Overige activiteiten

English information

Op deze pagina vind je een overzicht van ontwikkelingen en KNGU-activiteiten op internationaal niveau.
 

E-conferentie FIG 
In juli 2020 deed de KNGU een moreel beroep op de FIG (wereldbond) om te komen tot een internationale dialoog over de kwestie rond veilige sportomgevingen. In oktober werd vervolgens een e-conferentie georganiseerd door de FIG, waar de KNGU de ervaringen heeft gedeeld over het toestaan van ‘shorts’ zonder puntenaftrek bij nationale wedstrijden, en het ophogen van de seniorenleeftijd van 16 naar 18 jaar. 

Internationale coalitie 
Op initiatief van de KNGU is in 2020 een coalitie gevormd met inmiddels achttien andere landen. In november 2020, januari 2021 en februari 2021 heeft de KNGU gezamenlijke online sessies georganiseerd over wat internationaal kan worden gedaan om de sport wereldwijd veiliger en plezieriger te maken. Hier is ook het controversiële onderwerp, de verschuiving van de senioren leeftijd van 16 naar 18 jaar, besproken. Het aantal landen dat deelneemt aan de sessies groeit hard. Afgesproken is, dat de onderzoeken die in verschillende landen worden gedaan de basis vormen voor verdere acties ook richting de FIG. Ook is namens een dertiental landen een brief verstuurd naar de FIG met een formele oproep tot het oprichten van een werkgroep voor culturele verandering in de gymsport.  

Werkgroep safeguarding FIG  
De FIG (wereldbond) heeft de hierboven genoemde brief besproken in het ‘Executive Committee’ (EC) van februari 2021 en heeft laten weten enthousiast te zijn over het vormen van een nieuwe werkgroep of commissie gefocust op veilige sport en gaat nadenken over de doelen en leden. Op 19 mei is door de EC besloten een werkgroep omtrent safeguarding in te stellen. Zij gaan advies geven aan de EC over onder andere de seniorenleeftijd en het gebruik van broekjes. 

Onderzoek grensoverschrijdend gedrag 
Onderzoeksbureau Verinorm heeft in april 2021 het rapport over de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport gepresenteerd. Op deze pagina staat alle informatie over het onderzoek. Een samenvatting van het rapport is ook in het Engels beschikbaar.