Nazorg voor sporters

Nazorg en tegemoetkoming voor (oud-)topsporters heeft de hoogste prioriteit. Met de toezegging van steun vanuit VWS zijn NOC*NSF, Slachtofferhulp Nederland (SHN), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de KNGU aan de slag gegaan met de inrichting van de nazorg voor (oud-)sporters en een zorgprogramma. 

Er is een schematisch overzicht van de nazorg voor (oud)-sporters. Klik hier voor het overzicht.

Nieuws­updates

Praktische onder­steuning

Diagnos­tiek

Psychische zorg