Veilig Sportklimaat

De KNGU zet zich in voor een positieve sportcultuur waarin iedereen met plezier en veilig kan sporten. Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter, trainer, coach, vrijwillig kaderlid of jurylid is. Jouw sport wil je altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt. Mensen die zich prettig voelen en met plezier hun sport beoefenen zijn het belangrijkste uithangbord voor die sport en hun club.

Ons doel: een positief, pedagogisch sportklimaat binnen de hele gymsport is de norm. Om dit doel te behalen besteedt de KNGU actief aandacht aan dit thema in de gehele dienstverlening. Dit betekent dat we veranderingen doorvoeren in ons wedstrijdsysteem, educatie van trainers en coaches, jurybeleid en lesaanbod. Alles in het teken van een positief sportklimaat.

Bel de politie bij seksuele intimidatie of misbruik of acute bedreigende situaties: 0900-8844. De vertrouwenscontactpersonen van de KNGU staan ook voor je klaar, of de vertrouwenscontactpersoon bij jou op de club.

Pedagogisch sportklimaat

Grensoverschrijdend gedrag/ Misbruik melden

Vertrouwens­contact­persoon KNGU

Sociaal Veilige Club

Nazorg

Opvolging aanbevelingen