Nazorg

Na een ingrijpende gebeurtenis is het heel normaal dat mensen last hebben van lichamelijke-, psychische- of stressklachten. Het kan ook dat klachten ontstaan door herbeleving, bijvoorbeeld door verhalen die in de media verschijnen. Weet dat er hulp is voor jou of voor een dierbare! Maak er gebruik van.

Hoe kun je hulp regelen? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Huisarts
Je kunt altijd terecht bij je eigen huisarts. Bespreek de klachten met de huisarts. Hij of zij kan zorgen voor een doorverwijzing voor psychische hulpverlening. Een doorverwijzing voor psychische hulp is noodzakelijk.

Slachtofferhulp Nederland
Ben je slachtoffer geworden van seksuele intimidatie, misbruik of grensoverschrijdend gedrag in de sport en heb je behoefte aan hulp? Of twijfel je of je wel of geen aangifte moet doen? Dan kun je contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Niet alleen voor een (anoniem) gesprek, maar ook voor emotionele ondersteuning (bijvoorbeeld voor een doorverwijzing voor psychische hulp), hulp in het strafproces en hulp bij het aanvragen van een schadevergoeding.

Kijk voor meer informatie op slachtofferhulp.nl of neem direct contact op. Het telefoonnummer is 0900-0101.

Centrum Veilige Sport Nederland
Het Centrum Veilige Sport (CVS) is onderdeel van NOC*NSF. Je kunt hier terecht als je grensoverschrijdend gedrag in de sport hebt meegemaakt. Ook beschuldigden en mensen die iets hebben gezien, kunnen hier terecht. De casemanagers van het CVS gaan samen met jou op zoek naar de juiste ondersteuning. Zo zijn er vertrouwenspersonen die jou kunnen steunen en helpen, bijvoorbeeld wanneer je besluit jouw zaak aan de tuchtcommissie (Instituut Sport Rechtspraak) voor te leggen. De vertrouwenspersoon is er alleen voor jou en kan je gedurende het hele proces begeleiden. Het CVS heeft ook de mogelijkheid om je in contact te brengen met GZ/klinische psychologen die beschikken over een ruime ervaring in de (top)sport. Ook hier is een verwijzing van de huisarts voor psychische hulp noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op https://centrumveiligesport.nl/contact.

Sporters Helpen Sporters
(Oud-) sporters Renald Majoor en Anne van Dijk hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag in hun geliefde sport. Zij merkten dat praten enorm kan helpen bij het verwerken van een gebeurtenis als grensoverschrijdend gedrag. Normaal gesproken is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Schaamte voor wat er gebeurd is, het gevoel niet begrepen of niet geloofd te worden, het zijn voor alle slachtoffers herkenbare gevoelens. Praten met lotgenoten kan de drempel om te gaan praten enorm verlagen. Wie begrijpt beter wat je hebt doorgemaakt, wat je voelt en ervaart, dan een lotgenoot?

Sporters Helpen Sporters is onafhankelijk, vertrouwelijk en biedt een luisterend oor (aan álle sporters) en helpt met eventuele vervolgstappen.

Kijk voor meer informatie op Sporters Helpen Sporters en De stilte verbroken.

Perspectief Herstelbemiddeling
Slachtoffers van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag kunnen behoefte hebben om vragen te stellen aan de misbruikpleger of te laten weten wat de gevolgen van het misbruik zijn. Contact met de pleger kan helpen om een stap verder te komen in het herstelproces. Perspectief Herstelbemiddeling kan dat contact begeleiden.

Er kan ook bemiddeld worden wanneer het misbruik lang(er) geleden heeft plaatsgevonden. Wanneer dit het geval is, zal Perspectief nagaan of de pleger benaderd kan worden. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door overlijden, kan er eventueel een vertegenwoordiger deelnemen die antwoord op vragen kan geven en/of erkenning kan bieden. Let er wel op dat als je ervoor kiest gebruik te maken van herstelbemiddeling, jouw zaak niet meer voorgelegd kan worden aan het Instituut Sport Rechtspraak.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van bemiddeling door Perspectief Herstelbemiddeling of wil je je aanmelden voor bemiddeling? Neem contact op via info@perspectiefherstelbemiddeling.nl / 030 – 234 0045. Kijk voor meer informatie op www.perspectiefherstelbemiddeling.nl en/of bekijk de infographic over hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat