Juryopleiding Groepsspringen 2

  • Opleiding (Jury Niveau 2)

Inhoud van de opleiding

  • Voorbereidende e-learning;
  • 5 digitale bijeenkomsten;
  • Digitaal theorie- en praktijkexamen.

Let op

  • Als jurylid moet je lid zijn van een vereniging;
  • Juryopleidingen, jurybijscholingen en brevetverlengingen zijn gratis maar:     
  • Opleidingsmateriaal en reglementen worden alleen digitaal verstrekt.

Wanneer clubs of organisaties zich niet kunnen vinden in het jury aanbod, zoals dat vanuit de KNGU beschikbaar wordt gesteld, dan kunnen zij contact opnemen met team juryopleidingen voor een aanbod op maat: juryopleidingen@kngu.nl

Heb je nog een aanvullende vraag? Die kun je stellen via juryopleidingen@kngu.nl

Niveau: Jury Niveau 2
Licentieverlenging: 0 punten
Discipline:
  • Groepsspringen
Kosten:
Gratis

Bijeenkomsten

Nieuwe data volgen zo snel mogelijk.

Contactpersoon

Naam E-mailadres Telefoonnummer
Serviceteam serviceteam@kngu.nl 055-5058700