedrag teruggestort.

Ondertussen gaan onze voorbereidingen onverminderd door, maar het aanstaande werkweekend in Beekbergen op 11 & 12 april kan uiteraard niet doorgaan. Wij prijzen ons gelukkig met een groot en sterk netwerk van vrijwilligers. Daarom inventariseren we welke klussen voor het programma en de aankleding van het kampterrein we door hen thuis kunnen laten doen.

De stafteams voor de kampweken worden momenteel ook samengesteld. Stafzaken heeft samen met de kampleiders keuzes gemaakt en binnenkort zullen de stafbevestigingen de deur uit gaan. 

We hebben er voor gekozen om dit jaar geen open dag te organiseren. Deze stond aanvankelijk gepland op 16 mei tijdens een werkweekend. Mocht dat weekend in Beekbergen doorgaan, dan hebben we alle handjes nodig voor de voorbereidingen voor de zomer. 

We houden ook nauw contact met eXito, de eigenaar van het kampterrein. Zij denken goed met ons mee. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar een ander moment waarop we een "inhaal"-werkweekend kunnen organiseren.

In de week van 20 april krijgen we hopelijk meer zicht op de zomervakantie. Als wij eerder iets weten, dan zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren. Op de site van de KNGU vind je ook meer informatie over corona en de tijdelijke gevolgen voor de gymsport. 


20 maart 2020

Begrijpelijkerwijs komen er ook bij ons inmiddels vragen binnen over het effect van het coronavirus op de doorgang van SummerMoves Zomerkampen. Ook wij hebben helaas geen glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken.

Wij duimen met man en macht dat deze storm voor de zomer weer is gaan liggen. Daarom gaan onze voorbereidingen ook door. Met wat kunst- en vliegwerk, want klussen op het kampterrein zit er bijvoorbeeld voorlopig niet in. Maar de kampleiders zijn hun stafteams aan het samenstellen en gezien onze vrijwilligers verspreid over het land zitten, zijn wij werken op afstand wel gewend.

We zijn onderdeel van de KNGU en samen overleggen wij over mogelijke scenario’s en daaruit voortkomende consequenties. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF. 

Vooralsnog is er voor ons geen reden om de Zomerkampen te annuleren. We willen juist dat deze doorgaat voor alle kinderen en vrijwilligers.

Zodra wij meer weten, dan zullen wij dit  onder andere op deze pagina zo snel mogelijk communiceren.

Voor meer informatie over de KNGU en hun maatregelen rond het coronavirus is er een speciale pagina beschikbaar. 

Niet is te gek!