Veelgestelde vragen

24 september

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen aan de KNGU. We hebben de vragen verdeeld in een aantal categorieën. De onderwerpen zijn divers.

Maatregelen coronavirus
Het algemene sportprotocol Verantwoord sporten van NOC*NSF is aangepast aan de laatste maatregelen. De aanvullende richtlijnen en opmerkingen van de KNGU zijn verwerkt in onze FAQ hieronder. 
De FAQ is zoveel mogelijk aangepast met de laatste maatregelen, hierbij blijft in het beantwoorden nog steeds de volksgezondheid voorop staan. De FAQ van de KNGU, maar ook die van NOC*NSF, worden met grote regelmaat aangepast op basis van de vragen en informatie, houd deze dus in de gaten. Voor algemene vragen over verantwoord sporten is de supportdesk van NOC*NSF bereikbaar via sportsupport@nocnsf.nl of via Whatsapp 06-82488768. 

Via onze nieuwsbrief houden we de clubs op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de verschillende maatregelen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen klik dan hier om je aan te melden. Ook is er een nieuwsbrief voor juryleden en trainers/coaches. 

Bereikbaarheid 
Het serviceteam en de accountmanagers zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team bereikbaar ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.
Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen. 

Top 3 meest gestelde vragen

 • Wat staat er in het algemeen sportprotocol?

  Samen met NOC*NSF en een aantal andere bonden hebben we als KNGU meegewerkt aan de ontwikkeling van een algemeen protocol waarmee we het sporten binnen de aangepaste maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM willen faciliteren. Kijk hier voor het protocol op de site van NOC*NSF en de ‘FAQ protocol verantwoord sporten’. Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met het Supportteam van NOC*NSF via sportsupport@nocnsf.nl of via Whatsapp 06-82488768. 

 • Wanneer wordt er meer bekend gemaakt over het wedstrijdseizoen 2020/2021?

  Op 24 juni is aangekondigd dat wedstrijden kunnen worden opgestart.  Wij zijn op dit moment het wedstrijdseizoen weer voorzichtig aan het opstarten. We willen graag onze leden activiteiten aanbieden, binnen de huidige richtlijnen. De verschillende wedstrijdplanningen komen binnen en ook steeds meer inschrijvingen komen via het loket open te staan.

  Kijk hier voor de planningen van het komende seizoen. Klik op de gewenste discipline voor aanvullende wedstrijdplanningen. Ook komt op de site van wedstrijden en uitslagen steeds meer info te staan.

 • Indien een lid van onze club besmet is met het coronavirus, hoe informeren wij de leden?

  In het geval van een positieve test binnen jouw club is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de team- of trainingsgenoten.

  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD-team- of trainingsgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze personen mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden/trainingen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

  Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid. Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende sporter is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Categorieen

Vragen over clubactiviteiten
 • Wie kunnen er weer gaan trainen en wat zijn de voorwaarden?

  Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Ook mag worden gevangen door de trainer/coach. 

  Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Dat geldt ook voor het vangen door de trainer. 

  Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. 

  De accommodaties moeten voldoen aan de ventilatie-eisen die in de gemeentelijke handreiking staan.  

 • Hoe kan ik een algemene ledenvergadering (ALV) organiseren?

  Veel clubs hebben in deze periode een algemene vergadering (ALV) gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus maken het voor verenigingen voorlopig niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. Een noodwet om digitale ALV’s mogelijk te maken is op dinsdag 21 april de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om een volledig digitale ALV te houden, ook als dit niet in de statuten is opgenomen. De wet is op 24 april in werking getreden en is van kracht tot 1 september 2020. En is nu verlengd met 1 maand tot 1 oktober 2020 (besluit 31 augustus 2020). De reden voor de verlenging van 1 maand is dat mogelijke volgende verlengingen (met 2 maanden) niet in een reces zullen vallen.

  Klik hier voor meer informatie.

 • Waar kunnen we terecht voor de trainingen in de buitenlucht?

  Ook nu we weer naar binnen mogen blijft buitensporten mogelijk. Wil je buitensporten, neem dan contact op met je gemeente. Lees hier tips en richtlijnen voor buiten sporten. 

 • Kunnen we buiten trainen als het regent?

  Ja, zolang de training veilig en verantwoord uitgevoerd kan worden in verschillende weersomstandigheden, kan er uiteraard ook buiten getraind worden in de regen. Denk wel na over het goed adviseren van je sporters bij het dragen van de juiste kleding.

 • Geldt de meldplicht voor samenkomsten met meer dan 50 personen in de betreffende regio’s ook voor de sportsector?

  Ja, de meldplicht geldt in de genoemde veiligheidsregio’s voor elke afzonderlijke ruimte binnen-  en op buitensportaccommodaties waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging.

  Tot duidelijk is hoe er bij de veiligheidsregio’s gemeld moet worden is ons advies contact op te nemen met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden of aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden.

  Voor het meekijken bij trainingen, bijvoorbeeld door ouders geldt bovenstaande kaders. Daarnaast gelden de regels dat zij 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de sporters (niet behorend tot hun eigen huishouden) moeten houden. Daarbij dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.  

 • Wat staat er in het algemeen sportprotocol?

  Samen met NOC*NSF en een aantal andere bonden hebben we als KNGU meegewerkt aan de ontwikkeling van een algemeen protocol waarmee we het sporten binnen de aangepaste maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM willen faciliteren. Kijk hier voor het protocol op de site van NOC*NSF en de ‘FAQ protocol verantwoord sporten’. Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met het Supportteam van NOC*NSF via sportsupport@nocnsf.nl of via Whatsapp 06-82488768. 

 • Waar kunnen trainers en coaches zich laten testen?

  De GGD’en testen, conform het huidige testbeleid,  iedereen, mits zij milde klachten (symptomen) van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben. Als je geen gezondheidsklachten hebt, kun je geen afspraak maken. GGD’en testen ook niet of iemand het coronavirus heeft gehad. Kijk hier voor meer informatie.  

 • Wat is de rol van gemeenten ten aan zien van sportactiviteiten?

  Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties (buiten en binnen per 1-7) vorm en inhoud moet krijgen. Zie hier de handreiking van de VSG voor gemeenten.  

  De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. We roepen gemeenten en sportaanbieders op om samen te kijken hoe ze de beschikbare ruimte, zowel op de accommodatie als ook andere openbare ruimte, optimaal te benutten voor alle mogelijke groepen sporters. Gemeenten bespreken met sportaanbieders/beheerders/exploitanten hoe de toestroom en deelname op de accommodatie kan worden gereguleerd met het oog op de drukte op de accommodatie. Zij inventariseren welke plannen er voor sportactiviteiten bij de clubs zijn als het gaat om sporten in de buitenlucht en in geschikte binnensportaccommodaties. 

 • Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor onze kantines?

  Effecten van de maatregelen voor de sportkantines:

  • Vanaf 0.00 ‘s nachts geen nieuwe bezoekers en gaat de muziek uit om 0.00 ‘s nachts. Uiterlijk om 01.00 is de sportkantine dicht.
  • Sportkantines, clubgebouwen en terrassen vallen onder de richtlijnen en protocollen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland. Naast het houden van de onderlinge 1,5 meter afstand tussen gasten (tenzij ze uit één huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden hiervoor altijd de volgende verplichtingen:
   • Reserveren
   • Gezondheid checken
   • Placeren
   • Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoer van een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
    - Volledige naam
    - Datum, aankomsttijd en placering van het bezoek
    - E-mailadres
    - Telefoonnummer
    - Toestemming voor de verwerking en overdracht van de gegevens voor eventueel bron- en contactonderzoek


  Bekijk hiervoor ook het volledige protocol van de KHN en het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF.​ ​

 • Waar kan ik meer (sportalgemene) informatie over de issues van clubbestuurders vinden?

  Klik hier voor antwoorden op top 10 issues sportclubs.

 • Wat zijn de adviezen voor het schoonmaken van toestellen?

  Het advies voor schoonmaken van de toestellen (beperk gebruik van water en zeep in verband met de duurzaamheid van materialen):  

  • Maak schoon van boven naar beneden en van het meest schone gedeelte naar het meest vieze gedeelte 
  • Sprongtoestel/evenwichtsbalk/paard voltige: de zachte gedeeltes met een droge zachte doek vegen, de harde (metaal/kunststof) kan met een licht vochtige doek schoongemaakt worden 
  • Brug ongelijk / brug gelijk / ringen / rekstok: de harde materialen (metaal/kunststof) kunnen met een licht vochtige doek schoongemaakt worden. De brugliggers en rekstok zelf niet reinigen (sporters zoveel mogelijk zelf magnesium mee laten nemen en vooraf, tussendoor en na afloop zoveel mogelijk de handen desinfecteren)
  • Matten: streef ernaar dagelijks de matten te stofzuigen 

  Check eventueel ook de tips van je leverancier voor schoonmaakinstructies van toestellen. 

  Daarnaast gelden (preventief) de hygiëne richtlijnen van het RIVM en het algemene sportprotocol. 

  Janssen-Fristen:

  Het op de juiste manier reinigen van de materialen is een belangrijk punt van aandacht gezien de coronamaatregelen. Onze partner Janssen-Fritsen verkoopt desinfectiespray voor het desinfecteren van kleine oppervlakten en toestellen. Voor de liggers van de brug adviseren zij het gebruik van vloeibare magnesiumcrème met desinfecterende werking.

  De houten liggers kunnen niet worden gereinigd, zij mogen immers niet nat worden. Datzelfde geldt voor stoffen matten en het stof van de balk. De gladde bisonyl matten kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.

  Helaas is het zo, dat niet alle materialen in de gymzaal gedesinfecteerd kunnen worden. Hiervoor blijft gelden: goed handen wassen na gebruik en niet met de handen in het gezicht komen.

  Hoe vaak en wat er wel en niet gedesinfecteerd moet worden kan per gemeente verschillen. Soms bijvoorbeeld na elke les of drie keer per dag. Informeer bij jouw gemeente naar de plaatselijke regels en zorg dat je ze opvolgt.

  AirTrack:

  • Airtracks moeten droog ingepakt worden, anders gaan ze stinken.
  • Alles wat op je handen mag, mag ook op een Airtrack.
  • Desinfectie is vaak een middel met veel alcohol, dat zit ook in bijvoorbeeld spiritus, dit mag gewoon worden gebruikt.
  • Gebruik geen thinner, chloor of ammoniak.

  Tot slot: een Airtrack is luchtdicht en dus ook waterdicht. Het is echt geen probleem om deze helemaal in de soppen. Het is wel een probleem als deze nat ingepakt wordt. Let ook op het klittenband omdat dit stof is en minder snel droogt.

  Het allerbelangrijkste blijft; goed droogmaken en droog opbergen.

 • Is gymsport een contactsport en wat betekent dit?

  Binnen de gymsport is de discipline acrobatische gymnastiek (acro) een goed voorbeeld van een contactsport. Om de sport op een normale manier te kunnen beoefenen is fysiek contact nodig. Het advies vanuit de overheid is dan wel dat er voor sporters ouder dan 18 jaar zoveel mogelijk met dezelfde trainingspartner(s) wordt getraind. Bij de disciplines waar contact niet nodig is voor beoefening van de sport, luidt voor sporters ouder dan 18 jaar nog steeds het advies om waar mogelijk op 1,5 meter afstand te sporten.  

  Daarnaast kan er binnen de gymsport sprake zijn van contact tussen trainer en sporter. Dit is toegestaan indien nodig voor uitoefening van de sport (‘vangen’ mag dus). Beperk de duur zoveel mogelijk voor sporters van 13 jaar en ouder.

 • Wat moet ik als clubbestuurder doen wanneer er sprake lijkt te zijn of is van een coronabesmetting binnen mijn club(activiteiten)?

  Meer FAQ-informatie vanuit NOC*NSF. Bekijk hiervoor hun website.

 • Wat zijn de richtlijnen omtrent ventilatie van de sporthal?

  In het Algemeen protocol verantwoord sporten van NOC*NSF vind je de volgende informatie:

  - Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd;

  - Beheerders en eigenaren van sportaccommodaties kunnen vragen krijgen over de ventilatie. Het advies is hierin de richtlijnen van het RIVM te volgen;

  We raden je aan om met je gemeente praktische afspraken over het opengaan van een gemeentelijke accommodatie en werk samen met andere clubs. Let op: ook als je een eigen accommodatie hebt, moet je aan de richtlijnen voldoen. 

  De gemeenten hebben een handreiking gemaakt voor de binnensportaccommodaties – via deze link vind je de laatste versie. Hierin wordt onder andere ingegaan op de eisen aan ventilatie (bouwbesluit) (zie pagina 13). Lees dit door! Het advies is om te allen tijde de installaties te laten controleren op functioneren door de beheerder/installateur.

   

 • Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

  Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag het kind naar de kinderopvang, naar de basisschool of naar sporttraining/wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.

  Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. Deze richtlijn is geldig in heel Nederland.

Vragen over wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd door de KNGU
 • Wanneer wordt er meer bekend gemaakt over het wedstrijdseizoen 2020/2021?

  Op 24 juni is aangekondigd dat wedstrijden kunnen worden opgestart.  Wij zijn op dit moment het wedstrijdseizoen weer voorzichtig aan het opstarten. We willen graag onze leden activiteiten aanbieden, binnen de huidige richtlijnen. De verschillende wedstrijdplanningen komen binnen en ook steeds meer inschrijvingen komen via het loket open te staan.

  Kijk hier voor de planningen van het komende seizoen. Klik op de gewenste discipline voor aanvullende wedstrijdplanningen. Ook komt op de site van wedstrijden en uitslagen steeds meer info te staan.

Vragen over de financiële consequenties voor clubs
 • Zijn er maatregelen om de financiële gevolgen voor clubs of zelfstandig ondernemers (zzp trainers) te beperken

  De KNGU maakt voortdurend analyses van de toepasbaarheid van de steunmaatregelen voor onze clubs. Sommige regelingen zijn al van kracht en andere extra steunmaatregelen worden momenteel nader uitgewerkt door de rijksoverheid en gemeenten. De KNGU, NOC*NSF en het ministerie van VWS zijn volop bezig met compensatievraagstukken voor sportverenigingen. Voor vragen over de rol van de gemeenten richting sportverenigingen kun je terecht op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten

  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
  Indien een sportclub personeel in (vaste en flexibele) dienst heeft, kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor WerkgelegenheidHiermee kan tot maximaal 90% van de loonkosten worden vergoed als je verwacht ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Op 6 juli opent NOW 2.0Ben je aangesloten bij Netwerk in de Sport, houd dan hun berichtgeving in de gaten voor het oplossen van het aanvraagprobleem voor deze regelingKijk hier het filmpje: Alles wat je moet weten over de NOW-regeling van het UWV.

  Regeling TASO | tegemoetkoming Amateursportorganisaties
  Op 10 juli is in de Staatscourant de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 oftewel de TASO gepubliceerd. De TASO maakt onderdeel uit van het eerder aangekondigde steunpakket voor de sport. Via de TASO wordt in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor één van de generieke steunmaatregelen zoals TOGS, NOW en TOZO.

  Vanaf heden is op de website van DUS-I het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) geopend. Via deze regeling kunnen clubs, die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL, een subsidie van maximaal 2 x € 3.500 aanvragen. Bovendien kunnen ook clubs met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal 2 x € 6.000. De exacte voorwaarden van deze regeling vind je hier Let op: Je hebt als club maar tot 11 oktober de tijd om subsidie aan te vragen.

  Op 17 september vond een online Q&A-sessie plaats over de TASO en de TVL. Vertegenwoordigers van het ministerie van VWS lichtten de maatregelen toe en gingen in op vragen vanuit de bonden. De sessie is hier online terug te kijken.

  Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties - aanvragen vanaf 15 september tot en met 15 oktober 2020
  Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u kwijtgescholden huursom. Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt. De aanvraag kan ingediend worden in de periode van 15 september tot en met 15 oktober 2020. Meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19

  Steunpakket 110 miljoen euro
  De afgelopen weken hebben we input van clubs gevraagd over de zaalhuur. Hieruit bleek dat een aantal gemeenten deze in rekening bleef brengen al dan niet via het sportbedrijf. Een intensieve lobby heeft geleid tot een steunpakket. Concreet betekent dit dat de huur van 15 maart tot en met 15 juni wordt kwijtgescholden voor een totaalbedrag van € 90 miljoen euro. Dat is goed nieuws omdat veel van onze clubs hoge zaalhuurlasten hebben. NOC*NSF is met VWS en gemeenten in gesprek over hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Meer informatie hierover volgt. De overige 20 miljoen euro is bedoeld voor clubs met een eigen accommodatie én clubs die geen beroep hebben kunnen doen op de TOGS-regeling (Noodloket) krijgen een tegemoetkoming van € 2.500. Hoe die regelingen er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. Tot slot is er de mogelijkheid om via het Waarborgfonds Sport een tijdelijke bancaire leningen af te sluiten tegen lage rentes. Aanvragen kan via de website van het Waarborgfonds op deze pagina.  Zie hier de kamerbrief over het steunpakket.

  Noodloket  
  Vanaf vrijdag 27 maart is het Noodloket geopend waarbij ook sportverenigingen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 kunnen ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen (dit kan t/m 26 juni 2020, 17.00 uur). Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Hier vind je alle informatie en een link naar het aanvraagproces: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

  Toevoeging over het Noodloket
  Op basis van de KVK SBI-code wordt bepaald of een aanvrager tot één van de sectoren behoort waarvoor deze regeling is bedoeld. Op basis van de KVK SBI-code wordt bepaald of een aanvrager tot één van de sectoren behoort waarvoor deze regeling is bedoeld. De KNGU heeft een aantal SBI-codes voor de sport aangedragen om die lijst volledig te maken. Dat is gelukt. De lijst met geaccordeerde codes staat hier. De uitbreiding van 7 april vinden jullie hier. Deze codes moeten nog in de aanvraagmodule van de RVO worden verwerkt (dit is uiterlijk 15 april gereed).

  Ondersteuning Noodloket
  Heb je vragen of ondersteuning nodig bij de aanvraag, dan kun je terecht bij het supportteam van NOC*NSF. Het supportteam vertegenwoordigt in deze de KNGU en beschikt over de expertise betreffende het Noodloket. Je bereikt ze via sportsupport@nocnsf.nl.

  Coronanoodfonds NOC*NSF 
  Op de ledenvergadering van NOC*NSF is ingestemd met het vormen van een coronanoodfonds (uit eigen middelen NOC*NSF). Dat fonds is bedoeld voor sportbonden die in acute financiële problemen zitten. Zij kunnen (onder voorwaarden) een lening krijgen die moet worden terugbetaald. Het fonds is niet bedoeld voor lokale verenigingen. Zie daarvoor het steunpakket van € 110 miljoen euro van het ministerie van VWS. 

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  
  Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie trainers die zzp’er zijn, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. 

  Fondsen met speciale coronaregelingen
  Heb je als club een project dat bijdraagt aan de verbinding tussen mensen in deze moeilijke coronatijd? Check dan de site van Oranjefonds voor hun regeling ‘acute coronahulp’. Let wel goed op de voorwaarden en de doorlooptijd van de regeling. Ook Fonds 1818 heeft een speciale regeling voor coronahulp. Hierbij gaat het om initiatieven uit Den Haag en omstreken.

  Mulier Instituut
  Het Mulier Instituut is een onafhankelijk sportonderzoeksbureau dat een onderzoek heeft uitgevoerd onder sportclubs om inzichtelijk te krijgen welke impact de coronacrisis op de clubs heeft. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn gepubliceerd. Aan dit onderzoek hebben 101 gymclubs deelgenomen. Heel hartelijk dank voor jullie input. De resultaten van dit onderzoek vind je hier.

 • Moeten we als vereniging de trainers doorbetalen?

  Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport zegt hierover het volgende: “Als het gaat om trainers in loondienst is de club als werkgever in beginsel gehouden het loon door te betalen. Een werknemer kan ook niet worden verplicht om verlof op te nemen. Wel kunnen eventueel afspraken worden gemaakt over alternatieve werkzaamheden (voorbereiding nieuw seizoen, administratie et cetera). Als een werkgever dit niet kan of wil dan wordt dat gerekend tot het ondernemersrisico.” Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, volg dan hun berichtgeving over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 

  In het geval van een oproepcontract geldt wettelijk en onder de cao-Sportverenigingen dat vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden een oproep dient te hebben plaatsgevonden. Gaat het werk na deze oproep niet door, dient er wel betaald te worden voor de uren waarvoor de werknemer had moeten werken. Als er meer dan vier dagen zit tussen het moment van oproepen en het feitelijk verrichten van de werkzaamheden kan de werkgever zijn oproep dus intrekken. 

  Clubs kunnen in overleg met hun trainers zoeken naar alternatieven om op andere wijze de binding van de sporters met hun trainer en club te ondersteunen en te motiveren. Wat betreft de vrijwilligersvergoeding kunnen clubs er dus voor kiezen alternatieve afspraken te maken over de vrijwillige inzet van de trainers zodat zij behouden blijven voor de clubs. 

  Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten, zie ook de website van Netwerk in de sport. 

 • Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

  Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je vooralsnog de contributie gewoon te innen/c.q. niet terug te storten. De kosten lopen door, of zijn zelfs hoger. Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het bieden van ondersteuning bij lokale vraagstukken over het coronavirus. Hier een link met algemene informatie over de contributie.

 • Blijft de KNGU de bondscontributie bij de clubs innen?

  Ja. In Beekbergen lopen onze kosten door en zijn op onderdelen soms zelfs hoger. Verder hebben we onze dienstverlening aan clubs fors geïntensiveerd waarbij onze focus nu ligt op het zo goed en snel als mogelijk beantwoorden van alle vragen omtrent het coronavirus en de gevolgen daarvan voor ons aanbod (opnieuw plannen van wedstrijden, digitaliseren van opleidingen, et cetera), het beperken van de financiële gevolgen voor de clubs én de KNGU en het bieden van advies, tips en tools aan clubs en trainers/coaches om met de crisissituatie om te gaan. 

  Ook zetten we flink in op het (blijven) binden en boeien van de sporters en trainers/coaches. We handhaven de centraal ingekochte producten zoals de verzekeringen. Wel blijven we kritisch kijken naar de mogelijkheid om deelnamegelden van activiteiten die we definitief moeten annuleren waar mogelijk te restitueren. Tevens is een solidariteitsbijdrage uitgekeerd aan clubs die dit echt nodig hebben. Verdere daling van de ledenaantallen (en daarmee de bondscontributie) is niet alleen een serieus risico voor de clubs, ook voor de toekomst van de KNGU en daarmee de gymsport infrastructuur. 

 • Als vereniging waren wij op verzoek van de KNGU al begonnen met het organiseren van een KNGU-wedstrijd. Wat zijn de consequenties van annuleren voor onze organisatieovereenkomst?

  Als KNGU kunnen we geen inschrijfgelden incasseren voor wedstrijden die niet georganiseerd gaan worden. We willen jou als organisatie daarom vragen de reeds overgemaakte vergoeding (voor wedstrijden na 8 maart) terug te storten naar de KNGU om de lasten naar aanleiding van de coronacrisis zo laag mogelijk te houden. In de mail naar alle vrijwilligers hebben we gevraagd om zoveel mogelijk de reeds aangegane verplichtingen te annuleren. Mocht dit bij jouw wedstrijd niet (helemaal) gelukt zijn, neem dan contact op met RTC/DTC/LTC of de contactpersoon van het bondsbureau om samen naar een oplossing te zoeken.  

 • Solidariteitsbijdrage KNGU

  De KNGU heeft eenmalig een solidariteitsbijdrage beschikbaar gesteld voor alle 932 aangesloten gymsportclubs van (in totaal) maximaal 300.000 euro. De hoogte van de solidariteitsbijdrage per club is vastgesteld op basis van het aantal clubleden.  

 • 25 miljoen extra steun voor verenigingen met een eigen accommodatie

  Samen met NOC*NSF, KNLTB, KNHB, NGF, VSG en NIDS hebben wij onlangs bij de politiek aandacht gevraagd voor de positie van grote sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden (onderdeel van het steunpakket voor de sport). Dit terwijl deze verenigingen wel te maken hebben met kapitaalslasten voor hun accommodatie, vaak vergelijkbaar of zelfs hoger dan de huurlasten waar andere verenigingen mee van doen hebben. Dit signaal is opgepakt en in de laatste ministerraad voor de zomer is besloten om, bovenop het eerdere steunpakket van €120 miljoen, nog eens €25 miljoen beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zodra er meer details over dit besluit bekend zijn melden wij dat.

Vragen voor/over trainers & coaches
 • Waar kunnen trainers en coaches zich laten testen?

  De GGD’en testen, conform het huidige testbeleid,  iedereen, mits zij milde klachten (symptomen) van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben. Als je geen gezondheidsklachten hebt, kun je geen afspraak maken. GGD’en testen ook niet of iemand het coronavirus heeft gehad. Kijk hier voor meer informatie.  

 • Mag ik mijn trainer/coach verplichten om buiten les te geven?

  Als jullie als club een contract met de trainer/coach hebben, hangt het van de contractinhoud af waartoe zij verplicht kunnen worden. Uiteraard is ‘in goed overleg’ en 'er samen uitkomen' het meest wenselijk. Zoek vooral de dialoog met elkaar op en kijk of het lukt om er samen uit te komen. Uiteraard is het welzijn van de jeugdleden het meest van belang

 • Hoe staat het met de opleidingen?

  De versoepeling van maatregelen biedt mooie perspectieven voor het hervatten en starten van de opleidingen. Want we mogen weer naar binnen en de cursisten mogen bijvoorbeeld weer vangen en fysiek begeleiden en in de zaal het parcours klaarzetten. Voor de planning van de opleidingen zelf, geldt het volgende.  

  De opleidingen die waren stopgezet, krijgen allemaal een doorstart; de betreffende cursisten zijn hierover geïnformeerd. Enkele opleidingen zijn inmiddels online opgestart. Er staan ook weer nieuwe opleidingen KSS2 en KSS3 open op de Campus, deze starten in augustus. Juryopleidingen hebben nauwelijks stilgestaan, deze zijn online doorgegaan en zullen voorlopig ook zo worden aangeboden.  

  De KNGU heeft in de afgelopen periode delen van de opleidingen KSS3 gedigitaliseerd, daar waar het kan en het waardevol is door bijvoorbeeld inzet van specifieke en ondersteunende content. En altijd met gezondheid van de cursisten en docenten in gedachten.  

  Voor meer zicht op de opleidingen-agenda, en om je in te schrijven, klik hier.  

 • Hoe staat het met de examens?

  De examens van niveau 2 en 3 worden sinds juni weer ingepland; opleidingsdagen en/of stageopdrachten worden waar mogelijk (online) aangeboden. Iedere cursist die een examen had gepland, is hierover geïnformeerd. Tot 1 juli kunnen er examens buiten gepland worden. Vanaf 1 juli is er de mogelijkheid om ook weer binnen examens af te leggen. 

 • Hoe staat het met mijn licentie?

  De licentietermijn is medio maart 3 maanden verlengd. Vanaf eind mei is weer gestart met het aanbieden van online bijscholingen. Het aanbod van fysieke bijscholingen wordt voor na de zomervakantie ook weer ingepland. We verwachten dat dit eind juli op de campus staat. Houd dus de opleidingen-agenda op de campus in de gaten.  

  Er zijn nog enkele digitale bijscholingen gepland, wees er snel bij via, want ze zitten snel vol! 

 • Kunnen sporters magnesium gebruiken in mijn training?

  Beperk het gebruik van magnesium ter voorkoming van stofvorming in de accommodatie. Zorg dat iedere sporter een eigen bakje magnesium heeft. 

  Onze partner Janssen-Fritsen verkoopt magnesiumcrème met desinfecterende werking. 

 • Mag ik mijn sporter vangen/begeleiden tijdens de training?

  Ja dit mag, indien het nodig is voor de beoefening van de sport. Beperk de duur zoveel mogelijk voor sporters van 13 jaar en ouder.

 • Moet ik als trainer 1,5 meter afstand houden ten opzichte van andere trainers of ouders?

  Ja, je mag als trainer wel je sporter ondersteunen, maar ten opzichte van andere trainers of aanwezigen bij de training, geldt de 1,5 meter afstand  

 • Ik ben trainer/coach en achteraf blijkt dat één van de clubleden positief getest is op het coronavirus. Moet ik nu ook in quarantaine?

  De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek bij de positief geteste leden aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de trainingsgenoten en/of trainers/coaches van de leden.

  Bewaak altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

 • Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

  We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

  Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

Vragen over de financiële consequenties voor sporters
Vragen over juridische zaken en aansprakelijkheid
 • Q&A juridisch - opgesteld door DAS Rechtsbijstand

  Als KNGU gymsportclub heb je recht op onbeperkt juridisch advies en toegang tot de juridische kennisbank van DAS.

  DAS kreeg een groot aantal vragen (sportbreed) en daarom is een Q&A juridisch opgesteld. Deze Q&A is nu ook online beschikbaar. Klik hier voor de meest recente Q&A juridisch van DAS Rechtsbijstand (je komt op de website van NOC*NSF).

  De Q&A juridisch wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen en antwoorden. Heb je vragen die er (nog) niet bijstaan? Mail ze naar sportdesk@das.nl  onder vermelding van NOC*NSF – CORONA.  

  Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met:

  • een jurist verbonden aan de eigen bond/vereniging 
  • DAS voor de Sport: 020 – 6517666 of sportdesk@das.nl (onder vermelding van NOC*NSF – CORONA) 
  • Werkgevers in de Sport (WOS) voor de werkgeversgerelateerde vragen en advies voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud: via 026 - 4834450  of info@sportwerkgever.nl 
 • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid en onze verzekeringen nu we buiten gaan sporten?

  We zijn ons bewust van de vele vragen die ontstaan door het deels aanbieden van sport in de buitenruimten. KNGU heeft contact gezocht met de verzekeraar en gesteld is het volgende:

  "Dekking is wel akkoord voor buitenoefeningen gericht op conditie en spierontwikkeling. Ook als gebruik wordt gemaakt van middelen die al buiten aanwezig zijn, zoals toestellen in parken." 
  Welke oefeningen vallen onder het gestelde? In principe vallen hier de meeste oefeningen onder, zo niet alle. De verzekeraar bezint zich op een meer concreet antwoord, tot die tijd kunt u bij twijfel contact met hun opnemen.

  Indien de trainingen dus binnen deze kaders vallen, is de aansprakelijkheidsverzekering geen probleem. Blijf vooral de richtlijnen in zowel het protocol als die van de RIVM  volgen.

  Meer informatie over onze verzekeringen en de bijbehorende documentatie is te vinden op onze verzekeringspagina

   

 • Wie is er aansprakelijk bij de challenges die thuis worden uitgevoerd?

  De sportclubs zijn dicht tot en met 1 september. Samen sporten in de zaal is helaas tijdelijk niet mogelijk. Gelukkig zijn veel clubs actief met online lessen en challenges (naast de buitenlessen) waardoor we toch het gevoel van samen sporten kunnen behouden. Voor online sporten gelden andere regels, zo ook over aansprakelijkheid.

  In de situatie waarbij er thuis gesport wordt op basis van online instructies, gelden er bepaalde regels ten aanzien van aansprakelijkheid. Vaak wordt er bij het aanbod een disclaimer geplaatst om aansprakelijkheid uit te sluiten. Om aansprakelijkheid uit te sluiten, moet er eerst een overeenkomst zijn gesloten. Door het bekijken van filmpjes en het nadoen daarvan ontstaat geen overeenkomst tussen de vereniging en de ‘deelnemer’. Een disclaimer heeft dus de functie om deelnemers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

  Dat de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, betekent overigens niet dat de vereniging wel aansprakelijk is als er iets gebeurt. Er is immers geen overeenkomst op basis waarvan de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld. Wel is het (hypothetisch) mogelijk dat er aansprakelijkheid is op basis van een onrechtmatige daad. Dit kan aan de orde zijn wanneer deelnemers er bewust toe worden aangezet om extreem gevaarlijke dingen te doen, ook online. Daarom adviseren we onze clubs om goed te blijven monitoren welke activiteiten er namens de club worden aangeboden. Een dergelijke aansprakelijkheid is namelijk ook niet uit te sluiten met behulp van een disclaimer.

  In overleg met onze jurist hebben we een disclaimer gemaakt die gebruikt kan worden in deze uitzonderlijke situatie.

  Voorbeeldtekst Disclaimer:
  Zoals bij alle lichamelijke oefeningen, kan het onjuist uitvoeren van een oefening leiden tot blessures en letsel aan spieren, gewrichten, pezen en banden. Gebruik je verstand bij het uitvoeren van de oefeningen en het volgen van de challenges. Stop als je pijn voelt. Neem als het nodig is contact op met je huisarts of fysiotherapeut.

  De vereniging (naam vereniging) is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten, ontstaan door het uitvoeren van de oefeningen en challenges die op de website www.websitevandevereniging.nl (website vereniging), de Instagrampagina [link invoegen] van de vereniging en de Facebookpagina [link invoegen] van de vereniging worden geplaatst.

 • Welke toestellen mogen verzekeringstechnisch wel en welke mogen niet naar buiten?

  Toestellen die verankerd/vastgemaakt dienen te worden in de grond, mogen, verzekeringstechnisch, niet voor het buiten sporten worden ingezet. De materialen en toestellen die dat niet behoeven en die in bezit zijn van de club moeten voldoen aan het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid (zware eisen) en worden ook periodiek gecontroleerd door de gemeente. Dus daar zitten strenge regulerende maatregelen op om de kwaliteit en veiligheid van het toestel te waarborgen. Ongevallen als gevolg van ondeugdelijk materiaal of materiaal falen, komen nagenoeg niet voor. Dus toestellen die onder bovengenoemde regimes vallen zijn prima, ook wanneer zij buiten worden gebruikt onder deskundige leiding. Het in dekking nemen van activiteiten op particuliere toestellen brengt in die zin te veel risico’s met zich mee en zijn dan ook niet gedekt onder deze verzekering.

  Probeer op een creatieve manier anders naar je lesaanbod te kijken. Het is in veel gevallen een grote uitdaging om de binnen trainingen letterlijk naar buiten te kopiëren. Lees hier meer over in het protocol en kijk hier voor inspiratie.

 • Valt privéterrein ook onder 'in de buitenlucht' sporten en ben je dan ook verzekerd via de KNGU?

  Op privéterrein is buiten sporten gedekt, mits met gecertificeerde materialen en toestellen of met toestellen die al buiten aanwezig zijn, denk aan speeltuinobjecten van de gemeente. Indien aan dergelijke objecten, buiten schuld en onopzettelijk, schade ontstaat, is ook de club verzekerd voor aansprakelijkheid.

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheidsverzekering vanuit de KNGU als lessen toegankelijk moeten zijn voor niet-leden?

  Voor de ongevallenverzekering geldt: dekking onder andere aan alle niet KNGU-leden/vrijwilligers die officieel deelnemen aan de activiteiten en voor alle aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen.

  De verzekeraar onderzoekt op dit moment of deze clausule ook opgenomen kan worden voor de aansprakelijkheidsverzekering. Dat is echter op dit moment nog niet aan de orde.

Vragen over eventuele besmettingen
 • Wordt het virus door gezamenlijk gebruik van toestellen doorgegeven; wat zijn de adviezen voor het schoonmaken ervan?

  Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

  Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

  In het algemeen raden we aan om regelmatig je handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel:

  • Het advies voor schoonmaken van de toestellen (beperk gebruik van water en zeep in verband met de duurzaamheid van materialen):  
   • Maak schoon van boven naar beneden en van het meest schone gedeelte naar het meest vieze gedeelte 
   • Sprongtoestel/evenwichtsbalk/paard voltige: de zachte gedeeltes met een droge zachte doek vegen, de harde (metaal/kunststof) kan met een licht vochtige doek schoongemaakt worden 
   • Brug ongelijk / brug gelijk / ringen / rekstok: de harde materialen (metaal/kunststof) kunnen met een licht vochtige doek schoongemaakt worden. De brugliggers en rekstok zelf niet reinigen (sporters zoveel mogelijk zelf magnesium mee laten nemen en vooraf, tussendoor en na afloop zoveel mogelijk de handen desinfecteren)
   • Matten: streef ernaar dagelijks de matten te stofzuigen 

  Check eventueel ook de tips van je leverancier voor schoonmaakinstructies van toestellen. 

  Daarnaast gelden (preventief) de hygiëne richtlijnen van het RIVM en het algemene sportprotocol. 

  Janssen-Fristen:

  Het op de juiste manier reinigen van de materialen is een belangrijk punt van aandacht gezien de coronamaatregelen. Onze partner Janssen-Fritsen verkoopt desinfectiespray voor het desinfecteren van kleine oppervlakten en toestellen. Voor de liggers van de brug adviseren zij het gebruik van vloeibare magnesiumcrème met desinfecterende werking.

  De houten liggers kunnen niet worden gereinigd, zij mogen immers niet nat worden. Datzelfde geldt voor stoffen matten en het stof van de balk. De gladde bisonyl matten kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.

  Helaas is het zo, dat niet alle materialen in de gymzaal gedesinfecteerd kunnen worden. Hiervoor blijft gelden: goed handen wassen na gebruik en niet met de handen in het gezicht komen.

  Hoe vaak en wat er wel en niet gedesinfecteerd moet worden kan per gemeente verschillen. Soms bijvoorbeeld na elke les of drie keer per dag. Informeer bij jouw gemeente naar de plaatselijke regels en zorg dat je ze opvolgt.

  AirTrack:

  • Airtracks moeten droog ingepakt worden, anders gaan ze stinken.
  • Alles wat op je handen mag, mag ook op een Airtrack.
  • Desinfectie is vaak een middel met veel alcohol, dat zit ook in bijvoorbeeld spiritus, dit mag gewoon worden gebruikt.
  • Gebruik geen thinner, chloor of ammoniak.

  Tot slot: een Airtrack is luchtdicht en dus ook waterdicht. Het is echt geen probleem om deze helemaal in de soppen. Het is wel een probleem als deze nat ingepakt wordt. Let ook op het klittenband omdat dit stof is en minder snel droogt.

  Het allerbelangrijkste blijft; goed droogmaken en droog opbergen.

 • Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

  Nee, voor actuele informatie over het virus kun je terecht bij het RIVM.

 • Indien een lid van onze club besmet is met het coronavirus, hoe informeren wij de leden?

  In het geval van een positieve test binnen jouw club is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de team- of trainingsgenoten.

  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD-team- of trainingsgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze personen mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden/trainingen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

  Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid. Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende sporter is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Vragen over de KNGU
 • Hoe is de KNGU bereikbaar?

  Het serviceteam en de accountmanagers zijn tijdens de coronacrisis van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team bereikbaar ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.

  Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen.

Vragen over de ledenadministratiepakketten
Vragen over het onderzoek grensoverschrijdend gedrag KNGU
 • Wat houdt het onderzoek precies in?

  De KNGU laat onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport. Wij doen dit dus niet zelf. Verinorm voert dit objectieve en onafhankelijke onderzoek voor de KNGU uit. Prof. Mr. Marjan Olfers en Dr. Mr. Anton van Wijk zijn de hoofdonderzoekers. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle verschijningsvormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik). Bovendien wordt het dader- en slachtofferprofiel bepaald, het onderzoek richt zich dus niet alleen op trainers/coaches als mogelijke daders maar ook op medesporters, begeleiders, juryleden etc. Daarnaast proberen de onderzoekers te duiden of grensoverschrijdend gedrag te verklaren is door een bepaalde heersende cultuur binnen de gymsport.  

  De onderzoeksvragen zijn veelomvattend en wordt daarom via vier verschillende onderzoeksmethoden beantwoord: 

  1. Deskresearch: onderzoeksrapporten, beleidsnota’s, visie documenten, tucht- en strafrechtzaken etc. worden bestudeerd om scherp te krijgen wat reeds bekend is over de problematiek en welke maatregelen daaromtrent zijn. Op deze manier maken de onderzoekers inzichtelijk hoe de KNGU heeft geacteerd om de sport veiliger te maken.
  2. Onderzoek in (semi-) topsport 2014-2020: via vragenlijsten en interviews rapporteren (ex-) sporters over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder alle wedstrijddisciplines. In het onderzoek hanteren we hierbij de volgende definitie voor (semi-) topsport:
   Topsport: eredivisie of het hoogste niveau dat in een discipline wordt aangeboden mét uitzending naar internationale wedstrijden namens Nederland.  
   Semi- topsport: 1e en 2e divisie binnen turnen heren/ turnen dames of het op één na hoogste niveau van de discipline (zonder uitzending naar het buitenland). 
  3. Onderzoek in de breedtesport 2020: via vragenlijsten en interviews rapporteren huidige breedtesporters van alle disciplines en niveaus tussen de 8 en 18 jaar, over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Gezien de omvang van deze doelgroep wordt hier een steekproef van 7.735 sporters benaderd. 
  4. Onderzoek onder sporters van voor 2014: we bieden sporters die voor 2014 gestopt zijn de mogelijkheid om hun verhalen en ervaringen te delen via vragenlijsten en interviews. 

  In aanvulling op bovenstaande zullen interviews worden gehouden met trainers/coaches, (oud)bestuurders, medewerkers en experts om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van sport- en trainingscultuur, grensoverschrijdend gedrag en de aanpak daarvan door de jaren heen. Het onderzoeksrapport zal zich, naast het rapporteren van de bevindingen, richten op het geven van (beleids-) aanbevelingen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en tegen te gaan.  

  Het onderzoeksteam wordt ondersteund door een externe, onafhankelijke begeleidingscommissie van wetenschappelijke experts die de uitvoer van het onderzoek nauwlettend volgen en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de onderzoekers.  

  Voor verdere inhoudelijke vragen over (de opzet van) het onderzoek, kun je contact opnemen met Verinorm via a.vanwijk@verinorm.nl

 • Wanneer start het onderzoek?

  Het onderzoek is 1 september formeel gestart. In week 38 wordt de button op de website geplaatst voor sporters met ervaringen van voor 2014. Via de link onder deze button komen ze op een digitale omgeving van Verinorm. Daar kunnen ze een vragenlijst invullen over hun ervaringen.  

  In dezelfde week ontvangen (oud) sporters die in of na 2014 lid zijn of zijn geweest én die in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek, een vooraankondiging met informatie over het onderzoek. Als ze niet willen deelnemen kunnen ze dit aangeven door binnen twee weken een mail te sturen naar info@kngu.nl 

  In week 41 worden de uitnodigingen, met daarin een link naar de vragenlijst verstuurd. Dit doen wij per mail. In de mail staat een link die ze naar de online vragenlijst in de omgeving van Verinorm brengt. Dit is dus GEEN KNGU omgeving. De antwoorden en ervaringen zijn dus niet zichtbaar voor ons en worden ook nooit op persoonsniveau aan de KNGU teruggekoppeld.  

 • Krijgen onze jeugdleden ook een uitnodiging?

  Sporters, lid of oud lid, vanaf 8 jaar en ouder die in één van de onderzoeksdoelgroepen vallen en waar wij een emailadres van hebben, krijgen de uitnodiging voor het onderzoek toegestuurd. Behalve wanneer hun ouders hebben aangegeven dat hun zoon of dochter niet mee wil werken.  

 • Wat wordt er gedaan met alle meldingen en ervaringen met intimidatie?

  Meldingen of ervaringen die gedeeld worden in het onderzoek worden opgenomen in het onderzoek, maar zijn niet herleidbaar tot het individu. De KNGU weet dus niet van welke personen de verhalen zijn. Dit houdt ook in dat de ervaring niet vastgelegd wordt als officiële melding bij het ISR, centrum veilige sport of bijvoorbeeld de politie. Als het slachtoffer naast deelname aan het onderzoek ook nog officieel melding wil maken van wat hem of haar is overkomen dient apart nog contact opgenomen te worden met de betreffende instantie.

 • Wat vragen we van onze clubs en hun bestuur?

  Het helpt natuurlijk enorm als onze clubs hun leden zoveel mogelijk stimuleren om deel te nemen aan het onderzoek. Wij roepen alle clubs en hun bestuur dan ook op de oproep te communiceren en onder de aandacht te brengen via hun communicatiekanalen.  

  Natuurlijk zijn ook de ervaringen van huidige bestuurders van belang dus ook aan hen wordt gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.

 • Welke sporters krijgen een uitnodiging om deel te nemen?
  1. Alle sporters die tussen 2014 en 2020 actief zijn (geweest) op semi- topsport niveau ontvangen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, mits het e-mailadres bij de KNGU bekend is.

  2. Door het onafhankelijke onderzoeksbureau is een willekeurige steekproef getrokken van 7.735 breedtesporters tussen de 8 en 18 jaar. 

  3. Sporters die vóór 2014 actief waren, krijgen geen e-mail maar kunnen zichzelf via een button op de website melden om deel te nemen aan het onderzoek.

 • Als ik een melding maak van grensoverschrijdend gedrag in het onderzoek, wordt er dan direct ook melding van gemaakt bij de daarvoor bestemde instanties?

  Meldingen of ervaringen die gedeeld worden in het onderzoek worden opgenomen in het onderzoek, maar zijn niet herleidbaar tot het individu. De KNGU weet dus niet van welke personen de verhalen zijn. Dit houdt ook in dat de ervaring niet vastgelegd wordt als officiële melding bij het ISR, centrum veilige sport of bijvoorbeeld de politie. Als je naast je deelname aan het onderzoek ook nog officieel melding wil maken van je ervaringen dien je apart nog contact op te nemen met bijvoorbeeld het centrum veilige sport, de politie of het ISR.

 • Kan ik als trainer/coach meewerken aan het onderzoek?

  Sporters zijn de voornaamste doelgroep voor het onderzoek. In de interview fase wordt door Verinorm een aantal trainers, (club)bestuurders, vrijwilligers en andere betrokkenen bevraagd. 

Antwoord niet gevonden?

Ons serviceteam is tot 00:00 bereikbaar

1. Facebook

2. E-mail