onze visie

Strandbal

Onze ambitie is om alle jonge kinderen in heel Nederland de kans én de mogelijkheden te geven om gevarieerd te bewegen met nijntje.

Bewegen maakt gelukkig! Gevarieerd en met plezier bewegen op jonge leeftijd (2-5 jaar) levert een essentiële en positieve bijdrage aan de motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Ik, bewegen met nijntje, geloof in een gezonde en gelukkige generatie die beweegt met plezier. Jong geleerd is oud gedaan.

Ik, bewegen met nijntje, jaag aan, verbind en deel. Ik inspireer, motiveer en geef handreikingen en concrete tools om zoveel mogelijk jonge kinderen, op zoveel mogelijk plekken in Nederland, verantwoord en met plezier te laten bewegen. Door op alle fronten mijn boodschap uit te dragen en kracht bij te zetten. Dat doe ik richting ouders en iedereen die met kinderen werkt.

Ik, bewegen met nijntje, maak beweging in aansprekende vormen beschikbaar voor alle jonge kinderen in heel Nederland. Het nijntje Beweegdiploma vormt mijn motor. Dat is hét verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde beweegprogramma voor jonge kinderen waarbij plezier de kernwaarde is.

Ouders, opvoeders, clubs, trainers en iedereen die voor jonge kinderen zorgt of met ze werkt betrek ik, maak ik bewust en zet ik in beweging. Zodat bewegen meer onderdeel uitmaakt van hun dagelijks leven. Ik vertel mijn boodschap aan iedereen die mijn beweging kan helpen. Ik ben online en offline zichtbaar, thuis en buitenshuis. Ik laat kinderen ervaren hoe leuk bewegen is.

Ik beweeg, dus ik ben! Beweeg je mee?