Veelgestelde vragen

3 maart 2021

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen aan de KNGU. We hebben de vragen verdeeld in een aantal categorieën. De onderwerpen zijn divers.

Maatregelen coronavirus
Het algemene sportprotocol Verantwoord sporten van NOC*NSF is aangepast aan de laatste maatregelen.

Sinds dinsdag 23 februari is de lockdown ter bestrijding van het coronavirus verlengd. Voor de sport betekent dit dat sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Een binnenruimte is dus gesloten voor het beoefenen van sport. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden.  

De jeugd tot achttien jaar (per 3 maart iedereen tot en met 26 jaar) mag buiten sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. Wel dient de training op een sportaccommodatie plaats te vinden die wordt beheerd door een sportclub. Ook mag iedereen vanaf achttien jaar (per 3 maart iedereen vanaf 27 jaar) alleen sporten op anderhalve meter afstand met niet meer dan twee personen. Kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten en er dient rekening te worden gehouden met de avondklok die geldt tussen 21.00 en 4.30 uur. We raden je aan een samenwerking te zoeken met sportclubs in de omgeving, om gebruik te kunnen maken van hun accommodaties.

 

Wil je op een parkeerterrein, speeltuin of andere buitenruimte sporten? Vraag dan eerst toestemming aan de gemeente. Mocht je hulp nodig hebben in het contact met jouw gemeente, mail of bel dan even met het serviceteam van de KNGU. Wij helpen je graag verder.

Topsporters die actief zijn in topsportcompetities, mogen onder voorwaarden, in grote groepen trainen en wedstrijden spelen. Het gaat daarbij om een selecte groep sporters.

Bekijk hier het overzicht van de maatregelen voor de sport op de website van de Rijksoverheid.

Via onze nieuwsbrief houden we de clubs op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de verschillende maatregelen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen klik dan hier om je aan te melden. Ook is er een nieuwsbrief voor juryleden en trainers/coaches. De KNGU heeft een speciale pagina opgezet waar trainers/coaches tips en inspiratie kunnen vinden om buiten les te geven. 

Bereikbaarheid 
Het serviceteam en de accountmanagers zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.
Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen. 

Top 3 meest gestelde vragen

 • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid en verzekeringen als we buiten sporten?

  We zijn ons bewust van de vele vragen die ontstaan door het deels aanbieden van sport in de buitenruimten. KNGU heeft contact gezocht met de verzekeraar en gesteld is het volgende:

  "Dekking is wel akkoord voor buitenoefeningen gericht op conditie en spierontwikkeling. Ook als gebruik wordt gemaakt van middelen die al buiten aanwezig zijn, zoals toestellen in parken." 

  Welke oefeningen vallen onder het gestelde? In principe vallen hier de meeste oefeningen onder, zo niet alle. Neem bij twijfel contact op met de verzekeraar.

  Indien de trainingen dus binnen deze kaders vallen, is de aansprakelijkheidsverzekering geen probleem. Blijf vooral de richtlijnen in zowel het protocol als die van de RIVM  volgen.

  Meer informatie over onze verzekeringen en de bijbehorende documentatie is te vinden op onze verzekeringspagina

   

 • Mogen (acro) gymnasten ouder dan 18 jaar ook weer samen sporten?

  De jeugd tot achttien jaar (per 3 maart iedereen tot en met 26 jaar) mag buiten sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. We dient de training op een sportaccommodatie plaats te vinden die wordt beheerd door een sportclub. Kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten en er dient rekening te worden gehouden met de avondklok die geldt tussen 21.00 en 4.30 uur. We raden je aan een samenwerking te zoeken met sportclubs in de omgeving, om gebruik te kunnen maken van hun accommodaties.

 • Mogen we ouder-kind gymlessen geven?

  De KNGU blijft bij haar advies om geen ouder-kindgym te organiseren. De maatregelen zijn op 23 februari niet versoepeld: groepslessen zijn dus helaas niet toegestaan. 

Categorieen

Vragen over wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd door de KNGU
 • Wanneer wordt er meer bekend gemaakt over het wedstrijdseizoen 2020/2021?

  Met pijn in het hart hebben we, na veel wikken en wegen, besloten om een streep te zetten door het officiële wedstrijdseizoen 2020-2021. Alle clubs en andere betrokkenen hebben onderstaand bericht inmiddels ontvangen.

  De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de Britse variant houden ons nog altijd allemaal in de greep en op korte termijn is er helaas geen zicht op versoepelingen. De 
  lockdown en de daarmee gepaard gaande sluiting van binnensportaccommodaties is verlengd tot en met 2 maart, binnen trainen zit er de komende maand dus niet in.  Bovendien is, tegen de tijd dat sporters weer binnen aan de slag mogen, een periode van opbouw nodig voordat deelname aan wedstrijden op verantwoorde wijze mogelijk is. Ook bereiken ons geluiden dat het steeds lastiger wordt om een en ander georganiseerd te krijgen. Enerzijds doordat sporthallen worden ingezet als vaccinatielocaties, anderzijds omdat de beperkingen, protocollen en (gezondheids)risico’s het moeilijk maken om voldoende vrijwilligers te vinden.  

  Heb je ideeën die je wilt delen zowel voor de korte als de lange termijn, deel die dan met ons! Mail ons op wedstrijden@kngu.nl

Vragen over de financiële consequenties voor clubs
 • Zijn er maatregelen om de financiële gevolgen voor clubs of zelfstandig ondernemers (zzp trainers) te beperken

  Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Deze regelingen staan hier op een rij en schetsen de stand van zaken per regeling.

  Het dossier bevat in hoofdlijnen “De financiële keten van een sportclub” en laat zien welke financiële relaties er kunnen zijn tussen sporter, sportclub en sportbond en hoe die met elkaar samenhangen. De financiële compensatieregelingen van het Rijk zijn erop gericht om de schade te vergoeden voor concreet genoemde kostenposten. Daarom is het van belang dat sportclubs en sportbonden hier goed naar kijken voordat ze eventuele eigen afspraken of regelingen gaan maken over financiële compensatie. Want dat kan er onbedoeld toe leiden dat er sprake kan zijn van minder financiële compensatie uit de Rijksregelingen, zoals de TASO, TVS en NOW.  In het dossier wordt dat verder uitgelegd. 

 • Moeten we als vereniging de trainers doorbetalen?

  Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport zegt hierover het volgende: “Als het gaat om trainers in loondienst is de club als werkgever in beginsel gehouden het loon door te betalen. Een werknemer kan ook niet worden verplicht om verlof op te nemen. Wel kunnen eventueel afspraken worden gemaakt over alternatieve werkzaamheden (voorbereiding nieuw seizoen, administratie et cetera). Als een werkgever dit niet kan of wil dan wordt dat gerekend tot het ondernemersrisico.” Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, volg dan hun berichtgeving over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 

  In het geval van een oproepcontract geldt wettelijk en onder de cao-Sportverenigingen dat vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden een oproep dient te hebben plaatsgevonden. Gaat het werk na deze oproep niet door, dient er wel betaald te worden voor de uren waarvoor de werknemer had moeten werken. Als er meer dan vier dagen zit tussen het moment van oproepen en het feitelijk verrichten van de werkzaamheden kan de werkgever zijn oproep dus intrekken. 

  Clubs kunnen in overleg met hun trainers zoeken naar alternatieven om op andere wijze de binding van de sporters met hun trainer en club te ondersteunen en te motiveren. Wat betreft de vrijwilligersvergoeding kunnen clubs er dus voor kiezen alternatieve afspraken te maken over de vrijwillige inzet van de trainers zodat zij behouden blijven voor de clubs. 

  Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten, zie ook de website van Netwerk in de sport. 

 • Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

  Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je vooralsnog de contributie gewoon te innen/c.q. niet terug te storten. De kosten lopen door, of zijn zelfs hoger.

  Als club kan je tot en met 5 april 2021 steun aanvragen voor geleden schade in het vierde kwartaal van 2020. Om in aanmerking te komen voor de TASO geldt dat er sprake moet zijn van tenminste 10% omzetverlies in het vierde kwartaal van 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dit verlies moet het gevolg zijn van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De organisatie moet financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de bondsafdrachten. Lees hier meer over de verschillende overheidsregelingen voor sportclubs.  

 • Blijft de KNGU de bondscontributie bij de clubs innen?

  Ja. In Beekbergen lopen onze kosten door en zijn op onderdelen soms zelfs hoger. Verder hebben we onze dienstverlening aan clubs fors geïntensiveerd waarbij onze focus nu ligt op het zo goed en snel als mogelijk beantwoorden van alle vragen omtrent het coronavirus en de gevolgen daarvan voor ons aanbod (opnieuw plannen van wedstrijden, digitaliseren van opleidingen, et cetera), het beperken van de financiële gevolgen voor de clubs én de KNGU en het bieden van advies, tips en tools aan clubs en trainers/coaches om met de crisissituatie om te gaan. 

  Ook zetten we flink in op het (blijven) binden en boeien van de sporters en trainers/coaches. We handhaven de centraal ingekochte producten zoals de verzekeringen. Wel blijven we kritisch kijken naar de mogelijkheid om deelnamegelden van activiteiten die we definitief moeten annuleren waar mogelijk te restitueren. Tevens is een solidariteitsbijdrage uitgekeerd aan clubs die dit echt nodig hebben. Verdere daling van de ledenaantallen (en daarmee de bondscontributie) is niet alleen een serieus risico voor de clubs, ook voor de toekomst van de KNGU en daarmee de gymsport infrastructuur. 

 • Solidariteitsbijdrage KNGU

  De KNGU heeft  vorig jaar april eenmalig een solidariteitsbijdrage beschikbaar gesteld voor alle 932 aangesloten gymsportclubs van (in totaal) maximaal 300.000 euro. De hoogte van de solidariteitsbijdrage per club is vastgesteld op basis van het aantal clubleden.  

Vragen voor/over trainers & coaches
 • Waar kunnen trainers en coaches zich laten testen?

  De GGD’en testen, conform het huidige testbeleid,  iedereen, mits zij milde klachten (symptomen) van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben. Als je geen gezondheidsklachten hebt, kun je geen afspraak maken. GGD’en testen ook niet of iemand het coronavirus heeft gehad. Kijk hier voor meer informatie.  

 • Hoe staat het met de opleidingen?

  Juryopleidingen hebben nauwelijks stilgestaan, deze zijn online doorgegaan en zullen voorlopig ook zo worden aangeboden.  

  Er worden momenteel geen fysieke opleiding/bijscholingsdagen aangeboden. Waar mogelijk worden theorielessen online aangeboden. Stageopdrachten en praktijkexamens kunnen doorgang vinden op gymclubs waar trainingen/lessen worden aangeboden met inachtneming van de algemene maatregelen. Indien dit invloed heeft op het lopende opleiding/bijscholingstraject dan ontvangen betrokkenen hierover bericht.
  Voor meer zicht op de opleidingen-agenda, en om je in te schrijven, klik hier.  

 • Hoe staat het met de examens?

  Momenteel bieden we geen fysieke opleiding/bijscholingsdagen aan. Ook kunnen er helaas geen stageopdrachten uitgevoerd of examens afgenomen worden, zolang de sportclubs dicht zijn. De betreffende cursisten ontvangen nader bericht over de aangepaste planning van hun opleiding/bijscholing.

 • Hoe staat het met mijn licentie?

   

  Door de verlenging van de lockdown en van de maatregelen voorzien we dat we voorlopig nog geen fysieke bijscholingen kunnen organiseren. Daarom hebben we net als in het voorjaar besloten om opnieuw alle licenties met drie maanden te verlengen met ingang van 14 januari 2021. We doen er alles aan om met online bijscholingen jullie te blijven ondersteunen en inspireren. Het is echter onhaalbaar om alle fysieke scholingen daar volledig mee te vervangen.

  Klik hier om ons digitale bijscholingsaanbod te zien.

 • Ik ben trainer/coach en achteraf blijkt dat één van de clubleden positief getest is op het coronavirus. Moet ik nu ook in quarantaine?

  De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek bij de positief geteste leden aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de trainingsgenoten en/of trainers/coaches van de leden.

  Bewaak altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

 • Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

  We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

  Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

 • Mogen volwassenen samen sporten buiten?

  Ben je 18 jaar of ouder dan mag alleen individueel of in groepen met maximaal twee personen gesport worden op de buitensportaccommodatie (per 3 maart geldt dit voor iedereen vanaf 27 jaar). De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Het is dus mogelijk om met meerdere tweetallen tegelijk op 1 sportveld te trainen.

  Groepslessen zijn niet toegestaan. Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 2 mensen tegelijkertijd lesgeven. Een instructeur mag wel van tweetal naar tweetal gaan om instructie te geven, op tenminste 1,5 afstand van het tweetal. 

  Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training en sportactiviteit de buitensportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. 

 • Mogen (acro) gymnasten ouder dan 18 jaar ook weer samen sporten?

  De jeugd tot achttien jaar (per 3 maart iedereen tot en met 26 jaar) mag buiten sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. We dient de training op een sportaccommodatie plaats te vinden die wordt beheerd door een sportclub. Kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten en er dient rekening te worden gehouden met de avondklok die geldt tussen 21.00 en 4.30 uur. We raden je aan een samenwerking te zoeken met sportclubs in de omgeving, om gebruik te kunnen maken van hun accommodaties.

 • Moet ik als trainer/coach de 1,5 meter afstand bewaren tot de sporters als ik jonger ben dan 27 jaar?

  Ja, ook dan dien je 1,5 meter afstand te bewaren tot de sporters.

 • Mogen we ouder-kind gymlessen geven?

  De KNGU blijft bij haar advies om geen ouder-kindgym te organiseren. De maatregelen zijn op 23 februari niet versoepeld: groepslessen zijn dus helaas niet toegestaan. 

Vragen over de financiële consequenties voor sporters
 • Waar kan ik terecht als ik mijn sport niet meer kan betalen?

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor bijvoorbeeld gymsport. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Je kunt in aanmerking komen voor een bijdrage als je een inkomen op minimumniveau hebt. Je hebt bijvoorbeeld een uitkering, bent zzp’er met niet genoeg inkomsten of je hebt hoge lasten. 

Vragen over juridische zaken en aansprakelijkheid
 • Q&A juridisch - opgesteld door DAS Rechtsbijstand

  Als KNGU gymsportclub heb je recht op onbeperkt juridisch advies en toegang tot de juridische kennisbank van DAS.

  DAS kreeg een groot aantal vragen (sportbreed) en daarom is een Q&A juridisch opgesteld. Deze Q&A is nu ook online beschikbaar. Klik hier voor de meest recente Q&A juridisch van DAS Rechtsbijstand (je komt op de website van NOC*NSF).

  De Q&A juridisch wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen en antwoorden. Heb je vragen die er (nog) niet bijstaan? Mail ze naar sportdesk@das.nl  onder vermelding van NOC*NSF – CORONA.  

  Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met:

  • een jurist verbonden aan de eigen bond/vereniging 
  • DAS voor de Sport: 020 – 6517666 of sportdesk@das.nl (onder vermelding van NOC*NSF – CORONA) 
  • Werkgevers in de Sport (WOS) voor de werkgeversgerelateerde vragen en advies voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud: via 026 - 4834450  of info@sportwerkgever.nl 
 • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid en verzekeringen als we buiten sporten?

  We zijn ons bewust van de vele vragen die ontstaan door het deels aanbieden van sport in de buitenruimten. KNGU heeft contact gezocht met de verzekeraar en gesteld is het volgende:

  "Dekking is wel akkoord voor buitenoefeningen gericht op conditie en spierontwikkeling. Ook als gebruik wordt gemaakt van middelen die al buiten aanwezig zijn, zoals toestellen in parken." 

  Welke oefeningen vallen onder het gestelde? In principe vallen hier de meeste oefeningen onder, zo niet alle. Neem bij twijfel contact op met de verzekeraar.

  Indien de trainingen dus binnen deze kaders vallen, is de aansprakelijkheidsverzekering geen probleem. Blijf vooral de richtlijnen in zowel het protocol als die van de RIVM  volgen.

  Meer informatie over onze verzekeringen en de bijbehorende documentatie is te vinden op onze verzekeringspagina

   

 • Wie is er aansprakelijk bij de challenges die thuis worden uitgevoerd?

  Gelukkig zijn veel clubs actief met online lessen en challenges (naast de buitenlessen) waardoor we toch het gevoel van samen sporten kunnen behouden. Voor online sporten gelden andere regels, zo ook over aansprakelijkheid.

  In de situatie waarbij er thuis gesport wordt op basis van online instructies, gelden er bepaalde regels ten aanzien van aansprakelijkheid. Vaak wordt er bij het aanbod een disclaimer geplaatst om aansprakelijkheid uit te sluiten. Om aansprakelijkheid uit te sluiten, moet er eerst een overeenkomst zijn gesloten. Door het bekijken van filmpjes en het nadoen daarvan ontstaat geen overeenkomst tussen de vereniging en de ‘deelnemer’. Een disclaimer heeft dus de functie om deelnemers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

  Dat de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, betekent overigens niet dat de vereniging wel aansprakelijk is als er iets gebeurt. Er is immers geen overeenkomst op basis waarvan de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld. Wel is het (hypothetisch) mogelijk dat er aansprakelijkheid is op basis van een onrechtmatige daad. Dit kan aan de orde zijn wanneer deelnemers er bewust toe worden aangezet om extreem gevaarlijke dingen te doen, ook online. Daarom adviseren we onze clubs om goed te blijven monitoren welke activiteiten er namens de club worden aangeboden. Een dergelijke aansprakelijkheid is namelijk ook niet uit te sluiten met behulp van een disclaimer.

  In overleg met onze jurist hebben we een disclaimer gemaakt die gebruikt kan worden in deze uitzonderlijke situatie.

  Voorbeeldtekst Disclaimer:
  Zoals bij alle lichamelijke oefeningen, kan het onjuist uitvoeren van een oefening leiden tot blessures en letsel aan spieren, gewrichten, pezen en banden. Gebruik je verstand bij het uitvoeren van de oefeningen en het volgen van de challenges. Stop als je pijn voelt. Neem als het nodig is contact op met je huisarts of fysiotherapeut.

  De vereniging (naam vereniging) is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten, ontstaan door het uitvoeren van de oefeningen en challenges die op de website www.websitevandevereniging.nl (website vereniging), de Instagrampagina [link invoegen] van de vereniging en de Facebookpagina [link invoegen] van de vereniging worden geplaatst.

 • Welke toestellen mogen verzekeringstechnisch wel en welke mogen niet naar buiten?

  Toestellen die verankerd/vastgemaakt dienen te worden in de grond, mogen, verzekeringstechnisch, niet voor het buiten sporten worden ingezet. De materialen en toestellen die dat niet behoeven en die in bezit zijn van de club moeten voldoen aan het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid (zware eisen) en worden ook periodiek gecontroleerd door de gemeente. Dus daar zitten strenge regulerende maatregelen op om de kwaliteit en veiligheid van het toestel te waarborgen. Ongevallen als gevolg van ondeugdelijk materiaal of materiaal falen, komen nagenoeg niet voor. Dus toestellen die onder bovengenoemde regimes vallen zijn prima, ook wanneer zij buiten worden gebruikt onder deskundige leiding. Het in dekking nemen van activiteiten op particuliere toestellen brengt in die zin te veel risico’s met zich mee en zijn dan ook niet gedekt onder deze verzekering.

  Probeer op een creatieve manier anders naar je lesaanbod te kijken. Het is in veel gevallen een grote uitdaging om de binnen trainingen letterlijk naar buiten te kopiëren. Lees hier meer over in het protocol en kijk hier voor inspiratie.

 • Valt privéterrein ook onder 'in de buitenlucht' sporten en ben je dan ook verzekerd via de KNGU?

  Op privéterrein is buiten sporten gedekt, mits met gecertificeerde materialen en toestellen of met toestellen die al buiten aanwezig zijn, denk aan speeltuinobjecten van de gemeente. Indien aan dergelijke objecten, buiten schuld en onopzettelijk, schade ontstaat, is ook de club verzekerd voor aansprakelijkheid.

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheidsverzekering vanuit de KNGU als lessen toegankelijk moeten zijn voor niet-leden?

  Voor de ongevallenverzekering geldt: dekking onder andere aan alle niet KNGU-leden/vrijwilligers die officieel deelnemen aan de activiteiten en voor alle aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen.

  De verzekeraar onderzoekt op dit moment of deze clausule ook opgenomen kan worden voor de aansprakelijkheidsverzekering. Dat is echter op dit moment nog niet aan de orde.

Vragen over eventuele besmettingen
 • Wordt het virus door gezamenlijk gebruik van toestellen doorgegeven; wat zijn de adviezen voor het schoonmaken ervan?

  Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

  Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

  In het algemeen raden we aan om regelmatig je handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel:

  • Het advies voor schoonmaken van de toestellen (beperk gebruik van water en zeep in verband met de duurzaamheid van materialen):  
   • Maak schoon van boven naar beneden en van het meest schone gedeelte naar het meest vieze gedeelte 
   • Sprongtoestel/evenwichtsbalk/paard voltige: de zachte gedeeltes met een droge zachte doek vegen, de harde (metaal/kunststof) kan met een licht vochtige doek schoongemaakt worden 
   • Brug ongelijk / brug gelijk / ringen / rekstok: de harde materialen (metaal/kunststof) kunnen met een licht vochtige doek schoongemaakt worden. De brugliggers en rekstok zelf niet reinigen (sporters zoveel mogelijk zelf magnesium mee laten nemen en vooraf, tussendoor en na afloop zoveel mogelijk de handen desinfecteren)
   • Matten: streef ernaar dagelijks de matten te stofzuigen 

  Check eventueel ook de tips van je leverancier voor schoonmaakinstructies van toestellen. 

  Daarnaast gelden (preventief) de hygiëne richtlijnen van het RIVM en het algemene sportprotocol. 

  Janssen-Fristen:

  Het op de juiste manier reinigen van de materialen is een belangrijk punt van aandacht gezien de coronamaatregelen. Onze partner Janssen-Fritsen verkoopt desinfectiespray voor het desinfecteren van kleine oppervlakten en toestellen. Voor de liggers van de brug adviseren zij het gebruik van vloeibare magnesiumcrème met desinfecterende werking.

  De houten liggers kunnen niet worden gereinigd, zij mogen immers niet nat worden. Datzelfde geldt voor stoffen matten en het stof van de balk. De gladde bisonyl matten kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.

  Helaas is het zo, dat niet alle materialen in de gymzaal gedesinfecteerd kunnen worden. Hiervoor blijft gelden: goed handen wassen na gebruik en niet met de handen in het gezicht komen.

  Hoe vaak en wat er wel en niet gedesinfecteerd moet worden kan per gemeente verschillen. Soms bijvoorbeeld na elke les of drie keer per dag. Informeer bij jouw gemeente naar de plaatselijke regels en zorg dat je ze opvolgt.

  AirTrack:

  • Airtracks moeten droog ingepakt worden, anders gaan ze stinken.
  • Alles wat op je handen mag, mag ook op een Airtrack.
  • Desinfectie is vaak een middel met veel alcohol, dat zit ook in bijvoorbeeld spiritus, dit mag gewoon worden gebruikt.
  • Gebruik geen thinner, chloor of ammoniak.

  Tot slot: een Airtrack is luchtdicht en dus ook waterdicht. Het is echt geen probleem om deze helemaal in de soppen. Het is wel een probleem als deze nat ingepakt wordt. Let ook op het klittenband omdat dit stof is en minder snel droogt.

  Het allerbelangrijkste blijft; goed droogmaken en droog opbergen.

 • Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

  Nee, voor actuele informatie over het virus kun je terecht bij het RIVM.

 • Indien een lid van onze club besmet is met het coronavirus, hoe informeren wij de leden?

  In het geval van een positieve test binnen jouw club is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de team- of trainingsgenoten.

  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD-team- of trainingsgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze personen mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden/trainingen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

  Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid. Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende sporter is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

 • Wat moet ik als clubbestuurder doen wanneer er sprake lijkt te zijn of is van een coronabesmetting binnen mijn club(activiteiten)?

  Meer FAQ-informatie vanuit NOC*NSF. Bekijk hiervoor hun website.

Vragen over de KNGU
 • Hoe is de KNGU bereikbaar?

  Het serviceteam en de accountmanagers zijn tijdens de coronacrisis van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team bereikbaar ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.

  Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen.

Vragen over de ledenadministratiepakketten
 • Wat zijn de voordelen van AllUnited en Club-assistent ten opzichte van DigiMembers?

  Zowel Club-assistent als AllUnited bieden de mogelijkheid om niet alleen de ledenadministratie, maar ook de financiële administratie en de communicatie met de leden, bijvoorbeeld via een app of nieuwsbrief, te onderhouden. Daarnaast kunnen onder andere ook digitaal eenvoudig in te vullen presentielijsten afgenomen worden of een nieuwe website. DigiMembers is een sec ledenadministratiesysteem, die biedt deze aanvullende mogelijkheden niet, ook niet in de toekomst

  Welke voordelen de partijen hebben, is aan de club zelf om te bepalen en afhankelijk van de wensen en behoeften van de club. Wij raden je aan om de onlinebijeenkomsten van beide partijen te volgen en je te verdiepen in de systemen. Neem eventueel contact op met een andere gymsportclub die al met AllUnited of Club-assistent werkt. En lees vooral de informatie op deze website en die van de aanbieders AllUnited en Club-assistent. Zij staan je ook graag te woord als je vragen hebt of alsnog een korte presentatie wenst.

 • Welk systeem is het beste?

  Tijdens een zoektocht naar adequate, nieuwe ICT-partners heeft de KNGU met een achttal ondernemingen gesproken. Na een uitgebreide kennismaking, een testfase én assistentie vanuit het clubpanel – waarin ervaringsdeskundigen vanuit de verenigingen zitten – werden twee nieuwe partijen gekozen: Club-assistent en AllUnited. De KNGU heeft heel veel vertrouwen in beide partijen. Kijk welke partij het beste bij jouw club past.

 • Wat zijn de kosten van het basispakket en de aanvullende modules?

  Het gebruik van het basispakket van één van deze twee leveranciers is onderdeel van het KNGU-lidmaatschap en kost de club niets. Voor aanvullende diensten sluit je een rechtstreeks contract af met de leverancier. De factuur ontvang je ook rechtstreeks van hen.

  De begeleiding bij het inrichten van jullie clubsysteem en het overzetten van de data wordt verzorgd door de gekozen leverancier, zonder tussenkomst van de KNGU. Voor de begeleiding kunnen kosten berekend worden. Dit is afhankelijk van het door de club aangeleverde bestand en de kennis van IT binnen de club. Informeer vooraf naar de aanleverspecificaties en eventuele begeleidingskosten.

 • Verandert er iets in de bondscontributie als mijn club overstapt?

  Nee, de bondscontributie blijft ongewijzigd.

 • Hoe verloopt de overstap naar AllUnited en Club-assistent?

  Beide leveranciers helpen je bij het overzetten van de clubdata naar het nieuwe systeem. Zorg voor een zo compleet en opgeschoond mogelijk ledenbestand. Alle gegevens worden geautomatiseerd overgezet naar het nieuwe systeem door de leverancier. Echter, omdat de nieuwe basispakketten meer informatie uitvragen, zal ontbrekende informatie die niet in DigiMembers staat, per lid door de club moeten worden aangevuld. Het overzetten van de basisadministratie heeft een doorlooptijd van ongeveer drie weken. Zowel voor de overstap met alleen een basisadministratie, als voor het inrichten van eventuele extra modules, is affiniteit met IT gewenst.

 • Moeten de gegevens van de leden opnieuw worden ingevoerd?

  Beide leveranciers helpen je bij het overzetten van de clubdata naar het nieuwe systeem. Zorg voor een zo compleet en opgeschoond mogelijk ledenbestand. Alle gegevens worden geautomatiseerd overgezet naar het nieuwe systeem door de leverancier. Echter, omdat de nieuwe basispakketten meer informatie uitvragen, zal ontbrekende informatie die niet in DigiMembers staat, per lid door de club moeten worden aangevuld.

 • Communiceren deze twee nieuwe ledensystemen met andere systemen zoals het aanvragen van beweegdiploma’s, aanvragen wedstrijdpaspoorten, inschrijven wedstrijden etcetera?

  Ja, de gegevens van de leden uit de ledenadministratiepakketten worden via een koppeling bij de KNGU beschikbaar gesteld en kunnen zodoende voor andere processen gebruikt worden.

 • Waar kan ik nog meer informatie vinden over de ledenadministratiesystemen?

  Er is een mini-magazine ontwikkeld met informatie voor alle clubbestuurders/vrijwilligers die zich bezighouden met de ledenadministratie en het contributiebeleid. Het magazine is te downloaden. Wil je het liever per post ontvangen, stuur dan een mailtje naar serviceteam@kngu.nl met jouw gegevens.  

  Daarnaast kun je je inschrijven voor de online informatieavonden van AllUnited en Club-assistent. Hier ontvang je meer informatie over beide ledenadministratiepakketten.  

 • Moeten we als club verplicht overstappen op AllUnited of Club-assistent?

  Ja want na 1 juli is de ledenadministratie van de KNGU via een interface gekoppeld aan de twee nieuwe leveranciers, All United en Club-assistent, en niet meer aan DigiMembers. De koppeling zorgt ervoor dat een aantal handige zaken automatisch geregeld zijn: 

  • De ledenadministratiegegevens van jouw club komen automatisch in het systeem van de KNGU;
  • De factuur voor de KNGU-bondscontributie, die clubs per kwartaal ontvangen, is gebaseerd op een up-to-date uitwisseling van gegevens tussen de club en de KNGU;
  • De sporters van jouw club zijn verzekerd als zij op de club sporten en/of deelnemen aan clubverwante activiteiten, dit geldt ook voor het buitensporten in coronatijd; 
  • De geregistreerde leden mogen deelnemen aan KNGU-wedstrijden;
  • De club voldoet aan de regels rondom accountancy.
 • Wat zijn de gevolgen als onze club nog niet over is gestapt voor 1 juli?

  Is je club op 1 juli 2021 nog niet overgestapt? Dan zijn er twee belangrijke gevolgen om rekening mee te houden: De functionaliteit in DigiMembers die zorgt voor snelle en automatische migratie van ledengegevens, bestaat na 1 juli niet meer. De gegevens worden na deze datum in een excelbestand overgedragen aan de club waarna de club de ledengegevens handmatig moet invoeren in een statisch document. Dit betekent niet alleen veel rompslomp, maar ook dat afdracht van de bondscontributie niet meer geautomatiseerd kan plaatsvinden. Voor de ingrijpende veelomvattende manuele afhandeling die daaruit voortkomt, inclusief het opmaken van de factuur, moeten door de KNGU helaas kosten in rekening worden gebracht aan de club.

Vragen over het onderzoek grensoverschrijdend gedrag KNGU
 • Wat houdt het onderzoek precies in?

  De KNGU laat onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport. Wij doen dit dus niet zelf. Verinorm voert dit objectieve en onafhankelijke onderzoek voor de KNGU uit. Prof. Mr. Marjan Olfers en Dr. Mr. Anton van Wijk zijn de hoofdonderzoekers. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle verschijningsvormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik). Bovendien wordt het dader- en slachtofferprofiel bepaald, het onderzoek richt zich dus niet alleen op trainers/coaches als mogelijke daders maar ook op medesporters, begeleiders, juryleden etc. Daarnaast proberen de onderzoekers te duiden of grensoverschrijdend gedrag te verklaren is door een bepaalde heersende cultuur binnen de gymsport.  

  De onderzoeksvragen zijn veelomvattend en wordt daarom via vier verschillende onderzoeksmethoden beantwoord: 

  1. Deskresearch: onderzoeksrapporten, beleidsnota’s, visie documenten, tucht- en strafrechtzaken etc. worden bestudeerd om scherp te krijgen wat reeds bekend is over de problematiek en welke maatregelen daaromtrent zijn. Op deze manier maken de onderzoekers inzichtelijk hoe de KNGU heeft geacteerd om de sport veiliger te maken.
  2. Onderzoek in (semi-) topsport 2014-2020: via vragenlijsten en interviews rapporteren (ex-) sporters over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder alle wedstrijddisciplines. In het onderzoek hanteren we hierbij de volgende definitie voor (semi-) topsport:
   Topsport: eredivisie of het hoogste niveau dat in een discipline wordt aangeboden mét uitzending naar internationale wedstrijden namens Nederland.  
   Semi- topsport: 1e en 2e divisie binnen turnen heren/ turnen dames of het op één na hoogste niveau van de discipline (zonder uitzending naar het buitenland). 
  3. Onderzoek in de breedtesport 2020: via vragenlijsten en interviews rapporteren huidige breedtesporters van alle disciplines en niveaus tussen de 8 en 18 jaar, over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Gezien de omvang van deze doelgroep wordt hier een steekproef van 7.735 sporters benaderd. 
  4. Onderzoek onder sporters van voor 2014: we bieden sporters die voor 2014 gestopt zijn de mogelijkheid om hun verhalen en ervaringen te delen via vragenlijsten en interviews. 

  In aanvulling op bovenstaande zullen interviews worden gehouden met trainers/coaches, (oud)bestuurders, medewerkers en experts om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van sport- en trainingscultuur, grensoverschrijdend gedrag en de aanpak daarvan door de jaren heen. Het onderzoeksrapport zal zich, naast het rapporteren van de bevindingen, richten op het geven van (beleids-) aanbevelingen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en tegen te gaan.  

  Het onderzoeksteam wordt ondersteund door een externe, onafhankelijke begeleidingscommissie van wetenschappelijke experts die de uitvoer van het onderzoek nauwlettend volgen en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de onderzoekers.  

  Voor verdere inhoudelijke vragen over (de opzet van) het onderzoek, kun je contact opnemen met Verinorm via a.vanwijk@verinorm.nl

 • Wanneer start het onderzoek?

  Het onderzoek is 1 september formeel gestart. In week 38 wordt de button op de website geplaatst voor sporters met ervaringen van voor 2014. Via de link onder deze button komen ze op een digitale omgeving van Verinorm. Daar kunnen ze een vragenlijst invullen over hun ervaringen.  

  In dezelfde week ontvangen (oud) sporters die in of na 2014 lid zijn of zijn geweest én die in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek, een vooraankondiging met informatie over het onderzoek. Als ze niet willen deelnemen kunnen ze dit aangeven door binnen twee weken een mail te sturen naar info@kngu.nl 

  In week 41 worden de uitnodigingen, met daarin een link naar de vragenlijst verstuurd. Dit doen wij per mail. In de mail staat een link die ze naar de online vragenlijst in de omgeving van Verinorm brengt. Dit is dus GEEN KNGU omgeving. De antwoorden en ervaringen zijn dus niet zichtbaar voor ons en worden ook nooit op persoonsniveau aan de KNGU teruggekoppeld.  

 • Krijgen onze jeugdleden ook een uitnodiging?

  Sporters, lid of oud lid, vanaf 8 jaar en ouder die in één van de onderzoeksdoelgroepen vallen en waar wij een emailadres van hebben, krijgen de uitnodiging voor het onderzoek toegestuurd. Behalve wanneer hun ouders hebben aangegeven dat hun zoon of dochter niet mee wil werken.  

 • Wat wordt er gedaan met alle meldingen en ervaringen met intimidatie?

  Meldingen of ervaringen die gedeeld worden in het onderzoek worden opgenomen in het onderzoek, maar zijn niet herleidbaar tot het individu. De KNGU weet dus niet van welke personen de verhalen zijn. Dit houdt ook in dat de ervaring niet vastgelegd wordt als officiële melding bij het ISR, centrum veilige sport of bijvoorbeeld de politie. Als het slachtoffer naast deelname aan het onderzoek ook nog officieel melding wil maken van wat hem of haar is overkomen dient apart nog contact opgenomen te worden met de betreffende instantie.

 • Wat vragen we van onze clubs en hun bestuur?

  Het helpt natuurlijk enorm als onze clubs hun leden zoveel mogelijk stimuleren om deel te nemen aan het onderzoek. Wij roepen alle clubs en hun bestuur dan ook op de oproep te communiceren en onder de aandacht te brengen via hun communicatiekanalen.  

  Natuurlijk zijn ook de ervaringen van huidige bestuurders van belang dus ook aan hen wordt gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.

 • Welke sporters krijgen een uitnodiging om deel te nemen?
  1. Alle sporters die tussen 2014 en 2020 actief zijn (geweest) op semi- topsport niveau ontvangen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, mits het e-mailadres bij de KNGU bekend is.

  2. Door het onafhankelijke onderzoeksbureau is een willekeurige steekproef getrokken van 7.735 breedtesporters tussen de 8 en 18 jaar. 

  3. Sporters die vóór 2014 actief waren, krijgen geen e-mail maar kunnen zichzelf via een button op de website melden om deel te nemen aan het onderzoek.

 • Als ik een melding maak van grensoverschrijdend gedrag in het onderzoek, wordt er dan direct ook melding van gemaakt bij de daarvoor bestemde instanties?

  Meldingen of ervaringen die gedeeld worden in het onderzoek worden opgenomen in het onderzoek, maar zijn niet herleidbaar tot het individu. De KNGU weet dus niet van welke personen de verhalen zijn. Dit houdt ook in dat de ervaring niet vastgelegd wordt als officiële melding bij het ISR, centrum veilige sport of bijvoorbeeld de politie. Als je naast je deelname aan het onderzoek ook nog officieel melding wil maken van je ervaringen dien je apart nog contact op te nemen met bijvoorbeeld het centrum veilige sport, de politie of het ISR.

 • Kan ik als trainer/coach meewerken aan het onderzoek?

  Sporters zijn de voornaamste doelgroep voor het onderzoek. In de interview fase wordt door Verinorm een aantal trainers, (club)bestuurders, vrijwilligers en andere betrokkenen bevraagd. 

 • Wanneer is het onderzoek klaar?

  De onderzoekers gaan ervanuit dat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 is afgerond.

 • Waarom is het onderzoek van Verinorm geanonimiseerd?

  Het is een wetenschappelijk onderzoek met het doel antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen. Het is dus geen onderzoek naar één of meer specifieke personen en/of verenigingen.
  Wil je dat het ongewenst gedrag wordt behandeld in het tuchtrecht, dan kun je melding doen bij het Instituut Sportrechtspraak. Het Instituut Sportrechtspraak onderzoekt dan de melding. Meldingen kunnen leiden tot tuchtrechtelijke sancties zoals schorsing. Indien sprake is van een overtreding van het wetboek van strafrecht, kan aangifte worden gedaan bij de politie.

 • Worden de vragenlijsten of interview verslagen van Verinorm met de KNGU gedeeld?

  Nee. De KNGU heeft geen toegang tot deze informatie en de informatie wordt ook niet gedeeld. De KNGU ontvangt het geanonimiseerde rapport.

 • Wat doet de begeleidingscommissie?

  De begeleidingscommissie monitort het onderzoek en ziet toe op de vraag of het onderzoek binnen de vastgestelde kaders van het onderzoek plaatsvindt. De begeleidingscommissie dient als klankbord voor de onderzoekers. Leden van de begeleidingscommissie denken mee en kunnen indien het onderzoek daarom vraagt een wijziging van de opzet voorstellen en, of goedkeuren.

 • Wie hebben zitting in de begeleidingscommissie?
  • Martin Moerings. Hoogleraar Penologie Universiteit Leiden en voorzitter van de commissie
  • Catrien Bijleveld, hoogleraar methoden en technieken criminologisch onderzoek
  • Micha de Winter, emeritus-hoogleraar pedagogiek Universiteit Utrecht
  • Jan Hendriks, bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling UvA
  • Hester Eppinga, oud turnster en Phd. Psychiater i.o. Universitair Medisch Centrum Groningen
Vragen over het cursusaanbod voor trainers/ coaches
 • Wat is de maximale opleidingstijd?

  De maximale opleidingstijd is vastgesteld op 2 jaar / 24 maanden, gerekend vanaf de datum van inschrijving.

 • Wanneer ontvang je een licentie?

  Na het behalen van het diploma ontvang je als KNGU-lid een discipline gerichte licentie op niveau 3. De licentie wordt afgegeven voor een periode van vier jaar gerekend vanaf de afgiftedatum. Om de licentie te behouden, geldt een bijscholingsverplichting. 

 • Voor het klaslokaal in de Campus heb ik inlogcodes nodig. Hoe krijg ik deze?

  Voor de opleiding heb je toegang tot een digitaal klaslokaal nodig. Je krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd in de bevestigingsmail van de inschrijving.

 • Mijn inlogcodes werken niet meer. Help! Wat nu?

  Je krijgt een inlogcode en wachtwoord voor het klaslokaal als je ingeschreven staat voor een opleiding. De inlogcode komt te vervallen zodra de opleiding is afgerond. Je wordt uitgeschreven als cursist waarmee de toegang tot de digitale leeromgeving vervalt.

 • Ik heb geen Inlogcodes ontvangen. Wat moet ik doen?

  Mocht je de mail met inlogcodes niet hebben ontvangen, dan kun je met je emailadres via Campus klikken op wachtwoord vergeten, dan wordt het nogmaals toegestuurd.

 • Ik wil mijn curriculum inzien en/of bijwerken, waar kan dit?

  Je kunt je CV zelf inzien/bijwerken via Mijn Licentieoverzicht en CV op de Campus. De link vind je hier. Je komt nu in jouw CV waar je een overzicht hebt van je opleidingsactiviteiten die al in je CV zijn opgenomen en waar je een opleidingsactiviteit (diploma of certificaat) kunt toevoegen.

 • Hoeveel licentieverlengingspunten heb ik nodig?

  Op het moment dat jouw licentie komt te vervallen, moet je 16 licentieverlengingspunten hebben om je licentie te verlengen. Deze licentieverlengingspunten mogen op het moment van de aanvraag van de
  verlenging niet ouder zijn dan 4 jaar.

 • Hoe krijg ik licentieverlengingspunten toegekend?

  Als je hebt deelgenomen aan een KNGU cursus waar licentieverlengingspunten aan toegekend zijn, worden deze automatisch (na succesvol afronden van de opleiding), toegevoegd aan je CV.

 • Ik wil graag een verkorte opleiding volgen. Kan dat?

  Ja dat kan. Wij bieden opleidingen op maat aan. Je met dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Na het invullen van een EVK formulier krijg je te horen voor welk traject je in aanmerking komt.

 • Waar kan ik een adreswijziging doorvoeren?

  De contactgegevens moeten in de DigiMembers ledenadministratie gewijzigd worden. Wij raden je aan hierover contact op te nemen met de ledenadministratie van jouw club. De KNGU is niet gemachtigd deze wijziging voor je door te voeren in de DigiMembers ledenadministratie van de club.

 • Moet ik altijd een machtigingsformulier opsturen?

  Als de vereniging een doorlopende machtiging heeft afgegeven aan de KNGU, is het opsturen van het machtigingsformulier voor jouw vereniging niet van toepassing.

Vragen over de bondsraadsverkiezingen
 • Kan ik bondsraadslid worden? 

  De bondsraad bestaat uit een afspiegeling van de leden van de KNGU (conform artikel 10 van de statuten). We richten ons met deze verkiezing op clubbestuurders, coaches, trainers, juryleden en alle andere betrokkenen binnen de gymsport. Elk lid, ouder dan 18 jaar en gemotiveerd om deze rol professioneel in te vullen, is van harte welkom om zich aan te melden.    

  Ben je lid van de KNGU en geïnteresseerd in een functie binnen de bondsraad, bekijk dan het volledige profiel en reageer via het aanmeldformulier. Voeg hier ook je cv en motivatiebrief toe en laat ons weten welke van de in de vacature benoemde aandachtsgebieden je voorkeur heeft.   

  Belangrijk is dat je als lid van de KNGU bondsraad handelt zonder last of ruggenspraak, altijd onafhankelijk van een achterban en in lijn met het bestuursmodel van de KNGU, de KNGU gedragsregels, statuten en reglementen. Alle kerndocumenten kun je hier nalezen.

  Overigens betekent een kandidaatstelling niet dat je meteen gekozen kunt worden en op de kieslijst staat: een kiescommissie beoordeelt de binnengekomen aanmeldingen en verzorgt de sollicitatieprocedure.   

 • Kan ik solliciteren voor een bepaald aandachtsgebied?

  Ja, graag zelfs. Je kunt bij je aanmelding aangeven welke twee voorkeursgebieden je voorkeur hebben:   

  • financiën & informatisering/IT + marketing & communicatie ;
  • marketing & communicatie + clubbestuurders;
  • clubbestuurders + financiën & informatisering/IT . 

  Er is één kieslijst. De gekozen bondsraadsleden krijgen naast hun algemene taken ook één aandachtsgebied toegewezen.   

 • Hoeveel kandidaten zoeken jullie?

  Er treden vijf bondsraadsleden af, waarvan drie bondsraadsleden zich herkiesbaar kunnen stellen voor een volgende zittingstermijn. Er zijn in totaal vijf plaatsen vacant, de eventuele herkiesbare bondsraadsleden gaan mee in het verkiezingstraject met alle andere kandidaten. 

 • Hoe lang zit een bondsraadslid in de bondsraad?

  Wanneer je je kandidaat stelt voor de bondsraad, doe je dat voor minimaal vier jaar. In de huidige situatie is de zittingstermijn maximaal drie periodes van vier jaar. 

  Het schema van zittingstermijnen is zo samengesteld dat iedere twee jaar een aantal bondsraadsleden aftreedt.Zo blijft de samenstelling vanledenzich vernieuwenen ontstaat er een mooie mix van ervaren en nieuwe bestuurders.  
   
  Vanaf 2023 wordt de maximale zittingstermijn mogelijk maximaal drie periodes van drie jaar, conform de code goed sportbestuur. Deze wijziging kan van invloed zijn op de zittingstermijnvan de bondsraadsledenen de frequentie waarin de verkiezing plaatsvindt. 

 • Hoeveel tijd ben ik kwijt met het zijn van bondsraadslid?  

  De leden van de bondsraad komen volgens de strategische cyclus in ieder geval 3x per jaar samen. De vergaderingen zijn onder leiding van de technisch voorzitter, de voorzitter van het bestuur. Daarnaast ontvangt de bondsraad 3x per jaar een schriftelijke voortgangsrapportage van het jaarplan. In een jaar met veel bijzondere gebeurtenissen, zoals het jaar 2020, komt de bondsraad wat vaker bij elkaar om door het bestuur en de directie op de hoogte te worden gehouden. Ook nemen sommige bondsraadsleden deel aan klankbordgroepen of worden ze voorafgaand aan een vergadering gevraagd mee te kijken met bepaalde stukken.   

 • Is de functie een betaalde functie? 

  Nee, de functie is onbezoldigd. Kosten die je maakt voor de functie, zoals reiskosten, worden vergoed.   

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid van bondsraadsleden?

  De functie als bondsraadslid is een vrijwilligersfunctie, waarvoor ook een vrijwilligersovereenkomst aangevraagd dient te worden. We gaan ervan uit dat iedere vrijwilliger privé zelf al een aantal verzekeringen heeft afgesloten. Dit betreft een wettelijk voorgeschreven WA-verzekering voertuigen (voor de financiële gevolgen van ongevallen met een auto, motor of brommer), een ziektekostenverzekering en in veel gevallen een persoonlijke WA-verzekering voor in het dagelijks leven. Aanvullend heeft de KNGU een verzekering afgesloten met een secundaire dekking. Dit betreft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Meer informatie voor vrijwilligers vind je in onze vrijwilligersgids.   

 • Wie zitten er in het bondsbestuur en in de bondsraad?

  Klik hier voor de huidige samenstelling van het bondsbestuur.   
  Klik hier voor de huidige samenstelling van de bondsraad.   

 • Wat doet de kiescommissie? 

  De kiescommissie van 2020-2021 bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, één huidig bondsraadslid die niet herkiesbaar is, één voormalig bondsraadslid en twee KNGU-leden.   

  De kiescommissie beoordeelt de verschillende aanmeldingen en voert gesprekken met de kandidaten. De kiescommissie stelt daarna de definitieve kieslijst vast: dit is de lijst met kandidaten waarop gestemd kan worden.   

  De kieslijst wordt gepubliceerd. Volgens de statuten hebben alle bij de KNGU aangesloten clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden het recht om bondsraadsleden te kiezen.   

  De stemmen van de clubs worden naar rato, op basis van het aantal clubleden per 1 januari van 2021, gewogen.   

  De kiescommissie communiceert het resultaat.  

 • Hoeveel kandidaten komen er op de kieslijst?

  Dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en van de selectie van de kiescommissie.  

 • Ik ben kandidaat, hoe verloopt de promotie? 

  Als kandidaat ben je zelf verantwoordelijk voor de promotie. Het is niet toegestaan om via de kanalen van Dutch Gymnastics en/of de KNGU je kandidaatstelling te promoten. Uiteraard mag je wel zelf in je netwerk kenbaar maken dat jij op de kieslijst bent geplaatst.  

  Op de website www.dutchgymnastics.nl/bondsraadsverkiezing wordt de kieslijst gepubliceerd en stellen de kandidaten zich kort en krachtig voor. Ook beschrijven ze waarom zij geschikt zijn voor de rol als bondsraadslid. Dit is de centrale plek waar de kandidaten gepromoot worden.   

 • Wie mogen een stem uitbrengen? 

  Alle clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden van de KNGU mogen een stem uitbrengen op de kandidaten van hun keuze, zoals is vermeld in het HR Hoofdstuk 2.   

  Er wordt naar de bovengenoemde leden een e-mail verstuurd met daarin een stemcode.   

  Clubs stemmen naar rato van een staffel. Clubs met meer leden hebben een grotere stemweging dan clubs met minder leden of individuele leden. De e-mail aan clubs wordt verstuurd naar de algemene mailbox, of de mailbox van het secretariaat.  

 • Vanaf wanneer kunnen clubs een stem uitbrengen? En hoe werkt dit?

  Dit kan van 13 september tot en met 3 oktober 2021 via de link op de website www.dutchgymnastics.nl/bondsraadsverkiezing 

  Clubs ontvangen op 13 september een e-mail met een link en een code om te stemmen.  Ook buitengewone leden en individuele leden ontvangen op 13 september een stemcode via het bij de KNGU bekende mailadres.  

  Heb je geen code ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bondsraadsverkiezing@kngu.nl 

 • Ik ben clubbestuurder of individueel lid en heb géén mailing met persoonlijke code ontvangen

  Alle gewone, buitengewone en individuele leden van de KNGU ontvangen op 13 september een e-mail met een persoonlijke code. Clubs ontvangen deze e-mail in de algemene mailbox, of de mailbox van het secretariaat.   

  Heb je geen code ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bondsraadsverkiezing@kngu.nl.   

 • Kan ik per aandachtsgebied een stem uitbrengen?  

  Nee, dat kan niet. Je kunt op één kandidaat van de kieslijst je stem uitbrengen.

 • Ik heb al gestemd, maar wil graag mijn stem nog veranderen. Kan dit?  

  Dit is helaas niet meer mogelijk. In elk geval hartelijk bedankt voor je stem.   

 • Wanneer is de uitslag van de stemming bekend? 

  Uiterlijk 6 oktober 2021 wordt de uitslag door de kiescommissie bekendgemaakt.   

 • Wanneer worden de nieuwe bondsraadsleden benoemd?  

  Tijdens de bondsraadsvergadering op 6 november 2021  worden de nieuwe bondsraadsleden officieel benoemd.   

Vragen over een sociaal veilige club
 • Ik wil een (nieuw) beleidsplan schrijven voor een sociaal veilige club.

  Waar moet je starten als je aan de slag wil om je club (nog) sociaal veilig(er) te maken en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan? Je bent een aantal zaken verplicht te regelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast zijn er echter nog meer stappen die je kunt nemen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en te zorgen voor een club waar jouw leden veilig kunnen sporten. Al deze, verplichte en wenselijke, stappen en maatregelen komen terug in het High5 Stappenplan van Centrum Veilige Sport.

  Om het je makkelijk te maken hebben wij de verplichte elementen van een beleidsplan voor en aanpak van een sociaal veilige club voor je op een rij gezet (via de links vind je handige voorbeelden of meer uitleg). Volg je het High5 Stappenplan van Centrum Veilige Sport, dan volgen onderstaande stappen elkaar automatisch op:

  Gratis ondersteuning
  Je hebt als clubbestuurder ook de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het verbeteren van de sociale veiligheid. Een expert op het gebied van sociale veiligheid staat je 15 uur bij en kijkt samen naar de belangrijkste verbeteringen. Dit verenigingstraject sociale veiligheid is gratis en vraag je hier aan.

 • Ik wil een nieuwe trainer/ coach/ vrijwilliger aannemen.

  Natuurlijk wil je als bestuur dat de sportbegeleiders van onbesproken gedrag zijn. Gebruik voor het aanstellen (en vervolgbeleid) van betaalde- en onbetaalde krachten deze uitgangspunten.

  Er zijn vijf stappen voor het aanstellen van betrouwbare sportbegeleiders (betaald/vrijwilliger).

  1. Vraag aan alle sportbegeleiders, vrijwilligers en bestuursleden om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). In het gesprek kun je als bestuur aangeven waarom dit voor jullie belangrijk is. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief. Voor verenigingen is het aanvragen van een VOG gratis mits je aan de voorwaarden voldoet;
  2. Check referenties bij verenigingen waar de sollicitant actief was. Doe dit niet alleen bij het bestuur, maar ook bij een sportend lid of sportouder van de vorige vereniging van een sollicitant;
  3. Check of iemand in het Register met tuchtuitspraken voor zeden in de sport staat. Dat kan via het Centrum Veilige Sport. Op deze lijst staan alle tuchtuitspraken van alle bonden. Zo kun je nagaan of iemand in een andere sport een veroordeling heeft gehad. Je kunt een aanvraag indienen met dit formulier;
  4. Vraag alle vrijwilligers en betaalde krachten om hun handtekening te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. (Leden van de vereniging zijn via hun lidmaatschap gebonden aan de bond en daarmee aan het sport tuchtrecht van het ISR. Zij hoeven deze verklaring dus niet te ondertekenen).
  5. Stel naast de gedragsregels voor je vereniging ook omgangsregels voor je leden op en laat deze ook ondertekenen door de sportbegeleiders. Eventueel kan je één verklaring maken met zowel de onderwerping aan het tuchtrecht als de omgangsregels.

  In bijgaand document van de KNGU vind je meer informatie over de wijze waarop het tuchtrecht binnen de KNGU is geregeld.

 • Ik vermoed dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag binnen mijn club.

  Zorg dat duidelijk is hoe je als vereniging omgaat met signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Zo weet iedereen binnen jouw club dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en hoe er van een verdenking of overtreding melding gemaakt moet worden. 

  Als jij als bestuurder denkt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, is het heel belangrijk deze signalen niet te negeren. Praat erover met de betrokkenen en neem bij twijfel over hoe te handelen contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de bond.

  Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders en begeleiders in het tuchtrecht als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of misbruik. Begeleiders moeten zich melden bij het bestuur van de vereniging of de vertrouwenscontactpersoon van de bond. Bestuurders van de vereniging moeten zich melden bij de vertrouwenscontactpersoon of Centrum Veilige Sport.

  Is er een melding? Zorg voor laagdrempelige opvang van het slachtoffer en neem het slachtoffer serieus. Schakel de vertrouwenscontactpersoon in en werk samen met het Centrum Veilige Sport. In deze infographic staat duidelijk hoe je als bestuurder moet handelen. In de meldcode staat het proces voor bestuurders, sporters en bond beschreven.

 • Ik wil mijn leden laten zien wat wij als club doen tegen grensoverschrijdend gedrag.

  Het begint met het bekendmaken van het beleid van je club ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Je vindt hier praktische tips hoe je over het beleid van je club communiceert met je leden.

  Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft ook een campagne die je als club kunt gebruiken om te communiceren over grensoverschrijdend gedrag.

  Is een schreeuwende coach normaal? Mag een trainer een sporter knuffelen? Wordt een sporter geplaagd of gepest? Grensoverschrijdend gedrag herken je als je er met elkaar over praat. Voer een gesprek in jullie club over wat gewenst gedrag is en wanneer het over een grens gaat.

  Laat via je online communicatiekanalen eerst de korte film Start to Talk zien. Vervolgens kun je de campagne: ‘Ben je stil of praat je erover’ inzetten. Er zijn veel video’s die je kunt overnemen en posters die je kunt ophangen of digitaal kunt opnemen in je nieuwsbrief of overige ledencommunicatie.

  Voor het bestuur zijn er Awareness-sessies beschikbaar om met elkaar in gesprek te komen.

  Je kunt over dit onderwerp nooit te veel communiceren!

 • Er is melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag bij ons bestuur.

  Zorg voor laagdrempelige opvang van het slachtoffer en neem het slachtoffer serieus. In deze infographic staat duidelijk hoe je als bestuurder moet handelen.

  Schakel de vertrouwenscontactpersoon van de bond in en werk samen met het Centrum Veilige Sport. Meer in detail staat de gehele meldcode (voor bestuurders, sporters en bond) beschreven.

  Let op: Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders en begeleiders in het tuchtrecht als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of misbruik. Begeleiders moeten zich melden bij het bestuur van de vereniging of de vertrouwenscontactpersoon van de bond. Bestuurders van de vereniging moeten zich melden bij de vertrouwenscontactpersoon van de bond of Centrum Veilige Sport.

Vragen over de WBTR-wetgeving
 • Wat is de WBTR?

  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over: 

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders; 
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven;
  • Regels omtrent belangenverstrengeling;
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen; 
  • En bovenal een wettelijke verplichting voor o.a. verenigingen en stichtingen. 
 • Waarom is de WBTR-wetgeving er?

  De WBTR-wetgeving is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen. Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten. Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.  

 • Waarom is het goed voor de vereniging om aan de WBTR te voldoen?
  • Het schept duidelijkheid; 
  • Het laat nieuwe/potentiële bestuursleden, leden, sponsoren en anderen zien dat zaken goed op orde zijn;
  • Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid. 
 • Is het nodig om de statuten van de vereniging te wijzigen?

  De wetswijziging leidt tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten van een vereniging. De statuten moeten een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van afwezigheid van alle bestuurders (en/of toezichthouders). Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteitscommissie worden ingesteld.  

  Het doorvoeren van de wijziging (zie stap 1 van het stappenplan) moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat hoeft dus niet voor de invoeringsdatum van de wetswijziging te zijn, maar is natuurlijk wel aan te bevelen. Zeker als de statuten toch al enigszins zijn verouderd. De nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter al wel gelden. 
   
  Als de statuten een bepaling bevat dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar dan is deze bepaling tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). 

 • Wat is er aangepast in de KNGU model statuten voor verenigingen?

  In dit document vind je de model statuten, met in het geel gearceerd alle aanpassingen/toevoegingen, zodat het voldoet aan de WBTR-wetgeving. 

 • Hoe lang kan de vereniging wachten met het aanpassen van de statuten naar de nieuwe wetgeving?

  Daarvoor is in de WBTR geen vaste termijn opgenomen. In theorie mag de vereniging jaren wachten. Het is raadzaam om een statutenwijziging in elk geval binnen een termijn van vijf jaar te voeren en liever natuurlijk binnen een kortere termijn.

 • Hoe borgen wij als bestuur de nieuwe wettelijke bepalingen vanaf 1 juli 2021?

  De meeste nieuwe bepalingen geven een inkleuring wat goed bestuur inhoudt en kunnen worden ingevoerd in de dagelijkse praktijk zonder dat dit afhankelijk is van de statutenwijziging.

 • Is het verplicht om naast de statuten het huishoudelijk reglement aan te passen?

  Nee, het is geen verplichting. Het is wel een goede optie om een aantal ‘goed bestuur’ bepalingen reglementair te borgen (bijvoorbeeld taak- en functieomschrijvingen van het bestuur). Het is wel raadzaam om het huishoudelijk reglement door te nemen en waar nodig aan te passen. 

 • Moeten we als bestuur nog meer zaken regelen vanwege de WBTR?

  De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. Niet alle nieuwe wettelijke bepalingen hoeven in de statuten te worden opgenomen. Maar er moet in de praktijk natuurlijk wel aan de wet uitvoering worden gegeven. De volgende nieuwe wettelijke bepalingen moeten in elk geval tot de bestuurspraktijk gaan behoren:  

  • Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de organisatie. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp; 
  • Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid; 
  • Een bestuurder mag meer dan één stem hebben, maar mag niet méér stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering, dan de andere bestuursleden tezamen;
  • Indien de voordracht voor een bestuursfunctie één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.  

  Er is wat voor te zeggen om de wettelijke bepalingen ook op te nemen in de statuten, om daarmee het risico dat de wet wordt overtreden extra te verkleinen. Ook omdat de statuten toch al moeten worden gewijzigd (zie stap 1 van het stappenplan). 

 • Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?

  Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR. Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders (en commissarissen) van verenigingen. Voor bestuurders van verenigingen die niet zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting en onbezoldigd zijn, geldt wel een lichter regime. Het niet voldoen aan administratieverplichtingen is niet direct een grond voor aansprakelijkheid 

  Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.  

 • Hoe toon ik als bestuurder aan dat ik niet nalatig ben geweest?

  Dit zal afhangen van de omstandigheden. Maar als de eigen taak goed is uitgevoerd en aan de bel is getrokken bij het ontdekken van onbehoorlijk bestuur van een collega-bestuurder is het risico zeer klein om zelf aansprakelijk te worden gesteld. Draag zorg voor een goede verslaglegging in notulen. 

 • Wordt het door de WBTR-wetgeving niet nog lastiger om nieuwe mensen te werven voor een bestuursfunctie?

  Nee, dat is ook echt niet de bedoeling van de nieuwe regels. Belangrijk is om aan te tonen dat is voldaan aan de eisen die aan het goed besturen worden gesteld. En dit ook inzichtelijk te maken binnen en buiten de vereniging. Een hulpmiddel hierbij is om de toetsing voor het Predicaat Goed Bestuurd (zie www.verenigingenrecht.nl) te laten uitvoeren. Met het behalen van het Predicaat kan worden uitgedragen dat de vereniging en het bestuur voldoen aan de eisen van Goed Bestuur. 

 • Als het bestuur het stappenplan doorloopt en de statuten aanpast conform de nieuwe WBTR-wetgeving is het dan nog raadzaam om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en zo ja waarom?

  Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid is en blijft ook onder de nieuwe wet klein. Voor de meeste verenigingen is het afsluiten van een dergelijke verzekering niet nodig, maar als er toch extra risicofactoren zijn dan kan ervoor worden gekozen om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is en blijft een eigen afweging.

 • Veranderd er iets in het meervoudig stemrecht van de bestuurder?

  Een bestuurder (of commissaris) mag niet meer stemmen uitbrengen dan de overige bestuurders (of commissarissen) tezamen. Hij of zij mag dus niet in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’.  

  Een statutaire regeling die afwijkt van dit basisprincipe is geldig tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de WBTR of tot de eerstvolgende statutenwijziging (naar gelang welk moment eerder valt). 

 • Ben ik als club verplicht om nieuwe/aangepaste statuten door de KNGU te laten toetsen?

  Ja, het behoort tot een van de voorwaarden van het lidmaatschap van de KNGU zoals omschreven in hoofdstuk 4 (4.1.01) van het huishoudelijk reglement.

  Ga je, als club, de statuten bijvoorbeeld vanwege de WBTR aanpassen, gebruik dan de modelstatuten en het huishoudelijk reglement voor clubs. Deze worden door de KNGU ter beschikking gesteld en zijn al aangepast aan de nieuwe WBTR-wetgeving en aangevuld met een gedeelte over ‘digitaal/elektronisch stemmen’. Stuur vervolgens je conceptstatuten naar het serviceteam@kngu.nl zodat onze adviseur deze kan toetsen aan de regelgeving van de KNGU en eventuele aanbevelingen kan doen. Deze service is kosteloos voor clubs die zijn aangesloten bij de KNGU.  

Antwoord niet gevonden?

Ons serviceteam is tot 17:00 bereikbaar

1. Facebook

2. E-mail