Veelgestelde vragen

29 november 2021

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen aan de KNGU. We hebben de vragen verdeeld in een aantal categorieën en de onderwerpen zijn divers. Deze pagina wordt continu geactualiseerd. Staat je vraag er nog niet tussen? Neem dan contact op met het serviceteam.

Het demissionair kabinet heeft per 28 november nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Naar aanleiding van het 
protocol Verantwoord sporten van NOC*NSF hebben wij de vertaalslag gemaakt naar de gymsport. Ook vind je het overzicht van de maatregelen voor de sport op de website van de rijksoverheid. 

Bereikbaarheid 
Het serviceteam en de accountmanagers zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. We lezen de mail tot 17.00 uur en alleen op werkdagen. Door omstandigheden kan het zijn dat je iets langer op een antwoord moet wachten dan dat je van ons gewend bent.

Mocht je als clubbestuurder een specifieke vraag hebben en overdag niet in de gelegenheid zijn om contact op te nemen met de KNGU, dan kan je ook op donderdagavond tot 21.00 uur bellen met een van de accountmanagers via 055 505 8700. Zij staan je graag te woord.  

Via onze nieuwsbrieven houden we de clubbestuurders, trainers-coaches, juryleden en vrijwilligers op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de verschillende thema's. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden.  

Top 3 meest gestelde vragen

 • Wat zijn de openingstijden voor de amateur- en professionele sport?

  Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur. Alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet toegestaan.

  De sportaccommodatie moet om 17.00 uur worden verlaten. Dit betekent dus ook dat alles opgeruimd moet zijn om 17.00 uur zodat de beheerder de accommodatie kan sluiten.

  Profsporters en sporters in topsportcompetities (zoals die medio december 2020 zijn gecommuniceerd en vastgesteld) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Dit alles zonder publiek.

 • Moet ik als trainer-coach 1,5 meter afstand houden tot de sporters?

  De 1,5 meter afstand is niet verplicht als dat de sportbeoefening in de weg staat. Dus bijvoorbeeld als je bij oefeningen vangt. Probeer vangen te beperken en houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan. Bescherm jezelf en anderen in de samenleving. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

  Als aanwezigen aangeven graag de 1,5 meter afstand te houden van anderen, vragen wij om begrip te tonen en mee te werken en de 1,5 meter afstand te realiseren.

 • Kan de gemeente andere regels hanteren dan de landelijke richtlijnen voorschrijven?

  Ja dat kan. De veiligheidsregio en/of gemeente mag afwijken van de landelijke richtlijnen van de overheid en het RIVM. Het is dan ook goed om je te laten informeren door jouw gemeente, zeker als je bijvoorbeeld een wedstrijd of evenement organiseert. Als er andere maatregelen van kracht zijn in jouw gemeente, dan kan je dat vooraf communiceren aan de deelnemers, vrijwilligers en bezoekers zodat zij niet voor een verrassing komen te staan.

Categorieen

Vragen met betrekking tot het coronavirus
Vragen over wedstrijden en andere activiteiten
 • Is er een tegemoetkoming voor clubs die een wedstrijd organiseren zonder toeschouwers?

  Bij sportactiviteiten mogen voorlopig geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Het kabinet stelt maximaal € 5 miljoen beschikbaar voor de aanbieders van amateursport om hen te compenseren voor geleden schade in deze periode. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit. De regelingen zijn dus nog niet bekend.

  Als jouw club een KNGU-wedstrijd organiseert en de toegekende organisatietegemoetkoming blijkt niet voldoende (omdat bijvoorbeeld toeschouwersinkomsten ontbreken) neem dan contact op via wedstrijden@kngu.nl.

 • Zijn sportkampen toegestaan?

  Daarvoor verwijzen wij naar dit protocol.

 • Waar kan ik actuele informatie vinden over KNGU wedstrijden?

  Op de pagina wedstrijdzaken vind je alle informatie rondom wedstrijden. Bijvoorbeeld de wedstrijdagenda, het inschrijfsysteem, districtsdocumenten, wedstrijdpaspoorten, declaratieformulieren, juryzaken, documenten en sjablonen.

  Kijk op de pagina wedstrijdzaken bij je eigen discipline voor de meest recente ontwikkelingen rond de wedstrijdschema’s, en op deze pagina voor de meest recente informatie met betrekking tot de wedstrijden en uitslagen.

Vragen voor/over trainers-coaches
 • Hoe staat het met de opleidingen en bijscholingen?

  Opleidingen
  Binnen de huidige maatregelen (per 28-11-2021) gaan fysieke opleidingen, bijscholingen en examens die voor 17:00 uur plaatsvinden door. Bij uitzonderingen ontvang je per mail bericht.

  Bijscholingen
  Sinds 1 juni is er weer een (beperkt) aanbod van fysieke bijscholingsdagen beschikbaar.

  Online opleidingen/bijscholingsdagen voor trainers-coaches en juryleden blijven we, naast de fysieke dagen, aanbieden. Bekijk de opleidingsagenda voor het totale aanbod van opleidingen en bijscholingen.

 • Hoe staat het met de examens?

  Examens worden momenteel weer op de normale manier hervat.

 • Hoe staat het met mijn licentie?

  Alle licenties zijn verlengd met 6 maanden. Het afgelopen jaar hebben we geen fysieke bijscholingen kunnen aanbieden, maar is er een groot aanbod van online bijscholingen geweest. Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met bijscholingen@kngu.nl

 • Geldt de CTB-plicht ook voor trainers-coaches, assistenten, juryleden, rij-ouders en andere vrijwilligers?

  Nee, trainers-coaches, assistenten, juryleden, rij-ouders, vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen CTB te tonen.

  De veiligheidsregio en/of gemeente mag afwijken van de landelijke richtlijnen van de overheid en wel om een CTB vragen. Het is dan ook goed om je te laten informeren voordat je naar een wedstrijd gaat zodat je niet voor een verrassing komt te staan.

 • De trainer-coach wil graag filmpjes en foto’s van de turnster(s) maken en via bijvoorbeeld whatsapp delen met ouders. Mag dat?

  Alleen wanneer een opname binnen de privésfeer van degene die de opname maakt blijft, geldt dat de AVG hierop niet van toepassing is. Dat is niet aan de orde, als de opnamen juist wel bedoeld zijn om te delen met anderen. In dat geval is de AVG dus wel van toepassing. En in dit geval is dan toestemming van degenen van wie de opnamen worden gemaakt nodig. Zeker wanneer de opnamen bijvoorbeeld in een groepsapp met meerdere ouders of via social media worden gedeeld is dat dermate privacygevoelig dat dit niet zonder toestemming van betrokkenen mag. Meer informatie over de AVG en fotografie lees je hier.

 • Moet ik als trainer-coach 1,5 meter afstand houden tot de sporters?

  De 1,5 meter afstand is niet verplicht als dat de sportbeoefening in de weg staat. Dus bijvoorbeeld als je bij oefeningen vangt. Probeer vangen te beperken en houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan. Bescherm jezelf en anderen in de samenleving. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

  Als aanwezigen aangeven graag de 1,5 meter afstand te houden van anderen, vragen wij om begrip te tonen en mee te werken en de 1,5 meter afstand te realiseren.

Vragen over de financiële consequenties voor sporters
 • Waar kan ik terecht als ik mijn sport niet meer kan betalen?

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor bijvoorbeeld gymsport. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Je kunt in aanmerking komen voor een bijdrage als je een inkomen op minimumniveau hebt. Je hebt bijvoorbeeld een uitkering, bent zzp’er met niet genoeg inkomsten of je hebt hoge lasten. 

Vragen over juridische zaken en verzekeringen
 • Q&A juridisch - opgesteld door DAS Rechtsbijstand

  In opdracht van NOC*NSF en diverse sportbonden waaronder de KNGU is er een Q&A op de website van NOC*NSF opgesteld door DAS voor de Sport over de juridische gevolgen voor sportclubsDe meeste vragen zijn ruim geformuleerd zodat de situatie voor veel clubs herkenbaar is. Dit betekent dat het niet altijd mogelijk is tot een specifiek, juridisch en praktisch toepasbaar antwoord te komen.  

  De KNGU heeft een samenwerking met DAS en als lid van de KNGU kan je juridische adviezen inwinnen bij de Juridische Adviesdesk. De Juridische Adviesdesk voor de Sport is te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via 088-327 9836. Deze adviesdesk voor eerstelijns vragen is gratis. Kijk op onze pagina over juridische ondersteuning voor meer informatie. 

 • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid en verzekeringen als we buiten sporten?

  We zijn ons bewust van de vele vragen die ontstaan door het deels aanbieden van sport in de buitenruimten. KNGU heeft contact gezocht met de verzekeraar en gesteld is het volgende:

  “Dekking is akkoord voor buiten sporten indien het sporten is gericht op conditie- en spierontwikkeling. In principe vallen hier de oefeningen onder die ook binnen uitgevoerd worden op de desbetreffende toestellen.

  Maak gebruik van gecertificeerde materialen en toestellen die al buiten aanwezig zijn. Deze toestellen laat de gemeente namelijk periodiek controleren en hebben het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid.  
   
  Wil je toestellen gebruiken die normaal gesproken in de gymzaal staan, beperk je dan tot toestellen die niet verankerd hoeven te worden. Ook is het belangrijk dat je leden laat sporten op gekeurde toestellen. Particuliere toestellen zoals een zelf in elkaar gezet rekstok of tuintrampoline brengen te veel risico's met zich mee en vallen niet onder de dekking van de verzekeringen die vanuit de KNGU zijn afgesloten.” 
   
  Neem bij twijfel contact op met onze intermediair Meijers Assurantiën via 020-504 2745
  Meer informatie over onze verzekeringen en de bijbehorende documentatie is te vinden op onze verzekeringspagina

   

 • Wie is er aansprakelijk bij de challenges die thuis worden uitgevoerd?

  Gelukkig zijn veel clubs actief met online lessen en challenges (naast de buitenlessen) waardoor we toch het gevoel van samen sporten kunnen behouden. Voor online sporten gelden andere regels, zo ook over aansprakelijkheid.

  In de situatie waarbij er thuis gesport wordt op basis van online instructies, gelden er bepaalde regels ten aanzien van aansprakelijkheid. Vaak wordt er bij het aanbod een disclaimer geplaatst om aansprakelijkheid uit te sluiten. Om aansprakelijkheid uit te sluiten, moet er eerst een overeenkomst zijn gesloten. Door het bekijken van filmpjes en het nadoen daarvan ontstaat geen overeenkomst tussen de vereniging en de ‘deelnemer’. Een disclaimer heeft dus de functie om deelnemers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

  Dat de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, betekent overigens niet dat de vereniging wel aansprakelijk is als er iets gebeurt. Er is immers geen overeenkomst op basis waarvan de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld. Wel is het (hypothetisch) mogelijk dat er aansprakelijkheid is op basis van een onrechtmatige daad. Dit kan aan de orde zijn wanneer deelnemers er bewust toe worden aangezet om extreem gevaarlijke dingen te doen, ook online. Daarom adviseren we onze clubs om goed te blijven monitoren welke activiteiten er namens de club worden aangeboden. Een dergelijke aansprakelijkheid is namelijk ook niet uit te sluiten met behulp van een disclaimer.

  In overleg met onze jurist hebben we een disclaimer gemaakt die gebruikt kan worden in deze uitzonderlijke situatie.

  Voorbeeldtekst Disclaimer:
  Zoals bij alle lichamelijke oefeningen, kan het onjuist uitvoeren van een oefening leiden tot blessures en letsel aan spieren, gewrichten, pezen en banden. Gebruik je verstand bij het uitvoeren van de oefeningen en het volgen van de challenges. Stop als je pijn voelt. Neem als het nodig is contact op met je huisarts of fysiotherapeut.

  De vereniging (naam vereniging) is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten, ontstaan door het uitvoeren van de oefeningen en challenges die op de website www.websitevandevereniging.nl (website vereniging), de Instagrampagina [link invoegen] van de vereniging en de Facebookpagina [link invoegen] van de vereniging worden geplaatst.

 • Welke toestellen mogen we verzekeringstechnisch wel en welke niet buiten gebruiken?

  Buiten sporten wordt vanuit de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering gedekt indien het sporten is gericht op conditie- en spierontwikkeling. In principe vallen hier de meeste oefeningen onder die ook binnen uitgevoerd worden op de desbetreffende toestellen.  

  Maak gebruik van gecertificeerde materialen en toestellen die al buiten aanwezig zijn. Denk hierbij aan speeltuin- en schoolpleinobjecten en calisthenics toestellen.  Deze toestellen laat de gemeente namelijk periodiek controleren en hebben het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid. 

  Wil je toestellen gebruiken die normaal gesproken in de gymzaal staan, beperk je dan tot toestellen die niet verankerd hoeven te worden. Ook is het belangrijk dat je leden laat sporten op gekeurde toestellen. De regels hiervoor zijn voor de hal en buiten gelijk! Particuliere toestellen zoals een zelf in elkaar gezet rekstok of tuintrampoline brengen te veel risico's met zich mee en vallen niet onder de dekking van de verzekeringen die vanuit de KNGU zijn afgesloten. Toestellen die je wel buiten kan gebruiken, uiteraard onder deskundige leiding en periodiek gekeurd zijn bijvoorbeeld een mini-trampoline, kast, bok, bank, balk, matten, airtrack en springplank. 

 • Als je op privéterrein sport, valt dit dan ook onder de collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering van de KNGU?

  Op privéterrein is buiten sporten gedekt, mits gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde materialen. Deze toestellen worden namelijk periodiek gecontroleerd en hebben het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid.  

  Indien aan dergelijke objecten, buiten schuld en onopzettelijk, schade ontstaat, is ook de club verzekerd voor aansprakelijkheid. Vraag dus als je op privéterrein sport, zoals bijvoorbeeld bij een camping, of de toestellen over een keurmerk beschikken en of deze toestellen recentelijk gekeurd zijn. Zorg dat je deze informatie op schrift ontvangt van de eigenaar. 

 • Hoe zit het met verzekeringen / aansprakelijkheid van kinderen die mee komen trainen en geen lid zijn?

  Als jeugdleden andere kinderen meenemen naar de training, of de club stelt de training open voor niet-leden, dan gelden daar in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Deze niet-leden vallen dan onder de dekking van de ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. 

 • Hoe kan ik een Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseren in coronatijd?

  Met verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19* Justitie en Veiligheid maakt de overheid het mogelijk dat de verplichte jaarvergaderingen voorlopig via livestream, video of audio rechtsgeldig zijn, ook als dit niet in de verenigingsstatuten is opgenomen.  

  Deze spoedwet is verlengd tot 1 juni 2021. Omdat het niet zeker is of de coronamaatregelen daarna nog van kracht zijn, bestaat de mogelijkheid om de wet steeds met maximaal twee maanden te verlengen. Clubs kunnen ervan uitgaan dat zij de ALV in ieder geval de komende twee maanden via een elektronisch kanaal kunnen organiseren, inclusief het stemrecht. Het NOC NSF heeft een pagina opgesteld met tips hoe je het beste een digitale ALV kan organiseren

 • Onze vereniging leent materialen van leden. Is dit verzekerd?

  Geleend materiaal valt niet onder de collectieve verzekeringen die de KNGU heeft afgesloten. We adviseren eigenaren van de betreffende materialen te laten checken of buitenshuis gebruik van deze materialen onder hun eigen inboedelverzekering of inventarisverzekering valt. Mocht dit niet gedekt zijn, dan zouden zij aan hun eigen verzekeraar kunnen vragen of zij een aanvullende verzekering hiervoor kunnen afsluiten 

 • De trainer-coach wil graag filmpjes en foto’s van de turnster(s) maken en via bijvoorbeeld whatsapp delen met ouders. Mag dat?

  Alleen wanneer een opname binnen de privésfeer van degene die de opname maakt blijft, geldt dat de AVG hierop niet van toepassing is. Dat is niet aan de orde, als de opnamen juist wel bedoeld zijn om te delen met anderen. In dat geval is de AVG dus wel van toepassing. En in dit geval is dan toestemming van degenen van wie de opnamen worden gemaakt nodig. Zeker wanneer de opnamen bijvoorbeeld in een groepsapp met meerdere ouders of via social media worden gedeeld is dat dermate privacygevoelig dat dit niet zonder toestemming van betrokkenen mag. Meer informatie over de AVG en fotografie lees je hier.

 • Onze club wil de wedstrijd graag via een livestream uitzenden, mag dat?

  Ja, dat mag maar wees je bewust van het feit dat je persoonsgegevens verwerkt. Daardoor worden er eisen gesteld aan deze verwerking. Persoonsgegevens op internet moeten op dezelfde zorgvuldige wijze worden verwerkt als in de offlinewereld. Iedereen die persoonsgegevens op internet publiceert, ongeacht of dit een privépersoon is, een bedrijf, een instelling of een club, dient te voldoen aan de verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet (AVG) oplegt. We verwijzen je graag naar de handleiding van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht waar je de belangrijkste regels kan lezen.

Vragen over de KNGU
 • Hoe is de KNGU bereikbaar?

  Het serviceteam en de accountmanagers zijn tijdens de coronacrisis van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team bereikbaar ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.

  Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen.

Vragen over de ledenadministratie pakketten
 • Welk systeem is het beste?

  Tijdens een zoektocht naar adequate, nieuwe ICT-partners heeft de KNGU met een achttal ondernemingen gesproken. Na een uitgebreide kennismaking, een testfase én assistentie vanuit het clubpanel – waarin ervaringsdeskundigen vanuit de verenigingen zitten – werden twee nieuwe partijen gekozen: Club-assistent en AllUnited. De KNGU heeft heel veel vertrouwen in beide partijen. Kijk welke partij het beste bij jouw club past.

 • Wat zijn de kosten van het basispakket en de aanvullende modules?

  Het gebruik van het basispakket van één van deze twee leveranciers is onderdeel van het KNGU-lidmaatschap en kost de club niets. Voor aanvullende diensten sluit je een rechtstreeks contract af met de leverancier. De factuur ontvang je ook rechtstreeks van hen.

  De begeleiding bij het inrichten van jullie clubsysteem en het overzetten van de data wordt verzorgd door de gekozen leverancier, zonder tussenkomst van de KNGU. Voor de begeleiding kunnen kosten berekend worden. Dit is afhankelijk van het door de club aangeleverde bestand en de kennis van IT binnen de club. Informeer vooraf naar de aanleverspecificaties en eventuele begeleidingskosten.

 • Communiceren deze twee nieuwe ledensystemen met andere systemen zoals het aanvragen van beweegdiploma’s, aanvragen wedstrijdpaspoorten, inschrijven wedstrijden etcetera?

  Ja, de gegevens van de leden uit de ledenadministratiepakketten worden via een koppeling aan de KNGU beschikbaar gesteld en kunnen zodoende voor andere processen en systemen gebruikt worden.

 • Waar kan ik nog meer informatie vinden over de ledenadministratiesystemen?

  Er is een mini-magazine ontwikkeld met informatie voor alle clubbestuurders/vrijwilligers die zich bezighouden met de ledenadministratie en het contributiebeleid. Het magazine is te downloaden. Wil je het liever per post ontvangen, stuur dan een mailtje naar serviceteam@kngu.nl met jouw gegevens.  

   

 • Moeten we als club verplicht een overeenkomst afsluiten bij AllUnited of Club-assistent?

  Ja want de ledenadministratie van de KNGU is via een interface gekoppeld aan deze twee leveranciers, AllUnited en Club-assistent. De koppeling zorgt ervoor dat een aantal handige zaken automatisch geregeld zijn: 

  • De ledenadministratiegegevens van jouw club komen automatisch in het systeem van de KNGU;
  • De factuur voor de KNGU-bondscontributie, die clubs per kwartaal ontvangen, is gebaseerd op een up-to-date uitwisseling van gegevens tussen de club en de KNGU;
  • De sporters van jouw club zijn verzekerd als zij op de club sporten en/of deelnemen aan clubverwante activiteiten, dit geldt ook voor het buitensporten in coronatijd; 
  • De geregistreerde leden mogen deelnemen aan KNGU-wedstrijden;
  • De club voldoet aan de regels rondom accountancy.
Vragen over het onderzoek grensoverschrijdend gedrag KNGU
 • Hoe kijkt de KNGU aan tegen de sportbrede uitkomsten en aanbevelingen?

  De KNGU neemt de aanbevelingen uit het rapport over. Voor het monitoren van de voortgang van de aanbevelingen wordt een onafhankelijke opvolgingscommissie ingesteld met een brede samenstelling. Deze commissie zal periodiek rapporteren over de stappen die de KNGU heeft gezet in de opvolging van de aanbevelingen uit het Verinorm-rapport.

  Daarnaast zijn er aanbevelingen die sporttak-overstijgend moeten worden aangepakt door andere partijen. En daar waar wij als gymsport het voortouw kunnen of moeten nemen, doen wij dat.

 • Wat is het verschil tussen dit onderzoek en de andere genoemde onderzoeken?

  Dit wetenschappelijke onderzoek is opgezet en uitgevoerd onder toeziend oog van een zeer kundige begeleidingscommissie. Zowel de negatieve als positieve ervaringen zijn opgetekend. Daarnaast is het een groots onderzoek met veel respondenten. Het rapport wordt ook integraal gepubliceerd en door het gehele bestuur en directie omarmt en als leidraad aangehouden voor de aanpak van de cultuurverandering die onze sport nodig heeft. Voor meer informatie verwijzen wij naar de hoofdonderzoekers. 

 • Heeft de KNGU excuses aangeboden aan oud-sporters?

  Lees de volledige reactie van de KNGU hier

 • Het rapport gaat merendeel over wedstrijdsporters op hoog niveau. Wat is belangrijk voor de clubs die vooral recreatiesport aanbieden?

  Bij veel clubs gaat het goed. We zien ook dat er al veel trainers, coaches en bestuurders enorm hard trekken aan dit onderwerp. Deze inspanningen worden enorm gewaardeerd, helaas zijn we er nog niet. In het rapport wordt niet direct een aanbeveling gegeven, maar we gaan het zeker meenemen. Op de site vind je een pagina met informatie over de sociaal veilige club

 • Is er aandacht voor het pedagogisch opleiden van trainers die in dienst zijn van de KNGU?

  Er is zeker aandacht voor het pedagogisch opleiden van trainers.  

  Op dit moment worden er drie modules ontwikkeld die in opleidingen in alle sporten toepasbaar zijn: pedagogiek (pedagogisch handelen), motoriek (breed motorisch ontwikkelen) en didactiek (handvatten voor lesgeven). Die modules vormen de fundamentele basis van wat een trainer-coach moet weten en kunnen voordat hij of zij binnen de sportomgeving aan de slag gaat.  

  Daarnaast is er pilot gestart voor niveau 5 coaches; de Dutch Way, zoals deze wordt genoemd. Hierbij gaan topcoaches doormiddel van een traject met een 4-daagse scholing, een assessment en individuele begeleiding aan de slag met het pedagogisch thema. 

  Dit aanbod wordt in nauwe samenwerking met de doorlopende leerlijn van NOC*NSF en het CIOS (voor niveau 3) ontwikkeld. En het zijn daarbij belangrijke stappen richting de professionalisering van het vak trainer-coach. In de nabije toekomst wordt gestart met niveau 4 en met het maken van bijscholingen voor coaches die het traject al hebben doorlopen maar op dit moment wel in de zaal staan. 

 • Gaat de leeftijd van 16 naar 18 jaar? Nationaal en/of internationaal?

  In de komende jaren wordt in Nederland, binnen turnen dames, de leeftijd voor senioren stapsgewijs verhoogd naar 18 jaar. Voor de andere disciplines zal deze ontwikkeling waar nodig worden ingezet. Ook internationaal zet de KNGU zich in voor deze verhoging.  

 • Wat houdt het onderzoek precies in?

  De KNGU heeft onderzoek laten doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport. 

  Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle vormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik).

  Een onderdeel van het onderzoek is het uitvragen van ervaringen van (oud) leden van de KNGU. Om deze ervaringen op te halen wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst voor zowel (oud) topsporters als (oud) breedtesporters.

  1. Alle sporters die tussen 2014 en 2020 actief zijn (geweest) op semi- topsport niveau ontvangen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, mits het e-mailadres bij de KNGU bekend is.
  2. Door het onafhankelijke onderzoeksbureau is een willekeurige steekproef getrokken van 7.735 breedtesporters tussen de 8 en 18 jaar.
  3. Sporters die vóór 2014 actief waren, krijgen geen e-mail maar kunnen zichzelf via een button op de website melden om deel te nemen aan het onderzoek.
Vragen over het cursusaanbod voor trainers & coaches
 • Wat is de maximale opleidingstijd?

  De maximale opleidingstijd is vastgesteld op 2 jaar / 24 maanden, gerekend vanaf de datum van inschrijving.

 • Wanneer ontvang je een licentie?

  Na het behalen van het diploma ontvang je als KNGU-lid een discipline gerichte licentie op niveau 3. De licentie wordt afgegeven voor een periode van vier jaar gerekend vanaf de afgiftedatum. Om de licentie te behouden, geldt een bijscholingsverplichting. 

 • Voor het klaslokaal in de Campus heb ik inlogcodes nodig. Hoe krijg ik deze?

  Voor de opleiding heb je toegang tot een digitaal klaslokaal nodig. Je krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd in de bevestigingsmail van de inschrijving.

 • Mijn inlogcodes werken niet meer. Help! Wat nu?

  Je krijgt een inlogcode en wachtwoord voor het klaslokaal als je ingeschreven staat voor een opleiding. De inlogcode komt te vervallen zodra de opleiding is afgerond. Je wordt uitgeschreven als cursist waarmee de toegang tot de digitale leeromgeving vervalt.

 • Ik heb geen Inlogcodes ontvangen. Wat moet ik doen?

  Mocht je de mail met inlogcodes niet hebben ontvangen, dan kun je met je emailadres via Campus klikken op wachtwoord vergeten, dan wordt het nogmaals toegestuurd.

 • Ik wil mijn curriculum inzien en/of bijwerken, waar kan dit?

  Je kunt je CV zelf inzien/bijwerken via Mijn Licentieoverzicht en CV op de Campus. De link vind je hier. Je komt nu in jouw CV waar je een overzicht hebt van je opleidingsactiviteiten die al in je CV zijn opgenomen en waar je een opleidingsactiviteit (diploma of certificaat) kunt toevoegen.

 • Hoeveel licentieverlengingspunten heb ik nodig?

  Op het moment dat jouw licentie komt te vervallen, moet je 16 licentieverlengingspunten hebben om je licentie te verlengen. Deze licentieverlengingspunten mogen op het moment van de aanvraag van de
  verlenging niet ouder zijn dan 4 jaar.

 • Hoe krijg ik licentieverlengingspunten toegekend?

  Als je hebt deelgenomen aan een KNGU cursus waar licentieverlengingspunten aan toegekend zijn, worden deze automatisch (na succesvol afronden van de opleiding), toegevoegd aan je CV.

 • Ik wil graag een verkorte opleiding volgen. Kan dat?

  Ja dat kan. Wij bieden opleidingen op maat aan. Je met dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Na het invullen van een EVK formulier krijg je te horen voor welk traject je in aanmerking komt.

 • Waar kan ik een adreswijziging doorvoeren?

  De contactgegevens moeten in de DigiMembers ledenadministratie gewijzigd worden. Wij raden je aan hierover contact op te nemen met de ledenadministratie van jouw club. De KNGU is niet gemachtigd deze wijziging voor je door te voeren in de DigiMembers ledenadministratie van de club.

 • Moet ik altijd een machtigingsformulier opsturen?

  Als de vereniging een doorlopende machtiging heeft afgegeven aan de KNGU, is het opsturen van het machtigingsformulier voor jouw vereniging niet van toepassing.

Vragen over de bondsraadsverkiezingen
 • Wie zitten er in het bondsbestuur en in de bondsraad?

  Klik hier voor de huidige samenstelling van het bondsbestuur.   
  Klik hier voor de huidige samenstelling van de bondsraad.   

 • Wat doet de kiescommissie? 

  De kiescommissie van 2020-2021 bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, één huidig bondsraadslid die niet herkiesbaar is, één voormalig bondsraadslid en twee KNGU-leden.   

  De kiescommissie beoordeelt de verschillende aanmeldingen en voert gesprekken met de kandidaten. De kiescommissie stelt daarna de definitieve kieslijst vast: dit is de lijst met kandidaten waarop gestemd kan worden.   

  De kieslijst wordt gepubliceerd. Volgens de statuten hebben alle bij de KNGU aangesloten clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden het recht om bondsraadsleden te kiezen.   

  De stemmen van de clubs worden naar rato, op basis van het aantal clubleden per 1 juni van 2021, gewogen.   

  De kiescommissie communiceert het resultaat.  

 • Wanneer is de uitslag van de stemming bekend? 

  Uiterlijk 6 oktober 2021 wordt de uitslag door de kiescommissie bekendgemaakt.   

 • Wanneer worden de nieuwe bondsraadsleden benoemd?  

  Tijdens de bondsraadsvergadering op 30 oktober 2021  worden de nieuwe bondsraadsleden officieel benoemd.   

Vragen over een sociaal veilige club
 • Ik wil een (nieuw) beleidsplan schrijven voor een sociaal veilige club.

  Waar moet je starten als je aan de slag wil om je club (nog) sociaal veilig(er) te maken en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan? Je bent een aantal zaken verplicht te regelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast zijn er echter nog meer stappen die je kunt nemen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en te zorgen voor een club waar jouw leden veilig kunnen sporten. Al deze, verplichte en wenselijke, stappen en maatregelen komen terug in het High5 Stappenplan van Centrum Veilige Sport.

  Om het je makkelijk te maken hebben wij de verplichte elementen van een beleidsplan voor en aanpak van een sociaal veilige club voor je op een rij gezet (via de links vind je handige voorbeelden of meer uitleg). Volg je het High5 Stappenplan van Centrum Veilige Sport, dan volgen onderstaande stappen elkaar automatisch op:

  Gratis ondersteuning
  Je hebt als clubbestuurder ook de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het verbeteren van de sociale veiligheid. Een expert op het gebied van sociale veiligheid staat je 15 uur bij en kijkt samen naar de belangrijkste verbeteringen. Dit verenigingstraject sociale veiligheid is gratis en vraag je hier aan.

 • Ik wil een nieuwe trainer/ coach/ vrijwilliger aannemen.

  Natuurlijk wil je als bestuur dat de sportbegeleiders van onbesproken gedrag zijn. Gebruik voor het aanstellen (en vervolgbeleid) van betaalde- en onbetaalde krachten deze uitgangspunten.

  Er zijn vijf stappen voor het aanstellen van betrouwbare sportbegeleiders (betaald/vrijwilliger).

  1. Vraag aan alle sportbegeleiders, vrijwilligers en bestuursleden om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). In het gesprek kun je als bestuur aangeven waarom dit voor jullie belangrijk is. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief. Voor verenigingen is het aanvragen van een VOG gratis mits je aan de voorwaarden voldoet;
  2. Check referenties bij verenigingen waar de sollicitant actief was. Doe dit niet alleen bij het bestuur, maar ook bij een sportend lid of sportouder van de vorige vereniging van een sollicitant;
  3. Check of iemand in het Register met tuchtuitspraken voor zeden in de sport staat. Dat kan via het Centrum Veilige Sport. Op deze lijst staan alle tuchtuitspraken van alle bonden. Zo kun je nagaan of iemand in een andere sport een veroordeling heeft gehad. Je kunt een aanvraag indienen met dit formulier;
  4. Vraag alle vrijwilligers en betaalde krachten om hun handtekening te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. (Leden van de vereniging zijn via hun lidmaatschap gebonden aan de bond en daarmee aan het sport tuchtrecht van het ISR. Zij hoeven deze verklaring dus niet te ondertekenen).
  5. Stel naast de gedragsregels voor je vereniging ook omgangsregels voor je leden op en laat deze ook ondertekenen door de sportbegeleiders. Eventueel kan je één verklaring maken met zowel de onderwerping aan het tuchtrecht als de omgangsregels.

  In bijgaand document van de KNGU vind je meer informatie over de wijze waarop het tuchtrecht binnen de KNGU is geregeld.

 • Ik vermoed dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag binnen mijn club.

  Zorg dat duidelijk is hoe je als vereniging omgaat met signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Zo weet iedereen binnen jouw club dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en hoe er van een verdenking of overtreding melding gemaakt moet worden. 

  Als jij als bestuurder denkt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, is het heel belangrijk deze signalen niet te negeren. Praat erover met de betrokkenen en neem bij twijfel over hoe te handelen contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de bond.

  Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders en begeleiders in het tuchtrecht als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of misbruik. Begeleiders moeten zich melden bij het bestuur van de vereniging of de vertrouwenscontactpersoon van de bond. Bestuurders van de vereniging moeten zich melden bij de vertrouwenscontactpersoon of Centrum Veilige Sport.

  Is er een melding? Zorg voor laagdrempelige opvang van het slachtoffer en neem het slachtoffer serieus. Schakel de vertrouwenscontactpersoon in en werk samen met het Centrum Veilige Sport. In deze infographic staat duidelijk hoe je als bestuurder moet handelen. In de meldcode staat het proces voor bestuurders, sporters en bond beschreven.

 • Ik wil mijn leden laten zien wat wij als club doen tegen grensoverschrijdend gedrag. Hoe doe ik dit?

  Het begint met het bekendmaken van het beleid van je club ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Je vindt hier praktische tips hoe je over het beleid van je club communiceert met je leden.

  Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft ook een campagne die je als club kunt gebruiken om te communiceren over grensoverschrijdend gedrag.

  Is een schreeuwende coach normaal? Mag een trainer een sporter knuffelen? Wordt een sporter geplaagd of gepest? Grensoverschrijdend gedrag herken je als je er met elkaar over praat. Voer een gesprek in jullie club over wat gewenst gedrag is en wanneer het over een grens gaat.

  Laat via je online communicatiekanalen eerst de korte film Start to Talk zien. Vervolgens kun je de campagne: ‘Ben je stil of praat je erover’ inzetten. Er zijn veel video’s die je kunt overnemen en posters die je kunt ophangen of digitaal kunt opnemen in je nieuwsbrief of overige ledencommunicatie.

  Voor het bestuur zijn er Awareness-sessies beschikbaar om met elkaar in gesprek te komen.

  Je kunt over dit onderwerp nooit te veel communiceren!

 • Er is melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag bij ons bestuur.

  Zorg voor laagdrempelige opvang van het slachtoffer en neem het slachtoffer serieus. In deze infographic staat duidelijk hoe je als bestuurder moet handelen.

  Schakel de vertrouwenscontactpersoon van de bond in en werk samen met het Centrum Veilige Sport. Meer in detail staat de gehele meldcode (voor bestuurders, sporters en bond) beschreven.

  Let op: Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders en begeleiders in het tuchtrecht als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of misbruik. Begeleiders moeten zich melden bij het bestuur van de vereniging of de vertrouwenscontactpersoon van de bond. Bestuurders van de vereniging moeten zich melden bij de vertrouwenscontactpersoon van de bond of Centrum Veilige Sport.

 • Hoe screen ik (KNGU) vrijwilligers?

  Alle vrijwilligers kun je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laten aanvragen. De overheid checkt of de vrijwilliger in het verleden delicten heeft gepleegd, die zijn functie als vrijwilliger in de weg staan. Meer informatie vind je op deze website.

  Vrijwilligers die lid zijn van de KNGU vallen ook automatisch onder het tuchtrecht van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). De KNGU is, net als vele andere sportbonden, bij het ISR aangesloten om meldingen door een externe partij, objectief te onderzoeken. Er volgt dan op basis van het tuchtrecht een uitspraak. 

  Soms zijn er bij een gymclub ook niet-KNGU leden actief als vrijwilliger. Vaak komen deze vrijwilligers ook in contact met jouw leden/ (jonge) sporters. Deze vrijwilligers vallen dus niet onder dit tuchtrecht. Dat maakt het opvolgen van een melding heel lastig. Hiervoor is een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) ontwikkeld. Dit document vraag je aan voor vrijwilligers die in aanraking komen met kwetsbare groepen maar die géén lid van de KNGU zijn. Door vrijwilligers dit document te laten ondertekenen, vallen ze onder het tuchtreglement van de KNGU/ het ISR. Meer info vind je op de site van Centrum Veilige Sport.

Vragen over de WBTR-wetgeving
 • Wat is de WBTR?

  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over: 

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders; 
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven;
  • Regels omtrent belangenverstrengeling;
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen; 
  • En bovenal een wettelijke verplichting voor o.a. verenigingen en stichtingen. 
 • Waarom is de WBTR-wetgeving er?

  De WBTR-wetgeving is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen. Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten. Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.  

 • Waarom is het goed voor de vereniging om aan de WBTR te voldoen?
  • Het schept duidelijkheid; 
  • Het laat nieuwe/potentiële bestuursleden, leden, sponsoren en anderen zien dat zaken goed op orde zijn;
  • Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid. 
 • Is het nodig om de statuten van de vereniging te wijzigen?

  De wetswijziging leidt tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten van een vereniging. De statuten moeten een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van afwezigheid van alle bestuurders (en/of toezichthouders). Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteitscommissie worden ingesteld.  

  Het doorvoeren van de wijziging (zie stap 1 van het stappenplan) moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat hoeft dus niet voor de invoeringsdatum van de wetswijziging te zijn, maar is natuurlijk wel aan te bevelen. Zeker als de statuten toch al enigszins zijn verouderd. De nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter al wel gelden. 
   
  Als de statuten een bepaling bevat dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar dan is deze bepaling tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). 

 • Wat is er aangepast in de KNGU model statuten voor verenigingen?

  In dit document vind je de model statuten, met in het geel gearceerd alle aanpassingen/toevoegingen, zodat het voldoet aan de WBTR-wetgeving. 

 • Hoe lang kan de vereniging wachten met het aanpassen van de statuten naar de nieuwe wetgeving?

  Daarvoor is in de WBTR geen vaste termijn opgenomen. In theorie mag de vereniging jaren wachten. Het is raadzaam om een statutenwijziging in elk geval binnen een termijn van vijf jaar te voeren en liever natuurlijk binnen een kortere termijn.

 • Hoe borgen wij als bestuur de nieuwe wettelijke bepalingen vanaf 1 juli 2021?

  De meeste nieuwe bepalingen geven een inkleuring wat goed bestuur inhoudt en kunnen worden ingevoerd in de dagelijkse praktijk zonder dat dit afhankelijk is van de statutenwijziging.

 • Is het verplicht om naast de statuten het huishoudelijk reglement aan te passen?

  Nee, het is geen verplichting. Het is wel een goede optie om een aantal ‘goed bestuur’ bepalingen reglementair te borgen (bijvoorbeeld taak- en functieomschrijvingen van het bestuur). Het is wel raadzaam om het huishoudelijk reglement door te nemen en waar nodig aan te passen. 

 • Moeten we als bestuur nog meer zaken regelen vanwege de WBTR?

  De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. Niet alle nieuwe wettelijke bepalingen hoeven in de statuten te worden opgenomen. Maar er moet in de praktijk natuurlijk wel aan de wet uitvoering worden gegeven. De volgende nieuwe wettelijke bepalingen moeten in elk geval tot de bestuurspraktijk gaan behoren:  

  • Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de organisatie. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp; 
  • Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid; 
  • Een bestuurder mag meer dan één stem hebben, maar mag niet méér stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering, dan de andere bestuursleden tezamen;
  • Indien de voordracht voor een bestuursfunctie één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.  

  Er is wat voor te zeggen om de wettelijke bepalingen ook op te nemen in de statuten, om daarmee het risico dat de wet wordt overtreden extra te verkleinen. Ook omdat de statuten toch al moeten worden gewijzigd (zie stap 1 van het stappenplan). 

 • Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?

  Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR. Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders (en commissarissen) van verenigingen. Voor bestuurders van verenigingen die niet zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting en onbezoldigd zijn, geldt wel een lichter regime. Het niet voldoen aan administratieverplichtingen is niet direct een grond voor aansprakelijkheid 

  Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.  

 • Hoe toon ik als bestuurder aan dat ik niet nalatig ben geweest?

  Dit zal afhangen van de omstandigheden. Maar als de eigen taak goed is uitgevoerd en aan de bel is getrokken bij het ontdekken van onbehoorlijk bestuur van een collega-bestuurder is het risico zeer klein om zelf aansprakelijk te worden gesteld. Draag zorg voor een goede verslaglegging in notulen. 

 • Wordt het door de WBTR-wetgeving niet nog lastiger om nieuwe mensen te werven voor een bestuursfunctie?

  Nee, dat is ook echt niet de bedoeling van de nieuwe regels. Belangrijk is om aan te tonen dat is voldaan aan de eisen die aan het goed besturen worden gesteld. En dit ook inzichtelijk te maken binnen en buiten de vereniging. Een hulpmiddel hierbij is om de toetsing voor het Predicaat Goed Bestuurd (zie www.verenigingenrecht.nl) te laten uitvoeren. Met het behalen van het Predicaat kan worden uitgedragen dat de vereniging en het bestuur voldoen aan de eisen van Goed Bestuur. 

 • Als het bestuur het stappenplan doorloopt en de statuten aanpast conform de nieuwe WBTR-wetgeving is het dan nog raadzaam om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en zo ja waarom?

  Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid is en blijft ook onder de nieuwe wet klein. Voor de meeste verenigingen is het afsluiten van een dergelijke verzekering niet nodig, maar als er toch extra risicofactoren zijn dan kan ervoor worden gekozen om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is en blijft een eigen afweging.

 • Veranderd er iets in het meervoudig stemrecht van de bestuurder?

  Een bestuurder (of commissaris) mag niet meer stemmen uitbrengen dan de overige bestuurders (of commissarissen) tezamen. Hij of zij mag dus niet in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’.  

  Een statutaire regeling die afwijkt van dit basisprincipe is geldig tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de WBTR of tot de eerstvolgende statutenwijziging (naar gelang welk moment eerder valt). 

 • Ben ik als club verplicht om nieuwe/aangepaste statuten door de KNGU te laten toetsen?

  Ja, het behoort tot een van de voorwaarden van het lidmaatschap van de KNGU zoals omschreven in hoofdstuk 4 (4.1.01) van het huishoudelijk reglement.

  Ga je, als club, de statuten bijvoorbeeld vanwege de WBTR aanpassen, gebruik dan de modelstatuten en het huishoudelijk reglement voor clubs. Deze worden door de KNGU ter beschikking gesteld en zijn al aangepast aan de nieuwe WBTR-wetgeving en aangevuld met een gedeelte over ‘digitaal/elektronisch stemmen’. Stuur vervolgens je conceptstatuten naar het serviceteam@kngu.nl zodat onze adviseur deze kan toetsen aan de regelgeving van de KNGU en eventuele aanbevelingen kan doen. Deze service is kosteloos voor clubs die zijn aangesloten bij de KNGU.  

Vragen over de verenigingsmonitor
 • Wat heeft mijn club aan dit onderzoek?

  Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe jouw club ervoor staat. Door je club in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere clubs zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren, waar kansen liggen en samen met de KNGU bespreken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Zo kun je beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende voorbeelden in de monitor.

 • Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

  Alleen jouw club krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf clubs, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNGU inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

 • Wat heeft de KNGU aan dit onderzoek?

  Het geeft de KNGU inzicht in de behoeften van clubs en zo kan het productaanbod nog concreter worden gemaakt.

 • Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij de gymsport?

  De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je je club in het Benchmark Dashboard ook kunt vergelijken met clubs in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen/ideeën ten aanzien van de verenigingsmonitor?

  Met vragen of ideeën kun je terecht bij het serviceteam via serviceteam@kngu.nl.

 • Waar vind ik de vragenlijst?

  Alle clubs hebben half april een mail met een link naar een persoonlijke vragenlijst ontvangen. Als je geen mail hebt ontvangen dan kun je een mail sturen naar serviceteam@kngu.nl. Je vindt de pdf-versie van de vragenlijst hier.

 • Hoelang duurt het invullen van de vragenlijst?

  Het invullen neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Dit hoeft niet in één keer en hoeft niet gedaan te worden door één persoon. Je kunt bijvoorbeeld elke week één onderdeel invullen of onderdelen doorsturen naar andere bestuursleden. De vragenlijst is opgedeeld in negen onderdelen. Via het hoofdmenu kun je elk onderdeel naar een specifiek bestuurslid versturen, waardoor elke bestuurder een eigen onderdeel kan invullen en het invulwerk dus verdeeld wordt. De pdf-versie is hier te vinden.

 • Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen en wanneer krijg ik toegang tot het dashboard?

  Clubs kunnen de vragenlijst invullen vanaf het moment dat ze de persoonlijke vragenlijst hebben ontvangen. De monitor staat open tot 13 juni. Vanaf oktober is het Benchmark Dashboard toegankelijk voor alle clubs die de vragenlijst hebben ingevuld.

 • Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?

  Ja, antwoorden worden opgeslagen op het moment dat je op ‘volgende’ klinkt. Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

 • Kan ik een eerder antwoord aanpassen?

  Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld bij vraag 50 bent en je hoort van een medebestuurder dat vraag 30 toch een ander antwoord moet zijn dan kun je terug naar vraag 30 en het antwoord aanpassen. Het systeem onthoudt dan de eerder gegeven antwoorden tot en met vraag 50. Je kunt na de aanpassing dus weer verder bij de vraag waar je was gebleven.

 • Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?
  1. De eerste optie is om één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de club. Het is namelijk mogelijk om onderdelen van de vragenlijst per mail toe te sturen naar andere personen binnen je club. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken.
  2. De tweede optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de club. Hierna kunnen specifieke functionarissen de antwoorden controleren. Het is handig om te vragen of andere functionarissen die avond telefonisch bereikbaar willen zijn.
 • Waarom verschilt de pdf-versie van de vragenlijst van de online versie?

  Het precieze aantal vragen per club verschilt omdat bepaalde antwoorden leiden tot wel of geen vervolgvragen over dat onderwerp.

 • Hoe kan ik inloggen in het Benchmark Dashboard van mijn club?

  Clubs die in mei en juni van 2021 de vragenlijst hebben ingevuld, krijgen in oktober 2021 toegang tot het Benchmark Dashboard. In oktober ontvangen alle clubs een mail waarin staat beschreven hoe je een account kunt aanmaken voor je club.

 • Hoe werkt het Benchmark Dashboard?

  Hoe het Benchmark Dashboard werkt lees je in de gebruikershandleiding die je in oktober van ontvangt. Je leest daar onder andere hoe het Benchmark Dashboard is opgebouwd, op welke manier je er relevante informatie uit kunt halen en hoe je filters kunt toepassen. In deze video kan je zien hoe het dashboard eruit ziet. Omaandagavond 1 november van 19.30 uur tot 20.30 uur wordt er een webinar georganiseerd. Je kunt je aanmelden voor het webinar via deze website.

  Wat kan ik verwachten van het webinar?
  Tijdens het webinar wordt uitgelegd hoe het dashboard is opgebouwd, hoe het navigatiemenu werkt, op welke manier je de grafieken kunt lezen en hoe je filters toepast. Aan de hand van de gegevens van een voorbeeldclub wordt toegelicht wat de resultaten voor deze club betekenen en wat de club met deze resultaten kan doen. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen. Na het webinar weet je precies hoe jouw vereniging waardevolle informatie uit het dashboard haalt en hoe je dit omzet in eventuele actiepunten. Het webinar wordt sportbreed georganiseerd en is toegankelijk voor alle clubs die de verenigingsmonitor hebben ingevuld en beperkt zich niet alleen tot de gymsport.  

 • Kan ik met meerdere mailadressen inloggen?

  Nee, dat is niet mogelijk. Het account is gekoppeld aan één specifiek mailadres van jullie club.

 • Ik heb de instructies uit de handleiding gevolgd maar ik heb geen mail ontvangen over het aanmaken van de inloggegevens, hoe kan dat?

  Het is alleen mogelijk om inloggegevens aan te maken die gekoppeld zijn aan het mailadres van degene die de hoofdgebruiker is van de verenigingsmonitor en waar de KNGU mee correspondeert over de verenigingsmonitor. Als diegene geen instructiemail heeft ontvangen, neem dan contact op met Jojanneke van Dalen via dalen@kngu.nl.

Vragen over opvolging onderzoek Ongelijke leggers
 • Waarmee kan ik als clubbestuurder meteen aan de slag?

  Als club wil je alles op orde hebben zodat iedereen veilig en met plezier de gymsport kan beoefenen. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke clubbestuurder hoopt dat het bij zijn of haar club niet voorkomt. Je kop in het zand steken en het 'er maar niet over hebben' is niet de oplossing. Zet het op de agenda en zorg voor een goed preventief beleid om zo de kans op grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. De KNGU helpt je hier graag bij. Er is immers al veel informatie beschikbaar en bij veel van onze clubs spelen dezelfde vragen. 

  • Beleidsmatig: stappenplan CVSN - doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging. Bekijk hier aan welke wettelijke verplichtingen een club moet voldoen.  
  • Praktische eerste stap: controleer of alle vrijwilligers/trainers een VOG hebben, hier kun je ze gratis aanvragen.
  • Kennis & programma’s in de buurt: informeer naar lokaal sportakkoord   
  • Inhoudelijk: pedagogisch A-B-C en investeer in je technisch kader met een passende opleiding  

  Alle informatie staat op: https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/sociaal-veilige-club   

 • Waarmee kan ik als trainer-coach meteen aan de slag? 

  Als trainer-coach speel je een belangrijke rol in de sport en werk je aan je eigen ontwikkeling. Op de site van de KNGU is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld over pedagogiek. Weet dat in het najaar ook een bijscholingsmodule pedagogiek online komt! 

  • Kennis opdoen: pedagogisch A-B-C en informatie over soft turnen .  
  • Opleidingen: september start de vernieuwde opleiding voor trainers-coaches op KSS-niveau 3 en komt de bijscholingsmodule pedagogiek online. De inschrijving voor de opleiding en bijscholingsmodule wordt in de zomer van 2021 geopend. 
  • Ben je benieuwd talentontwikkeling & topsport van het dames en heren-turnen vorm gaat krijgen, check de site en meld je aan voor de nieuwsbrief. 

   

 • Waarmee kan ik als sporter of ouder meteen aan de slag?

  De trainer-coach vervult een belangrijke rol in het creëren en in stand houden van een pedagogisch sportklimaat. Maar zij zijn hier zeker niet alleen verantwoordelijk voor. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van trainers-coaches, bestuur, begeleiders, KNGU en ouders/sporters. 

  • Kennis opdoen: pedagogisch A-B-C (binnenkort verschijnt er een speciaal A-B-C voor ouders) en wat is grensoverschrijdend gedrag? 
  • Centrum Veilige sport campagne ‘blijf je stil’ 
  • Hoe is de veiligheid op jouw club geregeld? Is er bijvoorbeeld een vertrouwens contactpersoon (VCP) waar je terecht kunt als je ervaring hebt met of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. Kijk op de clubsite of vraag het aan het bestuur. 
 • Ik ben (oud)sporter en heb behoefte aan een luisterend oor, hulp of een verwijzing naar zorg. Waar kan ik terecht?

  Samen met het Centrum Veilige Sport Nederland en met diverse zorgpartijen werken wij aan een (na)zorgaanbod voor (oud)sporters die in aanraking zijn gekomen met grensoverschrijdend gedrag. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met de uiteenlopende behoeftes die we horen van de slachtoffers die zich hiervoor hebben gemeld. Zodra alle gesprekken zijn afgerond wordt een startpunt ingericht waar sporters die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag terecht kunnen. Je kan wel al terecht bij Slachtofferhulp Nederland.

  Voor nu vind je meer informatie op de site en/of Centrum Veilige Sport. 

Vragen over het inschrijfsysteem voor wedstrijden
 • Ik krijg geen email opgestuurd wanneer ik een account aanmaak met mijn KNGU-relatienummer. Hoe kan dit?

  Controleer bij jouw eigen club, in het ledenadministratiesysteem AllUnited of Club-assistent, met welk emailadres jij bekend staat bij de KNGU. Naar dit emailadres worden alle gegevens opgestuurd. Controleer ook altijd de spambox van je emailadres.

 • Ik kan geen account aanmaken met mijn KNGU-relatienummer. Waarom niet?

  Wanneer jij niet met de rol ‘trainer-coach’ in het in de ledenadministratie staat geregistreerd, maar gewoon als lid, dan kan jij geen sporters inschrijven. Het is dus belangrijk dat de rollen en functies binnen jouw club goed in het ledenadministratiesysteem van Club-assistent of AllUnited staan. Dit geldt overigens ook voor bestuursleden. Op de website lees je hoe je dat in de diverse systemen goed regelt. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met de helpdesk van AllUnited of Club-assistent.

 • Hoe moet mijn club een account aanmaken?

  Inloggegevens per club bestaan niet meer. Elk bestuurslid en/of trainer-coach van een club kan een eigen inlog aanmaken met zijn/haar eigen KNGU relatienummer. Iedereen heeft zijn eigen inlog en daarmee vervalt de oude centrale clubinlog. De clubinlog blijft wel geldig voor het ‘oude loket’ voor aanvraag van wedstrijdpaspoorten.

 • Ik heb een account aangemaakt, maar ik kom uit op een blanco landingspagina. Waarom kan ik niet verder?

  In het ledenadministratiesysteem van jouw club sta jij niet aangemeld met de functie “trainer-coach” of “bestuurslid”. Laat dit aanpassen in het ledenadministratiesysteem bij de ledenadministratie van je eigen club. Is dit al gedaan? Dan moet bij moet de functie worden aangemeld. Voor zowel Club-assistent als AllUnited zijn instructies beschikbaar.

  De ledenadministratie kan als het niet lukt contact opnemen met Club-assistent of AllUnited voor verdere hulp.

 • Hoe kan het dat ik bepaalde turnsters nog niet kan inschrijven?

  Ben je aan het inschrijven in de juiste leeftijdscategorie? Kijk altijd naar het technische reglement van jouw desbetreffende discipline om te achterhalen welke leeftijdscategorie de juist is voor jouw sporter.

  Wel de juiste leeftijdscategorie, nog geen sporters? Kijk in het ledenadmnistratie systeem van jouw vereniging of de leeftijden wel goed zijn opgegeven.

  Is de leeftijd wel goed? Maar sporter staat niet aangemeld als lid? Dan kun je deze natuurlijk ook niet terug vinden in het inschrijfsysteem.

 • Kunnen wij een voorkeursdag ingeven?

  Bij het opmerkingen veld kun je een voorkeursdag opgeven. Kijk in het district handboek of technisch regelement van jouw discipline of je ook via het opmerkingenveld juryleden moet opgeven.

 • Hoe moet ik inschrijven? Als team, individu of duo?

  Dit staat beschreven in het technische reglement van de desbetreffende discipline. Voor turnen dames en heren is er een nieuw wedstrijdsysteem, klik hier voor meer informatie over turnen dames en hier voor turnen heren, daar vind je ook of je voor een team of individu kunt/moet inschrijven.

 • Wat zijn de inschrijfgelden?

  De inschrijfgelden kun je vinden in de inschrijfgelden matrix, deze staat bij wedstrijdsport onder het kopje “kostendragers en harmonisatie”.

 • Hoe kan ik een opmerking plaatsen bij mijn inschrijving? Zoals bijvoorbeeld dat mijn sporter onder een andere club uitkomt?

  Team inschrijving
  Bij de team inschrijving kan je het team een teamnaam geven, direct eronder kun je dan opmerkingen toevoegen voor dit specifieke team. Als deze opmerking geldt voor de gehele club dan kan je dat daar ook noemen.
   

  Individuele inschrijving
  Wanneer je een sporter hebt ingeschreven, staat er naast de naam van de sporter een prullenbakje en een pennetje. Klik op de pen, je krijgt nu een pop-up scherm. Binnen dit scherm kun je een andere clubnaam en/of opmerkingen plaatsen voor deze specifieke sporter. Hier kan je ook voor de gehele club een opmerking plaatsen, bijvoorbeeld: onze vereniging geeft voorkeur aan de zaterdag wedstrijden. 
   

 • Kan ik zelf wijzigingen doorvoeren? Tot wanneer is dit mogelijk?

  Ja, je kunt zelf wijzingen doorvoeren zolang de inschrijfdatum nog niet verstreken is. Wanneer je nog zaken wilt wijzigen na de inschrijfdatum is dit alleen mogelijk tegen een administratieve heffing. De wijzingen moeten dan door jezelf doorgegeven worden aan de desbetreffende organisatie commissie; LTC, DTC, RTC of Rayon.

 • Ik wil graag samen met een andere club een team opgeven, hoe moet dit?

  Wat leuk dat je de samenwerking aangaat met een andere club! Bij het inschrijven moeten jullie dezelfde teamnaam hanteren, bijvoorbeeld: “Samen groep 2”. Geef vervolgens ook in het opmerkingenveld aan met welke club je een samenwerking aangaat. Geen zorgen als je het minimum aantal deelnemers voor een team hierdoor niet hebt gehaald, de inschrijving is geldig.

 • Ik zie mijn sporters niet in het systeem. Hoe kan dit?

  In het ledenadministratiesysteem van jouw club sta jij niet aangemeld met de functie “trainer-coach” of “bestuurslid”. Laat dit aanpassen in het ledenadministratiesysteem bij de ledenadministratie van je eigen club. Is dit al gedaan? Dan moet bij moet de functie worden aangemeld. Voor zowel Club-assistent als AllUnited zijn instructies beschikbaar.

  De ledenadministratie kan als het niet lukt contact opnemen met Club-assistent of AllUnited voor verdere hulp.

 • Waarom kan ik een bepaalde wedstrijd niet vinden?

  Controleer eerst aan de rechterkant bij de filter functie of de wedstrijd misschien bij het district, regio en rayon commissie staat ingedeeld. Is de wedstrijd dan ook niet te vinden? Dan hebben wij geen planning ontvangen van de desbetreffende commissie en zal dit waarschijnlijk nog komen. Informeer via de mail dan bij de organisatie commissie naar de planning en neem de contactpersoon van de desbetreffende discipline mee in de cc. Contactpersonen van de KNGU staan per discipline aangegeven op de website.  Klik op de desbetreffende discipline om te zien wie de contactpersoon is. Per discipline is er ook een contactblokje beschikbaar, hier kun je de contactgegevens vinden van de verschillende organisatie commissies.

  Voor elke discipline en/of district/regio/rayon kan de inschrijftermijn anders zijn. Kijk bij de wedstrijdinformatie pagina van de discipline waarvoor jij wilt inschrijven en kijk of daar al informatie bekend is, zoals bijvoorbeeld een handboek van de regio.

  Wanneer je in het inschrijfsysteem zit en je voor een bepaalde wedstrijd wil inschrijven staat er ook altijd vermeld tot wanneer het mogelijk is om voor deze specifieke wedstrijd in te schrijven.

 • Wat is de inschrijftermijn van de wedstrijd waarvoor ik wil inschrijven?

  De inschrijfdatum voor de turnen heren en turnen dames wedstrijden worden opgerekt naar 10 oktober m.u.v. een aantal regio’s, zie hieronder. Let op, dit is de uiterste inschrijfdatum, na deze datum gaan de inschrijfregels vanuit het TR weer in.

  De inschrijftermijn wordt niet opgerekt voor:

  • Rayon wedstrijden die al een andere einddatum hadden
  • Wedstrijden binnen TD District Oost, regio Gelderland Midden, Gelderland Oost en Overijssel worden verlengt tot en met vrijdag 1 oktober 23.59 uur.
  • TD Regio Limburg

  De verschillende vrijwilligersgroepen zullen jullie na sluiting van het inschrijfsysteem z.s.m. op de hoogte brengen van de wedstrijdindelingen. Ze doen enorm hun best!

  Lukt het inschrijven niet? Controleer eerst de “veel gestelde vragen” onderaan deze inschrijfsysteem pagina.

  Handleiding voor AllUnited.
  Handleiding voor club assistent.

  Voor de overige disciplines staat de inschrijfdatum op: dutchgymnastics.nl > klik op trainers en coaches > klik op wedstrijdsport > klik op discipline > kies je discipline > scrol naar beneden > klik op wedstrijdinformatie > zoek het handboek van jouw district/regio

 • Waar moet ik mijn juryleden opgeven in het inschrijfsysteem?

  Dit doe je in het opmerkingenveld.

  Team inschrijving
  Bij de teaminschrijving kan je het team een teamnaam geven, direct eronder kun je dan opmerkingen toevoegen voor dit specifieke team. Als deze opmerking geldt voor de gehele club dan kan je dat daar ook noemen.

  Individuele inschrijving
  Wanneer je een sporter hebt ingeschreven, staat er naast de naam van de sporter een prullenbakje en een pennetje. Klik op de pen, je krijgt nu een pop-up scherm. Binnen dit scherm kun je een andere clubnaam en/of opmerkingen plaatsen voor deze specifieke sporter. Hier kan je ook voor de gehele club een opmerking plaatsen, bijvoorbeeld: onze vereniging geeft voorkeur aan de zaterdag wedstrijden. 

Antwoord niet gevonden?

Ons serviceteam is tot 17:00 bereikbaar

1. Facebook

2. E-mail