Internationaal beleid

De KNGU wil invloed uitoefenen op en op de hoogte zijn van internationale besluiten, regelgeving en beleid van de gymsport. Zodat we tijdig kunnen bijsturen of nationale doelen en plannen kunnen (door)ontwikkelen. Maar we willen ook graag op internationaal niveau van invloed zijn, zodat de gymsport (de basis van alle sport en beweging) zoals die in Nederland wordt uitgedragen in de rest van de wereld bekend wordt. Internationaal beleid gaat wat de KNGU betreft niet alleen om het hebben van posities, maar ook over het hebben van een internationale agenda/strategie die je (inter)nationaal wilt uitdragen. 

Voor de KNGU is op internationaal niveau Babette van Wetering actief als voorzitter van de Technical Committee Trampoline.

Strategie & speerpunten

FIG & EG

Overige activiteiten

English information