Trainer-coach 3 - Disciplinefase Freerunning

  • Opleiding (Niveau 3)

Instroomvoorwaarden :

  • Een afgeronde Trainer-coach 3 basisfase. (Bij inschrijvingsdisciplinefase word dit in de DG Academy lesomgeving van de cursist gecontroleerd)
    of
  • Bewijs van een lesgeefbevoegdheid.
    Dit document kunt u per mail aan; serviceteam@kngu.nl  Zodra dit een bevestigend woord is, ben je ingeschreven voor de disciplinefase. Inhoudelijke vragen kun je mailen naar opleidingen@kngu.nl .

Heb je nog geen Trainer-coach 3 fundamentenfase gevolgd? Klik hier voor meer informatie en inschrijving:

Informatie en inschrijfpagina basisfase

Let op: je moet voor inschrijving een praktijkbegeleider hebben met de nieuwste PB-functie:  Praktijkbegeleider DGA.
Als jou praktijkbegeleider staat ingeschreven voor de scholing, dan kan via serviceteam@kngu.nl de aspirant PB functie worden aangevraagd.

Looptijd opleiding :
De disciplinefase kan in ongeveer een half jaar ongeveer worden.
Je hebt maximaal 18 maanden de tijd om hem af te ronden.

Inhoud opleiding :
- Trainingsleer en blessurepreventie.
- Methodieken gericht op vrijlopende onderdelen. 
- Gebruik toestellen/materiaal freerunning.
- Stage op de vereniging.
- Theorie binnen de lesomgeving van DG Academy met inleveropdrachten.
- Portfolio opdrachten zoals:  Monitoren van sporters, Aansturen van kader, Coachen van sporters, Organiseren van activiteit.
- Centraal praktijkexamen.

Let op  dat bij het volgen van Freerunning het van belang is dat je ook een stageplek en praktijkbegeleider hebt die jou als cursist op benodigd niveau kan begeleiden.

Freerunning is geschikt voor aankomende trainers-coaches die aan de slag gaan met Freerunning-groepen binnen de vereniging.

De cursus bestaat uit:

  • 2 x online bijeenkomst van 1,5 uur
  • 4x bijeenkomst van 4 uur op locatie.

Daarnaast bevat je minimaal 1 uur stage per week bij je eigen vereniging.

Ontvang je diploma + licentie Trainer-coach 3 - Freerunning.

Planning 2022-2023:

2023

Vrijlopen sept-oktober 's Hertogenbosch
Niveau: Niveau 3
Licentieverlenging: 0 punten
Discipline:
  • Freerunning en Parkour
Kosten:
Lid: €690,00
Geen lid: €1.380,00

Bijeenkomsten

Nieuwe data volgen zo snel mogelijk.

Contactpersoon

Naam E-mailadres Telefoonnummer
Serviceteam serviceteam@kngu.nl 055-5058700