We zijn druk bezig om deze nieuwe site te voorzien van alle informatie. Het kan dus zijn dat je tijdelijk wordt doorgestuurd naar de oude website. Heb je nog vragen of ideeën? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina.

Kerndocumenten

Op deze pagina vind je de kerndocumenten van de KNGU, zoals het jaarplan, jaarverslag en onze statuten en reglementen. Ook vind je informatie over de Code Goed Sportbestuur. Deze code is verplicht voor sportbestuurders om kritisch naar het eigen handelen te (blijven) kijken en zo nodig aan te passen aan de moderne eisen van goed sportbestuur.