Juryopleiding Ritmische Gymnastiek 3

  • Opleiding Jury (Jury Niveau 3)

De opleiding is als volgt opgebouwd

  • Een digitale bijeenkomst van 1,5 uur;
  • Twee fysieke bijeenkomsten van 3.5 uur;
  • Een digitaal theorie- en praktijkexamen.

Let op

  • Als jurylid moet je lid zijn van een vereniging;
  • Juryopleidingen, jurybijscholingen en brevetverlengingen zijn gratis;
    Consumpties zijn voor rekening van de cursist.
  • Opleidingsmateriaal en reglementen worden alleen digitaal verstrekt. 

Heb je vragen over deze opleiding? Neem contact op via juryopleidingen@kngu.nl.

Niveau: Jury Niveau 3
Licentieverlenging: 0 punten
Discipline:
  • Ritmische Gymnastiek
Kosten:
Gratis

Bijeenkomsten

Nieuwe data volgen zo snel mogelijk.

Contactpersoon

Naam E-mailadres Telefoonnummer
Serviceteam serviceteam@kngu.nl 055-5058700