Beweegprogramma als basis voor het nijntje Beweegdiploma

Binnen het nijntje Beweegdiploma werken we volgens de zeven bewegingskenmerken uit de Duitse bewegingsleer. Verder ligt het ASM model (Atletic Skills Model) ook ten grondslag aan onze filosofie en is het impliciet en differentieel leren van grote waarde. Het kwalitatief goed leren bewegen staat dus vanuit verschillende invalshoeken voorop.

De lessenserie voor peuters en kleuters is de basis voor het nijntje Beweegdiploma. Met deze lessen maakt het jonge kind kennis met een brede bewegingscultuur en wordt het kind in staat gesteld een breed en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen. Dit wordt niet gedaan door het leren van specifieke bewegingen of bewegingskunstjes. Binnen het nijntje Beweegdiploma werken we volgens de zeven bewegingskenmerken en staat het kwalitatief goed leren bewegen voorop.

Om dit te realiseren is een lessenserie voor peuters en kleuters met speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Peuters en kleuters leren spelenderwijs. Het is de lesgever, die met opdrachtveranderingen, aanpassingen, vragen, suggesties en complimenten de peuters en kleuters stimuleert tot motorische ontwikkeling, maar ook tot  mentale en sociale ontwikkeling.

In het lesmenu is de aandacht gericht op het voorbereidend leren en presteren (psychologische doelen), het draaien, voortbewegen en hanteren van materiaal met handen en voeten (fysiologische doelen), het aanleren van activiteiten met de armen (anatomische doelen) en het individueel en samen spelen (sociale aspect)). De lessituaties zijn uitgewerkt en de lesgever kan hierbij de lessen aanpassen aan het beschikbare materiaal, de organisatie of kan situaties nog uitbouwen (intensivering). De lesgever zorgt voortdurend voor nieuwe uitdagingen, prikkels en vertrouwen en past de les aan het kundeprofiel van het kind aan. Het nijntje Beweegdiploma wordt gemiddeld in cycli van 20 weken aangeboden. Uitvoerders kunnen hier vanaf wijken.