Pedagogisch sportklimaat

Sporten is belangrijk voor kinderen, dat weten we allemaal. Het is gezond, kinderen ontwikkelen veel verschillende vaardigheden en het is goed voor hun emotionele welzijn. Daarnaast vinden ze het vooral heel leuk om te sporten. Lekker spelen en bewegen. Met leeftijdsgenootjes samen zijn en lol hebben. Nieuwe dingen leren. Deelnemen aan wedstrijden. Talloze voordelen dat sporten met zich meebrengt. Niet voor niets gaan er zoveel kinderen met plezier naar hun gymsportclub!

Binnen de sportomgeving heeft ieder kind het recht om onbezorgd en veilig te kunnen sporten. Het creëren van een veilige sport is hierbij voorwaardelijk voor het pedagogisch sportklimaat, waar kinderen met plezier kunnen sporten en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Maar of kinderen plezier blijven houden om te sporten en of ze willen blijven leren, hangt voor een groot deel af van hoe de gymsport wordt georganiseerd. Het gaat er niet alleen om wát er wordt aangeboden, maar ook op welke manier. Verschillende doelgroepen rondom het sportende kind spelen hierbij een belangrijke rol; de trainer-coach, ouders, clubbestuurders, juryleden en vrijwilligers.

De ambitie van de KNGU is dat het pedagogisch handelen in de toekomst gelijk staat aan logisch handelen, om te komen tot een excellent pedagogisch sportklimaat. Gezamenlijk, met alle betrokken volwassenen binnen alle disciplines en op elk niveau, is de pedagogische verbeterslag ingezet, om verantwoord om te gaan met kinderen.

Kortom een pedagogisch sportklimaat: een plek waar kinderen met plezier kunnen sporten en alle kansen krijgen zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Het pedagogisch A-B-C

Toetsingskader positief sport­klimaat

Pedagogiek in de media

Overzicht activiteit­en