Diagnostiek

Soms kan het prettig zijn om, voordat je start met een zorgtraject, eerst een diagnose uit te voeren. Bijvoorbeeld als je huidige zorgtraject onvoldoende resultaat oplevert of als er twijfel is over de juiste behandelwijze van je trauma.

Er zijn verschillende organisaties die ervaring hebben met het uitvoeren van een diagnose. Slachtofferhulp Nederland kan je hierbij helpen. Zij kennen alle ingangen en kunnen met jou kijken wat voor jou als (oud-)sporter de beste aanbieder is.
Wil je zelf al informatie opvragen dan kun je onder andere terecht bij: