Juryleden

Binnen de KNGU zijn een groot aantal disciplines waar prestaties beoordeeld worden door juryleden aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Een jurylid maakt steeds een vergelijking tussen datgene wat hij ziet en zijn interpretatie van de criteria. Op deze pagina vind je alles wat jij als jurylid nodig hebt om jouw rol goed uit te kunnen voeren of je door te ontwikkelen.

Ben je nog geen jury?

Jury worden

Nieuw wedstrijd- en oefenstofsysteem
Het is goed om als sport in ontwikkeling te blijven.
 Na iedere Olympische cyclus wordt het wedstrijd- en oefenstofsysteem geëvalueerd. Dit leidt tot een aantal veranderingen/doorontwikkelingen die gelden vanaf het seizoen 2021-2022. Ben je op dit moment al jurylid turnen dames of heren en wil je weten wat dit betekent voor jou als jurylid en je brevetverlenging? Kijk dan op deze pagina.

Kies hieronder jouw sport en zie in 1 oogopslag de wedstrijdkalenders, oefenstof, vervolgopleidingen en alles wat jij verder als jurylid in jouw discipline nodig hebt.

Kies je sport

TURNEN

ACROBATISCHE GYM­NASTIEK

TURNEN

TRAMPOLINE­SPRINGEN

GROEPS­SPRINGEN

RITMISCHE GYM­NASTIEK

DANS

RHÖNRAD­TURNEN

Overige informatie

Downloads opleidingen

Contact

Veelgestelde vragen

 • Wat is de maximale opleidingstijd?

  De maximale opleidingstijd voor trainer-coach opleidingen is vastgesteld op 2 jaar (24 maanden), voor juryopleidingen is dit 6 maanden. Hier wordt gerekend vanaf de datum van inschrijving.

 • Hoe lang is mijn licentie of brevet geldig?

  Na het behalen van het diploma ontvang je bij trainer-coach opleidingen een discipline gerichte licentie op niveau 3. De licentie wordt afgegeven voor een periode van vier jaar gerekend vanaf de afgiftedatum.

  Bij juryopleidingen mag je na het behalen van je jurybrevet wedstrijden jureren op het niveau wat jouw brevet toestaat. Het brevet is geldig tot de volgende aanpassingen aan het reglement en de oefenstof. Deze vinden plaats in het jaar na elke olympische cyclus.

  Om je licentie of brevet te behouden, geldt een bijscholingsverplichting.

 • Voor het klaslokaal in de Campus heb ik inlogcodes nodig. Hoe krijg ik deze?

  Voor de opleiding heb je toegang tot een digitaal klaslokaal nodig. Je krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd in de bevestigingsmail van de inschrijving.

 • Mijn inlogcodes werken niet meer. Help! Wat nu?

  Je krijgt een inlogcode en wachtwoord voor het klaslokaal als je ingeschreven staat voor een opleiding. De inlogcode komt te vervallen zodra de opleiding is afgerond. Je wordt uitgeschreven als cursist waarmee de toegang tot de digitale leeromgeving vervalt.

 • Ik heb geen Inlogcodes ontvangen. Wat moet ik doen?

  Mocht je de mail met inlogcodes niet hebben ontvangen, dan kun je met je emailadres via Campus klikken op wachtwoord vergeten, dan wordt het nogmaals toegestuurd.

 • Ik wil mijn curriculum inzien en/of bijwerken, waar kan dit?

  Je kunt je CV zelf inzien/bijwerken via Mijn Licentieoverzicht en CV op de Campus. De link vind je hier. Je komt nu in jouw CV waar je een overzicht hebt van je opleidingsactiviteiten die al in je CV zijn opgenomen en waar je een opleidingsactiviteit (diploma of certificaat) kunt toevoegen.

 • Hoeveel licentieverlengingspunten heb ik nodig?

  Op het moment dat jouw licentie komt te vervallen, moet je 16 licentieverlengingspunten hebben om je licentie te verlengen. Deze licentieverlengingspunten mogen op het moment van de aanvraag van de
  verlenging niet ouder zijn dan 4 jaar.

  Voor juryopleidingen zijn licentiepunten niet van toepassing.

 • Hoe krijg ik licentieverlengingspunten toegekend?

  Als je hebt deelgenomen aan een KNGU cursus waar licentieverlengingspunten aan toegekend zijn, worden deze automatisch (na succesvol afronden van de opleiding), toegevoegd aan je CV.

  Voor juryopleidingen zijn licentiepunten niet van toepassing.

 • Waar kan ik een adreswijziging doorvoeren?

  De contactgegevens moeten in het ledenadministratiesysteem gewijzigd worden. Wij raden je aan hierover contact op te nemen met de ledenadministratie van jouw club. De KNGU is niet gemachtigd deze wijziging voor je door te voeren in de ledenadministratie van de club.

 • Moet ik altijd een machtigingsformulier opsturen?

  Als de vereniging een doorlopende machtiging heeft afgegeven aan de KNGU, is het opsturen van het machtigingsformulier voor jouw vereniging niet van toepassing.

 • Mijn licentie is verlopen. Wat nu?

  Zodra je voldoet aan de verlengingscriteria van 16 licentiepunten ontvang je automatisch een mail om je licentie te verlengen. Log in via de DG Academy met je relatienummer en je geboortedatum.

  Is mijn diploma nog wel geldig?
  Een licentie wordt afgegeven op basis van je diploma en de verlengingscriteria. Het diploma verloopt nooit en is een bewijs van je bevoegdheid, jouw licentie is een bewijs van je bekwaamheid.

 • Ik heb meerdere disciplines op mijn licentie, maakt het uit welke bijscholingen ik volg?

  Je bent zelf verantwoordelijk voor de mix van bijscholingen. Met het behalen van 16 punten is je volledige licentie weer verlengbaar. Let op: voor een niveau 4 licentie dien je minimaal 8 punten op niveau 4 te behalen.

 • Ben ik verplicht om bepaalde scholingen te volgen?

  Nee, je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en mix van de scholingen. Niemand anders dan jij weet waar je interesses en behoeften liggen. Wij adviseren wel om 8 punten te halen met sport specifieke scholingen en 8 punten met sport overstijgende scholingen. Het kan zijn dat er in de toekomst wel scholingen verplicht worden gesteld.

 • Hoe krijg ik licentiepunten voor de DG-trainingen?

  Je kunt je inschrijven voor de DG-trainingen via de DG Academy waarbij de licentieverlengingspunten automatisch worden toegekend nadat de scholing is gevolgd.

 • Is mijn diploma ook in het buitenland geldig? Of kan ik met mijn buitenlandse diploma een licentie bij de KNGU aanvragen?

  Het diploma van de KNGU voldoet aan de Europese norm. Klik hier voor meer informatie. Buitenlandse diploma’s die ook aan deze norm voldoen worden bij ons gelijk gewaardeerd als het KNGU-diploma. Het diploma kan je naar de afdeling opleidingen versturen (opleidingenkss@kngu.nl). Hierbij dient er duidelijk vermeld te worden dat het behaalde diploma voldoet aan deze Europese norm (NLQF/EQF).

 • Kan ik als trainer-coach ook licentiepunten krijgen voor mijn jury opleiding of dagen die ik heb gejureerd?

  Nee, aan jury activiteiten kunnen helaas geen licentiepunten voor je trainerslicentie worden toegekend.