Opvolgingscommissie

Voor het monitoren van de voortgang van de aanbevelingen is door KNGU in juni een opvolgingscommissie ingesteld. De opvolgingscommissie bestaat uit: voorzitter: Jan Loorbach (sport, governance, juridisch) | Anouk Visser-Jong (voormalig topturnster/topsport) | Roxane Knetemann (sportpedagogiek/topsport) | Evert-Jan Hulshof (organisatie van de sport) | Nathan Stukker (lokale overheid) en Jessica Gal (medisch, topsport).

15 december 2022
Lees hier het vijfde openbare verslag van de opvolgingscommissie.

28 juli 2022
Lees hier het vierde openbare verslag van de opvolgingscommissie.

28 maart 2022
Lees hier het tussentijdse (en tevens derde) verslag van de opvolgingscommissie, inzake de tegemoetkomingsregeling voor (oud-)gymsporters. 

10 februari 2022
Lees hier het tweede openbare verslag van de opvolgingscommissie.

12 oktober 2021
Lees hier het eerste openbare verslag van de opvolgingscommissie.

22 juni 2021

Onafhankelijke opvolgingscommissie aangesteld
Op 28 april jl. was de presentatie van het rapport 'Ongelijke leggers' over de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport – en de aanpak ervan door de jaren heen. De afgelopen weken hebben de KNGU, NOC*NSF en Centrum Veilige Sport Nederland met hulp van verschillende experts en ervaringsdeskundigen gewerkt aan een eerste uitwerking.  

Voor het monitoren van de voortgang van de aanbevelingen is door KNGU en NOC*NSF een onafhankelijke opvolgingscommissie ingesteld. De commissie heeft een brede samenstelling en draagt met een beoordelende, begeleidende en adviserende rol bij aan de uitvoering van de in het rapport genoemde aanbevelingen. De KNGU en NOC*NSF zijn verheugd met de toezegging van de commissieleden die zich in het belang van een betere gymsport willen inzetten:  

De commissie start per september en rapporteert periodiek (openbaar). Publicatiemomenten worden later bekendgemaakt.