Psychische zorg

Heb je te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag en ben je op zoek naar passende hulp om deze ervaringen te verwerken dan kan je contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Zij kunnen met jou het beste de je zorgvraag vaststellen. Daarnaast houden zij gedurende het zorgtraject contact met je om te kijken hoe het met je gaat en met jou te bepalen of de zorg het gewenste effect oplevert. Je staat er dus niet alleen voor!

Slachtofferhulp Nederland, Centrum Veilige Sport (CVSN), NOC*NSF en de KNGU zijn continu in contact met organisaties die gespecialiseerd zijn in psychische zorg voor (oud-)sporters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie over deze organisaties vind je hieronder:

  • Landelijk netwerk van sportpsychologen (VSPN)
    Het landelijk netwerk van sportpsychologen VSPN is gespecialiseerd in begeleiding van sporters op veel gebieden. Je kunt gebruik maken van een sportpsycholoog als er een nare gebeurtenis is geweest in de sport zoals grensoverschrijdend gedrag. Sportpsychologen die zijn toegerust voor traumabegeleiding en traumabehandeling vind je hier. Naast de mogelijkheid tot individuele gesprekken, gezins/relatietherapie of mediation, is er ook een aanbod van groepsgesprekken rondom grensoverschrijdend gedrag in de sport. De sportpsycholoog begrijpt de context, jouw ambitie, het belang van je sport voor jou en kan samen kijken hoe je tot verwerking kunt komen. Meer informatie over deze groepsgesprekken vind je in deze flyer.
  • Centrum 45
  • Basis of gespecialiseerde GGZ

UMCG-behandeltraject gymsporters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag wordt niet voortgezet
De pilot wordt niet voortgezet binnen UMCG, maar de kennis blijft beschikbaar op drie zorglocaties. Nieuwe aanvragen kunnen worden verwezen naar:  

  • GGZ Hezenberg in Hattem bij Zwolle. Hier is Hester Eppinga zelf werkzaam als psychiater. Expertise in persoonlijkheidsproblematiek/zelfbeeld problemen met co morbiditeit (zoals o.a. angst/depressieve klachten). Als nodig icm geïntegreerde traumabehandeling.
  • Centrum45 in Oegstgeest. 3elijns centrum met focus op trauma.
  • Synaeda Sport te Papendal.

Bij al deze verwijsopties is er nadrukkelijk aandacht voor de sportcontext. Bij interesse neem contact op met VCP bond.

Voor wie is het programma geschikt?
Deze gespecialiseerde zorg is beschikbaar voor oud-sporters afkomstig uit de gymsport die te maken hebben gehad met psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun sporttijd en daardoor lichamelijke en/of psychische klachten ervaren in het dagelijks leven. Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen voor diagnostiek en behandeling bij het UMCG terecht.

Rapport Zorg Op Maat