Veelgestelde vragen

13 januari 2020

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen aan de KNGU. We hebben de vragen verdeeld in een aantal categorieën. De onderwerpen zijn divers.

Maatregelen coronavirus
Het algemene sportprotocol Verantwoord sporten van NOC*NSF is aangepast aan de laatste maatregelen. 

Sinds dinsdag 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Een binnenruimte is dus gesloten voor het beoefenen van sport. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. De KNGU heeft een speciale pagina opgezet waar trainers/coaches tips en inspiratie kunnen vinden om buiten les te geven. 

De jeugd tot achttien jaar mag buiten blijven sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. Ook mag iedereen vanaf achttien jaar alleen sporten op anderhalve meter afstand met niet meer dan twee personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Topsporters die actief zijn in topsportcompetities, mogen onder voorwaarden, in grote groepen trainen en wedstrijden spelen. Het gaat daarbij om een selecte groep sporters.

Bekijk hier het overzicht van de maatregelen voor de sport op de website van de Rijksoverheid.

Via onze nieuwsbrief houden we de clubs op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de verschillende maatregelen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen klik dan hier om je aan te melden. Ook is er een nieuwsbrief voor juryleden en trainers/coaches. 

Bereikbaarheid 
Het serviceteam en de accountmanagers zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team bereikbaar ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.
Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen. 

Top 3 meest gestelde vragen

 • Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

  Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je vooralsnog de contributie gewoon te innen/c.q. niet terug te storten. De kosten lopen door, of zijn zelfs hoger. Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het bieden van ondersteuning bij lokale vraagstukken over het coronavirus.

 • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid en onze verzekeringen nu we buiten gaan sporten?

  We zijn ons bewust van de vele vragen die ontstaan door het deels aanbieden van sport in de buitenruimten. KNGU heeft contact gezocht met de verzekeraar en gesteld is het volgende:

  "Dekking is wel akkoord voor buitenoefeningen gericht op conditie en spierontwikkeling. Ook als gebruik wordt gemaakt van middelen die al buiten aanwezig zijn, zoals toestellen in parken." 
  Welke oefeningen vallen onder het gestelde? In principe vallen hier de meeste oefeningen onder, zo niet alle. De verzekeraar bezint zich op een meer concreet antwoord, tot die tijd kunt u bij twijfel contact met hun opnemen.

  Indien de trainingen dus binnen deze kaders vallen, is de aansprakelijkheidsverzekering geen probleem. Blijf vooral de richtlijnen in zowel het protocol als die van de RIVM  volgen.

  Meer informatie over onze verzekeringen en de bijbehorende documentatie is te vinden op onze verzekeringspagina

   

 • Zijn er maatregelen om de financiële gevolgen voor clubs of zelfstandig ondernemers (zzp trainers) te beperken

  Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Deze regelingen staan hier op een rij en schetsen de stand van zaken per regeling.

Categorieen

Vragen over wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd door de KNGU
 • Wanneer wordt er meer bekend gemaakt over het wedstrijdseizoen 2020/2021?

  Wij hebben besloten om het wedstrijdseizoen uit te stellen tot 1 april 2021. Doordat er door de huidige maatregelen niet binnen getraind mag worden vinden wij het niet verantwoord om direct na de lockdown te starten met de wedstrijden. Er is gekozen om pas na 1 april te starten met de wedstrijdplanning. Veiligheid en gezondheid staan voorop, we hopen op jullie begrip. Er wordt op dit moment ook gekeken of er een aantal wedstrijden online georganiseerd kunnen worden. Meer informatie hierover volgt.

  Er zijn al diverse online challenges in het land ontstaan en vanuit de KNGU willen we deze mooie initiatieven stimuleren en delen binnen de Dutch Gymnastics community. Aanmelden van online challenges kan via de eventkalender. Ook zijn we bezig met het verder opbouwen van een online platform waar je als deelnemer een filmpje kunt insturen en je op afstand beoordeeld en/of gewaardeerd wordt. Hier zien we ook voor de toekomst en voor ander aanbod (bijv. opleidingen) veel kansen. Meer info volgt zo snel als mogelijk, hou hiervoor onze social media kanalen in de gaten. Tot slot gaan we al wel aan de slag met een concept wedstrijdplanning voor de eerste maanden van 2021.

  Heb je ideeën die je wilt delen zowel voor de korte als de lange termijn, deel die dan met ons! Mail ons op wedstrijden@kngu.nl

Vragen over de financiële consequenties voor clubs
 • Zijn er maatregelen om de financiële gevolgen voor clubs of zelfstandig ondernemers (zzp trainers) te beperken

  Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Deze regelingen staan hier op een rij en schetsen de stand van zaken per regeling.

 • Moeten we als vereniging de trainers doorbetalen?

  Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport zegt hierover het volgende: “Als het gaat om trainers in loondienst is de club als werkgever in beginsel gehouden het loon door te betalen. Een werknemer kan ook niet worden verplicht om verlof op te nemen. Wel kunnen eventueel afspraken worden gemaakt over alternatieve werkzaamheden (voorbereiding nieuw seizoen, administratie et cetera). Als een werkgever dit niet kan of wil dan wordt dat gerekend tot het ondernemersrisico.” Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, volg dan hun berichtgeving over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 

  In het geval van een oproepcontract geldt wettelijk en onder de cao-Sportverenigingen dat vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden een oproep dient te hebben plaatsgevonden. Gaat het werk na deze oproep niet door, dient er wel betaald te worden voor de uren waarvoor de werknemer had moeten werken. Als er meer dan vier dagen zit tussen het moment van oproepen en het feitelijk verrichten van de werkzaamheden kan de werkgever zijn oproep dus intrekken. 

  Clubs kunnen in overleg met hun trainers zoeken naar alternatieven om op andere wijze de binding van de sporters met hun trainer en club te ondersteunen en te motiveren. Wat betreft de vrijwilligersvergoeding kunnen clubs er dus voor kiezen alternatieve afspraken te maken over de vrijwillige inzet van de trainers zodat zij behouden blijven voor de clubs. 

  Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten, zie ook de website van Netwerk in de sport. 

 • Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

  Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je vooralsnog de contributie gewoon te innen/c.q. niet terug te storten. De kosten lopen door, of zijn zelfs hoger. Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het bieden van ondersteuning bij lokale vraagstukken over het coronavirus.

 • Blijft de KNGU de bondscontributie bij de clubs innen?

  Ja. In Beekbergen lopen onze kosten door en zijn op onderdelen soms zelfs hoger. Verder hebben we onze dienstverlening aan clubs fors geïntensiveerd waarbij onze focus nu ligt op het zo goed en snel als mogelijk beantwoorden van alle vragen omtrent het coronavirus en de gevolgen daarvan voor ons aanbod (opnieuw plannen van wedstrijden, digitaliseren van opleidingen, et cetera), het beperken van de financiële gevolgen voor de clubs én de KNGU en het bieden van advies, tips en tools aan clubs en trainers/coaches om met de crisissituatie om te gaan. 

  Ook zetten we flink in op het (blijven) binden en boeien van de sporters en trainers/coaches. We handhaven de centraal ingekochte producten zoals de verzekeringen. Wel blijven we kritisch kijken naar de mogelijkheid om deelnamegelden van activiteiten die we definitief moeten annuleren waar mogelijk te restitueren. Tevens is een solidariteitsbijdrage uitgekeerd aan clubs die dit echt nodig hebben. Verdere daling van de ledenaantallen (en daarmee de bondscontributie) is niet alleen een serieus risico voor de clubs, ook voor de toekomst van de KNGU en daarmee de gymsport infrastructuur. 

 • Solidariteitsbijdrage KNGU

  De KNGU heeft  vorig jaar april eenmalig een solidariteitsbijdrage beschikbaar gesteld voor alle 932 aangesloten gymsportclubs van (in totaal) maximaal 300.000 euro. De hoogte van de solidariteitsbijdrage per club is vastgesteld op basis van het aantal clubleden.  

 • 25 miljoen extra steun voor verenigingen met een eigen accommodatie

  Samen met NOC*NSF, KNLTB, KNHB, NGF, VSG en NIDS hebben wij onlangs bij de politiek aandacht gevraagd voor de positie van grote sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden (onderdeel van het steunpakket voor de sport). Dit terwijl deze verenigingen wel te maken hebben met kapitaalslasten voor hun accommodatie, vaak vergelijkbaar of zelfs hoger dan de huurlasten waar andere verenigingen mee van doen hebben. Dit signaal is opgepakt en in de laatste ministerraad voor de zomer is besloten om, bovenop het eerdere steunpakket van €120 miljoen, nog eens €25 miljoen beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zodra er meer details over dit besluit bekend zijn melden wij dat.

Vragen voor/over trainers & coaches
 • Waar kunnen trainers en coaches zich laten testen?

  De GGD’en testen, conform het huidige testbeleid,  iedereen, mits zij milde klachten (symptomen) van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben. Als je geen gezondheidsklachten hebt, kun je geen afspraak maken. GGD’en testen ook niet of iemand het coronavirus heeft gehad. Kijk hier voor meer informatie.  

 • Hoe staat het met de opleidingen?

  Juryopleidingen hebben nauwelijks stilgestaan, deze zijn online doorgegaan en zullen voorlopig ook zo worden aangeboden.  

  Er worden momenteel geen fysieke opleiding/bijscholingsdagen aangeboden. Waar mogelijk worden theorielessen online aangeboden. Stageopdrachten en praktijkexamens kunnen doorgang vinden op gymclubs waar trainingen/lessen worden aangeboden met inachtneming van de algemene maatregelen. Indien dit invloed heeft op het lopende opleiding/bijscholingstraject dan ontvangen betrokkenen hierover bericht.
  Voor meer zicht op de opleidingen-agenda, en om je in te schrijven, klik hier.  

 • Hoe staat het met de examens?

  Momenteel bieden we geen fysieke opleiding/bijscholingsdagen aan. Ook kunnen er helaas geen stageopdrachten uitgevoerd of examens afgenomen worden, zolang de sportclubs dicht zijn. De betreffende cursisten ontvangen nader bericht over de aangepaste planning van hun opleiding/bijscholing.

 • Hoe staat het met mijn licentie?

  De licentietermijn is medio maart 3 maanden verlengd. Inmiddels worden er weer bijscholingen aangeboden, uiteraard rekening houdend met de corona maatregelen. Volg de opleidingsagenda op de campus om op de hoogte te blijven van alle bijscholingen.

 • Ik ben trainer/coach en achteraf blijkt dat één van de clubleden positief getest is op het coronavirus. Moet ik nu ook in quarantaine?

  De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek bij de positief geteste leden aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de trainingsgenoten en/of trainers/coaches van de leden.

  Bewaak altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

 • Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

  We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

  Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

Vragen over de financiële consequenties voor sporters
Vragen over juridische zaken en aansprakelijkheid
 • Q&A juridisch - opgesteld door DAS Rechtsbijstand

  Als KNGU gymsportclub heb je recht op onbeperkt juridisch advies en toegang tot de juridische kennisbank van DAS.

  DAS kreeg een groot aantal vragen (sportbreed) en daarom is een Q&A juridisch opgesteld. Deze Q&A is nu ook online beschikbaar. Klik hier voor de meest recente Q&A juridisch van DAS Rechtsbijstand (je komt op de website van NOC*NSF).

  De Q&A juridisch wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen en antwoorden. Heb je vragen die er (nog) niet bijstaan? Mail ze naar sportdesk@das.nl  onder vermelding van NOC*NSF – CORONA.  

  Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met:

  • een jurist verbonden aan de eigen bond/vereniging 
  • DAS voor de Sport: 020 – 6517666 of sportdesk@das.nl (onder vermelding van NOC*NSF – CORONA) 
  • Werkgevers in de Sport (WOS) voor de werkgeversgerelateerde vragen en advies voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud: via 026 - 4834450  of info@sportwerkgever.nl 
 • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid en onze verzekeringen nu we buiten gaan sporten?

  We zijn ons bewust van de vele vragen die ontstaan door het deels aanbieden van sport in de buitenruimten. KNGU heeft contact gezocht met de verzekeraar en gesteld is het volgende:

  "Dekking is wel akkoord voor buitenoefeningen gericht op conditie en spierontwikkeling. Ook als gebruik wordt gemaakt van middelen die al buiten aanwezig zijn, zoals toestellen in parken." 
  Welke oefeningen vallen onder het gestelde? In principe vallen hier de meeste oefeningen onder, zo niet alle. De verzekeraar bezint zich op een meer concreet antwoord, tot die tijd kunt u bij twijfel contact met hun opnemen.

  Indien de trainingen dus binnen deze kaders vallen, is de aansprakelijkheidsverzekering geen probleem. Blijf vooral de richtlijnen in zowel het protocol als die van de RIVM  volgen.

  Meer informatie over onze verzekeringen en de bijbehorende documentatie is te vinden op onze verzekeringspagina

   

 • Wie is er aansprakelijk bij de challenges die thuis worden uitgevoerd?

  Gelukkig zijn veel clubs actief met online lessen en challenges (naast de buitenlessen) waardoor we toch het gevoel van samen sporten kunnen behouden. Voor online sporten gelden andere regels, zo ook over aansprakelijkheid.

  In de situatie waarbij er thuis gesport wordt op basis van online instructies, gelden er bepaalde regels ten aanzien van aansprakelijkheid. Vaak wordt er bij het aanbod een disclaimer geplaatst om aansprakelijkheid uit te sluiten. Om aansprakelijkheid uit te sluiten, moet er eerst een overeenkomst zijn gesloten. Door het bekijken van filmpjes en het nadoen daarvan ontstaat geen overeenkomst tussen de vereniging en de ‘deelnemer’. Een disclaimer heeft dus de functie om deelnemers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

  Dat de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, betekent overigens niet dat de vereniging wel aansprakelijk is als er iets gebeurt. Er is immers geen overeenkomst op basis waarvan de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld. Wel is het (hypothetisch) mogelijk dat er aansprakelijkheid is op basis van een onrechtmatige daad. Dit kan aan de orde zijn wanneer deelnemers er bewust toe worden aangezet om extreem gevaarlijke dingen te doen, ook online. Daarom adviseren we onze clubs om goed te blijven monitoren welke activiteiten er namens de club worden aangeboden. Een dergelijke aansprakelijkheid is namelijk ook niet uit te sluiten met behulp van een disclaimer.

  In overleg met onze jurist hebben we een disclaimer gemaakt die gebruikt kan worden in deze uitzonderlijke situatie.

  Voorbeeldtekst Disclaimer:
  Zoals bij alle lichamelijke oefeningen, kan het onjuist uitvoeren van een oefening leiden tot blessures en letsel aan spieren, gewrichten, pezen en banden. Gebruik je verstand bij het uitvoeren van de oefeningen en het volgen van de challenges. Stop als je pijn voelt. Neem als het nodig is contact op met je huisarts of fysiotherapeut.

  De vereniging (naam vereniging) is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten, ontstaan door het uitvoeren van de oefeningen en challenges die op de website www.websitevandevereniging.nl (website vereniging), de Instagrampagina [link invoegen] van de vereniging en de Facebookpagina [link invoegen] van de vereniging worden geplaatst.

 • Welke toestellen mogen verzekeringstechnisch wel en welke mogen niet naar buiten?

  Toestellen die verankerd/vastgemaakt dienen te worden in de grond, mogen, verzekeringstechnisch, niet voor het buiten sporten worden ingezet. De materialen en toestellen die dat niet behoeven en die in bezit zijn van de club moeten voldoen aan het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid (zware eisen) en worden ook periodiek gecontroleerd door de gemeente. Dus daar zitten strenge regulerende maatregelen op om de kwaliteit en veiligheid van het toestel te waarborgen. Ongevallen als gevolg van ondeugdelijk materiaal of materiaal falen, komen nagenoeg niet voor. Dus toestellen die onder bovengenoemde regimes vallen zijn prima, ook wanneer zij buiten worden gebruikt onder deskundige leiding. Het in dekking nemen van activiteiten op particuliere toestellen brengt in die zin te veel risico’s met zich mee en zijn dan ook niet gedekt onder deze verzekering.

  Probeer op een creatieve manier anders naar je lesaanbod te kijken. Het is in veel gevallen een grote uitdaging om de binnen trainingen letterlijk naar buiten te kopiëren. Lees hier meer over in het protocol en kijk hier voor inspiratie.

 • Valt privéterrein ook onder 'in de buitenlucht' sporten en ben je dan ook verzekerd via de KNGU?

  Op privéterrein is buiten sporten gedekt, mits met gecertificeerde materialen en toestellen of met toestellen die al buiten aanwezig zijn, denk aan speeltuinobjecten van de gemeente. Indien aan dergelijke objecten, buiten schuld en onopzettelijk, schade ontstaat, is ook de club verzekerd voor aansprakelijkheid.

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheidsverzekering vanuit de KNGU als lessen toegankelijk moeten zijn voor niet-leden?

  Voor de ongevallenverzekering geldt: dekking onder andere aan alle niet KNGU-leden/vrijwilligers die officieel deelnemen aan de activiteiten en voor alle aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen.

  De verzekeraar onderzoekt op dit moment of deze clausule ook opgenomen kan worden voor de aansprakelijkheidsverzekering. Dat is echter op dit moment nog niet aan de orde.

Vragen over eventuele besmettingen
 • Wordt het virus door gezamenlijk gebruik van toestellen doorgegeven; wat zijn de adviezen voor het schoonmaken ervan?

  Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

  Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

  In het algemeen raden we aan om regelmatig je handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel:

  • Het advies voor schoonmaken van de toestellen (beperk gebruik van water en zeep in verband met de duurzaamheid van materialen):  
   • Maak schoon van boven naar beneden en van het meest schone gedeelte naar het meest vieze gedeelte 
   • Sprongtoestel/evenwichtsbalk/paard voltige: de zachte gedeeltes met een droge zachte doek vegen, de harde (metaal/kunststof) kan met een licht vochtige doek schoongemaakt worden 
   • Brug ongelijk / brug gelijk / ringen / rekstok: de harde materialen (metaal/kunststof) kunnen met een licht vochtige doek schoongemaakt worden. De brugliggers en rekstok zelf niet reinigen (sporters zoveel mogelijk zelf magnesium mee laten nemen en vooraf, tussendoor en na afloop zoveel mogelijk de handen desinfecteren)
   • Matten: streef ernaar dagelijks de matten te stofzuigen 

  Check eventueel ook de tips van je leverancier voor schoonmaakinstructies van toestellen. 

  Daarnaast gelden (preventief) de hygiëne richtlijnen van het RIVM en het algemene sportprotocol. 

  Janssen-Fristen:

  Het op de juiste manier reinigen van de materialen is een belangrijk punt van aandacht gezien de coronamaatregelen. Onze partner Janssen-Fritsen verkoopt desinfectiespray voor het desinfecteren van kleine oppervlakten en toestellen. Voor de liggers van de brug adviseren zij het gebruik van vloeibare magnesiumcrème met desinfecterende werking.

  De houten liggers kunnen niet worden gereinigd, zij mogen immers niet nat worden. Datzelfde geldt voor stoffen matten en het stof van de balk. De gladde bisonyl matten kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.

  Helaas is het zo, dat niet alle materialen in de gymzaal gedesinfecteerd kunnen worden. Hiervoor blijft gelden: goed handen wassen na gebruik en niet met de handen in het gezicht komen.

  Hoe vaak en wat er wel en niet gedesinfecteerd moet worden kan per gemeente verschillen. Soms bijvoorbeeld na elke les of drie keer per dag. Informeer bij jouw gemeente naar de plaatselijke regels en zorg dat je ze opvolgt.

  AirTrack:

  • Airtracks moeten droog ingepakt worden, anders gaan ze stinken.
  • Alles wat op je handen mag, mag ook op een Airtrack.
  • Desinfectie is vaak een middel met veel alcohol, dat zit ook in bijvoorbeeld spiritus, dit mag gewoon worden gebruikt.
  • Gebruik geen thinner, chloor of ammoniak.

  Tot slot: een Airtrack is luchtdicht en dus ook waterdicht. Het is echt geen probleem om deze helemaal in de soppen. Het is wel een probleem als deze nat ingepakt wordt. Let ook op het klittenband omdat dit stof is en minder snel droogt.

  Het allerbelangrijkste blijft; goed droogmaken en droog opbergen.

 • Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

  Nee, voor actuele informatie over het virus kun je terecht bij het RIVM.

 • Indien een lid van onze club besmet is met het coronavirus, hoe informeren wij de leden?

  In het geval van een positieve test binnen jouw club is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de team- of trainingsgenoten.

  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD-team- of trainingsgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze personen mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden/trainingen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

  Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid. Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende sporter is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

 • Wat moet ik als clubbestuurder doen wanneer er sprake lijkt te zijn of is van een coronabesmetting binnen mijn club(activiteiten)?

  Meer FAQ-informatie vanuit NOC*NSF. Bekijk hiervoor hun website.

Vragen over de KNGU
 • Hoe is de KNGU bereikbaar?

  Het serviceteam en de accountmanagers zijn tijdens de coronacrisis van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team bereikbaar ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.

  Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen.

Vragen over de ledenadministratiepakketten
Vragen over het onderzoek grensoverschrijdend gedrag KNGU
 • Wat houdt het onderzoek precies in?

  De KNGU laat onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport. Wij doen dit dus niet zelf. Verinorm voert dit objectieve en onafhankelijke onderzoek voor de KNGU uit. Prof. Mr. Marjan Olfers en Dr. Mr. Anton van Wijk zijn de hoofdonderzoekers. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle verschijningsvormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik). Bovendien wordt het dader- en slachtofferprofiel bepaald, het onderzoek richt zich dus niet alleen op trainers/coaches als mogelijke daders maar ook op medesporters, begeleiders, juryleden etc. Daarnaast proberen de onderzoekers te duiden of grensoverschrijdend gedrag te verklaren is door een bepaalde heersende cultuur binnen de gymsport.  

  De onderzoeksvragen zijn veelomvattend en wordt daarom via vier verschillende onderzoeksmethoden beantwoord: 

  1. Deskresearch: onderzoeksrapporten, beleidsnota’s, visie documenten, tucht- en strafrechtzaken etc. worden bestudeerd om scherp te krijgen wat reeds bekend is over de problematiek en welke maatregelen daaromtrent zijn. Op deze manier maken de onderzoekers inzichtelijk hoe de KNGU heeft geacteerd om de sport veiliger te maken.
  2. Onderzoek in (semi-) topsport 2014-2020: via vragenlijsten en interviews rapporteren (ex-) sporters over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder alle wedstrijddisciplines. In het onderzoek hanteren we hierbij de volgende definitie voor (semi-) topsport:
   Topsport: eredivisie of het hoogste niveau dat in een discipline wordt aangeboden mét uitzending naar internationale wedstrijden namens Nederland.  
   Semi- topsport: 1e en 2e divisie binnen turnen heren/ turnen dames of het op één na hoogste niveau van de discipline (zonder uitzending naar het buitenland). 
  3. Onderzoek in de breedtesport 2020: via vragenlijsten en interviews rapporteren huidige breedtesporters van alle disciplines en niveaus tussen de 8 en 18 jaar, over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Gezien de omvang van deze doelgroep wordt hier een steekproef van 7.735 sporters benaderd. 
  4. Onderzoek onder sporters van voor 2014: we bieden sporters die voor 2014 gestopt zijn de mogelijkheid om hun verhalen en ervaringen te delen via vragenlijsten en interviews. 

  In aanvulling op bovenstaande zullen interviews worden gehouden met trainers/coaches, (oud)bestuurders, medewerkers en experts om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van sport- en trainingscultuur, grensoverschrijdend gedrag en de aanpak daarvan door de jaren heen. Het onderzoeksrapport zal zich, naast het rapporteren van de bevindingen, richten op het geven van (beleids-) aanbevelingen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en tegen te gaan.  

  Het onderzoeksteam wordt ondersteund door een externe, onafhankelijke begeleidingscommissie van wetenschappelijke experts die de uitvoer van het onderzoek nauwlettend volgen en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de onderzoekers.  

  Voor verdere inhoudelijke vragen over (de opzet van) het onderzoek, kun je contact opnemen met Verinorm via a.vanwijk@verinorm.nl

 • Wanneer start het onderzoek?

  Het onderzoek is 1 september formeel gestart. In week 38 wordt de button op de website geplaatst voor sporters met ervaringen van voor 2014. Via de link onder deze button komen ze op een digitale omgeving van Verinorm. Daar kunnen ze een vragenlijst invullen over hun ervaringen.  

  In dezelfde week ontvangen (oud) sporters die in of na 2014 lid zijn of zijn geweest én die in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek, een vooraankondiging met informatie over het onderzoek. Als ze niet willen deelnemen kunnen ze dit aangeven door binnen twee weken een mail te sturen naar info@kngu.nl 

  In week 41 worden de uitnodigingen, met daarin een link naar de vragenlijst verstuurd. Dit doen wij per mail. In de mail staat een link die ze naar de online vragenlijst in de omgeving van Verinorm brengt. Dit is dus GEEN KNGU omgeving. De antwoorden en ervaringen zijn dus niet zichtbaar voor ons en worden ook nooit op persoonsniveau aan de KNGU teruggekoppeld.  

 • Krijgen onze jeugdleden ook een uitnodiging?

  Sporters, lid of oud lid, vanaf 8 jaar en ouder die in één van de onderzoeksdoelgroepen vallen en waar wij een emailadres van hebben, krijgen de uitnodiging voor het onderzoek toegestuurd. Behalve wanneer hun ouders hebben aangegeven dat hun zoon of dochter niet mee wil werken.  

 • Wat wordt er gedaan met alle meldingen en ervaringen met intimidatie?

  Meldingen of ervaringen die gedeeld worden in het onderzoek worden opgenomen in het onderzoek, maar zijn niet herleidbaar tot het individu. De KNGU weet dus niet van welke personen de verhalen zijn. Dit houdt ook in dat de ervaring niet vastgelegd wordt als officiële melding bij het ISR, centrum veilige sport of bijvoorbeeld de politie. Als het slachtoffer naast deelname aan het onderzoek ook nog officieel melding wil maken van wat hem of haar is overkomen dient apart nog contact opgenomen te worden met de betreffende instantie.

 • Wat vragen we van onze clubs en hun bestuur?

  Het helpt natuurlijk enorm als onze clubs hun leden zoveel mogelijk stimuleren om deel te nemen aan het onderzoek. Wij roepen alle clubs en hun bestuur dan ook op de oproep te communiceren en onder de aandacht te brengen via hun communicatiekanalen.  

  Natuurlijk zijn ook de ervaringen van huidige bestuurders van belang dus ook aan hen wordt gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.

 • Welke sporters krijgen een uitnodiging om deel te nemen?
  1. Alle sporters die tussen 2014 en 2020 actief zijn (geweest) op semi- topsport niveau ontvangen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, mits het e-mailadres bij de KNGU bekend is.

  2. Door het onafhankelijke onderzoeksbureau is een willekeurige steekproef getrokken van 7.735 breedtesporters tussen de 8 en 18 jaar. 

  3. Sporters die vóór 2014 actief waren, krijgen geen e-mail maar kunnen zichzelf via een button op de website melden om deel te nemen aan het onderzoek.

 • Als ik een melding maak van grensoverschrijdend gedrag in het onderzoek, wordt er dan direct ook melding van gemaakt bij de daarvoor bestemde instanties?

  Meldingen of ervaringen die gedeeld worden in het onderzoek worden opgenomen in het onderzoek, maar zijn niet herleidbaar tot het individu. De KNGU weet dus niet van welke personen de verhalen zijn. Dit houdt ook in dat de ervaring niet vastgelegd wordt als officiële melding bij het ISR, centrum veilige sport of bijvoorbeeld de politie. Als je naast je deelname aan het onderzoek ook nog officieel melding wil maken van je ervaringen dien je apart nog contact op te nemen met bijvoorbeeld het centrum veilige sport, de politie of het ISR.

 • Kan ik als trainer/coach meewerken aan het onderzoek?

  Sporters zijn de voornaamste doelgroep voor het onderzoek. In de interview fase wordt door Verinorm een aantal trainers, (club)bestuurders, vrijwilligers en andere betrokkenen bevraagd. 

 • Wanneer is het onderzoek klaar?

  De onderzoekers gaan ervanuit dat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 is afgerond.

 • Waarom is het onderzoek van Verinorm geanonimiseerd?

  Het is een wetenschappelijk onderzoek met het doel antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen. Het is dus geen onderzoek naar één of meer specifieke personen en/of verenigingen.
  Wil je dat het ongewenst gedrag wordt behandeld in het tuchtrecht, dan kun je melding doen bij het Instituut Sportrechtspraak. Het Instituut Sportrechtspraak onderzoekt dan de melding. Meldingen kunnen leiden tot tuchtrechtelijke sancties zoals schorsing. Indien sprake is van een overtreding van het wetboek van strafrecht, kan aangifte worden gedaan bij de politie.

 • Worden de vragenlijsten of interview verslagen van Verinorm met de KNGU gedeeld?

  Nee. De KNGU heeft geen toegang tot deze informatie en de informatie wordt ook niet gedeeld. De KNGU ontvangt het geanonimiseerde rapport.

 • Wat doet de begeleidingscommissie?

  De begeleidingscommissie monitort het onderzoek en ziet toe op de vraag of het onderzoek binnen de vastgestelde kaders van het onderzoek plaatsvindt. De begeleidingscommissie dient als klankbord voor de onderzoekers. Leden van de begeleidingscommissie denken mee en kunnen indien het onderzoek daarom vraagt een wijziging van de opzet voorstellen en, of goedkeuren.

 • Wie hebben zitting in de begeleidingscommissie?
  • Martin Moerings. Hoogleraar Penologie Universiteit Leiden en voorzitter van de commissie
  • Catrien Bijleveld, hoogleraar methoden en technieken criminologisch onderzoek
  • Micha de Winter, emeritus-hoogleraar pedagogiek Universiteit Utrecht
  • Jan Hendriks, bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling UvA
  • Hester Eppinga, oud turnster en Phd. Psychiater i.o. Universitair Medisch Centrum Groningen
Vragen over het cursusaanbod voor trainers/ coaches
 • Wat is de maximale opleidingstijd?

  De maximale opleidingstijd is vastgesteld op 2 jaar / 24 maanden, gerekend vanaf de datum van inschrijving.

 • Wanneer ontvang je een licentie?

  Na het behalen van het diploma ontvang je als KNGU-lid een discipline gerichte licentie op niveau 3. De licentie wordt afgegeven voor een periode van vier jaar gerekend vanaf de afgiftedatum. Om de licentie te behouden, geldt een bijscholingsverplichting. 

 • Voor het klaslokaal in de Campus heb ik inlogcodes nodig. Hoe krijg ik deze?

  Voor de opleiding heb je toegang tot een digitaal klaslokaal nodig. Je krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd in de bevestigingsmail van de inschrijving.

 • Mijn inlogcodes werken niet meer. Help! Wat nu?

  Je krijgt een inlogcode en wachtwoord voor het klaslokaal als je ingeschreven staat voor een opleiding. De inlogcode komt te vervallen zodra de opleiding is afgerond. Je wordt uitgeschreven als cursist waarmee de toegang tot de digitale leeromgeving vervalt.

 • Ik heb geen Inlogcodes ontvangen. Wat moet ik doen?

  Mocht je de mail met inlogcodes niet hebben ontvangen, dan kun je met je emailadres via Campus klikken op wachtwoord vergeten, dan wordt het nogmaals toegestuurd.

 • Ik wil mijn curriculum inzien en/of bijwerken, waar kan dit?

  Je kunt je CV zelf inzien/bijwerken via Mijn Licentieoverzicht en CV op de Campus. De link vind je hier. Je komt nu in jouw CV waar je een overzicht hebt van je opleidingsactiviteiten die al in je CV zijn opgenomen en waar je een opleidingsactiviteit (diploma of certificaat) kunt toevoegen.

 • Hoeveel licentieverlengingspunten heb ik nodig?

  Op het moment dat jouw licentie komt te vervallen, moet je 16 licentieverlengingspunten hebben om je licentie te verlengen. Deze licentieverlengingspunten mogen op het moment van de aanvraag van de
  verlenging niet ouder zijn dan 4 jaar.

 • Hoe krijg ik licentieverlengingspunten toegekend?

  Als je hebt deelgenomen aan een KNGU cursus waar licentieverlengingspunten aan toegekend zijn, worden deze automatisch (na succesvol afronden van de opleiding), toegevoegd aan je CV.

 • Ik wil graag een verkorte opleiding volgen. Kan dat?

  Ja dat kan. Wij bieden opleidingen op maat aan. Je met dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Na het invullen van een EVK formulier krijg je te horen voor welk traject je in aanmerking komt.

 • Waar kan ik een adreswijziging doorvoeren?

  De contactgegevens moeten in de DigiMembers ledenadministratie gewijzigd worden. Wij raden je aan hierover contact op te nemen met de ledenadministratie van jouw club. De KNGU is niet gemachtigd deze wijziging voor je door te voeren in de DigiMembers ledenadministratie van de club.

 • Moet ik altijd een machtigingsformulier opsturen?

  Als de vereniging een doorlopende machtiging heeft afgegeven aan de KNGU, is het opsturen van het machtigingsformulier voor jouw vereniging niet van toepassing.

Vragen over de bondsraadsverkiezingen
 • Kan ik bondsraadslid worden? 

  De bondsraad bestaat uit een afspiegeling van de leden van de KNGU (conform artikel 10 van de statuten). We richten ons met deze verkiezing op clubbestuurders, coaches, trainers, juryleden en alle andere betrokkenen binnen de gymsport. Elk lid, ouder dan 18 jaar en gemotiveerd om deze rol professioneel in te vullen, is van harte welkom om zich aan te melden.    

  Ben je lid van de KNGU en geïnteresseerd in een functie binnen de bondsraad, bekijk dan het volledige profiel en reageer via het aanmeldformulier. Voeg hier ook je cv en motivatiebrief toe en laat ons weten welke van de in de vacature benoemde aandachtsgebieden je voorkeur heeft.   

  Belangrijk is dat je als lid van de KNGU bondsraad handelt zonder last of ruggenspraak, altijd onafhankelijk van een achterban en in lijn met het bestuursmodel van de KNGU, de KNGU gedragsregels, statuten en reglementen. Alle kerndocumenten kun je hier nalezen.

  Overigens betekent een kandidaatstelling niet dat je meteen gekozen kunt worden en op de kieslijst staat: een kiescommissie beoordeelt de binnengekomen aanmeldingen en verzorgt de sollicitatieprocedure.   

 • Kan ik solliciteren voor een bepaald aandachtsgebied?

  Ja, graag zelfs. Je kunt bij je aanmelding aangeven welke twee voorkeursgebieden je voorkeur hebben:   

  • financiën & informatisering/IT + marketing & communicatie ;
  • marketing & communicatie + clubbestuurders;
  • clubbestuurders + financiën & informatisering/IT . 

  Er is één kieslijst. De gekozen bondsraadsleden krijgen naast hun algemene taken ook één aandachtsgebied toegewezen.   

 • Hoeveel kandidaten zoeken jullie?

  Er treden vijf bondsraadsleden af, waarvan drie bondsraadsleden zich herkiesbaar kunnen stellen voor een volgende zittingstermijn. Er zijn in totaal vijf plaatsen vacant, de eventuele herkiesbare bondsraadsleden gaan mee in het verkiezingstraject met alle andere kandidaten. 

 • Hoe lang zit een bondsraadslid in de bondsraad?

  Wanneer je je kandidaat stelt voor de bondsraad, doe je dat voor minimaal vier jaar. In de huidige situatie is de zittingstermijn maximaal drie periodes van vier jaar. 

  Het schema van zittingstermijnen is zo samengesteld dat iedere twee jaar een aantal bondsraadsleden aftreedt.Zo blijft de samenstelling vanledenzich vernieuwenen ontstaat er een mooie mix van ervaren en nieuwe bestuurders.  
   
  Vanaf 2023 wordt de maximale zittingstermijn mogelijk maximaal drie periodes van drie jaar, conform de code goed sportbestuur. Deze wijziging kan van invloed zijn op de zittingstermijnvan de bondsraadsledenen de frequentie waarin de verkiezing plaatsvindt. 

 • Hoeveel tijd ben ik kwijt met het zijn van bondsraadslid?  

  De leden van de bondsraad komen volgens de strategische cyclus in ieder geval 3x per jaar samen. De vergaderingen zijn onder leiding van de technisch voorzitter, de voorzitter van het bestuur. Daarnaast ontvangt de bondsraad 3x per jaar een schriftelijke voortgangsrapportage van het jaarplan. In een jaar met veel bijzondere gebeurtenissen, zoals het jaar 2020, komt de bondsraad wat vaker bij elkaar om door het bestuur en de directie op de hoogte te worden gehouden. Ook nemen sommige bondsraadsleden deel aan klankbordgroepen of worden ze voorafgaand aan een vergadering gevraagd mee te kijken met bepaalde stukken.   

 • Is de functie een betaalde functie? 

  Nee, de functie is onbezoldigd. Kosten die je maakt voor de functie, zoals reiskosten, worden vergoed.   

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid van bondsraadsleden?

  De functie als bondsraadslid is een vrijwilligersfunctie, waarvoor ook een vrijwilligersovereenkomst aangevraagd dient te worden. We gaan ervan uit dat iedere vrijwilliger privé zelf al een aantal verzekeringen heeft afgesloten. Dit betreft een wettelijk voorgeschreven WA-verzekering voertuigen (voor de financiële gevolgen van ongevallen met een auto, motor of brommer), een ziektekostenverzekering en in veel gevallen een persoonlijke WA-verzekering voor in het dagelijks leven. Aanvullend heeft de KNGU een verzekering afgesloten met een secundaire dekking. Dit betreft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Meer informatie voor vrijwilligers vind je in onze vrijwilligersgids.   

 • Wie zitten er in het bondsbestuur en in de bondsraad?

  Klik hier voor de huidige samenstelling van het bondsbestuur.   
  Klik hier voor de huidige samenstelling van de bondsraad.   

 • Wat doet de kiescommissie? 

  De kiescommissie van 2020-2021 bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, één huidig bondsraadslid die niet herkiesbaar is, één voormalig bondsraadslid en twee KNGU-leden.   

  De kiescommissie beoordeelt de verschillende aanmeldingen en voert gesprekken met de kandidaten. De kiescommissie stelt daarna de definitieve kieslijst vast: dit is de lijst met kandidaten waarop gestemd kan worden.   

  De kieslijst wordt gepubliceerd. Volgens de statuten hebben alle bij de KNGU aangesloten clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden het recht om bondsraadsleden te kiezen.   

  De stemmen van de clubs worden naar rato, op basis van het aantal clubleden per 1 januari van 2021, gewogen.   

  De kiescommissie communiceert het resultaat.  

 • Hoeveel kandidaten komen er op de kieslijst?

  Dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en van de selectie van de kiescommissie.  

 • Ik ben kandidaat, hoe verloopt de promotie? 

  Als kandidaat ben je zelf verantwoordelijk voor de promotie. Het is niet toegestaan om via de kanalen van Dutch Gymnastics en/of de KNGU je kandidaatstelling te promoten. Uiteraard mag je wel zelf in je netwerk kenbaar maken dat jij op de kieslijst bent geplaatst.  

  Op de website www.dutchgymnastics.nl/bondsraadsverkiezing wordt de kieslijst gepubliceerd en stellen de kandidaten zich kort en krachtig voor. Ook beschrijven ze waarom zij geschikt zijn voor de rol als bondsraadslid. Dit is de centrale plek waar de kandidaten gepromoot worden.   

 • Wie mogen een stem uitbrengen? 

  Alle clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden van de KNGU mogen een stem uitbrengen op de kandidaten van hun keuze, zoals is vermeld in het HR Hoofdstuk 2.   

  Er wordt naar de bovengenoemde leden een e-mail verstuurd met daarin een stemcode.   

  Clubs stemmen naar rato van een staffel. Clubs met meer leden hebben een grotere stemweging dan clubs met minder leden of individuele leden. De e-mail aan clubs wordt verstuurd naar de algemene mailbox, of de mailbox van het secretariaat.  

 • Vanaf wanneer kunnen clubs een stem uitbrengen? En hoe werkt dit?

  Dit kan van tot en met 21 maart 2021 via de link op de website www.dutchgymnastics.nl/bondsraadsverkiezing.  
    
  Clubs ontvangen op 1 maart 2021 een e-mail met een link en een code om te stemmen.  
   
  Ook buitengewone leden en individuele leden ontvangen op 1 maart een stemcode via het bij de KNGU bekende mailadres.  

  Heb je geen code ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bondsraadsverkiezing@kngu.nl 

 • Ik ben clubbestuurder of individueel lid en heb géén mailing met persoonlijke code ontvangen

  Alle gewone, buitengewone en individuele leden van de KNGU ontvangen op 1 maart een e-mail met een persoonlijke code. Clubs ontvangen deze e-mail in de algemene mailbox, of de mailbox van het secretariaat.   

  Heb je geen code ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bondsraadsverkiezing@kngu.nl.   

 • Kan ik per aandachtsgebied een stem uitbrengen?  

  Nee, dat kan niet. Je kunt op één kandidaat van de kieslijst je stem uitbrengen.

 • Ik heb al gestemd, maar wil graag mijn stem nog veranderen. Kan dit?  

  Dit is helaas niet meer mogelijk. In elk geval hartelijk bedankt voor je stem.   

 • Wanneer is de uitslag van de stemming bekend? 

  Uiterlijk 24 maart 2021 wordt de uitslag door de kiescommissie bekendgemaakt.   

 • Wanneer worden de nieuwe bondsraadsleden benoemd?  

  Tijdens de bondsraadsvergadering uiterlijk half mei 2021 worden de nieuwe bondsraadsleden officieel benoemd.   

Antwoord niet gevonden?

Ons serviceteam is tot 00:00 bereikbaar

1. Facebook

2. E-mail