Nijntje & het Sportakkoord: van jongs af aan vaardig in bewegen

Nederland heeft sinds vorig jaar een Nationaal Sportakkoord. Het akkoord moet ervoor zorgen dat iedere Nederlander een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Bewegen met nijntje draagt hier met plezier aan bij!

 

bewegen5
 • Eén van de ambities is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen. Dit staat in deelakkoord 5: vaardig in bewegen. In het deelakkoord staat de ambitie om in elke gemeente een beweegprogramma voor kinderen onder de 6 jaar te organiseren.

  Bewegen met nijntje
  Ons concept ‘Bewegen met nijntje’ leent zich heel goed voor invulling van deze ambitie in het Sportakkoord: 

  - Peuters en kleuters kunnen hun nijntje Beweegdiploma halen bij de gymnastiekvereniging.
  - Bewegen met nijntje kan ook ingezet worden bij andere sportclubs.
  - In de kinderopvang en op scholen kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten meedoen aan bewegen met nijntje.
  - Onze beweegtips voor thuis stimuleren ouders om zélf met hun kind meer te gaan bewegen.
  - De nijntje pleintjes zijn flexibel in te zetten voor gebruik in de wijk; in de speeltuin, bij de bibliotheek of in het buurthuis.

  Download het Bewegen met nijntje stappenplan

  Wil je meer weten? Neem contact met ons op voor vragen en verdere toelichting. We helpen je graag om van jouw gemeente een vaardige gemeente te maken!