FAQ coronavirus

29 mei 2020

De persconferentie van woensdag 27 mei jl. bracht ons het goede nieuws dat de binnensport - onder voorwaarden -  open mag op 1 juli mits de cijfers rond het virus dat toelaten. De komende periode wordt de informatie van de rijksoverheid verwerkt. Het streven is dat een formeel aangepast NOC*NSF-protocol voor de gehele binnensport medio juni gereed is (dit is weer een concretere invulling van het afwegingskader dat is meegegeven door de rijksoverheid); we zijn hierin afhankelijk van de samenwerking met NOC*NSF en VSG en de toetsing door VWS en RIVM. Op basis van dit protocol wordt (gelijktijdig) weer een vertaalslag gemaakt naar specifieke adviezen en richtlijnen voor alle disciplines van de KNGU. Hierin nemen we input mee van de LTC's, trainers en clubs, alsook ervaring van (gym)sportbonden in landen om ons heen.

Daarnaast is besloten dat alle jeugd tot en met 18 jaar geen onderlinge afstand hoeft te houden tijdens sport en spel. Dat geldt per 1 juni voor buiten en per 1 juli ook voor binnen sporten.

De FAQ is op 29 mei aangepast met de nieuwe maatregelen, hierbij blijft in het beantwoorden nog steeds de volksgezondheid voorop staan. Lees ook de aangepaste protocollen. Deze zijn te vinden in de categorie 'Overige vragen over het coronavirus' en op onze speciale pagina over buiten sporten. De FAQ van de KNGU, maar ook die van NOC*NSF, worden met grote regelmaat aangepast, houd deze dus in de gaten. Voor algemene vragen over het buiten sporten is de supportdesk van NOC*NSF bereikbaar via sportsupport@nocnsf.nl of via Whatsapp 06-82488768.

Normaliter ontvangen alle clubs maandelijks een KNGU-nieuwsbrief met het laatste nieuws. In verband met het coronavirus versturen we de nieuwsbrief nu met een hogere frequentie. Hierin houden we de clubs op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de verschillende maatregelen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen klik dan hier om je aan te melden. Ook is er een nieuwsbrief voor juryleden en trainers/coaches.

Bereikbaarheid?
Het serviceteam en de accountmanagers zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur. Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen.

Top 3 meest gestelde vragen

 • Wie kunnen er weer gaan trainen en wat zijn de voorwaarden?

  Vanaf 1 juni mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht:

  - Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij nu ook tijdens het sporten spelcontact mogen hebben tijdens het sporten;
  - Voor 19+ is het toegestaan om met of zonder begeleiding in de openbare ruimte te trainen. Vermijd daarbij de drukte; zij dienen wel de 1,5 meter afstand in acht te nemen tenzij zij uit hetzelfde huishouden komen.

  Voor trainers geldt: bereid de training goed voor op basis van de richtlijnen voor deze leeftijdsgroepen.

  Voor alle groepen geldt dat de hygiënemaatregelen van het RIVM opgevolgd moeten worden.

 • Wat staat er in het algemeen sportprotocol?

  Samen met NOC*NSF en een aantal andere bonden hebben we als KNGU meegewerkt aan de ontwikkeling van een algemeen protocol waarmee we het sporten binnen de aangepaste maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM willen faciliteren. Kijk hier voor het protocol op de site van NOC*NSF en de ‘FAQ protocol verantwoord sporten’. Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met het Supportteam van NOC*NSF via sportsupport@nocnsf.nl of via Whatsapp 06-82488768.

  Dit document is aangevuld met specifieke gymsport adviezen. Daarmee geven we jullie wat meer uitgewerkte richtlijnen. Wil je daar meer over lezen. Kijk dan hier.

 • Waar kunnen trainers en coaches zich laten testen?

  Bij veel clubs kan de jeugd sinds woensdag 29 april weer georganiseerd gymmen in de buitenlucht. Jeugdtrainers kunnen daarom nu ook getest worden bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus. Voor hen gelden vanaf nu dezelfde regels als voor medewerkers die werkzaam zijn in het onderwijs en de kinderopvang. Als je als trainer minimaal 24 uur deze klachten hebt, dan kun je contact opnemen met de GGD. Kijk hier voor meer informatie.

Categorieen

Vragen over clubactiviteiten
 • Wie kunnen er weer gaan trainen en wat zijn de voorwaarden?

  Vanaf 1 juni mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht:

  - Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij nu ook tijdens het sporten spelcontact mogen hebben tijdens het sporten;
  - Voor 19+ is het toegestaan om met of zonder begeleiding in de openbare ruimte te trainen. Vermijd daarbij de drukte; zij dienen wel de 1,5 meter afstand in acht te nemen tenzij zij uit hetzelfde huishouden komen.

  Voor trainers geldt: bereid de training goed voor op basis van de richtlijnen voor deze leeftijdsgroepen.

  Voor alle groepen geldt dat de hygiënemaatregelen van het RIVM opgevolgd moeten worden.

 • Waarom mogen kinderen op school wel weer samen in één ruimte (sport)les krijgen en niet in een sporthal?

  Vanaf 1 juli , mits de verruiming van de maatregelen wordt gehandhaafd, mogen alle sporters weer binnen trainen, waarbij sporters tot en met 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter hoeven te hanteren in de sport- en spelsituatie. Het (verder) aangepaste protocol met voorwaarden/richtlijnen voor binnensporten volgt naar verwachting medio juni. Het afwegingskader van de rijksoverheid is hierin leidend.

 • Mogen we in onze binnenaccommodatie sporten, als we voldoende afstand bewaren?

  Vanaf 1 juli, mits de verruiming van de maatregelen wordt gehandhaafd, mogen alle sporters weer binnen trainen, waarbij sporters tot en met 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter hoeven te hanteren in de sport- en spelsituatie. Het (verder) aangepaste protocol met voorwaarden/richtlijnen voor binnensporten volgt naar verwachting medio juni. Het afwegingskader van de rijksoverheid is hierin leidend.

 • Hoe kan ik een algemene ledenvergadering (ALV) organiseren?

  Veel clubs hebben in deze periode een algemene vergadering (ALV) gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus maken het voor verenigingen voorlopig niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. Een noodwet om digitale ALV’s mogelijk te maken is op dinsdag 21 april de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om een volledig digitale ALV te houden, ook als dit niet in de statuten is opgenomen. De wet is op 24 april in werking getreden en is van kracht tot 1 september 2020. 

  Klik hier voor meer informatie.

 • Waar kunnen we terecht voor de trainingen in de buitenlucht?

  Neem contact op met je gemeente om de mogelijkheden te bespreken om met je sportaanbod naar buiten te gaan. Het is namelijk niet de bedoeling dat je zonder overleg ergens buiten met je sporters aan de slag gaat. Attendeer hen er op dat wij met de gymsport de grootste binnensport zijn en een plekje buiten echt nodig hebben als het streven is om zoveel mogelijk sporters weer te laten sporten en bewegen. Indien nodig kun je hiervoor deze brief gebruiken van de KNGU. Ervaren jullie alsnog problemen neem dan contact op met het serviceteam zodat een van de accountmanagers kan helpen via serviceteam@kngu.nl

  Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, voor de kinderen en jeugd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van de vereniging. Houd in gedachten: de gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

 • Kunnen we buiten trainen als het regent?

  Ja, zolang de training veilig en verantwoord uitgevoerd kan worden in verschillende weersomstandigheden, kan er uiteraard ook buiten getraind worden in de regen. Denk wel na over het goed adviseren van je sporters bij het dragen van de juiste kleding.

 • Mogen we toestellen buiten zetten voor de training?

  Als KNGU willen we jullie aanraden niet het binnensporten op exact dezelfde wijze te kopiëren naar de buitenlucht. We snappen dat veel van onze leden weer graag in de zaal willen starten met hun eigen discipline, maar het verplaatsen van bijvoorbeeld de turntoestellen of trampolines is iets wat wij niet aanmoedigen. Onze sport leent zich er goed voor om buiten ons fysiek langzaam weer te gaan voorbereiden op het binnen sporten. Uiteraard kun je in gesprek met je gemeente om te kijken welke algemene sportattributen, zoals bankjes en matten, je wel buiten mag gebruiken. 

  Toestellen die verankerd/vastgemaakt dienen te worden in de grond, mogen, verzekeringstechnisch, niet voor het buiten sporten worden ingezet. De materialen en toestellen die dat niet behoeven en die in bezit zijn van de club moeten voldoen aan het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid (zware eisen) en worden ook periodiek gecontroleerd door de gemeente. Dus daar zitten vrij strenge regulerende maatregelen op om de kwaliteit en veiligheid van het toestel te waarborgen. Indien er gebruik wordt gemaakt van een trampoline of ander toestel van een privépersoon is dat dus niet gedekt.

 • Mogen ouders kijken bij een trainingen?

  Nee, ook hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM. We adviseren je hierover duidelijk te communiceren naar ouders en plekken aan te wijzen waar de kinderen gebracht kunnen worden.

 • Wat staat er in het algemeen sportprotocol?

  Samen met NOC*NSF en een aantal andere bonden hebben we als KNGU meegewerkt aan de ontwikkeling van een algemeen protocol waarmee we het sporten binnen de aangepaste maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM willen faciliteren. Kijk hier voor het protocol op de site van NOC*NSF en de ‘FAQ protocol verantwoord sporten’. Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met het Supportteam van NOC*NSF via sportsupport@nocnsf.nl of via Whatsapp 06-82488768.

  Dit document is aangevuld met specifieke gymsport adviezen. Daarmee geven we jullie wat meer uitgewerkte richtlijnen. Wil je daar meer over lezen. Kijk dan hier.

 • Waar kunnen trainers en coaches zich laten testen?

  Bij veel clubs kan de jeugd sinds woensdag 29 april weer georganiseerd gymmen in de buitenlucht. Jeugdtrainers kunnen daarom nu ook getest worden bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus. Voor hen gelden vanaf nu dezelfde regels als voor medewerkers die werkzaam zijn in het onderwijs en de kinderopvang. Als je als trainer minimaal 24 uur deze klachten hebt, dan kun je contact opnemen met de GGD. Kijk hier voor meer informatie.

 • Wat is de rol van gemeenten ten aan zien van sportactiviteiten?

  Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties (buiten en binnen per 1-7) vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. We roepen gemeenten en sportaanbieders op om samen te kijken hoe ze de beschikbare ruimte, zowel op de accommodatie als ook andere openbare ruimte, optimaal te benutten voor alle mogelijke groepen sporters. Gemeenten bespreken met sportaanbieders/beheerders/exploitanten hoe de toestroom en deelname op de accommodatie kan worden gereguleerd met het oog op de drukte op de de accommodatie. Zij inventariseren welke plannen er voor sportactiviteiten bij de clubs zijn als het gaat om sporten in de buitenlucht.

   

 • Welke manier van schoonmaken is het beste voor bijvoorbeeld een balk of matjes?

  Volg hierin de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM en check de FAQ op de site van NOC*NSF.

 • Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor onze kantines?

  Per 1 juli mogen de kantines op sportaccommodaties weer open.
  Protocollen voor de sportkantines worden gemaakt i.s.m. de horeca. Zodra deze bekend zijn, zullen we deze delen.

 • Waar kan ik meer (sportalgemene) informatie over de issues van clubbestuurders vinden?

  Klik hier voor antwoorden op top 10 issues sportclubs.

Vragen over het aanbod voor topsporters
 • Wat is de definitie van topsport in de aangepaste richtlijnen van de overheid?

  De definitie topsport(ers) vanuit de voorschriften ​van NOC*NSF in het kader van de aangepaste richtlijnen omvat in het algemeen: aangewezen sporters met een A- HP- of selectiestatus. Binnen de KNGU zijn dit gymnasten in het topsportprogramma Turnen Dames en Turnen Heren en ​is dus niet op andere disciplines van toepassing.

  Voor de​ze groep topsporters en de van toepassing zijnde accommodaties wordt, in samenwerking met het accommodatiebeheer, een specifiek protocol ontwikkeld en toegepast. Het gaat om gespecificeerde accommodaties en gespecificeerde turn(st)ers die allen op de hoogte worden gebracht.

  Op dit moment zijn de volgende accommodaties aangewezen (zie ook https://nocnsf.nl/topsportaccommodaties)

  • Epke Zonderland Turncentrum in Heerenveen
  • De Plek in Den Bosch
  • Turnhal PAX in Hoofddorp
  • Turnhal O&O in Zwijndrecht
  • Sportcentrum Ookmeer in Amsterdam

  Daarbij wordt het, bij het expertpanel NOC*NSF/Erasmus/RIVM ingediende protocol, toegepast. Lees hier het hele protocol.

Vragen over wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd door de KNGU
Vragen over de financiële consequenties voor clubs
 • Zijn er maatregelen om de financiële gevolgen voor clubs of zelfstandig ondernemers (zzp trainers) te beperken

  De KNGU maakt voortdurend analyses van de toepasbaarheid van de steunmaatregelen voor onze clubs. Sommige regelingen zijn al van kracht en andere extra steunmaatregelen worden momenteel nader uitgewerkt door de rijksoverheid en gemeenten. De KNGU, NOC*NSF en het ministerie van VWS zijn volop bezig met compensatievraagstukken voor sportverenigingen. Voor vragen over de rol van de gemeenten richting sportverenigingen kun je terecht op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten

  Steunpakket 110 miljoen euro
  De afgelopen weken hebben we input van clubs gevraagd over de zaalhuur. Hieruit bleek dat een aantal gemeenten deze in rekening bleef brengen al dan niet via het sportbedrijf. Een intensieve lobby heeft geleid tot een steunpakket. Concreet betekent dit dat de huur van 15 maart tot en met 15 juni wordt kwijtgescholden voor een totaalbedrag van € 90 miljoen euro. Dat is goed nieuws omdat veel van onze clubs hoge zaalhuurlasten hebben. NOC*NSF is met VWS en gemeenten in gesprek over hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Meer informatie hierover volgt. De overige 20 miljoen euro is bedoeld voor clubs met een eigen accommodatie én clubs die geen beroep hebben kunnen doen op de TOGS-regeling (Noodloket) krijgen een tegemoetkoming van € 2.500. Hoe die regelingen er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. Tot slot is er de mogelijkheid om via het Waarborgfonds Sport een tijdelijke bancaire leningen af te sluiten tegen lage rentes. Aanvragen kan via de website van het Waarborgfonds op deze pagina.  Zie hier de kamerbrief over het steunpakket.

  Noodloket  
  Vanaf vrijdag 27 maart is het Noodloket geopend waarbij ook sportverenigingen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 kunnen ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen (dit kan t/m 26 juni 2020, 17.00 uur). Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Hier vind je alle informatie en een link naar het aanvraagproces: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

  Toevoeging over het Noodloket
  Op basis van de KVK SBI-code wordt bepaald of een aanvrager tot één van de sectoren behoort waarvoor deze regeling is bedoeld. Op basis van de KVK SBI-code wordt bepaald of een aanvrager tot één van de sectoren behoort waarvoor deze regeling is bedoeld. De KNGU heeft een aantal SBI-codes voor de sport aangedragen om die lijst volledig te maken. Dat is gelukt. De lijst met geaccordeerde codes staat hier. De uitbreiding van 7 april vinden jullie hier. Deze codes moeten nog in de aanvraagmodule van de RVO worden verwerkt (dit is uiterlijk 15 april gereed).

  Ondersteuning Noodloket
  Heb je vragen of ondersteuning nodig bij de aanvraag, dan kun je terecht bij het supportteam van NOC*NSF. Het supportteam vertegenwoordigt in deze de KNGU en beschikt over de expertise betreffende het Noodloket. Je bereikt ze via sportsupport@nocnsf.nl.

  Coronanoodfonds NOC*NSF 
  Op de ledenvergadering van NOC*NSF is ingestemd met het vormen van een coronanoodfonds (uit eigen middelen NOC*NSF). Dat fonds is bedoeld voor sportbonden die in acute financiële problemen zitten. Zij kunnen (onder voorwaarden) een lening krijgen die moet worden terugbetaald. Het fonds is niet bedoeld voor lokale verenigingen. Zie daarvoor het steunpakket van € 110 miljoen euro van het ministerie van VWS.  

  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
  Indien een sportclub personeel in (vaste en flexibele) dienst heeft, kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging. Deze regeling wordt verwacht in de week van 30 maart. Op dit moment wordt gelobbyd voor het openstellen ervan voor sportverenigingen. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. Indien je bent aangesloten bij Netwerk in de Sport, houd hun berichtgeving in de gaten voor een mogelijk collectieve aanvraag.  

  Kijk hier het filmpje: Alles wat je moet weten over de NOW-regeling van het UWV.

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  
  Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie trainers die zzp’er zijn, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. 

  Fondsen met speciale coronaregelingen
  Heb je als club een project dat bijdraagt aan de verbinding tussen mensen in deze moeilijke coronatijd? Check dan de site van Oranjefonds voor hun regeling ‘acute coronahulp’. Let wel goed op de voorwaarden en de doorlooptijd van de regeling. Ook Fonds 1818 heeft een speciale regeling voor coronahulp. Hierbij gaat het om initiatieven uit Den Haag en omstreken.

  Mulier Instituut
  Het Mulier Instituut is een onafhankelijk sportonderzoeksbureau dat een onderzoek heeft uitgevoerd onder sportclubs om inzichtelijk te krijgen welke impact de coronacrisis op de clubs heeft. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn gepubliceerd. Aan dit onderzoek hebben 101 gymclubs deelgenomen. Heel hartelijk dank voor jullie input. De resultaten van dit onderzoek vind je hier.

 • Moeten we als vereniging de trainers doorbetalen?

  Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport zegt hierover het volgende: “Als het gaat om trainers in loondienst is de club als werkgever in beginsel gehouden het loon door te betalen. Een werknemer kan ook niet worden verplicht om verlof op te nemen. Wel kunnen eventueel afspraken worden gemaakt over alternatieve werkzaamheden (voorbereiding nieuw seizoen, administratie et cetera). Als een werkgever dit niet kan of wil dan wordt dat gerekend tot het ondernemersrisico.” Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, volg dan hun berichtgeving over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV

  In het geval van een oproepcontract geldt wettelijk en onder de cao-Sportverenigingen dat vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden een oproep dient te hebben plaatsgevonden. Gaat het werk na deze oproep niet door, dient er wel betaald te worden voor de uren waarvoor de werknemer had moeten werken. Als er meer dan vier dagen zit tussen het moment van oproepen en het feitelijk verrichten van de werkzaamheden kan de werkgever zijn oproep dus intrekken.

  Clubs kunnen in overleg met hun trainers zoeken naar alternatieven om op andere wijze de binding van de sporters met hun trainer en club te ondersteunen en te motiveren. Wat betreft de vrijwilligersvergoeding kunnen clubs er dus voor kiezen alternatieve afspraken te maken over de vrijwillige inzet van de trainers zodat zij behouden blijven voor de clubs.

  Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten, zie ook de website van Netwerk in de sport.

 • Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

  Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je vooralsnog de contributie gewoon te innen/c.q. niet terug te storten. De kosten lopen door, of zijn zelfs hoger. Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het bieden van ondersteuning bij lokale vraagstukken over het coronavirus. Hier een link met algemene informatie over de contributie.

 • Blijft de KNGU de bondscontributie bij de clubs innen?

  Ja. In Beekbergen lopen onze kosten door en zijn op onderdelen soms zelfs hoger. Verder  hebben we onze dienstverlening aan clubs fors geïntensiveerd waarbij onze focus nu ligt op het zo goed en snel als mogelijk beantwoorden van alle vragen omtrent het coronavirus en de gevolgen daarvan voor ons aanbod (opnieuw plannen van wedstrijden, digitaliseren van opleidingen, et cetera), het beperken van de financiële gevolgen voor de clubs én de KNGU en het bieden van advies, tips en tools aan clubs en trainers/coaches om met de crisissituatie om te gaan.

  Ook zetten we flink in op het (blijven) binden en boeien van de sporters via onder andere de DG @ home Challenge. Ook handhaven we de centraal ingekochte producten zoals de verzekeringen. Wel blijven we kritisch kijken naar de mogelijkheid om deelnamegelden van activiteiten die we definitief moeten annuleren waar mogelijk te restitueren. Tevens is een solidariteitsbijdrage gereserveerd voor clubs die dit echt nodig hebben.

 • Als vereniging waren wij op verzoek van de KNGU al begonnen met het organiseren van een KNGU-wedstrijd. Wat zijn de consequenties van annuleren voor onze organisatieovereenkomst?

  Als KNGU kunnen we geen inschrijfgelden incasseren voor wedstrijden die niet georganiseerd gaan worden. We willen jou als organisatie daarom vragen de reeds overgemaakte vergoeding (voor wedstrijden na 8 maart) terug te storten naar de KNGU om de lasten naar aanleiding van de coronacrisis zo laag mogelijk te houden. In de mail naar alle vrijwilligers hebben we gevraagd om zoveel mogelijk de reeds aangegane verplichtingen te annuleren. Mocht dit bij jouw wedstrijd niet (helemaal) gelukt zijn, neem dan contact op met RTC/DTC/LTC of de contactpersoon van het bondsbureau om samen naar een oplossing te zoeken.  

 • Solidariteitsbijdrage KNGU

  De KNGU stelt eenmalig een solidariteitsbijdrage beschikbaar voor alle 932 aangesloten gymsportclubs van (in totaal) maximaal 300.000 euro. De solidariteitsbijdrage is een korting van 25% op de tweede kwartaalfactuur van de bondscontributie (per club). De hoogte van de solidariteitsbijdrage wordt vastgesteld op basis van het aantal clubleden. 

  Daarbij de morele oproep dat de bijdrage bedoeld is voor clubs die het écht nodig hebben. Dus red je het als club zonder deze bijdrage, meld je dan af. Hiermee doen we een beroep op solidariteit, vertrouwen en kracht binnen onze vereniging.

  Hier vind je het volledige bericht en alle informatie over de solidariteitsbijdrage.

Vragen voor/over trainers & coaches
 • Waar kunnen trainers en coaches zich laten testen?

  Bij veel clubs kan de jeugd sinds woensdag 29 april weer georganiseerd gymmen in de buitenlucht. Jeugdtrainers kunnen daarom nu ook getest worden bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus. Voor hen gelden vanaf nu dezelfde regels als voor medewerkers die werkzaam zijn in het onderwijs en de kinderopvang. Als je als trainer minimaal 24 uur deze klachten hebt, dan kun je contact opnemen met de GGD. Kijk hier voor meer informatie.

 • Hoe ga je om met toiletgebruik bij langere trainingen?

  Bij toiletgebruik geldt hetgeen in het landelijk protocol Verantwoord sporten is vermeld: 'Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, et cetera); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.'

  Voor accommodaties geldt: houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal één keer per dag.

  Verder is gebruik van de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM altijd van belang.

 • Mag ik mijn trainer/coach verplichten om buiten les te geven?

  Als jullie als club een contract met de trainer/coach hebben, hangt het van de contractinhoud af waartoe zij verplicht kunnen worden. Uiteraard is ‘in goed overleg’ en 'er samen uitkomen' het meest wenselijk. Zoek vooral de dialoog met elkaar op en kijk of het lukt om er samen uit te komen. Uiteraard is het welzijn van de jeugdleden het meest van belang

 • Gaat mijn opleiding door?

  Opleidingen en bijscholingen zijn geannuleerd. Voor sommige opleidingen en bijscholingen wordt gekeken naar een alternatieve datum op een later moment. Houd vooral onze site hierover in de gaten. Het uitstel heeft geen gevolgen voor de licenties en/of punten. Regelmatig worden webinars of andere (digitale) activiteiten voor trainers/coaches aangeboden door de KNGU.

Vragen over de financiële consequenties voor sporters
 • Hoe zit het met mijn contributiegeld nu ik, als sporter, niet kan trainen?

  Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit en adviseren we je om in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw club.  

 • Krijg ik mijn inschrijfgeld van de wedstrijd terug?

  Van de wedstrijden die reeds hebben plaats gevonden in de periode t/m 8 maart innen wij op de normale wijze het inschrijfgeld. Van alle geannuleerde wedstrijden na 8 maart wordt geen inschrijfgeld geïnd of gestorneerd wanneer al een betaling heeft plaatsgevonden.

Vragen over juridische zaken en aansprakelijkheid
 • Q&A juridisch - opgesteld door DAS Rechtsbijstand

  Als KNGU gymsportclub heb je recht op onbeperkt juridisch advies en toegang tot de juridische kennisbank van DAS.

  DAS kreeg een groot aantal vragen (sportbreed) en daarom is een Q&A juridisch opgesteld. Deze Q&A is nu ook online beschikbaar. Klik hier voor de meest recente Q&A juridisch van DAS Rechtsbijstand (je komt op de website van NOC*NSF).

  De Q&A juridisch wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen en antwoorden. Heb je vragen die er (nog) niet bijstaan? Mail ze naar sportdesk@das.nl  onder vermelding van NOC*NSF – CORONA.  

  Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met:

  • een jurist verbonden aan de eigen bond/vereniging 
  • DAS voor de Sport: 020 – 6517666 of sportdesk@das.nl (onder vermelding van NOC*NSF – CORONA) 
  • Werkgevers in de Sport (WOS) voor de werkgeversgerelateerde vragen en advies voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud: via 026 - 4834450  of info@sportwerkgever.nl 
 • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid en onze verzekeringen nu we buiten gaan sporten?

  We zijn ons bewust van de vele vragen die ontstaan door het deels aanbieden van sport in de buitenruimten. KNGU heeft contact gezocht met de verzekeraar en gesteld is het volgende:

  "Dekking is wel akkoord voor buitenoefeningen gericht op conditie en spierontwikkeling. Ook als gebruik wordt gemaakt van middelen die al buiten aanwezig zijn, zoals toestellen in parken." 
  Welke oefeningen vallen onder het gestelde? In principe vallen hier de meeste oefeningen onder, zo niet alle. De verzekeraar bezint zich op een meer concreet antwoord, tot die tijd kunt u bij twijfel contact met hun opnemen.

  Indien de trainingen dus binnen deze kaders vallen, is de aansprakelijkheidsverzekering geen probleem. Blijf vooral de richtlijnen in zowel het protocol als die van de RIVM  volgen.

  Meer informatie over onze verzekeringen en de bijbehorende documentatie is te vinden op onze verzekeringspagina

   

 • Wie is er aansprakelijk bij de challenges die thuis worden uitgevoerd?

  De sportclubs zijn dicht tot en met 1 september. Samen sporten in de zaal is helaas tijdelijk niet mogelijk. Gelukkig zijn veel clubs actief met online lessen en challenges (naast de buitenlessen) waardoor we toch het gevoel van samen sporten kunnen behouden. Voor online sporten gelden andere regels, zo ook over aansprakelijkheid.

  In de situatie waarbij er thuis gesport wordt op basis van online instructies, gelden er bepaalde regels ten aanzien van aansprakelijkheid. Vaak wordt er bij het aanbod een disclaimer geplaatst om aansprakelijkheid uit te sluiten. Om aansprakelijkheid uit te sluiten, moet er eerst een overeenkomst zijn gesloten. Door het bekijken van filmpjes en het nadoen daarvan ontstaat geen overeenkomst tussen de vereniging en de ‘deelnemer’. Een disclaimer heeft dus de functie om deelnemers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

  Dat de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, betekent overigens niet dat de vereniging wel aansprakelijk is als er iets gebeurt. Er is immers geen overeenkomst op basis waarvan de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld. Wel is het (hypothetisch) mogelijk dat er aansprakelijkheid is op basis van een onrechtmatige daad. Dit kan aan de orde zijn wanneer deelnemers er bewust toe worden aangezet om extreem gevaarlijke dingen te doen, ook online. Daarom adviseren we onze clubs om goed te blijven monitoren welke activiteiten er namens de club worden aangeboden. Een dergelijke aansprakelijkheid is namelijk ook niet uit te sluiten met behulp van een disclaimer.

  In overleg met onze jurist hebben we een disclaimer gemaakt die gebruikt kan worden in deze uitzonderlijke situatie.

  Voorbeeldtekst Disclaimer:
  Zoals bij alle lichamelijke oefeningen, kan het onjuist uitvoeren van een oefening leiden tot blessures en letsel aan spieren, gewrichten, pezen en banden. Gebruik je verstand bij het uitvoeren van de oefeningen en het volgen van de challenges. Stop als je pijn voelt. Neem als het nodig is contact op met je huisarts of fysiotherapeut.

  De vereniging (naam vereniging) is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten, ontstaan door het uitvoeren van de oefeningen en challenges die op de website www.websitevandevereniging.nl (website vereniging), de Instagrampagina [link invoegen] van de vereniging en de Facebookpagina [link invoegen] van de vereniging worden geplaatst.

 • Welke toestellen mogen verzekeringstechnisch wel en welke mogen niet naar buiten?

  Toestellen die verankerd/vastgemaakt dienen te worden in de grond, mogen, verzekeringstechnisch, niet voor het buiten sporten worden ingezet. De materialen en toestellen die dat niet behoeven en die in bezit zijn van de club moeten voldoen aan het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid (zware eisen) en worden ook periodiek gecontroleerd door de gemeente. Dus daar zitten strenge regulerende maatregelen op om de kwaliteit en veiligheid van het toestel te waarborgen. Ongevallen als gevolg van ondeugdelijk materiaal of materiaal falen, komen nagenoeg niet voor. Dus toestellen die onder bovengenoemde regimes vallen zijn prima, ook wanneer zij buiten worden gebruikt onder deskundige leiding. Het in dekking nemen van activiteiten op particuliere toestellen brengt in die zin te veel risico’s met zich mee en zijn dan ook niet gedekt onder deze verzekering.

  Probeer op een creatieve manier anders naar je lesaanbod te kijken. Het is in veel gevallen een grote uitdaging om de binnen trainingen letterlijk naar buiten te kopiëren. Lees hier meer over in het protocol en kijk hier voor inspiratie.

 • Valt privéterrein ook onder 'in de buitenlucht' sporten en ben je dan ook verzekerd via de KNGU?

  Op privéterrein is buiten sporten gedekt, mits met gecertificeerde materialen en toestellen of met toestellen die al buiten aanwezig zijn, denk aan speeltuinobjecten van de gemeente. Indien aan dergelijke objecten, buiten schuld en onopzettelijk, schade ontstaat, is ook de club verzekerd voor aansprakelijkheid.

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheidsverzekering vanuit de KNGU als lessen toegankelijk moeten zijn voor niet-leden?

  Voor de ongevallenverzekering geldt: dekking onder andere aan alle niet KNGU-leden/vrijwilligers die officieel deelnemen aan de activiteiten en voor alle aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen.

  De verzekeraar onderzoekt op dit moment of deze clausule ook opgenomen kan worden voor de aansprakelijkheidsverzekering. Dat is echter op dit moment nog niet aan de orde.

Vragen over het doorgeven van het coronavirus
 • Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, et cetera) gebruikmaakt?

  Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In het algemeen raden we aan om regelmatig de handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Zie ook de links onder ‘Overige vragen coronavirus’.

 • Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

  Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden voor 19 jaar en ouder. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Voor actuele informatie over het virus kun je terecht bij het RIVM.

Vragen over de KNGU
 • Hoe is de KNGU bereikbaar?

  Het serviceteam en de accountmanagers zijn tijdens de coronacrisis van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team bereikbaar ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.

  Mailen kan ook via serviceteam@kngu.nl. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen.

Antwoord niet gevonden?

Ons serviceteam is tot 21:00 bereikbaar

1. Facebook

2. E-mail