nijntje & het sportakkoord: van jongs af aan vaardig in bewegen

Nederland heeft sinds 2019 een Nationaal Sportakkoord. Het akkoord moet ervoor zorgen dat iedere Nederlander een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Bewegen met nijntje draagt hier met plezier aan bij!

 

bewegen5

Bewegen met nijntje
Ons concept ‘bewegen met nijntje’ leent zich heel goed voor invulling van drie deelakkoord binnen het landelijk Sportakkoord, te weten: 'vaardig in bewegen', 'inclusief sporten en bewegen' en 'vitale sportaanbieders'.

Concrete invulling van het lokale sportakkoord zou kunnen zijn:

  • Peuters en kleuters halen hun nijntje Beweegdiploma bij de sportclub;
  • Bewegen met nijntje wordt ingezet bij kinderopvangen;
  • In de kinderopvang en op scholen worden pedagogisch medewerkers en leerkrachten opgeleid om mee te doen aan bewegen met nijntje;
  • Onze beweegtips voor thuis stimuleren ouders om zélf met hun kind meer te gaan bewegen;
  • De nijntje pleintjes zijn flexibel in te zetten voor gebruik in de wijk; in de speeltuin, bij de bibliotheek of in het buurthuis. Zo brengen we het bewegen rechtstreeks bij de ouders in de vorm van een hele laagdrempelige activiteit.

Wil je door middel van het concept 'bewegen met nijntje' ook jullie sportakkoord versterken? Neem dan contact op met productmanager Tanja door een mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar 06-27500509. Zij denkt graag mee over de juiste invulling voor jullie lokale situatie. 

Wil je bewegen met nijntje opstarten in jouw gemeente en binnen een jaar draaiend hebben? Volg dan het stappenplan.