Strategie

Missie

De KNGU zet in op een leven lang met plezier bewegen. Binnen de Dutch Gymnastics Community bouw je aan een breed motorische ontwikkeling, leer je vertrouwen in je eigen kunnen en haal je het beste uit jezelf. Zo werkt de KNGU samen met partners aan het fundament van het sportiefste land van de wereld.

Why
Gymsport leert je de basis van bewegen. Over springen, draaien, zwaaien. Het laat je balanceren, evenwicht hervinden en ritme houden. Gymsport daagt je uit: om je eigen kracht te verkennen en vergroten, de zwaartekracht te trotseren en obstakels te overwinnen. Niet alleen, maar om samen te leren, beter te worden en met plezier te bewegen en presteren. In de gymsport kan je vroeg beginnen én tot op hoge leeftijd meedoen. 

How
De KNGU brengt de krachten en disciplines van de gymsport samen in de Dutch Gymnastics community.Dit alles doen we niet alleen, maar samen met vele vrijwilligers. De KNGU biedt inspiratie voor een leven lang met plezier bewegen en een sterke motorische basis.

De KNGU werkt dienend: We werken data-gedreven en luisteren naar de behoefte van de achterban. De KNGU is kaderstellend met betrekking tot de veiligheid en kwaliteit van de gymsport en indien relevant controleren we hierop. Vanuit onze visie op de gymsportzetten we plezier centraal en een veilig pedagogisch sportklimaat voorop
.

What​
Bij de KNGU vindt je: 
Educatie & Bijeenkomst voor trainers, coaches, docenten, juryleden en vrijwilligers. Voor gedegen en geïnspireerde lessen.

Overzicht in Wedstrijden & evemementen voor sporters, clubs en fans.

Clubondersteuning voor clubs, op het gebied van ledenadministratie, IT-strategie en sportinhoudelijke zaken. Clubbestuurders vinden er, ondersteuning in sportspecifieke en generieke uitdagingen en gedegen kaderontwikkeling.

Met Marketing & Communicatie bedienen we onze fanbase, en helpen we de DG Community aan meer bekendheid.

Kwaliteit & Veiligheid. We werken vanuit onze visie op de gymsport. Grensoverschrijdend gedrag is voor ons onacceptabel en daar treden we zo nodig tegen op. Vanuit een nog te ontwikkelen IT/data-strategie bouwen we verder aan onze digitale dienstverlening. Binnen de Dutch Gymnastics-community moderniseren we stapsgewijs ons lidmaatschapsmodel. We sturen op intervisie tussen clubs en bieden producten en diensten aan, zodat onze partners deze visie in de praktijk kunnen brengen. We ondersteunen en faciliteren topsport & talent programma’s.