Strategie & speerpunten

English information

De strategie van de KNGU is de basis van de internationale ambities. Dus gymsport als basis van alle sport. De sporter staat centraal in alles we doen en vrijwilligers zijn onmiskenbaar in het uitoefenen van onze sport.
 

In deze strategie van de KNGU is onder andere aandacht voor de pedagogische visie van de sport, goed sportbestuur en diversiteit. Dit vertaalt zich voor het internationale beleid en de internationale ambities in vijf speerpunten:

  • Sportplezier en veilig sportklimaat;
  • Positionering in discipline turnen (dames en heren);
  • Het imago van de gymsport is sterk;
  • Good governance;
  • Internationale evenementen. 

Binnen bovengenoemde speerpunten richt de KNGU zich op diverse onderdelen als het behartigen van belangen (samen met andere (inter)nationale organisaties) voor een veilig, plezierig sportklimaat, het verhogen van de minimumleeftijd van turnen dames (van 16 naar 18 jaar - wat in Nederland al sinds 2018 is ingevoerd), aandacht voor het belang van de breedtesport en de KNGU wil zich inzetten voor meer diversiteit binnen commissies en bonden. Een uitwerking van de vijf speerpunten vind je hier. 

Daarnaast zet de KNGU in op het binnenhalen van (strategische) internationale evenementen die eraan bijdragen om Nederland en de gymsport een stap verder te brengen in haar ontwikkeling. In 2023 is de Wereld Gymnaestrada in Amsterdam de eerste stap hierin geweest, maar ook de wereldkampioenschappen turnen van 2026 zullen in Nederland georganiseerd worden.