Veilig Sporten

De KNGU zet zich in voor een positieve sportcultuur waarin iedereen met plezier en veilig kan sporten. Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter, trainer/coach, vrijwillig kaderlid of jurylid is. Jouw sport wil je altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt. Mensen die zich prettig voelen en met plezier hun sport beoefenen zijn het belangrijkste uithangbord voor die sport en hun vereniging.

Ons doel: in 2028 moet een positief, pedagogisch sportklimaat binnen de hele gymsport de norm zijn. Om dit doel te behalen besteedt de KNGU actief aandacht aan dit thema in al haar producten en diensten. Dit betekent dat we veranderingen doorvoeren in ons wedstrijdsysteem, educatie van trainers/coaches, het jurybeleid en het lesaanbod. Alles in het teken van een positief sportklimaat.

Pedagogische visie

Sociaal Veilige Vereniging

Vertrouwens­contact­persoon

Bijscholingen

Misbruik melden

Landelijk toetsingskader