Juryopleiding Turnen Heren 2

  • Opleiding (Jury Niveau 2)

De opleiding is als volgt opgebouwd

  • Een voorbereidende e-learning;
  • Zes digitale bijeenkomsten van 1,5 uur;
  • Een digitaal theorie- en praktijkexamen.

Let op

  • Als jurylid moet je lid zijn van een vereniging;
  • Juryopleidingen, jurybijscholingen en brevetverlengingen zijn gratis;
  • Opleidingsmateriaal en reglementen worden alleen digitaal verstrekt. 

Dutch Gymnastics Academy - DG Academy
Elke woensdag word je in de digitale leeromgeving geplaatst van de DG Academy. 

Wanneer clubs of organisaties zich niet kunnen vinden in het jury aanbod zoals dat vanuit de KNGU beschikbaar wordt gesteld, dan kunnen zij contact opnemen met team juryopleidingen voor een aanbod op maat: juryopleidingen@kngu.nl.

Heb je vragen over deze opleiding? Neem contact op via juryopleidingen@kngu.nl.

Niveau: Jury Niveau 2
Licentieverlenging: 0 punten
Discipline:
  • Turnen Heren
Kosten:
Gratis

Bijeenkomsten

Nieuwe data volgen zo snel mogelijk.

Contactpersoon

Naam E-mailadres Telefoonnummer
Serviceteam serviceteam@kngu.nl 055-5058700