Meer impact door samenwerken

Om zoveel mogelijk kinderen en ouders te bereiken is het slim om samen te werken met andere organisaties die het kind centraal stellen.

Waarom sociale ontwikkeling tikkertje1 ALTERNATIEF

Hoe meer mensen een netwerk rond het kind vormen hoe fijner dit is. Dit is ook de gedachten achter het samenwerken bij het nijntje Beweegdiploma. Wanneer een kind extra aandacht, zorg of beweging nodig heeft is het fijn dat het netwerk dichtbij is.

Goede samenwerkingspartners zijn het basisonderwijs, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang organisaties. Dat kunnen ook zorginstellingen zijn zoals fysiotherapiepraktijken en consultatiebureaus. Allemaal organisaties die werken met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar.

Samenwerken kan van eenvoudig (alleen informatie verstrekken) naar een hele intensieve samenwerking (projecten nijntje Beweegdiploma op locatie). Een goede samenwerking maakt dat kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar spelenderwijs en verantwoord optimaal hun motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Voorbeelden van samenwerking:
- Een fysiotherapeut bekijkt de kinderen af en toe in de Beweegdiplomales en geeft ouders tips op maat voor hun kind.
- Er liggen Beweegdiploma folders bij het consultatiebureau en het CJG deelt nijntjes beweegtips voor thuis.
- Bewegen met nijntje gastlessen worden gegeven bij andere sportverenigingen in de buurt.
- In de kinderopvang en op scholen kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten meedoen aan bewegen met nijntje.
- Posters met beweegtips voor thuis hangen in de peuterspeelzaal om ouders te stimuleren zélf met hun kind meer te bewegen.
- De nijntje pleintjes organiseren in de wijk; in de speeltuin, bij de bibliotheek of in het buurthuis.