Meer impact door samenwerken

Om zoveel mogelijk kinderen en ouders te bereiken is het slim om samen te werken met andere organisaties die het kind centraal stellen.

Waarom sociale ontwikkeling tikkertje1 ALTERNATIEF

Hoe meer mensen een netwerk rond het kind vormen hoe fijner dit is. Dit is ook de gedachten achter het samenwerken bij het nijntje Beweegdiploma. Wanneer een kind extra aandacht, zorg of beweging nodig heeft is het fijn dat het netwerk dichtbij is.

Goede samenwerkingspartners zijn het basisonderwijs, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang organisaties. Dat kunnen ook zorginstellingen zijn zoals fysiotherapiepraktijken en consultatiebureaus. Allemaal organisaties die werken met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar.

Samenwerken kan van eenvoudig (alleen informatie verstrekken) naar een hele intensieve samenwerking (projecten nijntje Beweegdiploma op locatie). Een goede samenwerking maakt dat kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar spelenderwijs en verantwoord optimaal hun motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen.