ZOKA UPDATE

23 juni 2021

Na maanden van radiostilte hebben we goed nieuws, want we kunnen ons gaan richten op een mooi Zomerkampjaar in 2022! Hoe dit zo is gekomen, delen we graag met je. Daarnaast vragen we ook om je hulp, want er zijn nog vele stappen te nemen.
 
De afgelopen 2 jaar…  
Eerst iets meer toelichting op de weinige berichten vanuit de Zomerkampen. Dat heeft alles te maken met de afwikkeling rond de kampjaren 2020 en 2021. Het annuleren van het kamp van vorig jaar had grote gevolgen. Alleen met het terugstorten van de deelnemersgelden van 2020 was het niet afgerond. Het was eerder de start van een ingewikkeld procedé met alle betrokken partijen.

Naar buiten treden en hier uitspraken over doen zou dit proces alleen maar kunnen schaden. Alhoewel we ook heel goed weten dat zo lang niets laten horen aan de mensen die de Zomerkampen zo’n warm hart toedragen óók voor onrust kan zorgen. Ons handelen is gericht op het lange-termijn-belang van de Zomerkampen.
 
Naar zelfstandigheid
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de KNGU het "product" Zomerkampen niet langer kan onderbrengen binnen de eigen organisatie. De KNGU heeft andere prioriteiten en belangen die meer tijd en aandacht eisen en zeker verdienen. Kampen organiseren behoort immers niet tot de ‘core-business’ van een sportbond. Een kamp zoals het onze is een organisatie die om specifieke expertise vraagt. Daarnaast vormen de financiële en juridische kanten een te groot risico als direct onderdeel van een organisatie als de KNGU.

In gesprekken met de KNGU hebben wij hen weten te overtuigen van het feit dat, wie anders dan de vrijwilligers achter de Zomerkampen, deze prachtige traditie moeten blijven voorzetten en daarmee ook de complete organisatie op zich nemen. De KNGU steunt het traject richting deze verzelfstandiging volledig en kijkt uit naar een mooie samenwerking.

Het opzetten van een zelfstandige organisatie in de vorm van een stichting staat in de startblokken. Het unieke karakter van onze Zomerkampen willen we uiteraard behouden. Dit lukt alleen maar als vele mensen zich vrijwillig in blijven zetten voor alle commissies en taken in een omgeving waarin iedereen kan leren met vallen en opstaan en zich kan blijven ontwikkelen.

Als je Zomerkampen zegt, dan zeg je ook Beekbergen. De nieuw op te zetten stichting is in gesprek met eXito, de eigenaar van het kampterrein. Ons streven is natuurlijk dat we in ons vertrouwde bos kunnen blijven spelen, lachen, feesten en sporten.

Hoe verder?
Nu er meer zicht is op de toekomst, komt ook onze communicatie gelukkig weer op gang. We starten met de vraag wie mee wil denken en/of mee wil helpen. Op welke manier dan ook. Denk aan alle praktische zaken gedurende de zomer en de andere maanden van het jaar, maar ook aan ondersteuning op administratief, juridisch en financieel gebied. Via deze link kun je alles met ons delen, zodat we een vertrekpunt en stof tot nadenken hebben. Dit formulier staat tot en met aanstaande zondag (27 juni) open. Daarna kun je ons altijd bereiken via info@zoka.nl.

‘Met elkaar’ is wat ons betreft ook écht met elkaar. Iedereen die een bijdrage wil/kan leveren, op welke manier dan ook, is welkom. Inspraak en eigenaarschap zijn daarbij begrippen die we goed, mét elkaar, moeten gaan vormgeven. Transparantie en openheid staan bij ons hoog in het vaandel.
 
Tot zover deze eerste update met goed nieuws! In de zomervakantie hoor je meer van ons.

We kunnen ons ondertussen alvast gaan verheugen op de zomer van 2022! 

Zonnige groet,

Kampcommissie | A-J van Eldik, Astrid Bel, Jurre Kraaijeveld, Lynn Slootweg, Marijke Jonkers, Pascal Kempers, Sanne Papavoine & Wendy Roerdink. 

Productcommissie | Barbara Rozing, Dennis van Dalfsen, Pieter Ott & Ramon van Beusichem.

KNGU | Bianca Wieman & Stefan Rugenbrink.

Niet is te gek!