Veelgestelde vragen

5 juni 2021

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen aan de KNGU. We hebben de vragen verdeeld in een aantal categorieën. De onderwerpen zijn divers.

Maatregelen coronavirus
Op zaterdag 5 juni is de derde stap gezet in de versoepeling van de maatregelen die momenteel gelden tegen verspreiding van het coronavirus. Voor de sport betekent dit onder andere dat bij teamsporten de afstandsregels zijn versoepeld en groepslessen weer zijn toegestaan. 

Voor de huidige maatregelen verwijzen we naar de website van NOC*NSF en de Rijksoverheid. Het huidige basisprotocol dans vind je hier. Indien je als club twijfelt, neem dan contact op met de gemeente of regionale veiligheidsregio. Dit zijn de organen die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regels.

Hieronder, in de veelgestelde vragen, vind je specifieke informatie met betrekking tot de gymsport. De regels van de overheid zijn soms op meerdere manieren te interpreteren. We begrijpen dat dit tot verwarring kan leiden. De KNGU geeft een advies op basis van protocollen die vanuit de Rijksoverheid en het NOC*NSF opgesteld zijn. De KNGU staat in nauw contact met het NOC*NSF.

Daarnaast adviseren wij altijd om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar.

Wil je op een parkeerterrein, speeltuin of andere buitenruimte blijven buitensporten? Vraag dan eerst toestemming aan de gemeente. Mocht je hulp nodig hebben in het contact met jouw gemeente, mail of bel dan even met het serviceteam van de KNGU. Wij helpen je graag verder.

Via onze nieuwsbrief houden we de clubs op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de verschillende maatregelen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden. Ook is er een nieuwsbrief voor juryleden en trainers/coaches. De KNGU heeft een speciale pagina opgezet waar trainers/coaches tips en inspiratie kunnen vinden om buiten les te geven. 

Bereikbaarheid 
Het serviceteam en de accountmanagers zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.
Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen. 

Top 3 meest gestelde vragen

 • Wat is de maximale groepsgrootte bij het sporten?

  Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal vijftig personen samen sporten, zowel binnen als buiten. Dit is exclusief trainers-coaches en assistenten en geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.

 • Zijn lessen met verschillende leeftijdscategorieën mogelijk in een groep?

  Ja, dat mag. Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal vijftig personen samen sporten. Dit is exclusief trainers-coaches en assistenten en geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Personen van 18 jaar en ouder dienen rekening te houden met de verplichte 1,5 meter afstand tenzij je een gymsportdiscipline beoefend waarbij dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld acrogym. Groepslessen en teamsporten zijn voor alle leeftijden weer toegestaan.

 • Mogen we ouder-kind gymlessen geven?

  Ja, groepslessen zijn per 5 juni voor alle leeftijden weer toegestaan. Er mag binnen weer gesport worden in groepen van maximaal vijftig personen. Dit is exclusief trainers-coaches en assistenten en geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. De ouders dienen wel rekening te houden met de verplichte 1,5 meter afstand.

Categorieen

Vragen over wedstrijden en andere activiteiten
 • Zijn er nog wedstrijden in het seizoen 2020-2021?

  Met pijn in het hart hebben we, na veel wikken en wegen, afgelopen 3 februari besloten om een streep te zetten door het officiële wedstrijdseizoen 2020-2021.

  Mag je als club wedstrijden organiseren?

  Ja, vanaf 5 juni mogen er wel weer wedstrijden plaatsvinden. Voor sporters tot en met 17 jaar kunnen weer wedstrijden worden georganiseerd tegen andere clubs. Sporters van 18 jaar en ouder mogen aan wedstrijden binnen de eigen club deelnemen.

 • Komt er een wedstrijdseizoen 2021-2022?
  Gezien de huidige ontwikkelen worden er voorbereidingen voor een normaal wedstrijdseizoen getroffen, en we hopen na de zomervakantie te kunnen starten met de inschrijvingen voor een volwaardig wedstrijdprogramma.
Vragen over de financiële consequenties voor clubs
 • Zijn er maatregelen om de financiële gevolgen voor clubs of zelfstandig ondernemers (zzp trainers) te beperken

  Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Deze regelingen staan hier op een rij en schetsen de stand van zaken per regeling.

  Het dossier bevat in hoofdlijnen “De financiële keten van een sportclub” en laat zien welke financiële relaties er kunnen zijn tussen sporter, sportclub en sportbond en hoe die met elkaar samenhangen. De financiële compensatieregelingen van het Rijk zijn erop gericht om de schade te vergoeden voor concreet genoemde kostenposten. Daarom is het van belang dat sportclubs en sportbonden hier goed naar kijken voordat ze eventuele eigen afspraken of regelingen gaan maken over financiële compensatie. Want dat kan er onbedoeld toe leiden dat er sprake kan zijn van minder financiële compensatie uit de Rijksregelingen, zoals de TASO, TVS en NOW.  In het dossier wordt dat verder uitgelegd. 

 • Moeten we als vereniging de trainers doorbetalen?

  Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport zegt hierover het volgende: “Als het gaat om trainers in loondienst is de club als werkgever in beginsel gehouden het loon door te betalen. Een werknemer kan ook niet worden verplicht om verlof op te nemen. Wel kunnen eventueel afspraken worden gemaakt over alternatieve werkzaamheden (voorbereiding nieuw seizoen, administratie et cetera). Als een werkgever dit niet kan of wil dan wordt dat gerekend tot het ondernemersrisico.” Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, volg dan hun berichtgeving over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 

  In het geval van een oproepcontract geldt wettelijk en onder de cao-Sportverenigingen dat vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden een oproep dient te hebben plaatsgevonden. Gaat het werk na deze oproep niet door, dient er wel betaald te worden voor de uren waarvoor de werknemer had moeten werken. Als er meer dan vier dagen zit tussen het moment van oproepen en het feitelijk verrichten van de werkzaamheden kan de werkgever zijn oproep dus intrekken. 

  Clubs kunnen in overleg met hun trainers zoeken naar alternatieven om op andere wijze de binding van de sporters met hun trainer en club te ondersteunen en te motiveren. Wat betreft de vrijwilligersvergoeding kunnen clubs er dus voor kiezen alternatieve afspraken te maken over de vrijwillige inzet van de trainers zodat zij behouden blijven voor de clubs. 

  Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten, zie ook de website van Netwerk in de sport. 

 • Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

  Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je vooralsnog de contributie gewoon te innen/c.q. niet terug te storten. De kosten lopen door, of zijn zelfs hoger.

  Als club kan je tot en met 5 april 2021 steun aanvragen voor geleden schade in het vierde kwartaal van 2020. Om in aanmerking te komen voor de TASO geldt dat er sprake moet zijn van tenminste 10% omzetverlies in het vierde kwartaal van 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dit verlies moet het gevolg zijn van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De organisatie moet financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de bondsafdrachten. Lees hier meer over de verschillende overheidsregelingen voor sportclubs.  

 • Blijft de KNGU de bondscontributie bij de clubs innen?

  Ja. In Beekbergen lopen onze kosten door en zijn op onderdelen soms zelfs hoger. Verder hebben we onze dienstverlening aan clubs fors geïntensiveerd waarbij onze focus nu ligt op het zo goed en snel als mogelijk beantwoorden van alle vragen omtrent het coronavirus en de gevolgen daarvan voor ons aanbod (opnieuw plannen van wedstrijden, digitaliseren van opleidingen, et cetera), het beperken van de financiële gevolgen voor de clubs én de KNGU en het bieden van advies, tips en tools aan clubs en trainers/coaches om met de crisissituatie om te gaan. 

  Ook zetten we flink in op het (blijven) binden en boeien van de sporters en trainers/coaches. We handhaven de centraal ingekochte producten zoals de verzekeringen. Wel blijven we kritisch kijken naar de mogelijkheid om deelnamegelden van activiteiten die we definitief moeten annuleren waar mogelijk te restitueren. Tevens is een solidariteitsbijdrage uitgekeerd aan clubs die dit echt nodig hebben. Verdere daling van de ledenaantallen (en daarmee de bondscontributie) is niet alleen een serieus risico voor de clubs, ook voor de toekomst van de KNGU en daarmee de gymsport infrastructuur. 

 • Solidariteitsbijdrage KNGU

  De KNGU heeft  vorig jaar april eenmalig een solidariteitsbijdrage beschikbaar gesteld voor alle 932 aangesloten gymsportclubs van (in totaal) maximaal 300.000 euro. De hoogte van de solidariteitsbijdrage per club is vastgesteld op basis van het aantal clubleden.  

Vragen voor/over trainers & coaches
 • Waar kunnen trainers en coaches zich laten testen?

  De GGD’en testen, conform het huidige testbeleid,  iedereen, mits zij milde klachten (symptomen) van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben. Als je geen gezondheidsklachten hebt, kun je geen afspraak maken. GGD’en testen ook niet of iemand het coronavirus heeft gehad. Kijk hier voor meer informatie.  

 • Hoe staat het met de opleidingen en bijscholingen?

  Vanaf 19 mei starten we met het her- en inplannen van fysieke opleiding/bijscholingsdagen.

  Opleidingen
  We hebben zo’n twee weken nodig voor het vastleggen van de zalen en docenten. Vanaf 1 juni hopen we een aantal fysieke opleidingen aan te kunnen bieden. De betreffende cursisten ontvangen nader bericht over de aangepaste planning van hun pleiding. Mocht je door de aangepast planning van je opleiding meer dan één opleidingsdag missen, neem dan contact op via opleidingen@kngu.nl. We gaan graag samen op zoek naar een passende oplossing.

  Bijscholingen
  Vanaf 1 juni hopen we weer een (beperkt) aanbod van fysieke bijscholingsdagen te hebben.

  Online opleiding/bijscholingsdagen voor trainers-coaches en juryleden blijven we, naast de fysieke dagen, aanbieden. Bekijk de opleidingsagenda voor het totale aanbod van opleidingen en bijscholingen.

  Stageopdrachten
  De stageopdrachten kunnen vanaf 19 mei weer tijdens de binnen-lessen op de stageplaats uitgevoerd worden. Mocht de stageplaats/sportclub om welke reden dan ook nog niet naar binnen kunnen, dan mogen de stageopdrachten en/of portfolio PVB’s ook via online- of buitenlessen uitgevoerd worden. Dit mag in elk geval tot 31 augustus 2021.

 • Hoe staat het met de examens?
  • De praktijkexamens kunnen vanaf 19 mei zowel binnen als buiten worden aangevraagd (indien de locatie aan de voorwaarden van een praktijkexamen voldoet);
  • De examens vinden plaats op de eigen stageplaats/sportclub, bij voorkeur in combinatie met een medecursist;
  • Vooralsnog organiseren we geen centrale examens om het aantal reisbewegingen te beperken.
 • Hoe staat het met mijn licentie?

  Alle licenties zijn verlengd met 6 maanden. Het afgelopen jaar hebben we geen fysieke bijscholingen kunnen aanbieden, maar is er een groot aanbod van online bijscholingen geweest. Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met bijscholingen@kngu.nl

 • Ik ben trainer/coach en achteraf blijkt dat één van de clubleden positief getest is op het coronavirus. Moet ik nu ook in quarantaine?

  De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek bij de positief geteste leden aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de trainingsgenoten en/of trainers/coaches van de leden.

  Bewaak altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

 • Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

  We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

  Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

 • Mogen (acro) gymnasten ouder dan 18 jaar ook weer samen binnen sporten?

  Ja dat mag. Tijdens de acrogymtrainingen hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden omdat dit niet haalbaar is voor het beoefenen van deze gymsportdiscipline. Sporters van verschillende leeftijden mogen ook weer met elkaar trainen.

 • Moet ik als trainer-coach 1,5 meter afstand houden tot de sporters?

  Ja, als je 18 jaar of ouder bent dan dien je 1,5 meter afstand te bewaren tot de sporters. Fysieke contactmomenten die noodzakelijk zijn voor de beoefening en begeleiding van de sport, zoals vangen, worden zo kort mogelijk gehouden.

 • Mogen we ouder-kind gymlessen geven?

  Ja, groepslessen zijn per 5 juni voor alle leeftijden weer toegestaan. Er mag binnen weer gesport worden in groepen van maximaal vijftig personen. Dit is exclusief trainers-coaches en assistenten en geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. De ouders dienen wel rekening te houden met de verplichte 1,5 meter afstand.

 • Wat is de maximale groepsgrootte bij het sporten?

  Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal vijftig personen samen sporten, zowel binnen als buiten. Dit is exclusief trainers-coaches en assistenten en geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.

 • Zijn groepslessen toegestaan?

  Ja, groepslessen zijn voor alle leeftijden, zowel binnen als buiten, per 5 juni weer toegestaan.

 • Welke regels gelden er voor sporters vanaf 18 jaar bij het sporten?

  Personen vanaf 18 jaar mogen met maximaal vijftig personen samen sporten, zowel binnen als buiten. Dit is exclusief trainers-coaches en assistenten en geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Personen van 18 jaar en ouder dienen rekening te houden met de verplichte 1,5 meter afstand tenzij je een gymsportdiscipline beoefend waarbij dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld acrogym. Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. 

 • Moet een trainer-coach een mondkapje dragen tijdens het geven van een training of instructie in een binnensportaccommodatie?

  Binnen moeten personen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en weggaan. Tijdens het geven van een training of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de training of instructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

 • Moeten sporters een mondkapje dragen in de binnensportaccommodatie?

  Binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en weggaan. Het mondkapje mag af tijdens het sporten.

 • Wat wordt verstaan onder een binnensportaccommodatie?

  Een binnensportaccommodatie is een overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of sportzaal. Een binnensportaccommodatie is ook een publieke binnenruimte.

 • Wat is de gezondheidscheck?

  De gezondheidscheck is een vragenlijst opgesteld door de overheid. Bij één keer 'ja’ op een vraag blijft de sporter thuis en komt niet naar de training of verlaat de training. Het is goed om ouders en sporters te attenderen op deze gezondheidscheck.

 • Zijn lessen met verschillende leeftijdscategorieën mogelijk in een groep?

  Ja, dat mag. Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal vijftig personen samen sporten. Dit is exclusief trainers-coaches en assistenten en geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Personen van 18 jaar en ouder dienen rekening te houden met de verplichte 1,5 meter afstand tenzij je een gymsportdiscipline beoefend waarbij dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld acrogym. Groepslessen en teamsporten zijn voor alle leeftijden weer toegestaan.

 • Hoe staat het met mijn opleidingstermijn?

  Wij hebben de afgelopen tijd de opleidingstermijnen aangepast. Dit in verband met het feit dat de opleidingen voor een groot gedeelte stil hebben gelegen. We blijven de opleidingstermijnen, waar nodig, aanpassen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op via opleidingenkss@kngu.nl.

 • Zijn kleedkamers en douches open?

  Ja, kleedkamers en douches zijn geopend. Let op legionella gevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen.

 • Mag de sportkantine weer open?

  Ja, sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal vijftig personen toegestaan. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal vier personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

Vragen over de financiële consequenties voor sporters
 • Waar kan ik terecht als ik mijn sport niet meer kan betalen?

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor bijvoorbeeld gymsport. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Je kunt in aanmerking komen voor een bijdrage als je een inkomen op minimumniveau hebt. Je hebt bijvoorbeeld een uitkering, bent zzp’er met niet genoeg inkomsten of je hebt hoge lasten. 

Vragen over juridische zaken en verzekeringen
 • Q&A juridisch - opgesteld door DAS Rechtsbijstand

  In opdracht van NOC*NSF en diverse sportbonden waaronder de KNGU is er een Q&A op de website van NOC*NSF opgesteld door DAS voor de Sport over de juridische gevolgen voor sportclubsDe meeste vragen zijn ruim geformuleerd zodat de situatie voor veel clubs herkenbaar is. Dit betekent dat het niet altijd mogelijk is tot een specifiek, juridisch en praktisch toepasbaar antwoord te komen.  

  De KNGU heeft een samenwerking met DAS en als lid van de KNGU kan je juridische adviezen inwinnen bij de Juridische Adviesdesk. De Juridische Adviesdesk voor de Sport is te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via 088-327 9836. Deze adviesdesk voor eerstelijns vragen is gratis. Kijk op onze pagina over juridische ondersteuning voor meer informatie. 

 • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid en verzekeringen als we buiten sporten?

  We zijn ons bewust van de vele vragen die ontstaan door het deels aanbieden van sport in de buitenruimten. KNGU heeft contact gezocht met de verzekeraar en gesteld is het volgende:

  “Dekking is akkoord voor buiten sporten indien het sporten is gericht op conditie- en spierontwikkeling. In principe vallen hier de oefeningen onder die ook binnen uitgevoerd worden op de desbetreffende toestellen.

  Maak gebruik van gecertificeerde materialen en toestellen die al buiten aanwezig zijn. Deze toestellen laat de gemeente namelijk periodiek controleren en hebben het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid.  
   
  Wil je toestellen gebruiken die normaal gesproken in de gymzaal staan, beperk je dan tot toestellen die niet verankerd hoeven te worden. Ook is het belangrijk dat je leden laat sporten op gekeurde toestellen. Particuliere toestellen zoals een zelf in elkaar gezet rekstok of tuintrampoline brengen te veel risico's met zich mee en vallen niet onder de dekking van de verzekeringen die vanuit de KNGU zijn afgesloten.” 
   
  Neem bij twijfel contact op met onze intermediair Meijers Assurantiën via 020-504 2745
  Meer informatie over onze verzekeringen en de bijbehorende documentatie is te vinden op onze verzekeringspagina

   

 • Wie is er aansprakelijk bij de challenges die thuis worden uitgevoerd?

  Gelukkig zijn veel clubs actief met online lessen en challenges (naast de buitenlessen) waardoor we toch het gevoel van samen sporten kunnen behouden. Voor online sporten gelden andere regels, zo ook over aansprakelijkheid.

  In de situatie waarbij er thuis gesport wordt op basis van online instructies, gelden er bepaalde regels ten aanzien van aansprakelijkheid. Vaak wordt er bij het aanbod een disclaimer geplaatst om aansprakelijkheid uit te sluiten. Om aansprakelijkheid uit te sluiten, moet er eerst een overeenkomst zijn gesloten. Door het bekijken van filmpjes en het nadoen daarvan ontstaat geen overeenkomst tussen de vereniging en de ‘deelnemer’. Een disclaimer heeft dus de functie om deelnemers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

  Dat de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, betekent overigens niet dat de vereniging wel aansprakelijk is als er iets gebeurt. Er is immers geen overeenkomst op basis waarvan de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld. Wel is het (hypothetisch) mogelijk dat er aansprakelijkheid is op basis van een onrechtmatige daad. Dit kan aan de orde zijn wanneer deelnemers er bewust toe worden aangezet om extreem gevaarlijke dingen te doen, ook online. Daarom adviseren we onze clubs om goed te blijven monitoren welke activiteiten er namens de club worden aangeboden. Een dergelijke aansprakelijkheid is namelijk ook niet uit te sluiten met behulp van een disclaimer.

  In overleg met onze jurist hebben we een disclaimer gemaakt die gebruikt kan worden in deze uitzonderlijke situatie.

  Voorbeeldtekst Disclaimer:
  Zoals bij alle lichamelijke oefeningen, kan het onjuist uitvoeren van een oefening leiden tot blessures en letsel aan spieren, gewrichten, pezen en banden. Gebruik je verstand bij het uitvoeren van de oefeningen en het volgen van de challenges. Stop als je pijn voelt. Neem als het nodig is contact op met je huisarts of fysiotherapeut.

  De vereniging (naam vereniging) is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten, ontstaan door het uitvoeren van de oefeningen en challenges die op de website www.websitevandevereniging.nl (website vereniging), de Instagrampagina [link invoegen] van de vereniging en de Facebookpagina [link invoegen] van de vereniging worden geplaatst.

 • Welke toestellen mogen we verzekeringstechnisch wel en welke niet buiten gebruiken?

  Buiten sporten wordt vanuit de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering gedekt indien het sporten is gericht op conditie- en spierontwikkeling. In principe vallen hier de meeste oefeningen onder die ook binnen uitgevoerd worden op de desbetreffende toestellen.  

  Maak gebruik van gecertificeerde materialen en toestellen die al buiten aanwezig zijn. Denk hierbij aan speeltuin- en schoolpleinobjecten en calisthenics toestellen.  Deze toestellen laat de gemeente namelijk periodiek controleren en hebben het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid. 

  Wil je toestellen gebruiken die normaal gesproken in de gymzaal staan, beperk je dan tot toestellen die niet verankerd hoeven te worden. Ook is het belangrijk dat je leden laat sporten op gekeurde toestellen. De regels hiervoor zijn voor de hal en buiten gelijk! Particuliere toestellen zoals een zelf in elkaar gezet rekstok of tuintrampoline brengen te veel risico's met zich mee en vallen niet onder de dekking van de verzekeringen die vanuit de KNGU zijn afgesloten. Toestellen die je wel buiten kan gebruiken, uiteraard onder deskundige leiding en periodiek gekeurd zijn bijvoorbeeld een mini-trampoline, kast, bok, bank, balk, matten, airtrack en springplank. 

 • Als je op privéterrein sport, valt dit dan ook onder de collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering van de KNGU?

  Op privéterrein is buiten sporten gedekt, mits gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde materialen. Deze toestellen worden namelijk periodiek gecontroleerd en hebben het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid.  

  Indien aan dergelijke objecten, buiten schuld en onopzettelijk, schade ontstaat, is ook de club verzekerd voor aansprakelijkheid. Vraag dus als je op privéterrein sport, zoals bijvoorbeeld bij een camping, of de toestellen over een keurmerk beschikken en of deze toestellen recentelijk gekeurd zijn. Zorg dat je deze informatie op schrift ontvangt van de eigenaar. 

 • Hoe zit het met verzekeringen / aansprakelijkheid van kinderen die mee komen trainen en geen lid zijn?

  Als jeugdleden andere kinderen meenemen naar de training, of de club stelt de training open voor niet-leden, dan gelden daar in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Deze niet-leden vallen dan onder de dekking van de ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. 

 • Hoe kan ik een Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseren in coronatijd?

  Met verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19* Justitie en Veiligheid maakt de overheid het mogelijk dat de verplichte jaarvergaderingen voorlopig via livestream, video of audio rechtsgeldig zijn, ook als dit niet in de verenigingsstatuten is opgenomen.  

  Deze spoedwet is verlengd tot 1 juni 2021. Omdat het niet zeker is of de coronamaatregelen daarna nog van kracht zijn, bestaat de mogelijkheid om de wet steeds met maximaal twee maanden te verlengen. Clubs kunnen ervan uitgaan dat zij de ALV in ieder geval de komende twee maanden via een elektronisch kanaal kunnen organiseren, inclusief het stemrecht. Het NOC NSF heeft een pagina opgesteld met tips hoe je het beste een digitale ALV kan organiseren

 • Onze vereniging leent materialen van leden. Is dit verzekerd?

  Geleend materiaal valt niet onder de collectieve verzekeringen die de KNGU heeft afgesloten. We adviseren eigenaren van de betreffende materialen te laten checken of buitenshuis gebruik van deze materialen onder hun eigen inboedelverzekering of inventarisverzekering valt. Mocht dit niet gedekt zijn, dan zouden zij aan hun eigen verzekeraar kunnen vragen of zij een aanvullende verzekering hiervoor kunnen afsluiten 

Vragen over eventuele besmettingen
 • Wordt het virus door gezamenlijk gebruik van toestellen doorgegeven; wat zijn de adviezen voor het schoonmaken ervan?

  Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

  Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

  In het algemeen raden we aan om regelmatig je handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel:

  • Het advies voor schoonmaken van de toestellen (beperk gebruik van water en zeep in verband met de duurzaamheid van materialen):  
   • Maak schoon van boven naar beneden en van het meest schone gedeelte naar het meest vieze gedeelte 
   • Sprongtoestel/evenwichtsbalk/paard voltige: de zachte gedeeltes met een droge zachte doek vegen, de harde (metaal/kunststof) kan met een licht vochtige doek schoongemaakt worden 
   • Brug ongelijk / brug gelijk / ringen / rekstok: de harde materialen (metaal/kunststof) kunnen met een licht vochtige doek schoongemaakt worden. De brugliggers en rekstok zelf niet reinigen (sporters zoveel mogelijk zelf magnesium mee laten nemen en vooraf, tussendoor en na afloop zoveel mogelijk de handen desinfecteren)
   • Matten: streef ernaar dagelijks de matten te stofzuigen 

  Check eventueel ook de tips van je leverancier voor schoonmaakinstructies van toestellen. 

  Daarnaast gelden (preventief) de hygiëne richtlijnen van het RIVM en het algemene sportprotocol. 

  Janssen-Fristen:

  Het op de juiste manier reinigen van de materialen is een belangrijk punt van aandacht gezien de coronamaatregelen. Onze partner Janssen-Fritsen verkoopt desinfectiespray voor het desinfecteren van kleine oppervlakten en toestellen. Voor de liggers van de brug adviseren zij het gebruik van vloeibare magnesiumcrème met desinfecterende werking.

  De houten liggers kunnen niet worden gereinigd, zij mogen immers niet nat worden. Datzelfde geldt voor stoffen matten en het stof van de balk. De gladde bisonyl matten kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.

  Helaas is het zo, dat niet alle materialen in de gymzaal gedesinfecteerd kunnen worden. Hiervoor blijft gelden: goed handen wassen na gebruik en niet met de handen in het gezicht komen.

  Hoe vaak en wat er wel en niet gedesinfecteerd moet worden kan per gemeente verschillen. Soms bijvoorbeeld na elke les of drie keer per dag. Informeer bij jouw gemeente naar de plaatselijke regels en zorg dat je ze opvolgt.

  AirTrack:

  • Airtracks moeten droog ingepakt worden, anders gaan ze stinken.
  • Alles wat op je handen mag, mag ook op een Airtrack.
  • Desinfectie is vaak een middel met veel alcohol, dat zit ook in bijvoorbeeld spiritus, dit mag gewoon worden gebruikt.
  • Gebruik geen thinner, chloor of ammoniak.

  Tot slot: een Airtrack is luchtdicht en dus ook waterdicht. Het is echt geen probleem om deze helemaal in de soppen. Het is wel een probleem als deze nat ingepakt wordt. Let ook op het klittenband omdat dit stof is en minder snel droogt.

  Het allerbelangrijkste blijft; goed droogmaken en droog opbergen.

 • Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

  Nee, voor actuele informatie over het virus kun je terecht bij het RIVM.

 • Indien een lid van onze club besmet is met het coronavirus, hoe informeren wij de leden?

  In het geval van een positieve test binnen jouw club is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de team- of trainingsgenoten.

  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD-team- of trainingsgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze personen mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden/trainingen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

  Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid. Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende sporter is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

 • Wat moet ik als clubbestuurder doen wanneer er sprake lijkt te zijn of is van een coronabesmetting binnen mijn club(activiteiten)?

  Meer FAQ-informatie vanuit NOC*NSF. Bekijk hiervoor hun website.

Vragen over de KNGU
 • Hoe is de KNGU bereikbaar?

  Het serviceteam en de accountmanagers zijn tijdens de coronacrisis van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team bereikbaar ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.

  Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen.

Vragen over de ledenadministratiepakketten
 • Wat zijn de voordelen van AllUnited en Club-assistent ten opzichte van DigiMembers?

  Zowel Club-assistent als AllUnited bieden de mogelijkheid om niet alleen de ledenadministratie, maar ook de financiële administratie en de communicatie met de leden, bijvoorbeeld via een app of nieuwsbrief, te onderhouden. Daarnaast kunnen onder andere ook digitaal eenvoudig in te vullen presentielijsten afgenomen worden of een nieuwe website. DigiMembers is een sec ledenadministratiesysteem, die biedt deze aanvullende mogelijkheden niet, ook niet in de toekomst

  Welke voordelen de partijen hebben, is aan de club zelf om te bepalen en afhankelijk van de wensen en behoeften van de club. Wij raden je aan om de onlinebijeenkomsten van beide partijen te volgen en je te verdiepen in de systemen. Neem eventueel contact op met een andere gymsportclub die al met AllUnited of Club-assistent werkt. En lees vooral de informatie op deze website en die van de aanbieders AllUnited en Club-assistent. Zij staan je ook graag te woord als je vragen hebt of alsnog een korte presentatie wenst.

 • Welk systeem is het beste?

  Tijdens een zoektocht naar adequate, nieuwe ICT-partners heeft de KNGU met een achttal ondernemingen gesproken. Na een uitgebreide kennismaking, een testfase én assistentie vanuit het clubpanel – waarin ervaringsdeskundigen vanuit de verenigingen zitten – werden twee nieuwe partijen gekozen: Club-assistent en AllUnited. De KNGU heeft heel veel vertrouwen in beide partijen. Kijk welke partij het beste bij jouw club past.

 • Wat zijn de kosten van het basispakket en de aanvullende modules?

  Het gebruik van het basispakket van één van deze twee leveranciers is onderdeel van het KNGU-lidmaatschap en kost de club niets. Voor aanvullende diensten sluit je een rechtstreeks contract af met de leverancier. De factuur ontvang je ook rechtstreeks van hen.

  De begeleiding bij het inrichten van jullie clubsysteem en het overzetten van de data wordt verzorgd door de gekozen leverancier, zonder tussenkomst van de KNGU. Voor de begeleiding kunnen kosten berekend worden. Dit is afhankelijk van het door de club aangeleverde bestand en de kennis van IT binnen de club. Informeer vooraf naar de aanleverspecificaties en eventuele begeleidingskosten.

 • Verandert er iets in de bondscontributie als mijn club overstapt?

  Nee, de bondscontributie blijft ongewijzigd.

 • Hoe verloopt de overstap naar AllUnited en Club-assistent?

  Beide leveranciers helpen je bij het overzetten van de clubdata naar het nieuwe systeem. Zorg voor een zo compleet en opgeschoond mogelijk ledenbestand. Alle gegevens worden geautomatiseerd overgezet naar het nieuwe systeem door de leverancier. Echter, omdat de nieuwe basispakketten meer informatie uitvragen, zal ontbrekende informatie die niet in DigiMembers staat, per lid door de club moeten worden aangevuld. Het overzetten van de basisadministratie heeft een doorlooptijd van ongeveer drie weken. Zowel voor de overstap met alleen een basisadministratie, als voor het inrichten van eventuele extra modules, is affiniteit met IT gewenst.

 • Moeten de gegevens van de leden opnieuw worden ingevoerd?

  Beide leveranciers helpen je bij het overzetten van de clubdata naar het nieuwe systeem. Zorg voor een zo compleet en opgeschoond mogelijk ledenbestand. Alle gegevens worden geautomatiseerd overgezet naar het nieuwe systeem door de leverancier. Echter, omdat de nieuwe basispakketten meer informatie uitvragen, zal ontbrekende informatie die niet in DigiMembers staat, per lid door de club moeten worden aangevuld.

 • Communiceren deze twee nieuwe ledensystemen met andere systemen zoals het aanvragen van beweegdiploma’s, aanvragen wedstrijdpaspoorten, inschrijven wedstrijden etcetera?

  Ja, de gegevens van de leden uit de ledenadministratiepakketten worden via een koppeling bij de KNGU beschikbaar gesteld en kunnen zodoende voor andere processen gebruikt worden.

 • Waar kan ik nog meer informatie vinden over de ledenadministratiesystemen?

  Er is een mini-magazine ontwikkeld met informatie voor alle clubbestuurders/vrijwilligers die zich bezighouden met de ledenadministratie en het contributiebeleid. Het magazine is te downloaden. Wil je het liever per post ontvangen, stuur dan een mailtje naar serviceteam@kngu.nl met jouw gegevens.  

  Daarnaast kun je je inschrijven voor de online informatieavonden van AllUnited en Club-assistent. Hier ontvang je meer informatie over beide ledenadministratiepakketten.  

 • Moeten we als club verplicht overstappen op AllUnited of Club-assistent?

  Ja want na 1 juli is de ledenadministratie van de KNGU via een interface gekoppeld aan de twee nieuwe leveranciers, All United en Club-assistent, en niet meer aan DigiMembers. De koppeling zorgt ervoor dat een aantal handige zaken automatisch geregeld zijn: 

  • De ledenadministratiegegevens van jouw club komen automatisch in het systeem van de KNGU;
  • De factuur voor de KNGU-bondscontributie, die clubs per kwartaal ontvangen, is gebaseerd op een up-to-date uitwisseling van gegevens tussen de club en de KNGU;
  • De sporters van jouw club zijn verzekerd als zij op de club sporten en/of deelnemen aan clubverwante activiteiten, dit geldt ook voor het buitensporten in coronatijd; 
  • De geregistreerde leden mogen deelnemen aan KNGU-wedstrijden;
  • De club voldoet aan de regels rondom accountancy.
 • Wat zijn de gevolgen als onze club nog niet over is gestapt voor 1 juli?

  Is je club op 1 juli 2021 nog niet overgestapt? Dan zijn er twee belangrijke gevolgen om rekening mee te houden: De functionaliteit in DigiMembers die zorgt voor snelle en automatische migratie van ledengegevens, bestaat na 1 juli niet meer. De gegevens worden na deze datum in een excelbestand overgedragen aan de club waarna de club de ledengegevens handmatig moet invoeren in een statisch document. Dit betekent niet alleen veel rompslomp, maar ook dat afdracht van de bondscontributie niet meer geautomatiseerd kan plaatsvinden. Voor de ingrijpende veelomvattende manuele afhandeling die daaruit voortkomt, inclusief het opmaken van de factuur, moeten door de KNGU helaas kosten in rekening worden gebracht aan de club.

Vragen over het onderzoek grensoverschrijdend gedrag KNGU
 • Hoe kijkt de KNGU aan tegen de sportbrede uitkomsten en aanbevelingen?

  De KNGU neemt de aanbevelingen uit het rapport over. Voor het monitoren van de voortgang van de aanbevelingen wordt een onafhankelijke opvolgingscommissie ingesteld met een brede samenstelling. Deze commissie zal periodiek rapporteren over de stappen die de KNGU heeft gezet in de opvolging van de aanbevelingen uit het Verinorm-rapport.

  Daarnaast zijn er aanbevelingen die sporttak-overstijgend moeten worden aangepakt door andere partijen. En daar waar wij als gymsport het voortouw kunnen of moeten nemen, doen wij dat.

 • Wat is het verschil tussen dit onderzoek en de andere genoemde onderzoeken?

  Dit wetenschappelijke onderzoek is opgezet en uitgevoerd onder toeziend oog van een zeer kundige begeleidingscommissie. Zowel de negatieve als positieve ervaringen zijn opgetekend. Daarnaast is het een groots onderzoek met veel respondenten. Het rapport wordt ook integraal gepubliceerd en door het gehele bestuur en directie omarmt en als leidraad aangehouden voor de aanpak van de cultuurverandering die onze sport nodig heeft. Voor meer informatie verwijzen wij naar de hoofdonderzoekers. 

 • Heeft de KNGU excuses aangeboden aan oud-sporters?

  Lees de volledige reactie van de KNGU hier

 • Het rapport gaat merendeel over wedstrijdsporters op hoog niveau. Wat is belangrijk voor de clubs die vooral recreatiesport aanbieden?

  Bij veel clubs gaat het goed. We zien ook dat er al veel trainers, coaches en bestuurders enorm hard trekken aan dit onderwerp. Deze inspanningen worden enorm gewaardeerd, helaas zijn we er nog niet. In het rapport wordt niet direct een aanbeveling gegeven, maar we gaan het zeker meenemen. Op de site vind je een pagina met informatie over de sociaal veilige club

 • Is er aandacht voor het pedagogisch opleiden van trainers die in dienst zijn van de KNGU?

  Er is zeker aandacht voor het pedagogisch opleiden van trainers.  

  Op dit moment worden er drie modules ontwikkeld die in opleidingen in alle sporten toepasbaar zijn: pedagogiek (pedagogisch handelen), motoriek (breed motorisch ontwikkelen) en didactiek (handvatten voor lesgeven). Die modules vormen de fundamentele basis van wat een trainer-coach moet weten en kunnen voordat hij of zij binnen de sportomgeving aan de slag gaat.  

  Daarnaast is er pilot gestart voor niveau 5 coaches; de Dutch Way, zoals deze wordt genoemd. Hierbij gaan topcoaches doormiddel van een traject met een 4-daagse scholing, een assessment en individuele begeleiding aan de slag met het pedagogisch thema. 

  Dit aanbod wordt in nauwe samenwerking met de doorlopende leerlijn van NOC*NSF en het CIOS (voor niveau 3) ontwikkeld. En het zijn daarbij belangrijke stappen richting de professionalisering van het vak trainer-coach. In de nabije toekomst wordt gestart met niveau 4 en met het maken van bijscholingen voor coaches die het traject al hebben doorlopen maar op dit moment wel in de zaal staan. 

 • Gaat de leeftijd van 16 naar 18 jaar? Nationaal en/of internationaal?

  In de komende jaren wordt in Nederland, binnen turnen dames, de leeftijd voor senioren stapsgewijs verhoogd naar 18 jaar. Voor de andere disciplines zal deze ontwikkeling waar nodig worden ingezet. Ook internationaal zet de KNGU zich in voor deze verhoging.  

 • Wat houdt het onderzoek precies in?

  De KNGU heeft onderzoek laten doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport. 

  Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle vormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik).

  Een onderdeel van het onderzoek is het uitvragen van ervaringen van (oud) leden van de KNGU. Om deze ervaringen op te halen wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst voor zowel (oud) topsporters als (oud) breedtesporters.

  1. Alle sporters die tussen 2014 en 2020 actief zijn (geweest) op semi- topsport niveau ontvangen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, mits het e-mailadres bij de KNGU bekend is.
  2. Door het onafhankelijke onderzoeksbureau is een willekeurige steekproef getrokken van 7.735 breedtesporters tussen de 8 en 18 jaar.
  3. Sporters die vóór 2014 actief waren, krijgen geen e-mail maar kunnen zichzelf via een button op de website melden om deel te nemen aan het onderzoek.
Vragen over het cursusaanbod voor trainers & coaches
 • Wat is de maximale opleidingstijd?

  De maximale opleidingstijd is vastgesteld op 2 jaar / 24 maanden, gerekend vanaf de datum van inschrijving.

 • Wanneer ontvang je een licentie?

  Na het behalen van het diploma ontvang je als KNGU-lid een discipline gerichte licentie op niveau 3. De licentie wordt afgegeven voor een periode van vier jaar gerekend vanaf de afgiftedatum. Om de licentie te behouden, geldt een bijscholingsverplichting. 

 • Voor het klaslokaal in de Campus heb ik inlogcodes nodig. Hoe krijg ik deze?

  Voor de opleiding heb je toegang tot een digitaal klaslokaal nodig. Je krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd in de bevestigingsmail van de inschrijving.

 • Mijn inlogcodes werken niet meer. Help! Wat nu?

  Je krijgt een inlogcode en wachtwoord voor het klaslokaal als je ingeschreven staat voor een opleiding. De inlogcode komt te vervallen zodra de opleiding is afgerond. Je wordt uitgeschreven als cursist waarmee de toegang tot de digitale leeromgeving vervalt.

 • Ik heb geen Inlogcodes ontvangen. Wat moet ik doen?

  Mocht je de mail met inlogcodes niet hebben ontvangen, dan kun je met je emailadres via Campus klikken op wachtwoord vergeten, dan wordt het nogmaals toegestuurd.

 • Ik wil mijn curriculum inzien en/of bijwerken, waar kan dit?

  Je kunt je CV zelf inzien/bijwerken via Mijn Licentieoverzicht en CV op de Campus. De link vind je hier. Je komt nu in jouw CV waar je een overzicht hebt van je opleidingsactiviteiten die al in je CV zijn opgenomen en waar je een opleidingsactiviteit (diploma of certificaat) kunt toevoegen.

 • Hoeveel licentieverlengingspunten heb ik nodig?

  Op het moment dat jouw licentie komt te vervallen, moet je 16 licentieverlengingspunten hebben om je licentie te verlengen. Deze licentieverlengingspunten mogen op het moment van de aanvraag van de
  verlenging niet ouder zijn dan 4 jaar.

 • Hoe krijg ik licentieverlengingspunten toegekend?

  Als je hebt deelgenomen aan een KNGU cursus waar licentieverlengingspunten aan toegekend zijn, worden deze automatisch (na succesvol afronden van de opleiding), toegevoegd aan je CV.

 • Ik wil graag een verkorte opleiding volgen. Kan dat?

  Ja dat kan. Wij bieden opleidingen op maat aan. Je met dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Na het invullen van een EVK formulier krijg je te horen voor welk traject je in aanmerking komt.

 • Waar kan ik een adreswijziging doorvoeren?

  De contactgegevens moeten in de DigiMembers ledenadministratie gewijzigd worden. Wij raden je aan hierover contact op te nemen met de ledenadministratie van jouw club. De KNGU is niet gemachtigd deze wijziging voor je door te voeren in de DigiMembers ledenadministratie van de club.

 • Moet ik altijd een machtigingsformulier opsturen?

  Als de vereniging een doorlopende machtiging heeft afgegeven aan de KNGU, is het opsturen van het machtigingsformulier voor jouw vereniging niet van toepassing.

Vragen over de bondsraadsverkiezingen
 • Kan ik bondsraadslid worden? 

  De bondsraad bestaat uit een afspiegeling van de leden van de KNGU (conform artikel 10 van de statuten). We richten ons met deze verkiezing op clubbestuurders, coaches, trainers, juryleden en alle andere betrokkenen binnen de gymsport. Elk lid, ouder dan 18 jaar en gemotiveerd om deze rol professioneel in te vullen, is van harte welkom om zich aan te melden.    

  Ben je lid van de KNGU en geïnteresseerd in een functie binnen de bondsraad, bekijk dan het volledige profiel en reageer via het aanmeldformulier. Voeg hier ook je cv en motivatiebrief toe en laat ons weten welke van de in de vacature benoemde aandachtsgebieden je voorkeur heeft.   

  Belangrijk is dat je als lid van de KNGU bondsraad handelt zonder last of ruggenspraak, altijd onafhankelijk van een achterban en in lijn met het bestuursmodel van de KNGU, de KNGU gedragsregels, statuten en reglementen. Alle kerndocumenten kun je hier nalezen.

  Overigens betekent een kandidaatstelling niet dat je meteen gekozen kunt worden en op de kieslijst staat: een kiescommissie beoordeelt de binnengekomen aanmeldingen en verzorgt de sollicitatieprocedure.   

 • Kan ik solliciteren voor een bepaald aandachtsgebied?

  Ja, graag zelfs. Je kunt bij je aanmelding aangeven welke twee voorkeursgebieden je voorkeur hebben:   

  • financiën & informatisering/IT + marketing & communicatie ;
  • marketing & communicatie + clubbestuurders;
  • clubbestuurders + financiën & informatisering/IT . 

  Er is één kieslijst. De gekozen bondsraadsleden krijgen naast hun algemene taken ook één aandachtsgebied toegewezen.   

 • Hoeveel kandidaten zoeken jullie?

  Er treden vijf bondsraadsleden af, waarvan drie bondsraadsleden zich herkiesbaar kunnen stellen voor een volgende zittingstermijn. Er zijn in totaal vijf plaatsen vacant, de eventuele herkiesbare bondsraadsleden gaan mee in het verkiezingstraject met alle andere kandidaten. 

 • Hoe lang zit een bondsraadslid in de bondsraad?

  Wanneer je je kandidaat stelt voor de bondsraad, doe je dat voor minimaal vier jaar. In de huidige situatie is de zittingstermijn maximaal drie periodes van vier jaar. 

  Het schema van zittingstermijnen is zo samengesteld dat iedere twee jaar een aantal bondsraadsleden aftreedt.Zo blijft de samenstelling vanledenzich vernieuwenen ontstaat er een mooie mix van ervaren en nieuwe bestuurders.  
   
  Vanaf 2023 wordt de maximale zittingstermijn mogelijk maximaal drie periodes van drie jaar, conform de code goed sportbestuur. Deze wijziging kan van invloed zijn op de zittingstermijnvan de bondsraadsledenen de frequentie waarin de verkiezing plaatsvindt. 

 • Hoeveel tijd ben ik kwijt met het zijn van bondsraadslid?  

  De leden van de bondsraad komen volgens de strategische cyclus in ieder geval 3x per jaar samen. De vergaderingen zijn onder leiding van de technisch voorzitter, de voorzitter van het bestuur. Daarnaast ontvangt de bondsraad 3x per jaar een schriftelijke voortgangsrapportage van het jaarplan. In een jaar met veel bijzondere gebeurtenissen, zoals het jaar 2020, komt de bondsraad wat vaker bij elkaar om door het bestuur en de directie op de hoogte te worden gehouden. Ook nemen sommige bondsraadsleden deel aan klankbordgroepen of worden ze voorafgaand aan een vergadering gevraagd mee te kijken met bepaalde stukken.   

 • Is de functie een betaalde functie? 

  Nee, de functie is onbezoldigd. Kosten die je maakt voor de functie, zoals reiskosten, worden vergoed.   

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid van bondsraadsleden?

  De functie als bondsraadslid is een vrijwilligersfunctie, waarvoor ook een vrijwilligersovereenkomst aangevraagd dient te worden. We gaan ervan uit dat iedere vrijwilliger privé zelf al een aantal verzekeringen heeft afgesloten. Dit betreft een wettelijk voorgeschreven WA-verzekering voertuigen (voor de financiële gevolgen van ongevallen met een auto, motor of brommer), een ziektekostenverzekering en in veel gevallen een persoonlijke WA-verzekering voor in het dagelijks leven. Aanvullend heeft de KNGU een verzekering afgesloten met een secundaire dekking. Dit betreft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Meer informatie voor vrijwilligers vind je in onze vrijwilligersgids.   

 • Wie zitten er in het bondsbestuur en in de bondsraad?

  Klik hier voor de huidige samenstelling van het bondsbestuur.   
  Klik hier voor de huidige samenstelling van de bondsraad.   

 • Wat doet de kiescommissie? 

  De kiescommissie van 2020-2021 bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, één huidig bondsraadslid die niet herkiesbaar is, één voormalig bondsraadslid en twee KNGU-leden.   

  De kiescommissie beoordeelt de verschillende aanmeldingen en voert gesprekken met de kandidaten. De kiescommissie stelt daarna de definitieve kieslijst vast: dit is de lijst met kandidaten waarop gestemd kan worden.   

  De kieslijst wordt gepubliceerd. Volgens de statuten hebben alle bij de KNGU aangesloten clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden het recht om bondsraadsleden te kiezen.   

  De stemmen van de clubs worden naar rato, op basis van het aantal clubleden per 1 januari van 2021, gewogen.   

  De kiescommissie communiceert het resultaat.  

 • Hoeveel kandidaten komen er op de kieslijst?

  Dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en van de selectie van de kiescommissie.  

 • Ik ben kandidaat, hoe verloopt de promotie? 

  Als kandidaat ben je zelf verantwoordelijk voor de promotie. Het is niet toegestaan om via de kanalen van Dutch Gymnastics en/of de KNGU je kandidaatstelling te promoten. Uiteraard mag je wel zelf in je netwerk kenbaar maken dat jij op de kieslijst bent geplaatst.  

  Op de website www.dutchgymnastics.nl/bondsraadsverkiezing wordt de kieslijst gepubliceerd en stellen de kandidaten zich kort en krachtig voor. Ook beschrijven ze waarom zij geschikt zijn voor de rol als bondsraadslid. Dit is de centrale plek waar de kandidaten gepromoot worden.   

 • Wie mogen een stem uitbrengen? 

  Alle clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden van de KNGU mogen een stem uitbrengen op de kandidaten van hun keuze, zoals is vermeld in het HR Hoofdstuk 2.   

  Er wordt naar de bovengenoemde leden een e-mail verstuurd met daarin een stemcode.   

  Clubs stemmen naar rato van een staffel. Clubs met meer leden hebben een grotere stemweging dan clubs met minder leden of individuele leden. De e-mail aan clubs wordt verstuurd naar de algemene mailbox, of de mailbox van het secretariaat.  

 • Vanaf wanneer kunnen clubs een stem uitbrengen? En hoe werkt dit?

  Dit kan van 13 september tot en met 3 oktober 2021 via de link op de website www.dutchgymnastics.nl/bondsraadsverkiezing 

  Clubs ontvangen op 13 september een e-mail met een link en een code om te stemmen.  Ook buitengewone leden en individuele leden ontvangen op 13 september een stemcode via het bij de KNGU bekende mailadres.  

  Heb je geen code ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bondsraadsverkiezing@kngu.nl 

 • Ik ben clubbestuurder of individueel lid en heb géén mailing met persoonlijke code ontvangen

  Alle gewone, buitengewone en individuele leden van de KNGU ontvangen op 13 september een e-mail met een persoonlijke code. Clubs ontvangen deze e-mail in de algemene mailbox, of de mailbox van het secretariaat.   

  Heb je geen code ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bondsraadsverkiezing@kngu.nl.   

 • Kan ik per aandachtsgebied een stem uitbrengen?  

  Nee, dat kan niet. Je kunt op één kandidaat van de kieslijst je stem uitbrengen.

 • Ik heb al gestemd, maar wil graag mijn stem nog veranderen. Kan dit?  

  Dit is helaas niet meer mogelijk. In elk geval hartelijk bedankt voor je stem.   

 • Wanneer is de uitslag van de stemming bekend? 

  Uiterlijk 6 oktober 2021 wordt de uitslag door de kiescommissie bekendgemaakt.   

 • Wanneer worden de nieuwe bondsraadsleden benoemd?  

  Tijdens de bondsraadsvergadering op 6 november 2021  worden de nieuwe bondsraadsleden officieel benoemd.   

Vragen over een sociaal veilige club
 • Ik wil een (nieuw) beleidsplan schrijven voor een sociaal veilige club.

  Waar moet je starten als je aan de slag wil om je club (nog) sociaal veilig(er) te maken en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan? Je bent een aantal zaken verplicht te regelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast zijn er echter nog meer stappen die je kunt nemen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en te zorgen voor een club waar jouw leden veilig kunnen sporten. Al deze, verplichte en wenselijke, stappen en maatregelen komen terug in het High5 Stappenplan van Centrum Veilige Sport.

  Om het je makkelijk te maken hebben wij de verplichte elementen van een beleidsplan voor en aanpak van een sociaal veilige club voor je op een rij gezet (via de links vind je handige voorbeelden of meer uitleg). Volg je het High5 Stappenplan van Centrum Veilige Sport, dan volgen onderstaande stappen elkaar automatisch op:

  Gratis ondersteuning
  Je hebt als clubbestuurder ook de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het verbeteren van de sociale veiligheid. Een expert op het gebied van sociale veiligheid staat je 15 uur bij en kijkt samen naar de belangrijkste verbeteringen. Dit verenigingstraject sociale veiligheid is gratis en vraag je hier aan.

 • Ik wil een nieuwe trainer/ coach/ vrijwilliger aannemen.

  Natuurlijk wil je als bestuur dat de sportbegeleiders van onbesproken gedrag zijn. Gebruik voor het aanstellen (en vervolgbeleid) van betaalde- en onbetaalde krachten deze uitgangspunten.

  Er zijn vijf stappen voor het aanstellen van betrouwbare sportbegeleiders (betaald/vrijwilliger).

  1. Vraag aan alle sportbegeleiders, vrijwilligers en bestuursleden om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). In het gesprek kun je als bestuur aangeven waarom dit voor jullie belangrijk is. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief. Voor verenigingen is het aanvragen van een VOG gratis mits je aan de voorwaarden voldoet;
  2. Check referenties bij verenigingen waar de sollicitant actief was. Doe dit niet alleen bij het bestuur, maar ook bij een sportend lid of sportouder van de vorige vereniging van een sollicitant;
  3. Check of iemand in het Register met tuchtuitspraken voor zeden in de sport staat. Dat kan via het Centrum Veilige Sport. Op deze lijst staan alle tuchtuitspraken van alle bonden. Zo kun je nagaan of iemand in een andere sport een veroordeling heeft gehad. Je kunt een aanvraag indienen met dit formulier;
  4. Vraag alle vrijwilligers en betaalde krachten om hun handtekening te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. (Leden van de vereniging zijn via hun lidmaatschap gebonden aan de bond en daarmee aan het sport tuchtrecht van het ISR. Zij hoeven deze verklaring dus niet te ondertekenen).
  5. Stel naast de gedragsregels voor je vereniging ook omgangsregels voor je leden op en laat deze ook ondertekenen door de sportbegeleiders. Eventueel kan je één verklaring maken met zowel de onderwerping aan het tuchtrecht als de omgangsregels.

  In bijgaand document van de KNGU vind je meer informatie over de wijze waarop het tuchtrecht binnen de KNGU is geregeld.

 • Ik vermoed dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag binnen mijn club.

  Zorg dat duidelijk is hoe je als vereniging omgaat met signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Zo weet iedereen binnen jouw club dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en hoe er van een verdenking of overtreding melding gemaakt moet worden. 

  Als jij als bestuurder denkt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, is het heel belangrijk deze signalen niet te negeren. Praat erover met de betrokkenen en neem bij twijfel over hoe te handelen contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de bond.

  Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders en begeleiders in het tuchtrecht als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of misbruik. Begeleiders moeten zich melden bij het bestuur van de vereniging of de vertrouwenscontactpersoon van de bond. Bestuurders van de vereniging moeten zich melden bij de vertrouwenscontactpersoon of Centrum Veilige Sport.

  Is er een melding? Zorg voor laagdrempelige opvang van het slachtoffer en neem het slachtoffer serieus. Schakel de vertrouwenscontactpersoon in en werk samen met het Centrum Veilige Sport. In deze infographic staat duidelijk hoe je als bestuurder moet handelen. In de meldcode staat het proces voor bestuurders, sporters en bond beschreven.

 • Ik wil mijn leden laten zien wat wij als club doen tegen grensoverschrijdend gedrag.

  Het begint met het bekendmaken van het beleid van je club ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Je vindt hier praktische tips hoe je over het beleid van je club communiceert met je leden.

  Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft ook een campagne die je als club kunt gebruiken om te communiceren over grensoverschrijdend gedrag.

  Is een schreeuwende coach normaal? Mag een trainer een sporter knuffelen? Wordt een sporter geplaagd of gepest? Grensoverschrijdend gedrag herken je als je er met elkaar over praat. Voer een gesprek in jullie club over wat gewenst gedrag is en wanneer het over een grens gaat.

  Laat via je online communicatiekanalen eerst de korte film Start to Talk zien. Vervolgens kun je de campagne: ‘Ben je stil of praat je erover’ inzetten. Er zijn veel video’s die je kunt overnemen en posters die je kunt ophangen of digitaal kunt opnemen in je nieuwsbrief of overige ledencommunicatie.

  Voor het bestuur zijn er Awareness-sessies beschikbaar om met elkaar in gesprek te komen.

  Je kunt over dit onderwerp nooit te veel communiceren!

 • Er is melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag bij ons bestuur.

  Zorg voor laagdrempelige opvang van het slachtoffer en neem het slachtoffer serieus. In deze infographic staat duidelijk hoe je als bestuurder moet handelen.

  Schakel de vertrouwenscontactpersoon van de bond in en werk samen met het Centrum Veilige Sport. Meer in detail staat de gehele meldcode (voor bestuurders, sporters en bond) beschreven.

  Let op: Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders en begeleiders in het tuchtrecht als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of misbruik. Begeleiders moeten zich melden bij het bestuur van de vereniging of de vertrouwenscontactpersoon van de bond. Bestuurders van de vereniging moeten zich melden bij de vertrouwenscontactpersoon van de bond of Centrum Veilige Sport.

 • Wat is het verschil tussen een VOG en een VOT?

  Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Je vraagt deze aan voor de vrijwilligers van je vereniging. De overheid checkt of de vrijwilliger in het verleden delicten heeft gepleegd, die zijn functie als vrijwilliger in de weg staan. Meer informatie vind je op deze website.

  Een VOT staat voor Verklaring Onderwerping Tuchtrecht. Dit document vraag je aan voor vrijwilligers die in aanraking komen met kwetsbare groepen maar die géén lid van de KNGU zijn. Door vrijwilligers dit document te laten ondertekenen, vallen ze onder het tuchtreglement van de KNGU. Meer info vind je op de site van Centrum Veilige Sport.

Vragen over de WBTR-wetgeving
 • Wat is de WBTR?

  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over: 

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders; 
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven;
  • Regels omtrent belangenverstrengeling;
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen; 
  • En bovenal een wettelijke verplichting voor o.a. verenigingen en stichtingen. 
 • Waarom is de WBTR-wetgeving er?

  De WBTR-wetgeving is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen. Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten. Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.  

 • Waarom is het goed voor de vereniging om aan de WBTR te voldoen?
  • Het schept duidelijkheid; 
  • Het laat nieuwe/potentiële bestuursleden, leden, sponsoren en anderen zien dat zaken goed op orde zijn;
  • Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid. 
 • Is het nodig om de statuten van de vereniging te wijzigen?

  De wetswijziging leidt tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten van een vereniging. De statuten moeten een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van afwezigheid van alle bestuurders (en/of toezichthouders). Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteitscommissie worden ingesteld.  

  Het doorvoeren van de wijziging (zie stap 1 van het stappenplan) moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat hoeft dus niet voor de invoeringsdatum van de wetswijziging te zijn, maar is natuurlijk wel aan te bevelen. Zeker als de statuten toch al enigszins zijn verouderd. De nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter al wel gelden. 
   
  Als de statuten een bepaling bevat dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar dan is deze bepaling tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). 

 • Wat is er aangepast in de KNGU model statuten voor verenigingen?

  In dit document vind je de model statuten, met in het geel gearceerd alle aanpassingen/toevoegingen, zodat het voldoet aan de WBTR-wetgeving. 

 • Hoe lang kan de vereniging wachten met het aanpassen van de statuten naar de nieuwe wetgeving?

  Daarvoor is in de WBTR geen vaste termijn opgenomen. In theorie mag de vereniging jaren wachten. Het is raadzaam om een statutenwijziging in elk geval binnen een termijn van vijf jaar te voeren en liever natuurlijk binnen een kortere termijn.

 • Hoe borgen wij als bestuur de nieuwe wettelijke bepalingen vanaf 1 juli 2021?

  De meeste nieuwe bepalingen geven een inkleuring wat goed bestuur inhoudt en kunnen worden ingevoerd in de dagelijkse praktijk zonder dat dit afhankelijk is van de statutenwijziging.

 • Is het verplicht om naast de statuten het huishoudelijk reglement aan te passen?

  Nee, het is geen verplichting. Het is wel een goede optie om een aantal ‘goed bestuur’ bepalingen reglementair te borgen (bijvoorbeeld taak- en functieomschrijvingen van het bestuur). Het is wel raadzaam om het huishoudelijk reglement door te nemen en waar nodig aan te passen. 

 • Moeten we als bestuur nog meer zaken regelen vanwege de WBTR?

  De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. Niet alle nieuwe wettelijke bepalingen hoeven in de statuten te worden opgenomen. Maar er moet in de praktijk natuurlijk wel aan de wet uitvoering worden gegeven. De volgende nieuwe wettelijke bepalingen moeten in elk geval tot de bestuurspraktijk gaan behoren:  

  • Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de organisatie. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp; 
  • Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid; 
  • Een bestuurder mag meer dan één stem hebben, maar mag niet méér stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering, dan de andere bestuursleden tezamen;
  • Indien de voordracht voor een bestuursfunctie één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.  

  Er is wat voor te zeggen om de wettelijke bepalingen ook op te nemen in de statuten, om daarmee het risico dat de wet wordt overtreden extra te verkleinen. Ook omdat de statuten toch al moeten worden gewijzigd (zie stap 1 van het stappenplan). 

 • Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?

  Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR. Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders (en commissarissen) van verenigingen. Voor bestuurders van verenigingen die niet zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting en onbezoldigd zijn, geldt wel een lichter regime. Het niet voldoen aan administratieverplichtingen is niet direct een grond voor aansprakelijkheid 

  Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.  

 • Hoe toon ik als bestuurder aan dat ik niet nalatig ben geweest?

  Dit zal afhangen van de omstandigheden. Maar als de eigen taak goed is uitgevoerd en aan de bel is getrokken bij het ontdekken van onbehoorlijk bestuur van een collega-bestuurder is het risico zeer klein om zelf aansprakelijk te worden gesteld. Draag zorg voor een goede verslaglegging in notulen. 

 • Wordt het door de WBTR-wetgeving niet nog lastiger om nieuwe mensen te werven voor een bestuursfunctie?

  Nee, dat is ook echt niet de bedoeling van de nieuwe regels. Belangrijk is om aan te tonen dat is voldaan aan de eisen die aan het goed besturen worden gesteld. En dit ook inzichtelijk te maken binnen en buiten de vereniging. Een hulpmiddel hierbij is om de toetsing voor het Predicaat Goed Bestuurd (zie www.verenigingenrecht.nl) te laten uitvoeren. Met het behalen van het Predicaat kan worden uitgedragen dat de vereniging en het bestuur voldoen aan de eisen van Goed Bestuur. 

 • Als het bestuur het stappenplan doorloopt en de statuten aanpast conform de nieuwe WBTR-wetgeving is het dan nog raadzaam om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en zo ja waarom?

  Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid is en blijft ook onder de nieuwe wet klein. Voor de meeste verenigingen is het afsluiten van een dergelijke verzekering niet nodig, maar als er toch extra risicofactoren zijn dan kan ervoor worden gekozen om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is en blijft een eigen afweging.

 • Veranderd er iets in het meervoudig stemrecht van de bestuurder?

  Een bestuurder (of commissaris) mag niet meer stemmen uitbrengen dan de overige bestuurders (of commissarissen) tezamen. Hij of zij mag dus niet in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’.  

  Een statutaire regeling die afwijkt van dit basisprincipe is geldig tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de WBTR of tot de eerstvolgende statutenwijziging (naar gelang welk moment eerder valt). 

 • Ben ik als club verplicht om nieuwe/aangepaste statuten door de KNGU te laten toetsen?

  Ja, het behoort tot een van de voorwaarden van het lidmaatschap van de KNGU zoals omschreven in hoofdstuk 4 (4.1.01) van het huishoudelijk reglement.

  Ga je, als club, de statuten bijvoorbeeld vanwege de WBTR aanpassen, gebruik dan de modelstatuten en het huishoudelijk reglement voor clubs. Deze worden door de KNGU ter beschikking gesteld en zijn al aangepast aan de nieuwe WBTR-wetgeving en aangevuld met een gedeelte over ‘digitaal/elektronisch stemmen’. Stuur vervolgens je conceptstatuten naar het serviceteam@kngu.nl zodat onze adviseur deze kan toetsen aan de regelgeving van de KNGU en eventuele aanbevelingen kan doen. Deze service is kosteloos voor clubs die zijn aangesloten bij de KNGU.  

Vragen over de verenigingsmonitor
 • Wat heeft mijn club aan dit onderzoek?

  Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe jouw club ervoor staat. Door je club in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere clubs zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren en waar kansen liggen. Zo kun je beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende voorbeelden in de monitor.

 • Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

  Alleen jouw club krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf clubs, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNGU inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

 • Wat heeft de KNGU aan dit onderzoek?

  Het geeft de KNGU inzicht in de behoeften van clubs en zo kan het productaanbod nog concreter worden gemaakt.

 • Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij de gymsport?

  De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je je club in het Benchmark Dashboard ook kunt vergelijken met clubs in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen/ideeën ten aanzien van de verenigingsmonitor?

  Met vragen of ideeën kun je terecht bij het serviceteam via serviceteam@kngu.nl.

 • Waar vind ik de vragenlijst?

  Alle clubs hebben half april een mail met een link naar een persoonlijke vragenlijst ontvangen. Als je geen mail hebt ontvangen dan kun je een mail sturen naar serviceteam@kngu.nl. Je vindt de pdf-versie van de vragenlijst hier.

 • Hoelang duurt het invullen van de vragenlijst?

  Het invullen neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Dit hoeft niet in één keer en hoeft niet gedaan te worden door één persoon. Je kunt bijvoorbeeld elke week één onderdeel invullen of onderdelen doorsturen naar andere bestuursleden. De vragenlijst is opgedeeld in negen onderdelen. Via het hoofdmenu kun je elk onderdeel naar een specifiek bestuurslid versturen, waardoor elke bestuurder een eigen onderdeel kan invullen en het invulwerk dus verdeeld wordt. De pdf-versie is hier te vinden.

 • Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen en wanneer krijg ik toegang tot het dashboard?

  Clubs kunnen de vragenlijst invullen vanaf het moment dat ze de persoonlijke vragenlijst hebben ontvangen. De monitor staat open tot 13 juni. Vanaf september is het Benchmark Dashboard toegankelijk voor alle clubs die de vragenlijst hebben ingevuld.

 • Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?

  Ja, antwoorden worden opgeslagen op het moment dat je op ‘volgende’ klinkt. Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

 • Kan ik een eerder antwoord aanpassen?

  Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld bij vraag 50 bent en je hoort van een medebestuurder dat vraag 30 toch een ander antwoord moet zijn dan kun je terug naar vraag 30 en het antwoord aanpassen. Het systeem onthoudt dan de eerder gegeven antwoorden tot en met vraag 50. Je kunt na de aanpassing dus weer verder bij de vraag waar je was gebleven.

 • Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?
  1. De eerste optie is om één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de club. Het is namelijk mogelijk om onderdelen van de vragenlijst per mail toe te sturen naar andere personen binnen je club. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken.
  2. De tweede optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de club. Hierna kunnen specifieke functionarissen de antwoorden controleren. Het is handig om te vragen of andere functionarissen die avond telefonisch bereikbaar willen zijn.
 • Waarom verschilt de pdf-versie van de vragenlijst van de online versie?

  Het precieze aantal vragen per club verschilt omdat bepaalde antwoorden leiden tot wel of geen vervolgvragen over dat onderwerp.

 • Hoe kan ik inloggen in het Benchmark Dashboard van mijn club?

  Clubs die nu in mei en juni van 2021 de vragenlijst invullen, krijgen in september 2021 toegang tot het Benchmark Dashboard. In september ontvangen alle clubs een mail waarin staat beschreven hoe je een account kunt aanmaken voor je club.

 • Hoe werkt het Benchmark Dashboard?

  Hoe het Benchmark Dashboard werkt lees je in de gebruikershandleiding die je in september van ontvangt. Je leest daar onder andere hoe het Benchmark Dashboard is opgebouwd, op welke manier je er relevante informatie uit kunt halen en hoe je filters kunt toepassen. In deze video kan je zien hoe het dashboard eruit ziet.

 • Overige vragen

  Staat je vraag niet tussen de veel gestelde vragen? Neem dan contact op met het serviceteam van de KNGU door een mail te sturen aan serviceteam@kngu.nl of te bellen met 055 - 505 8700.

Antwoord niet gevonden?

Ons serviceteam is tot 17:00 bereikbaar

1. Facebook

2. E-mail