Nazorg

Na een ingrijpende gebeurtenis is het heel normaal dat mensen last hebben van lichamelijke-, psychische- of stressklachten. Het kan ook dat klachten ontstaan door herbeleving, bijvoorbeeld door verhalen die in de media verschijnen. Weet dat er hulp is voor jou of voor een dierbare! Maak er gebruik van.

Hoe kun je hulp regelen? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Huisarts
Je kunt altijd terecht bij je eigen huisarts. Bespreek de klachten met de huisarts. Hij of zij kan zorgen voor een doorverwijzing voor psychische hulpverlening. Een doorverwijzing voor psychische hulp is noodzakelijk.

Universitair medisch centrum Groningen
Op verzoek van sportorganisatie NOC*NSF en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontwikkelt het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG) daarom zorg speciaal voor gymsporters. Dit traject start in het najaar van 2021. Oud-sporters kunnen zich hier vanaf nu, via een verwijsbrief van hun huisarts, voor aanmelden. Meer informatie vind je hier

Slachtofferhulp Nederland
Ben je slachtoffer geworden van seksuele intimidatie, misbruik of grensoverschrijdend gedrag in de sport en heb je behoefte aan hulp? Of twijfel je of je wel of geen aangifte moet doen? Dan kun je contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Niet alleen voor een (anoniem) gesprek, maar ook voor emotionele ondersteuning (bijvoorbeeld voor een doorverwijzing voor psychische hulp), hulp in het strafproces en hulp bij het aanvragen van een schadevergoeding.

Kijk voor meer informatie op slachtofferhulp.nl of neem direct contact op. Het telefoonnummer is 0900-0101.

Centrum Veilige Sport Nederland
Het Centrum Veilige Sport (CVS) is onderdeel van NOC*NSF. Je kunt hier terecht als je grensoverschrijdend gedrag in de sport hebt meegemaakt. Ook beschuldigden en mensen die iets hebben gezien, kunnen hier terecht. De casemanagers van het CVS gaan samen met jou op zoek naar de juiste ondersteuning. Zo zijn er vertrouwenspersonen die jou kunnen steunen en helpen, bijvoorbeeld wanneer je besluit jouw zaak aan de tuchtcommissie (Instituut Sport Rechtspraak) voor te leggen. De vertrouwenspersoon is er alleen voor jou en kan je gedurende het hele proces begeleiden. Het CVS heeft ook de mogelijkheid om je in contact te brengen met GZ/klinische psychologen die beschikken over een ruime ervaring in de (top)sport. Ook hier is een verwijzing van de huisarts voor psychische hulp noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op https://centrumveiligesport.nl/contact.

Sporters Helpen Sporters
(Oud-) sporters Renald Majoor en Anne van Dijk hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag in hun geliefde sport. Zij merkten dat praten enorm kan helpen bij het verwerken van een gebeurtenis als grensoverschrijdend gedrag. Normaal gesproken is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Schaamte voor wat er gebeurd is, het gevoel niet begrepen of niet geloofd te worden, het zijn voor alle slachtoffers herkenbare gevoelens. Praten met lotgenoten kan de drempel om te gaan praten enorm verlagen. Wie begrijpt beter wat je hebt doorgemaakt, wat je voelt en ervaart, dan een lotgenoot?

Sporters Helpen Sporters is onafhankelijk, vertrouwelijk en biedt een luisterend oor (aan álle sporters) en helpt met eventuele vervolgstappen.

Kijk voor meer informatie op Sporters Helpen Sporters en De stilte verbroken.

Perspectief Herstelbemiddeling
KNGU werkt samen met Perspectief Herstelbemiddeling voor herstelbemiddelingstrajecten van grensoverschrijdend gedrag in de (gym)sport. 

Waarom contact tussen melder en beschuldigde? 
Slachtoffers/melders van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag kunnen behoefte hebben om vragen te stellen aan de beschuldigde en om bijvoorbeeld te laten weten wat de gevolgen voor hem of haar zijn. Maar ook de beschuldigde kan de behoefte hebben aan contact met het slachtoffer/de melder. Contact tussen slachtoffer/melder en beschuldigde kan helpen om een stap verder te komen in het herstelproces. Meer duidelijkheid zorgt voor opluchting, minder angst en minder boosheid.  

Perspectief Herstelbemiddeling, hoe werkt het? 
Het is voor iedereen verschillend hoe herstelbemiddeling kan helpen. Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt contact tussen slachtoffer/melders en beschuldigde na een delict, waaronder seksueel misbruik of een andere ingrijpende gebeurtenis, onder andere grensoverschrijdend gedrag. De bemiddelaars van Perspectief Herstelbemiddeling leggen het eerste contact en begeleiden het gesprek of de briefwisseling tussen de partijen. Het is een mogelijke stap op weg naar herstel. Meestal helpt de bemiddeling om de gebeurtenis een plek te geven.  

Aanmelden 
Iemand kan zich bij Perspectief Herstelbemiddeling aanmelden met hulp van een casemanager van Centrum Veilige Sport Nederland, een vertrouwenscontactpersoon van de KNGU of kan zelf contact opnemen om zich aan te melden. Dit kan via de website van Perspectief Herstelbemiddeling: https://perspectiefherstelbemiddeling.nl/. Bij twijfel kun je ook altijd vrijblijvend contact opnemen met Perspectief Herstelbemiddeling over de mogelijkheden.  

Na aanmelding voor herstelbemiddeling neemt een bemiddelaar binnen vier weken contact op met de aanmelder voor een intakegesprek. Ook wordt de vraag gesteld of iemand tuchtrechtelijk wordt onderzocht. Een herstelbemiddelingstraject kan gelijktijdig met een tuchtrechtelijk onderzoek plaatsvinden, mits het elkaar niet schaadt

Kosten & duur van 't traject 
Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan een bemiddelingstraject. De duur van het traject via Perspectief Herstelbemiddeling is van verschillende factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld bereidheid om mee te werken en beschikbaarheid van beide partijen. Maar dit wordt vanzelfsprekend besproken bij de intake. 

Traject beëindigen 
Deelname aan herstelbemiddeling is altijd vrijwilligdeelnemende partijen kunnen op ieder moment hun deelname aan een herstelbemiddelingstraject heroverwegen. Daarnaast kan de bemiddelaar een traject stoppen wanneer de inschatting is dat het geen haalbaar traject is 

Meer informatie 
Wil je meer weten over de mogelijkheden van bemiddeling door Perspectief Herstelbemiddeling of wil je je aanmelden voor bemiddeling? Neem contact op via info@perspectiefherstelbemiddeling.nl / 030 – 234 0045. Kijk voor meer informatie en ervaringen van deelnemers op  www.perspectiefherstelbemiddeling.nl en/of bekijk de infographic over hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat